To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Dusza - Co to jest uświęcenie ?

Listek - 2014-05-14, 07:25
Temat postu: Co to jest uświęcenie ?
Po przyjęciu daru zbawienia wolą Bożą dla dzieci Bożych jest uświęcanie.

Hbr 12:14 bp "Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie będzie oglądał Boga."

Uświęcenie to wypełnianie Prawa Bożego na wzór Chrystusa Jezusa.

To uczenie się prawdziwej miłości zgodnie z koncepcją Boga - według Jego doskonałych przykazań.

Ps 19:8 bp "Prawo Jahwe jest doskonałe - jest pokrzepieniem duszy; ustawy Jahwe są niezmienne - uczą prostaczków mądrości;"


A jak Ty się uświęcasz forumowiczu?


Pozdrawiam

RM - 2014-05-14, 09:09

Uświęcenie to odłączenie dla Boga.
Wiele lat zajęło mi przepracowanie własnego myślenia w taki sposób, aby wynikało (myślenie) z Prawdy oraz zbliżało mnie do Boga. Wcześniej moje myślenie było zlepkiem ludzkich filozofii oraz teologii różnych religii. Zawsze coś nie pasowało i nie wydawało owoców zgodnych z przekazem biblijnym. Zrozumiałem, że muszę poddać swój umysł nawróceniu - uświęceniu. Teraz jest inaczej i wszystko nabiera stopniowo sensu.
Człowiek święty, to taki, który jest skupiony na poznawaniu Prawdy pochodzącej od Boga i wdrażaniu tej Prawdy w swoje życie. To oznacza odcięcie od myślenia tego świata, odporność na przekaz medialny i nie upodabnianie się do otaczających ludzi. Oznacza porównywanie się z Jezusem i podążanie za nim bez względu na to, co ludzie powiedzą. Dlatego, że jestem w procesie odłączania się dla Boga (uświęcania), religie i teologie utraciły dostęp do mojego umysłu i serca. Stąd też nie mam potrzeby udziału w jakiejkolwiek religijnej celebrze i praktykowania religijnych rytuałów.
Nie mam aureolki nad głową, czyli lubię alkohol, szczególnie wino i nalewki. Czasami odreagowuję frustrację brzydkimi słowami. Myślę głownie o kobietach (szczególnie tej jednej) oraz Bogu i Jego Prawdzie. Jestem święty bez religijnych implikacji.

Listek - 2014-05-14, 10:14

RM napisał/a:
Człowiek święty, to taki, który jest skupiony na poznawaniu Prawdy pochodzącej od Boga i wdrażaniu tej Prawdy w swoje życie.


Masz rację.
Oczywiście wdrażanie Prawdy polega na życiu według słowa Bożego, bez własnych filozofii.
czy paradygmatów.

Dzięki dziełu Chrystusa Jezusa i przyjęciu w darze zbawienia mamy możliwość korzystać z pomocy Ducha Bożego, który zawsze podporządkowuje nas do doskonałego Prawa Bożego, a nie do halachy faryzejskiej, którą skrytykował ap. Paweł, nie do katechizmu krk, nie do Strażnicy świadków, nie do wykładów Ellen White u adwentystów, itd

Biblia jest księgą natchnioną przez Boga i trzeba bardzo uważać przy stwierdzeniach,gdy mówimy, że mnie to nie dotyczy .To co mówi Bóg jest doskonałe i niezmienne.

Jk 1:17 bt "Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności."

https://www.youtube.com/watch?v=E5Cdp4AYH04

EMET - 2014-05-14, 12:58
Temat postu: Re: Co to jest uświęcenie ?
Listek napisał/a:
Po przyjęciu daru zbawienia wolą Bożą dla dzieci Bożych jest uświęcanie.

Hbr 12:14 bp "Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie będzie oglądał Boga."

Uświęcenie to wypełnianie Prawa Bożego na wzór Chrystusa Jezusa.

To uczenie się prawdziwej miłości zgodnie z koncepcją Boga - według Jego doskonałych przykazań.

Ps 19:8 bp "Prawo Jahwe jest doskonałe - jest pokrzepieniem duszy; ustawy Jahwe są niezmienne - uczą prostaczków mądrości;"


A jak Ty się uświęcasz forumowiczu?


Pozdrawiam


EMET:
Oto obszerne objaśnienie --
Cytat:
UŚWIĘCENIE. Akt lub proces uczynienia świętym, oddzielenia bądź przeznaczenia na służbę dla Jehowy Boga czy też do Jego użytku; bycie świętym, uświęconym albo oczyszczonym. „Uświęcenie” kieruje uwagę na działanie, które prowadzi do świętości, ujawnia ją lub podtrzymuje (zob. ŚWIĘTOŚĆ). „Uświęcić”, „uczynić świętym”, „odłączyć” oraz „święty” to tłumaczenia różnych wyrazów wywodzących się od hebrajskiego czasownika kadász i spokrewnionych z greckim przymiotnikiem hágios.

Chcąc lepiej zrozumieć, na czym polega uświęcenie, warto przeanalizować biblijne zastosowanie wspomnianych powyżej słów. Użyto ich w odniesieniu do: 1) Jehowy Boga, 2) Jezusa Chrystusa, 3) aniołów, 4) ludzi i zwierząt, 5) przedmiotów, 6) dni i okresów oraz 7) ziemi uprawnej. Hebrajski wyraz tłumaczony na „uświęcić” niekiedy oznacza „przygotować się do czegoś”. Zanim Izraelici przekroczyli Jordan, Jozue polecił: „Uświęćcie się, bo jutro Jehowa dokona pośród was zdumiewających rzeczy” (Joz 3:5). Słowo to zawsze występuje w znaczeniu religijnym, duchowym i moralnym. Może określać odstąpienie od czegoś, co się nie podoba Jehowie, i obejmować pozbycie się nieczystości fizycznej. Bóg oznajmił Mojżeszowi: „Idź do ludu i uświęcaj ich dzisiaj i jutro, a oni mają wyprać swe płaszcze (...), gdyż trzeciego dnia Jehowa na oczach całego ludu zstąpi na górę Synaj” (Wj 19:10, 11). „Uświęcenie” może też oznaczać oczyszczenie się; np. W 2 Samuela 11:4 powiedziano, iż Batszeba „właśnie uświęcała się z powodu swej nieczystości”.

Jehowa rozkazał Izraelitom, by trzymali się z dala od okolicznych narodów i nie kalali się ich praktykami. W zachowaniu tej odrębności dopomagały im prawa Boże, które m.in. określały, jaki pokarm jest czysty, a jaki nie. Bóg wyjaśnił, dlaczego jest to tak ważne: „Albowiem ja jestem Jehowa, wasz Bóg; a wy się uświęćcie i macie być święci, ponieważ ja jestem święty” (Kpł 11:44).

[…]

Trwanie w uświęceniu. Uświęcenie nie jest aktem jednostronnym. Trzeba w tym stanie trwać, a to już zależy od samego chrześcijanina. Może je zachować, ale może też utracić.

Chrystus Jezus dał wzór wszystkim uświęconym (Jn 13:15). W modlitwie do Boga powiedział: „Ja siebie uświęcam na ich rzecz, żeby również oni zostali uświęceni przez prawdę” (Jn 17:19). Pozostał czysty i nieskalany, by móc uświęcać swych naśladowców. Oni z kolei muszą wytrwać w świętości aż do końca swego ziemskiego biegu. Każdy z nich ma się okazać „naczyniem do celu zaszczytnego, uświęconym, użytecznym dla swego właściciela, przygotowanym do wszelkiego dobrego dzieła”, a to wymaga wystrzegania się wszystkiego, co niezaszczytne, i wszystkich, którzy się tym kalają (2Tm 2:20, 21). Koniecznie powinni zdawać sobie sprawę, że zostali kupieni krwią samego Chrystusa i z woli Bożej „uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (Heb 10:10). Muszą dbać o „uświęcenie, bez którego żaden człowiek nie ujrzy Pana” (Heb 12:14).

Chociaż wciąż przebywają w niedoskonałych, skłonnych do grzechu ciałach, mogą wytrwać w uświęceniu. Ostrzegając ich przed utratą tego stanu, Paweł przypomniał, że zostali uświęceni „wartością krwi [nowego] przymierza” (Heb 10:29; Łk 22:20). Pośrednikiem tego nowego przymierza jest Chrystus, który pomaga im przestrzegać jego warunków i dbać o świętość przez posłuszeństwo i czyste postępowanie. Jezus „jednym darem ofiarnym na zawsze doprowadził do doskonałości tych, którzy są uświęcani” (Heb 10:14). Jako Pośrednik i Arcykapłan, „może całkowicie wybawić tych, którzy przez niego przystępują do Boga” (Heb 7:25). Gdyby jednak znowu zaczęli rozmyślnie grzeszyć, nie ma już dla nich drugiej ofiary, lecz tylko oczekiwanie sądu i zagłady (Heb 10:26, 27).

Kto więc dostąpił uświęcenia, nie może powracać do dawnego trybu życia. Apostoł usilnie zachęca: „Albowiem to jest wolą Bożą: wasze uświęcenie, abyście się powstrzymywali od rozpusty; aby każdy z was wiedział, jak winien mieć swe naczynie w uświęceniu i szacunku”. „Gdyż Bóg nie powołał nas z przyzwoleniem na nieczystość, lecz w związku z uświęceniem” (1Ts 4:3, 4, 7).[...]
– 'Leksykon ŚJ', Tom 2, strony 1013 oraz 1014/1015 [całe hasło do strony 1017, dz. cyt.]. Skróty -- […] -- ode mnie, Stephanos.
Objaśnienie skrótów nazw Ksiąg Biblii: Joz = [Księga] Jozuego; Wj = [Księga] Wyjścia; Kpł = [Księga] Kapłańska; Jn = [Ewangelia] wg Jana; 2Tm = 2 [List] do Tymoteusza; Heb = [List] do Hebrajczyków; Łk = [Ewangelia] wg Łukasza; 1Ts = 1 [List] do Tessaloniczan.

Stephanos, ps. EMET

Listek - 2014-05-14, 13:32

EMET napisał/a:
Gdyby jednak znowu zaczęli rozmyślnie grzeszyć, nie ma już dla nich drugiej ofiary, lecz tylko oczekiwanie sądu i zagłady (Heb 10:26, 27).

Kto więc dostąpił uświęcenia, nie może powracać do dawnego trybu życia. Apostoł usilnie zachęca: „Albowiem to jest wolą Bożą: wasze uświęcenie, abyście się powstrzymywali od rozpusty; aby każdy z was wiedział, jak winien mieć swe naczynie w uświęceniu i szacunku”. „Gdyż Bóg nie powołał nas z przyzwoleniem na nieczystość, lecz w związku z uświęceniem” (1Ts 4:3, 4, 7).[...]


Bardzo dobry cytat, EMET .

Przypomnę ,że grzechem jest łamanie Prawa , które Bóg podał Mojżeszowi.

I Jan 3,4 nś Każdy, kto trwa w grzechu, trwa także w bezprawiu, toteż grzech jest Bezprawiem.

Pozdrawiam

EMET - 2014-05-14, 14:28

Listek napisał/a:
EMET napisał/a:
Gdyby jednak znowu zaczęli rozmyślnie grzeszyć, nie ma już dla nich drugiej ofiary, lecz tylko oczekiwanie sądu i zagłady (Heb 10:26, 27).

Kto więc dostąpił uświęcenia, nie może powracać do dawnego trybu życia. Apostoł usilnie zachęca: „Albowiem to jest wolą Bożą: wasze uświęcenie, abyście się powstrzymywali od rozpusty; aby każdy z was wiedział, jak winien mieć swe naczynie w uświęceniu i szacunku”. „Gdyż Bóg nie powołał nas z przyzwoleniem na nieczystość, lecz w związku z uświęceniem” (1Ts 4:3, 4, 7).[...]


Bardzo dobry cytat, EMET .

Przypomnę ,że grzechem jest łamanie Prawa , które Bóg podał Mojżeszowi.

I Jan 3,4 nś Każdy, kto trwa w grzechu, trwa także w bezprawiu, toteż grzech jest Bezprawiem.

Pozdrawiam


EMET:
O kwestii 'grzeszenie - trwanie w grzechu' pisałem w post/ach/ –
http://biblia.webd.pl/for...ighlight=#84978
http://biblia.webd.pl/for...ighlight=#88454
http://biblia.webd.pl/for...ghlight=#131240
http://biblia.webd.pl/for...ghlight=#172696
http://biblia.webd.pl/for...ghlight=#172802
http://biblia.webd.pl/for...ghlight=#201981

Stephanos, ps. EMET

Listek - 2014-05-14, 14:47

EMET napisał/a:
wierny chrześcijanin może czasem się potknąć lub popełnić grzech wskutek słabości albo dlatego, że zostanie zwiedziony, to „nie trwa w grzechu”, nie ma zwyczaju grzeszyć (1 Jana 3:9, 10; por. 1 do Koryntian 15:33, 34; 1 do Tymoteusza 5:20).' - Na podstawie Leksykonu ŚJ.To bardzo cenna uwaga EMET.
Nie wolno trwać w grzechu.

Niemożliwe jest także świadome łamanie Prawa Bożego z przeświadczeniem, że miłosierdzie Boże jest wielkie.

Pozdrawiam

whitedove - 2014-05-14, 22:39

Jak. 1:21
21. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze.
(BW)
Uświęcanie to proces,który dotyczy naszych dusz po tym jak zostalismy narodzeni na nowo przez otrzymanie ducha . whitedove :lol:

Listek - 2014-05-15, 16:37

whitedove napisał/a:
Słowo, które może zbawić dusze wasze.


Które to słowa według Ciebie mogą zbawić dusze ?
Czy całe PŚ, czy tylko tak zwany Nowy Testament ?

Pozdrawiam

whitedove - 2014-05-15, 21:25

Przekład z greki interlinearnej: " Dlatego odłożywszy od siebie każdy brud i obfitowanie złości, w delikatności przyjmijcie zasadzone słowo( logos) mogące zbawić dusze wasze.
To chyba oczywiste ,ze chodzi o słowo w pojęciu logos a nie rema, i jest to cale słowo Boże. Nie rozdzielam biblii na tak zwane przez Ciebie testamenty. Dla mnie biblia jest to slowo logos , które może równiez stać sieęw szczególnej sytuacji dla nas słowem rema. Pozdrawiam

amiko - 2014-05-16, 08:24

Uświęcanie jest to oczyszczanie z grzechów przez mieszkającego w nas Chrystusa,prawdziwe Słowo Boże

Prawdziwym Słowem Bożym nie jest "całe PŚ, czy tylko tak zwany Nowy Testament",ale jest nim Chrystus,mieszkający w nas wszystkich przez swojego Ducha Świętego.On osobiście i indywidualnie dla każdego kto za nim idzie, dokonuje zbawienia w procesie:

-uświęcania,oczyszczania z grzechów Duchem Świętym,Świętą Bożą Energią ,
-narodzenia na nowo,
-chrztu Duchem Świętym.

Jeśli ktoś ma wątpliwości,czy Chrystus jest prawdziwym Słowem Bożym,zapraszam do tematu:Według NT Chrystus jest prawdziwym Słowem Bożym,a nie Biblia,LINK

Listek - 2014-05-21, 12:37

ratao napisał/a:
Uświęcanie jest to oczyszczanie z grzechów przez mieszkającego w nas Chrystusa,prawdziwe Słowo BożePięknie to ująłeś.


A co według Ciebie jest grzechem?

Pozdrawiam

Listek - 2015-11-20, 23:53

Uświęcanie to prowadzenie życia według przykazań Boga na wzór Chrystusa Jezusa.

Gdy w skrusze przyjmujemy dar zbawienia w Chrystusie budzi się w nas duch ludzki, który uświadamia nam,że istnieje Bóg, który jest żywy i działa w naszym życiu.

Jezus otwiera drzwi do zbawienia naszej duszy. Od Ojca Niebieskiego otrzymujemy ducha Namaszczenia , który pomaga nam karmić się i rozumieć słowa Boga. Zaczynamy żyć według słów życia i przemieniamy się. Te słowa wypełniane w naszym życiu na wzór Jezusa mają moc zbawić duszę człowieka.

Jk 1:21 "Odrzućcie tedy od siebie wszystko, co nieczyste i złe, a poddajcie się z całą uległością działaniu słowa, które zostało w was zaszczepione i które ma moc zbawić wasze dusze."

Listek - 2015-11-27, 21:08

https://www.youtube.com/watch?v=ddGaOHM_gyw
Listek - 2016-02-14, 09:59

https://www.youtube.com/watch?v=NCapfx5ryyc

PozdrawiamPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group