To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Sprzeczności w Biblii - SPRZECZNOŚCI W WYPOWIEDZIACH JEZUSA

RN - 2015-03-08, 19:40
Temat postu: SPRZECZNOŚCI W WYPOWIEDZIACH JEZUSA
ZA KTÓREGO ARCYKAPŁANA DAWID JADŁ CHLEBY POKŁADNE :?:

EWANGELIA MARKA 2. 25 - 26. BIBLIA TYSIĄCLECIA

''Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i poczuł głód, on i jego towarzysze :?: Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne....''

PIERWSZA KSIĘGA SAMUELA 21. 2 - 7.. BIBLIA TRYSIĄCLECIA

''Dawid udał się do Nob, do kapłana Achimeleka....... ......A teraz jeśli masz pod ręką pięć chlebów, podaruj mi je lub cokolwiek się znajdzie. Kapłan odrzekł; zwykłego chleba pod ręką nie mam; jest tylko chleb święty....... ....Dał więc kapłan ów świety chleb, gdyż nie było innego chleba prócz pokładnego.''

keres1372 - 2015-03-08, 19:55
Temat postu: Re: SPRZECZNOŚCI W WYPOWIEDZIACH JEZUSA
RN napisał/a:
ZA KTÓREGO ARCYKAPŁANA DAWID JADŁ CHLEBY POKŁADNE :?:

EWANGELIA MARKA 2. 25 - 26. BIBLIA TYSIĄCLECIA

''Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i poczuł głód, on i jego towarzysze :?: Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne....''

PIERWSZA KSIĘGA SAMUELA 21. 2 - 7.. BIBLIA TRYSIĄCLECIA

''Dawid udał się do Nob, do kapłana Achimeleka....... ......A teraz jeśli masz pod ręką pięć chlebów, podaruj mi je lub cokolwiek się znajdzie. Kapłan odrzekł; zwykłego chleba pod ręką nie mam; jest tylko chleb święty....... ....Dał więc kapłan ów świety chleb, gdyż nie było innego chleba prócz pokładnego.''


https://www.google.pl/url...2Cf6X74E07w_VQQ

To jest tło do wypowiedzi Pana zapisanej u św. Marka 2, 25-26. Żeby zrozumieć znaczenie Jego wypowiedzi, trzeba odczytać ją w większym kontekście, włączając w to poprzedzające je wersety:

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?» Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków».Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?» On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». (Mk 2:18-26)Sens wypowiedzi Pana i Jego “pomyłka” stają się zrozumiałe właśnie w tym szerszym kontekście. W Mk 2, 18-22 Pan mówi o nowości Ewangelii, którą głosi. Ewangelia jest niczym młode wino, które nie nadaje się do starych bukłaków. Z kolei w następnych wersetach wspomina Dawida i kapłanów. Abiatar był ostatnim kapłanem ze swojego rodu. Za bunt przeciwko Salomonowi, synowi Dawida, został odsunięty od kapłaństwa. Pan Jezus chce powiedzieć, że faryzeusze przypominają Abiatara. Ponieważ spiskują przeciwko Panu Jezusowi, Synowi Dawida, królestwo Boże zostanie im zabrane, a dane ludowi, który wyda godne owoce (por. Mt 21, 43).

Cały Artykuł, w linku na górze

RN - 2015-03-08, 20:30
Temat postu: Re: SPRZECZNOŚCI W WYPOWIEDZIACH JEZUSA
keres1372 napisał/a:
Pan Jezus chce powiedzieć, że faryzeusze przypominają Abiatara. Ponieważ spiskują przeciwko Panu Jezusowi, Synowi Dawida, królestwo Boże zostanie im zabrane, a dane ludowi, który wyda godne owoce (por. Mt 21, 43).


Widziałeś jakie jest pytanie :?: W takim razie za jakiego arcykapłana było to wydarzenie ; Abiatara czy Achimeleka :?: , o którym wspomina pierwsza Księga Samuela 21. 2 - 7.

Poza tym proszę o stosowny cytat, który wyjaśniałby to co sugerujesz odnośnie zamiarów Jezusa w stosunku do faryzeuszów na podstawie Abiatara.

keres1372 - 2015-03-08, 21:06
Temat postu: Re: SPRZECZNOŚCI W WYPOWIEDZIACH JEZUSA
RN napisał/a:
keres1372 napisał/a:
Pan Jezus chce powiedzieć, że faryzeusze przypominają Abiatara. Ponieważ spiskują przeciwko Panu Jezusowi, Synowi Dawida, królestwo Boże zostanie im zabrane, a dane ludowi, który wyda godne owoce (por. Mt 21, 43).


Widziałeś jakie jest pytanie :?: W takim razie za jakiego arcykapłana było to wydarzenie ; Abiatara czy Achimeleka :?: , o którym wspomina pierwsza Księga Samuela 21. 2 - 7.

Poza tym proszę o stosowny cytat, który wyjaśniałby to co sugerujesz odnośnie zamiarów Jezusa w stosunku do faryzeuszów na podstawie Abiatara.


Sens wypowiedzi Pana i Jego “pomyłka” stają się zrozumiałe właśnie w tym szerszym kontekście. W Mk 2, 18-22 Pan mówi o nowości Ewangelii, którą głosi. Ewangelia jest niczym młode wino, które nie nadaje się do starych bukłaków. Z kolei w następnych wersetach wspomina Dawida i kapłanów. Abiatar był ostatnim kapłanem ze swojego rodu. Za bunt przeciwko Salomonowi, synowi Dawida, został odsunięty od kapłaństwa. Pan Jezus chce powiedzieć, że faryzeusze przypominają Abiatara. Ponieważ spiskują przeciwko Panu Jezusowi, Synowi Dawida, królestwo Boże zostanie im zabrane, a dane ludowi, który wyda godne owoce (por. Mt 21, 43).Aluzja do zmiany linii kapłańskiej może być także odczytana również jako aluzja do zmiany kapłaństwa: Pan Jezus przyszedł nie tylko po to, aby głosić Ewangelię, ale przede wszystkim, żeby zawrzeć Nowe Przymierze (Jr 31, 31; Łk 22, 20; Hbr rozdziały 7-8) i dać Nowe Prawo (Kazanie na Górze). Ze zmianą przymierza i prawa wiąże się zmiana kapłaństwa (por. Hbr 7, 11-12). O ile jednak w przypadku Abiatara chodziło tylko o zmianę rodu kapłańskiego, podczas gdy istota kapłaństwa pozostała ta sama, o tyle w przypadku zmiany Starego Przymierza na Nowe chodzi o zmianę samego kapłaństwa: już nie według porządku Aarona, ale na wzór kapłaństwa Melchizedeka. Zapowiedź tego możemy odczytać w ostatnich zdaniach proroctwa z 1 Sm 2 cytowanego powyżej, do którego Pan Jezus zdaje się nawiązywać.

* * *

Zmiana imion, a raczej jednorazowe nazwanie kogoś imieniem innym, niż posiadane, jest zabiegiem, który możemy spotkać na kartach Ewangelii przynajmniej kilka razy. Pan czyni to dla wyrażenia pewnych treści, które chce wyrazić w subtelny sposób. Tak, raz zwraca się do Piotra: „Ty jesteś Szymon, syn Jana…” (σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου J 1:42), a innym razem: „Szymonie, synu Jony.” (Σίμων Βαριωνᾶ Mt 16:17). Podobnie Jana Chrzciciela raz nazywa „Janem”, innym razem „Eliaszem”. Jak to wyjaśnić? Niektórzy, nieuznający nadprzyrodzonego autorstwa Biblii widzą tu błąd; inni przesłankę dla nauki do reinkarnacji (w tym drugim przypadku). Tymczasem chodzi tu o grę słów w pierwszym przypadku, a w obydwu chodzi o przekazanie pewnego przesłania, które staje się zrozumiałe dopiero wtedy, gdy popatrzymy na te wypowiedzi w szerszym kontekście, jak starałem się ukazać powyższej odpowiadając na pytanie frondowego „Abiatara”.

RN - 2015-03-08, 23:50
Temat postu: Re: SPRZECZNOŚCI W WYPOWIEDZIACH JEZUSA
keres1372 napisał/a:
RN napisał/a:
keres1372 napisał/a:
Pan Jezus chce powiedzieć, że faryzeusze przypominają Abiatara. Ponieważ spiskują przeciwko Panu Jezusowi, Synowi Dawida, królestwo Boże zostanie im zabrane, a dane ludowi, który wyda godne owoce (por. Mt 21, 43).


Widziałeś jakie jest pytanie :?: W takim razie za jakiego arcykapłana było to wydarzenie ; Abiatara czy Achimeleka :?: , o którym wspomina pierwsza Księga Samuela 21. 2 - 7.

Poza tym proszę o stosowny cytat, który wyjaśniałby to co sugerujesz odnośnie zamiarów Jezusa w stosunku do faryzeuszów na podstawie Abiatara.


Sens wypowiedzi Pana i Jego “pomyłka” stają się zrozumiałe właśnie w tym szerszym kontekście. W Mk 2, 18-22 Pan mówi o nowości Ewangelii, którą głosi. Ewangelia jest niczym młode wino, które nie nadaje się do starych bukłaków. Z kolei w następnych wersetach wspomina Dawida i kapłanów. Abiatar był ostatnim kapłanem ze swojego rodu. Za bunt przeciwko Salomonowi, synowi Dawida, został odsunięty od kapłaństwa. Pan Jezus chce powiedzieć, że faryzeusze przypominają Abiatara. Ponieważ spiskują przeciwko Panu Jezusowi, Synowi Dawida, królestwo Boże zostanie im zabrane, a dane ludowi, który wyda godne owoce (por. Mt 21, 43).Aluzja do zmiany linii kapłańskiej może być także odczytana również jako aluzja do zmiany kapłaństwa: Pan Jezus przyszedł nie tylko po to, aby głosić Ewangelię, ale przede wszystkim, żeby zawrzeć Nowe Przymierze (Jr 31, 31; Łk 22, 20; Hbr rozdziały 7-8) i dać Nowe Prawo (Kazanie na Górze). Ze zmianą przymierza i prawa wiąże się zmiana kapłaństwa (por. Hbr 7, 11-12). O ile jednak w przypadku Abiatara chodziło tylko o zmianę rodu kapłańskiego, podczas gdy istota kapłaństwa pozostała ta sama, o tyle w przypadku zmiany Starego Przymierza na Nowe chodzi o zmianę samego kapłaństwa: już nie według porządku Aarona, ale na wzór kapłaństwa Melchizedeka. Zapowiedź tego możemy odczytać w ostatnich zdaniach proroctwa z 1 Sm 2 cytowanego powyżej, do którego Pan Jezus zdaje się nawiązywać.

* * *

Zmiana imion, a raczej jednorazowe nazwanie kogoś imieniem innym, niż posiadane, jest zabiegiem, który możemy spotkać na kartach Ewangelii przynajmniej kilka razy. Pan czyni to dla wyrażenia pewnych treści, które chce wyrazić w subtelny sposób. Tak, raz zwraca się do Piotra: „Ty jesteś Szymon, syn Jana…” (σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου J 1:42), a innym razem: „Szymonie, synu Jony.” (Σίμων Βαριωνᾶ Mt 16:17). Podobnie Jana Chrzciciela raz nazywa „Janem”, innym razem „Eliaszem”. Jak to wyjaśnić? Niektórzy, nieuznający nadprzyrodzonego autorstwa Biblii widzą tu błąd; inni przesłankę dla nauki do reinkarnacji (w tym drugim przypadku). Tymczasem chodzi tu o grę słów w pierwszym przypadku, a w obydwu chodzi o przekazanie pewnego przesłania, które staje się zrozumiałe dopiero wtedy, gdy popatrzymy na te wypowiedzi w szerszym kontekście, jak starałem się ukazać powyższej odpowiadając na pytanie frondowego „Abiatara”.


Rozumiem, rozumiem, rozumiem..... .....
To za Abiatara, czy Achimeleka, Dawid jadł chleby pokładne :?:

Anowi - 2015-03-12, 07:58

RN napisał/a:
To za Abiatara, czy Achimeleka, Dawid jadł chleby pokładne
RN napisał/a:
EWANGELIA MARKA 2. 25 - 26. BIBLIA TYSIĄCLECIA

''Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i poczuł głód, on i jego towarzysze Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne....''

PIERWSZA KSIĘGA SAMUELA 21. 2 - 7.. BIBLIA TRYSIĄCLECIA

''Dawid udał się do Nob, do kapłana Achimeleka....... ......A teraz jeśli masz pod ręką pięć chlebów, podaruj mi je lub cokolwiek się znajdzie. Kapłan odrzekł; zwykłego chleba pod ręką nie mam; jest tylko chleb święty....... ....Dał więc kapłan ów świety chleb, gdyż nie było innego chleba prócz pokładnego.''


wyboldowałam Ci różnicę

nesto - 2015-03-12, 09:26

Czyli winien jest ukamienowania tak czy siak.
Ale jak widać już wówczas byli równiejsi od równych w prawie? :roll:

RN - 2015-03-12, 14:12

Anowi napisał/a:
RN napisał/a:
To za Abiatara, czy Achimeleka, Dawid jadł chleby pokładne
RN napisał/a:
EWANGELIA MARKA 2. 25 - 26. BIBLIA TYSIĄCLECIA

''Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i poczuł głód, on i jego towarzysze Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne....''

PIERWSZA KSIĘGA SAMUELA 21. 2 - 7.. BIBLIA TRYSIĄCLECIA

''Dawid udał się do Nob, do kapłana Achimeleka....... ......A teraz jeśli masz pod ręką pięć chlebów, podaruj mi je lub cokolwiek się znajdzie. Kapłan odrzekł; zwykłego chleba pod ręką nie mam; jest tylko chleb święty....... ....Dał więc kapłan ów świety chleb, gdyż nie było innego chleba prócz pokładnego.''


wyboldowałam Ci różnicę


Abiatar też był Arcykapłanem i tutaj o takiego właśnie chodzi. Sprawdż w innych przekładach, łącznie ze żródłem starożytnym.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Abiatar

RN - 2015-03-18, 20:18

CZY JEZUS BYŁ DOBRY :?:

EWANGELIA ŁUKASZA 18. 18 - 19. BIZTB.

''I zapytał go pewien dostojnik tymi słowy; Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny :?:
Rzekł do niego Jezus; Dlaczego nazywasz mnie dobrym :?: Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg..

EWANGELIA JANA 10 11. BIZTB.

''Ja jestem dobry pasterz, Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.''

Bobo - 2015-03-18, 21:41

RN napisał/a:
CZY JEZUS BYŁ DOBRY :?:


Coraz gorzej z tymi 'sprzecznościami' ;-)
Skromność obierasz za zaprzeczenie.
To takie... łapanie za słówka nie rozumiejąc sensu i ducha wypowiedzi ;-)

RN - 2015-03-18, 22:14

Bobo napisał/a:
RN napisał/a:
CZY JEZUS BYŁ DOBRY :?:


Coraz gorzej z tymi 'sprzecznościami' ;-)
Skromność obierasz za zaprzeczenie.
To takie... łapanie za słówka nie rozumiejąc sensu i ducha wypowiedzi ;-)


Ano widzisz jak to jest. Taka oczywista, krystaliczna nauka, a ja się słówek czepiam.
Inny przykład;
Jak już napisałem w ewangelii Łukasza rozdział 18. 19. Jezus dziwi się dlaczego został nazwany dobrym i dalej twierdzi, że nikt ( poza Bogiem ) nie jest dobry, a w rozdziale 6 tej samej ewangelii daje taki przykład;

Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta."...

No na litość Boga Ojca , Jezusie o jakim dobrym człowieku nauczasz, wszak dobry jest przecież tylko Bóg. :-/

Wnikliwy - 2015-03-18, 22:21

KIEDY Jezus wędruje przez Pereę do Jeruzalem, podbiega do niego jakiś młody mężczyzna i pada przed nim na kolana. Nazwany jest dostojnikiem, więc widocznie piastuje jakieś odpowiedzialne stanowisko w miejscowej synagodze, a może nawet być członkiem Sanhedrynu. Poza tym jest bardzo zamożny. „Nauczycielu dobry”, pyta, „co mam zrobić, żeby odziedziczyć życie wieczne?”
„Dlaczego mnie nazywasz dobrym?” — odpowiada Jezus. „Nikt nie jest dobry, tylko jeden — Bóg”. Zapewne ów młody mężczyzna użył określenia „dobry” jako tytułu, toteż Jezus daje mu do zrozumienia, że taki tytuł przysługuje wyłącznie Bogu.

Bobo - 2015-03-18, 22:23

RN napisał/a:
No na litość Boga Ojca , Jezusie o jakim dobrym człowieku nauczasz, wszak dobry jest przecież tylko Bóg.


Tytuł, panie dzieju, tytuł. ;-)

RN - 2015-03-18, 22:45

Bobo napisał/a:
RN napisał/a:
No na litość Boga Ojca , Jezusie o jakim dobrym człowieku nauczasz, wszak dobry jest przecież tylko Bóg.


Tytuł, panie dzieju, tytuł. ;-)


No i co to miałoby oznaczać :?:
Jezus wzbrania się przed takim tytułowaniem siebie samego, a pózniej sam o sobie tak mówi, a nawet o zwykłym człowieku.
Ten jegomość, który nawał Go ''nauczycielu dobry'' podkreślił to, że był dobrym nauczycielem, czyli dobrze nauczał w sensie, że interesujaco - przekonywujaco, jak również dobry, bo nauki dobre.

Bobo - 2015-03-18, 22:50

RN napisał/a:
Ten jegomość, który nawał Go ''nauczycielu dobry'' podkreślił to, że był dobrym nauczycielem, czyli dobrze nauczał w sensie, że interesujaco - przekonywujaco, jak również dobry, bo nauki dobre.


Ale to już jest tylko twoja interpretacja intencji 'jegomościa', interpretacja niegodna deisty ;-)
Zresztą Twoja interpretacja jest równie 'słuszna' jak moja :-DPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group