To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY biblia.webd.pl

Kościoły ortodoksyjne - Struktura Mszy Świętej

Albertus - 2016-01-21, 23:01

BoaDusiciel napisał/a:
Fajnie, ale co to znaczy, że ofiara Jezusa zostaje uobecniona podczas mszy ?


Musisz po prostu postarać się przeczytać ze zrozumieniem to co podałem ze słownika i Katechizmu KK.
Czegoś nie rozumiesz w tych wyjaśnieniach?

BoaDusiciel - 2016-01-22, 07:07

Nie rozumiem co to znaczy, że msza uobecnia ofiarę Jezusa.
Nie rozumiem głównie dlatego, że niedawno Kolega stwierdził, że msza nie jest powtórzeniem tej ofiary.
Skoro nie jest powtórzeniem, to na czym polega uobecnianie ?

Anonymous - 2016-01-22, 08:12

Albertus napisał/a:
1362 Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, ...


Gdyby 'Eucharystia' była 'Pamiątką Paschy' Chrystusa, to musiała by się odbywać w ściśle określonym przez Boga – nie człowieka - czasie. O tym 'Rozpamiętywaniu' a nie 'Uobecnianiu' Paschy mówi nam Biblia; "W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Jahwe" Kapł 23;5 BT

Pascha miała być obchodzona, mówił Jahwe do Mojżesza, zawsze dnia 14 Nisan i tylko i wyłącznie 14 Nisan, żadnego innego dnia:

Cytat:
Liczb 9;1-3 BT (1) W pierwszym miesiącu drugiego roku po wyjściu z Egiptu mówił Jahwe do Mojżesza na pustyni Synaj: (2) W oznaczonym czasie winni Izraelici obchodzić Paschę. (3) Będziecie ją obchodzić dnia czternastego tego miesiąca, o zmierzchu. Macie ją obchodzić według odnoszących się do niej praw i zwyczajów.


Tak od czasów Mojżesza do pamiętnej wieczerzy, kiedy to Jezus nakazał tak czynić na 'Pamiątkę' nowy Paschy, obchodzili ją Żydzi, i nadal tak czynią;

Cytat:
2 Kron 30;15 BT (15) Ofiarowali potem Paschę czternastego dnia miesiąca drugiego. Zawstydzeni kapłani i lewici oczyszczali się i mogli wnosić całopalenia do świątyni Pańskiej.

2 Kron 35;1 BT (1) Jozjasz obchodził w Jerozolimie Paschę na cześć Pana; dnia czternastego miesiąca pierwszego ofiarowano baranka paschalnego.

Ezd 6;19 BT(19) Czternastego dnia miesiąca pierwszego wysiedleńcy obchodzili Paschę.


Kto dał prawo człowiekowi zmieniać datę obchodzenia Paschy, skoro Bóg i Jego Syn byli zgodni co do daty jej obchodzenia? Przecież Jezus obchodził Paschę właśnie w tym jednym, jedynym wyznaczonym przez Jego Ojca dniu, i dlatego w tym właśnie dniu powiedział znamienne słowa ... "to czyńcie na moją pamiątkę Łuk 22;19 BT", wprowadzając odtąd 'Nową Paschę', ale nie nowy dzień, czy dni jej obchodzenia, o czym po części mówi przytoczony przez Ciebie tekst z Katechizmu. Wczytaj się w niego dobrze:

1363 … Tak właśnie rozumie Izrael swoje uwolnienie z Egiptu; za każdym razem, gdy obchodzi się Paschę [14 Nisan], wydarzenia Wyjścia są uobecniane w pamięci wierzących, by według nich kształtowali swoje życie.

Anonymous - 2016-01-22, 08:47

Albertus napisał/a:
aksplorator napisał/a:
Tego to już Wasza eucharystyczna ceremonia, która powiązana jest ściśle z solarnym kultem boga słońca, bo jak sam przytoczyłeś; "W dniu zwanym dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast jak i ze wsi", nic nie wspomina.


Wśród pogan pierwszy dzień tygodnia nazywany był dniem słońca a chrześcijanie [ ??? ] zbierali się i zbierają w tym dniu na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa.


Jacy chrześcijanie zbierali się na "pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa", pokaż źródło w Biblii. Poza tym jednego nie rozumiem, po kiego nadal wmawiacie wiernym i uczycie dzieci przykazanie "pamiętaj abyś dzień święty święcił", mówiąc przy tym o 'solarnej' w tym kontekście niedzieli, skoro Bóg jasno i precyzyjnie określił o jaki dzień chodzi!

Cytat:
Wyj 16;29,30 BT (29) Patrzcie! Jahwe nakazał wam szabat i dlatego w szóstym dniu dał wam pokarm na dwa dni. Każdy przeto z was pozostanie w domu! W dniu siódmym żaden z was niech nie opuszcza swego miejsca zamieszkania. (30) I stosownie do tego lud obchodził dnia siódmego szabat.


To Szabat czyli sobota, zaczynający się od piątku po zachodzie słońca do soboty po zachodzie słońca jest owym ostatni, siódmym dniem tygodnia a nie niedziela, która w Biblii wyraźnie określona jest pierwszym dniem tygodnia;

Cytat:
Mat 28;1 BT (1) Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia [niedziela] przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób.

Jan 20;1 BT (1) A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.

Anonymous - 2016-01-22, 10:54

eksplorator napisał/a:
Albertus napisał/a:
1362 Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, ...


Gdyby 'Eucharystia' była 'Pamiątką Paschy' Chrystusa, to musiała by się odbywać w ściśle określonym przez Boga – nie człowieka - czasie. O tym 'Rozpamiętywaniu' a nie 'Uobecnianiu' Paschy mówi nam Biblia; "W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Jahwe" Kapł 23;5 BT

Pascha miała być obchodzona, mówił Jahwe do Mojżesza, zawsze dnia 14 Nisan i tylko i wyłącznie 14 Nisan, żadnego innego dnia:

Cytat:
Liczb 9;1-3 BT (1) W pierwszym miesiącu drugiego roku po wyjściu z Egiptu mówił Jahwe do Mojżesza na pustyni Synaj: (2) W oznaczonym czasie winni Izraelici obchodzić Paschę. (3) Będziecie ją obchodzić dnia czternastego tego miesiąca, o zmierzchu. Macie ją obchodzić według odnoszących się do niej praw i zwyczajów.


Tak od czasów Mojżesza do pamiętnej wieczerzy, kiedy to Jezus nakazał tak czynić na 'Pamiątkę' nowej Paschy, obchodzili ją Żydzi, i nadal tak czynią;

Cytat:
2 Kron 30;15 BT (15) Ofiarowali potem Paschę czternastego dnia miesiąca drugiego. Zawstydzeni kapłani i lewici oczyszczali się i mogli wnosić całopalenia do świątyni Pańskiej.

2 Kron 35;1 BT (1) Jozjasz obchodził w Jerozolimie Paschę na cześć Pana; dnia czternastego miesiąca pierwszego ofiarowano baranka paschalnego.

Ezd 6;19 BT(19) Czternastego dnia miesiąca pierwszego wysiedleńcy obchodzili Paschę.


Kto dał prawo człowiekowi zmieniać datę obchodzenia Paschy, skoro Bóg i Jego Syn byli zgodni co do daty jej obchodzenia? Przecież Jezus obchodził Paschę właśnie w tym jednym, jedynym wyznaczonym przez Jego Ojca dniu, i dlatego w tym właśnie dniu powiedział znamienne słowa ... "to czyńcie na moją pamiątkę Łuk 22;19 BT", wprowadzając odtąd 'Nową Paschę', ale nie nowy dzień, czy dni jej obchodzenia, o czym po części mówi przytoczony przez Ciebie tekst z Katechizmu. Wczytaj się w niego dobrze:

1363 … Tak właśnie rozumie Izrael swoje uwolnienie z Egiptu; za każdym razem, gdy obchodzi się Paschę [14 Nisan], wydarzenia Wyjścia są uobecniane w pamięci wierzących, by według nich kształtowali swoje życie.

kodak27 - 2016-01-22, 13:40

eksplorator napisał/a:
1363 … Tak właśnie rozumie Izrael swoje uwolnienie z Egiptu; za każdym razem, gdy obchodzi się Paschę [14 Nisan], wydarzenia Wyjścia są uobecniane w pamięci wierzących, by według nich kształtowali swoje życie.
Proszę o podanie źródła, chciałbym zapoznać się z całością tekstu który przytoczyłeś. Numeracja 1363 jest zapewne stroną lub może numerami podanych akapitów, warto dowiedzieć się czegoś więcej.
Albertus - 2016-01-22, 16:09

kodak27 napisał/a:
eksplorator napisał/a:
1363 … Tak właśnie rozumie Izrael swoje uwolnienie z Egiptu; za każdym razem, gdy obchodzi się Paschę [14 Nisan], wydarzenia Wyjścia są uobecniane w pamięci wierzących, by według nich kształtowali swoje życie.
Proszę o podanie źródła, chciałbym zapoznać się z całością tekstu który przytoczyłeś. Numeracja 1363 jest zapewne stroną lub może numerami podanych akapitów, warto dowiedzieć się czegoś więcej.


Cytat pochodzi z Katechizmu KK

BoaDusiciel - 2016-01-22, 16:52

A tu:
http://www.duchprawdy.com..._i_modlitwy.htm
powołując się na tzw. świętą, ustanowioną przez KK, piszą że msza jest ofiarą.
W dodatku określaną tak:
Msza święta jest najzupełniejszą ofiarą PRZEBŁAGANIA Boga za grzechy nasze.
Moglibyście to se jakoś ujednolicić ... choć w sumie przecież wiem, że wierni i tak mają w d... takie rozbieżności :mrgreen:

Albertus - 2016-01-22, 17:10

BoaDusiciel napisał/a:
A tu:
http://www.duchprawdy.com..._i_modlitwy.htm
powołując się na tzw. świętą, ustanowioną przez KK, piszą że msza jest ofiarą.
W dodatku określaną tak:
Msza święta jest najzupełniejszą ofiarą PRZEBŁAGANIA Boga za grzechy nasze.
Moglibyście to se jakoś ujednolicić ... choć w sumie przecież wiem, że wierni i tak mają w d... takie rozbieżności :mrgreen:


No oczywiście że jest Ofiarą. Jest przecież uobecnieniem Ofiary Chrystusa.

Tutaj masz dalszy ciąg wyjaśnień na ten temat z Katechizmu KK:

1364 W Nowym Testamencie pamiątka otrzymuje nowe znaczenie. Gdy Kościół celebruje Eucharystię, wspomina Paschę Chrystusa, a ona zostaje uobecniona. Ofiara, którą Chrystus złożył raz na zawsze na krzyżu, pozostaje zawsze aktualna 172 : "Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, w której <<na Paschę naszą ofiarowany został Chrystus>>, dokonuje się dzieło naszego odkupienia" 173 .

1365 Ponieważ Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, jest ona także ofiarą. Charakter ofiarny ukazuje się już w słowach jej ustanowienia: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane" i "Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana" (Łk 22, 19-20). W Eucharystii Chrystus daje to samo ciało, które wydał za nas na krzyżu, tę samą krew, którą wylał "za wielu... na odpuszczenie grzechów" (Mt 26, 28).

1366 Eucharystia jest więc ofiarą, ponieważ u-obecnia (czyni obecną) ofiarę krzyża, jest jej pamiątką i udziela jej owoców:

(Chrystus), nasz Bóg i Pan, tylko raz ofiarował siebie Bogu Ojcu, umierając na ołtarzu krzyża, dla wypełnienia wiecznego odkupienia ludzi. Ponieważ jednak kapłaństwo nie miało skończyć się wraz z Jego śmiercią (Hbr 7, 24. 27), w czasie Ostatniej Wieczerzy, "tej nocy, kiedy został wydany" (1 Kor 11, 23), zechciał pozostawić Kościołowi, swojej ukochanej Oblubienicy, ofiarę widzialną (według wymagań natury ludzkiej). Będzie ona reprezentowała ofiarę krwawą, która miała wypełnić się jeden raz na krzyżu, i utrwalała jej pamiątkę po wszystkie wieki (1 Kor 11, 23), a zbawcza moc będzie udzielała odpuszczenia grzechów, które codziennie popełniamy 174 .

1367 Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedyną ofiarą. "Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący - obecnie przez posługę kapłanów - który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny...". "W A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna" 175 .

daglezja77 - 2016-01-22, 17:12

Przecież Jezus złożył ofiarę raz na zawsze..Przebłaganie ZOSTAŁO DOKONANE.
BoaDusiciel - 2016-01-22, 17:19

Albertus napisał/a:
BoaDusiciel napisał/a:
A tu:
http://www.duchprawdy.com..._i_modlitwy.htm
powołując się na tzw. świętą, ustanowioną przez KK, piszą że msza jest ofiarą.
W dodatku określaną tak:
Msza święta jest najzupełniejszą ofiarą PRZEBŁAGANIA Boga za grzechy nasze.
Moglibyście to se jakoś ujednolicić ... choć w sumie przecież wiem, że wierni i tak mają w d... takie rozbieżności :mrgreen:


No oczywiście że jest Ofiarą. Jest przecież uobecnieniem Ofiary Chrystusa.

Tutaj masz dalszy ciąg wyjaśnień na ten temat z Katechizmu KK:

1364 W Nowym Testamencie pamiątka otrzymuje nowe znaczenie. Gdy Kościół celebruje Eucharystię, wspomina Paschę Chrystusa, a ona zostaje uobecniona. Ofiara, którą Chrystus złożył raz na zawsze na krzyżu, pozostaje zawsze aktualna 172 : "Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, w której <<na Paschę naszą ofiarowany został Chrystus>>, dokonuje się dzieło naszego odkupienia" 173 .

1365 Ponieważ Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, jest ona także ofiarą. Charakter ofiarny ukazuje się już w słowach jej ustanowienia: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane" i "Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana" (Łk 22, 19-20). W Eucharystii Chrystus daje to samo ciało, które wydał za nas na krzyżu, tę samą krew, którą wylał "za wielu... na odpuszczenie grzechów" (Mt 26, 28).

1366 Eucharystia jest więc ofiarą, ponieważ u-obecnia (czyni obecną) ofiarę krzyża, jest jej pamiątką i udziela jej owoców:

(Chrystus), nasz Bóg i Pan, tylko raz ofiarował siebie Bogu Ojcu, umierając na ołtarzu krzyża, dla wypełnienia wiecznego odkupienia ludzi. Ponieważ jednak kapłaństwo nie miało skończyć się wraz z Jego śmiercią (Hbr 7, 24. 27), w czasie Ostatniej Wieczerzy, "tej nocy, kiedy został wydany" (1 Kor 11, 23), zechciał pozostawić Kościołowi, swojej ukochanej Oblubienicy, ofiarę widzialną (według wymagań natury ludzkiej). Będzie ona reprezentowała ofiarę krwawą, która miała wypełnić się jeden raz na krzyżu, i utrwalała jej pamiątkę po wszystkie wieki (1 Kor 11, 23), a zbawcza moc będzie udzielała odpuszczenia grzechów, które codziennie popełniamy 174 .

1367 Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedyną ofiarą. "Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący - obecnie przez posługę kapłanów - który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny...". "W A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna" 175 .


Cool :-)
Ofiara Jezusa polegała na śmierci krzyżowej.
Na czym polega ofiara mszy ?

Albertus - 2016-01-22, 17:23

Miałeś wszystko wyjaśnione. Poczytaj. :-)
Albertus - 2016-01-22, 17:31

daglezja77 napisał/a:
Przecież Jezus złożył ofiarę raz na zawsze..Przebłaganie ZOSTAŁO DOKONANE.


Tak. Dlatego Msza Święta nie jest powtórzeniem Ofiary Chrystusa ale jej uobecnieniem.

Przebłaganie zostało dokonane ale nie jest obecne w życiu każdego człowieka nie zależnie kim jest od chwili poczęcia tylko staje się obecne

BoaDusiciel - 2016-01-22, 17:42

Albertus napisał/a:
Miałeś wszystko wyjaśnione. Poczytaj. :-)


Ale nie chce mi się tego czytać. Katechizm KK powoduje u mnie zwątpienie we własne zdolności percepcyjne :mrgreen:
Pomóż mi, proszę :-)
Ofiara Jezusa polega na śmierci krzyżowej.
Ofiara mszy polega na ?? ........... ???

Anonymous - 2016-01-22, 19:45

Albertus napisał/a:
BoaDusiciel napisał/a:
KK, piszą że msza jest ofiarą.
W dodatku określaną tak:
Msza święta jest najzupełniejszą ofiarą PRZEBŁAGANIA Boga za grzechy nasze.No oczywiście że jest Ofiarą. Jest przecież uobecnieniem Ofiary Chrystusa.


Syzyfowa praca

Cytat:
Heb 10;11 BW (11) A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów;

1 Kor 10;20 BW (20) Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu; ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami.
Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie,
uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego
zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała,
tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci
grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele,

Rzym 8;2,3 BWPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group