To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY biblia.webd.pl

Kościoły ortodoksyjne - Struktura Mszy Świętej

Anonymous - 2016-02-11, 13:12

Vandersky napisał/a:
Sobór Watykański II przypomniawszy, iż Chrystus zbawia w ustanowionym w tym celu Kościele, którego świadome odrzucenie w tej roli byłoby wyrzekaniem się zbawienia, określił stopnie związku ludzi z Kościołem. Wcieleni doń w pełni (katolicy) nie dostąpią jednak zbawienia, jeśli należąc "ciałem" nie trwają w miłości. Z pozostałymi chrześcijanami Kościół jest "związany z licznych powodów" (Biblia, podstawowe prawdy, życie z wiary, sakramenty). Także ci, "którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do Ludu Bożego" - przede wszystkim żydzi, także muzułmanie, ale i ci, "którzy szukają nieznanego Boga po omacku i wśród cielesnych wyobrażeń". Jeśli bez własnej winy nie znają Ewangelii i Kościoła, szczerze poszukują Boga i starają się pełnić Jego wolę, poznaną w nakazach sumienia, "mogą osiągnąć wieczne zbawienie". Nie są pozbawieni tej szansy nawet ci, którzy bez własnej winy nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga, a usiłują żyć uczciwie. "Cokolwiek bowiem znajduje się w nich z dobra i prawdy, Kościół traktuje jako przygotowanie do Ewangelii" (LG 14-16, por. NA 2-4).


Z Biblii wynika coś zupełnie innego w kwestii zbawienia. To tam pada odpowiedź poprzez jedno, jedyne stwierdzenie, kto zostanie zbawiony i od niego nie ma żadnego odstępstwa. Bóg kazał to zapisać w Księdze Joela;

Cytat:
Joel 3;5 BT Każdy jednak, który wezwie imienia Jahwe, będzie zbawiony, bo na górze Syjon [i w Jeruzalem] będzie wybawienie, jak przepowiedział Jahwe, i wśród ocalałych będą ci, których wezwał Jahwe.


Żeby nie było wątpliwości, ten jedyny pewnik zbawienia powtórzono też naśladowcom Chrystusa, cytując Joela;

Cytat:
Rzym 10;13,14 BT (13) Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego [Jahwe], będzie zbawiony. (14) Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?


Dlatego głosimy teraz, że "Potężną twierdzą jest imię Jahwe, tam prawy się schroni" Przy 18;10 BT

Obyś nie należał do tej grupy ludzi; "I nie ma nikogo, kto by wzywał twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów" Iz 64;7 BW

Yarpen Zirgin - 2016-02-11, 13:48

eksplorator napisał/a:
Yarpen Zirgin napisał/a:

Wszystkiego, co nauczał, a co przekazali nam Apostołowie pisemnie i ustnie (por. 2 Tes 2,15), oraz o czym przypomniał nam i pouczył Duch Święty (por. J 14,26)

Trzeba przyznać, że (...)

Ślicznie uciekasz od wskazanych przeze mnie nauk Chrystusa i Apostołów.

Cytat:
Dogmaty Kościoła Katolickiego

To nie jest lista katolickich dogmatów. Nie mówiąc już o tym, że jest tam sporo błędów.

Cytat:
Tylko czy one pochodzą od tego właściwego Bożego ducha? Z pewnością NIE! W myśl słów Biblii "Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie" 1 Jan 4;1 BT

I dlatego ja wierzę Kościołowi Chrystusa, a nie autorom takich tekstów, jak chociażby ten, który podlinkowałeś z rzekomą listą dogmatów katolickich. :-)


eksplorator napisał/a:
Żeby nie było wątpliwości, ten jedyny pewnik zbawienia powtórzono też naśladowcom Chrystusa, cytując Joela;

Cytat:
Rzym 10;13,14 BT (13) Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego [Jahwe], będzie zbawiony. (14) Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?


Dlatego głosimy teraz, że "Potężną twierdzą jest imię Jahwe, tam prawy się schroni" Przy 18;10 BT

Tylko widzisz, św. Paweł miał na myśli Chrystusa, kiedy pisał List do Rzymian:

Rz 10:9-13
9. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.
10. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.
11. Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.
12. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.
13. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.
(BT)


Co zresztą doskonale pasuje do tego, co przekazał św. Piotr:

Dz 4:9-12
9. Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie,
10. to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy.
11. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła.
12. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.
(BT)

BoaDusiciel - 2016-02-11, 14:07

Vandersky napisał/a:
daglezja77 napisał/a:
Boże potępienie i piekło bez wyjątku dla wszystkich, za samo nie bycie katolikiem.

Cytat:
Sobór Watykański II przypomniawszy, iż Chrystus zbawia w ustanowionym w tym celu Kościele, którego świadome odrzucenie w tej roli byłoby wyrzekaniem się zbawienia, określił stopnie związku ludzi z Kościołem. Wcieleni doń w pełni (katolicy) nie dostąpią jednak zbawienia, jeśli należąc "ciałem" nie trwają w miłości. Z pozostałymi chrześcijanami Kościół jest "związany z licznych powodów" (Biblia, podstawowe prawdy, życie z wiary, sakramenty). Także ci, "którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do Ludu Bożego" - przede wszystkim żydzi, także muzułmanie, ale i ci, "którzy szukają nieznanego Boga po omacku i wśród cielesnych wyobrażeń". Jeśli bez własnej winy nie znają Ewangelii i Kościoła, szczerze poszukują Boga i starają się pełnić Jego wolę, poznaną w nakazach sumienia, "mogą osiągnąć wieczne zbawienie". Nie są pozbawieni tej szansy nawet ci, którzy bez własnej winy nie doszli jeszcze do wyraźnego poznania Boga, a usiłują żyć uczciwie. "Cokolwiek bowiem znajduje się w nich z dobra i prawdy, Kościół traktuje jako przygotowanie do Ewangelii" (LG 14-16, por. NA 2-4).


Ale przecież katolicy nie są w pełni wcieleni do KK, bo nie wyrazili woli bycia wcielonym.
Skoro świadome odrzucenie jest wyrzekaniem się zbawienia, to brak świadomego przyjęcia nie może być uznany za przyczynę zbawienia.
Gdyby brak świadomego przyjęcia był przyczyną zbawienia, a świadome odrzucenie wykluczało zbawienie, to by znaczyło, ze w KK ważniejsze są czynności nieświadome.
No chociaż w sumie chyba tak właśnie jest :mrgreen:

BoaDusiciel - 2016-02-11, 14:11

Yarpen Zirgin napisał/a:
[Tylko widzisz, św. Paweł miał na myśli Chrystusa, kiedy pisał List do Rzymian:

[color=green]Rz 10:9-13
9. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.
10. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.


Niech ktoś zwróci uwagę Kol. YZ, że tymi cytatami zanegował sens chrztu niemowląt.
Choć oczywiście jestem pewien, że zaraz znajdzie inne cytaty i napisze że nie zanegował :mrgreen:

daglezja77 - 2016-02-11, 14:18

BoaDusiciel napisał/a:
Yarpen Zirgin napisał/a:
[Tylko widzisz, św. Paweł miał na myśli Chrystusa, kiedy pisał List do Rzymian:

[color=green]Rz 10:9-13
9. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.
10. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.


Niech ktoś zwróci uwagę Kol. YZ, że tymi cytatami zanegował sens chrztu niemowląt.
Choć oczywiście jestem pewien, że zaraz znajdzie inne cytaty i napisze że nie zanegował :mrgreen:


Zaraz przyjdzie i powie że w takim wypadku niemowlę mogą wyręczyć rodzice bo KRK na to pozwala..

RN - 2016-02-11, 14:20

BoaDusiciel napisał/a:

9. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.
10. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.


Niech ktoś zwróci uwagę Kol. YZ, że tymi cytatami zanegował sens chrztu niemowląt.
Choć oczywiście jestem pewien, że zaraz znajdzie inne cytaty i napisze że nie zanegował :mrgreen:


Tutaj jeszcze należałoby zwrócić uwagę na to, że według podkreślonego powyżej tekstu, już do osiągnięcia żywota wiecznego, nie potrzeba spożywać ciało Jezusa, tylko wystarcza wiara w Jego wskrzeszenie z martwych i uznanie Go Panem.

Yarpen Zirgin - 2016-02-11, 14:22

RN napisał/a:
Tutaj jeszcze należałoby zwrócić uwagę na to, że według podkreślonego powyżej tekstu, już do osiągnięcia żywota wiecznego, nie potrzeba spożywać ciało Jezusa, tylko wystarcza wiara w Jego wskrzeszenie z martwych i uznanie Go Panem.

Kombinujcie dalej. Ciekawi mnie ile nauk Chrystusa jeszcze zanegujecie na podstawie tego fragmentu. :-D

Vandersky - 2016-02-11, 14:34

BoaDusiciel napisał/a:
ze w KK ważniejsze są czynności nieświadome

Są równoważne ze świadomym poszukiwaniem Prawdy i Dobra. Można być nieświadomym z nie własnej winy spraw dot. prawdziwego kultu Boga, ale nie ma możliwości usprawiedliwienia człowieka, który nie poszukuje Prawdy i Dobra.

BoaDusiciel - 2016-02-11, 14:36

Yarpen Zirgin napisał/a:
RN napisał/a:
Tutaj jeszcze należałoby zwrócić uwagę na to, że według podkreślonego powyżej tekstu, już do osiągnięcia żywota wiecznego, nie potrzeba spożywać ciało Jezusa, tylko wystarcza wiara w Jego wskrzeszenie z martwych i uznanie Go Panem.

Kombinujcie dalej. Ciekawi mnie ile nauk Chrystusa jeszcze zanegujecie na podstawie tego fragmentu. :-D

Mistrzu - nie imputuj nam. Przecież to ty co chwila negujesz nauki Chrystusa.
Diabeł się w ornat ubrał i ogonem na mszę dzwoni.

BoaDusiciel - 2016-02-11, 14:44

Vandersky napisał/a:
BoaDusiciel napisał/a:
ze w KK ważniejsze są czynności nieświadome

Są równoważne ze świadomym poszukiwaniem Prawdy i Dobra. Można być nieświadomym z nie własnej winy spraw dot. prawdziwego kultu Boga, ale nie ma możliwości usprawiedliwienia człowieka, który nie poszukuje Prawdy i Dobra.


No ale rzecz w tym, że KK utożsamia Prawdę i Dobro ze swą działalnością, tak wynika z wyżej podanego stanowiska Soboru.
Delikatnie, ekumenicznie, ale jednak cały czas KK usiłuje zaszczepić ideę, że 100% racji jest w KK. Inni, jeśli mają rację, to nie w 100%.
A odnośnie takiej ideologii muszę stwierdzić, że non possumus. Amen.

RN - 2016-02-11, 15:05

Yarpen Zirgin napisał/a:

Kombinujcie dalej. Ciekawi mnie ile nauk Chrystusa jeszcze zanegujecie na podstawie tego fragmentu. :-D


Nauk biblijnych i samego biblijnego Jezusa nikt nie musi podważać, bo one się w większości same podważają.

Yarpen Zirgin - 2016-02-11, 15:07

Zapomniałem, że Ty głosisz swoją Ewangelię, a nie tą, którą otrzymaliśmy od Apostołów. :-(
Anonymous - 2016-02-11, 15:19

Yarpen Zirgin napisał/a:

To nie jest lista katolickich dogmatów. Nie mówiąc już o tym, że jest tam sporo błędów.


Wskaż zatem te nie katolickie dogmaty i błędy

Yarpen Zirgin napisał/a:

I dlatego ja wierzę Kościołowi Chrystusa, a nie autorom takich tekstów, jak chociażby ten, który podlinkowałeś z rzekomą listą dogmatów katolickich. :-)


Pokaż zatem które dogmaty są według Kościoła natchnione Duchem Świętym. Pośmiejemy się razem ...

Yarpen Zirgin napisał/a:

Tylko widzisz, św. Paweł miał na myśli Chrystusa, kiedy pisał List do Rzymian:

Rz 10:9-13
9. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.
10. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.
11. Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.
12. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.
13. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.


Twierdzisz zatem że w Joela jest mowa o Jezusie :xhehe:

RN - 2016-02-11, 15:37

Yarpen Zirgin napisał/a:
Zapomniałem, że Ty głosisz swoją Ewangelię, a nie tą, którą otrzymaliśmy od Apostołów. :-(


Ja nie głoszę żadnej ewangelii.
A to co Wy nazywacie ewangeliami jest zlepkiem różnych pism, które powstały jakby rykoszetem po znużeniu oczekiwaniem szybkiego powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię.

Nowy Testament nie był w ogóle w planach.
Jezus i Jego czas miał być końcem wszystkiego. Nie było w takim razie potrzeby pisania dodatkowych proroctw - pism, bo one skończyły się na Janie, a Jan poprzedzał Jezusa.
Nie ma żadnej wzmianki jakoby Jezus cokolwiek napisał dla potomnych w póżniejszych wiekach, czy kazał spisywać innym, abyśmy my np. mogli wiedzieć jak postępować wieki po Nim.
Ewangelie, które uważacie za takie święte, nie wiecie nawet kto napisał.
Posiłkujecie się listami do konkretnych miejscowości, nie zważając na to, że może należałoby zachować tajemnicę korespondencji, nie mówiąc już o tym, że to były listy do konkretnych ludzi w konkretnych miejscach przy uwzględnieniu uwarunkowań co do ich miejsca zamieszkania.
Dlaczego cedzicie np. taki list do Rzymian. To przecież był list do Rzymian, a nie do Polan itd. Może do Polan - Słowian , Paweł miałby co innego do powiedzenia.
Na dodatek jeszcze to co z taką skrupulatnością rozważacie i jest nawet powodem nieustających sporów i kłótni, jest zaledwie ''ochłapem'', kopią, kopii, kopii, kopii.......z różnymi podrasowaniami po drodze.

Yarpen Zirgin - 2016-02-11, 15:44

eksplorator napisał/a:
Yarpen Zirgin napisał/a:

To nie jest lista katolickich dogmatów. Nie mówiąc już o tym, że jest tam sporo błędów.

Wskaż zatem te nie katolickie dogmaty i błędy

Pierwsze zdanie tekstu jest pierwszą bzdurą, którą w nim zamieszczono:
Cytat:
320 - Za cesarza Konstantyna chrześcijaństwo stało się oficjalną religią Imperium Rzymskiego.

Po pierwsze, Konstantyn Wielki nie ustanowił chrześcijaństwa religią Cesarstwa Rzymskiego, a jedynie zezwolił na jego wyznawanie w tzw. edykcie mediolańskim. Po drugie, miało to miejsce 313 roku n.e.

Kolejne zdanie:
Cytat:
Wtedy do Kościoła weszło wielu połowicznie nawróconych pogan, którzy czcili dalej pogańską Królową Niebios (Izyda, Diana, Kali), tyle że pod imieniem Maryi, celebrowali pogańskie święta pod chrześcijańskimi nazwami, czcili dalej obrazy, posągi i bożki, ale pod imionami świętych (męczenników), np. kult Dionizosa przeniesiono na św. Dionizego, a kult Izydy na św. Izydora.

Co jest kolejną bzdura, bo po edykcie mediolańskim nie było żadnej wielkiej fali nawróceń, ani tym bardziej jakiegoś przeniesienia kultu pogańskich bogów na łono chrześcijaństwa pod zmienionymi nazwami.

Kolejny przykład:
Cytat:
321 - Konstantyn Wielki, którego rodzina czciła bożka słońca zwanego Sol Invictus, gdy zaczął przewodzić soborom chrześcijańskim, wywyższył specjalnym edyktem pogańskie święto słońca - niedzielę: "W czcigodny dzień Słońca [venerabili die Solis], niech urzędnicy i mieszkańcy miast wypoczywają, zaś wszystkie sklepy i warsztaty niech będą pozamykane."

Jaki związek ma ten akt prawny z Kościołem katolickim Bóg jeden raczy wiedzieć, bo edykt dotyczył całego cesarstwa, a nie Kościoła. Chrześcijanie świętowali niedzielę już od pierwszego wieku. :)

I następna:
Cytat:
W pierwszych wiekach chrześcijanie święcili siódmy dzień tygodnia - sobotę, zgodnie z IV przykazaniem Bożym (Wyj.20:8-11).

Przytoczę tutaj świadectwo chrześcijanina, który zginął na początku II wieku:
"Tak więc nawet ludzie żyjący dawniej w starym porządku rzeczy doszli do nowej nadziei i nie zachowują już szabatu, ale obchodzą dzień Pański, w którym to przez Jezusa Chrystusa i przez śmierć Jego także i nasze życie wzeszło jak słońce"
św. Ignacy Antiocheński Do Kościoła w Magnezji 9:1

Przykłady można mnożyć.

Cytat:
Pokaż zatem które dogmaty są według Kościoła natchnione Duchem Świętym. Pośmiejemy się razem ...

Popatrz na mój podpis.

Cytat:
Yarpen Zirgin napisał/a:

Tylko widzisz, św. Paweł miał na myśli Chrystusa, kiedy pisał List do Rzymian:

Rz 10:9-13
9. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.
10. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.
11. Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.
12. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.
13. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.


Twierdzisz zatem że w Joela jest mowa o Jezusie

Nie przypisuj mi swoich wymysłów. Wskazałem na to, o kim pisał św. Paweł, a co jest zgodne z tym, co św. Piotr przekazał na temat tego, jakie jest jedyne imię, w którym możemy być zbawieni.
Nie moja to wina, że nauczanie Apostołów nie pokrywa się z tym, co Ty uważasz na ten temat.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group