To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Trójca Święta - BIBLIA O OJCU, SYNU I DUCHU SWIETYM

Jachu - 2016-03-10, 14:33

EMET napisał/a:
Nie kto inny, niż Ty, 'Jachu', z „namaszczeniem” wręcz przedkładałeś [ i nieraz to czynisz aktualnie…] na Forum swoje upodobanie do tzw. 'numerologii'. Skoro zatem nie masz – Ty, Userze – dostępu do owych 'oryginalnych zapisów BH', to i ew. jakieś wyliczenia są obarczone dużą dozą niepewności; o ile nie są w ogóle chybione…


Są osoby,które bardzo biegle posługują się hebrajskimi tekstami,a i greckimi również. Mają do tego pomoc w postaci tabel wartości liczbowej każdej litery hebrajskiej,jak i greckiej. Zapis Biblii Hebrajskiej,jak i Greckiej,można wyrazić w formie cyfrowej,można też dokonywać analizy porównawczej poszczególnych słów,zwrotów,zdań całych w oparciu o tożsamość liczbowa w nich.
Mało,-jest też program komputerowy,który to umożliwia za jednym niemal kliknięciem. Daje to niesamowite możliwości szybkiego porównania,znalezienia i analizy matematycznej tożsamości danych porównań tekstów.
Sam tego nie robię,ale współuczestniczę w komentowaniu,sugerowaniu kierunków,a i próbach wyciągana wniosków i postępu w rozumieniu,pozornych zawiłości w zapisach
biblijnych

ps. nie ma mowy o żadnej dozie niepewności w matematycznych działaniach. :-D

EMET - 2016-03-10, 15:24

Jachu napisał/a:


Są osoby,które bardzo biegle posługują się hebrajskimi tekstami,a i greckimi również. Mają do tego pomoc w postaci tabel wartości liczbowej każdej litery hebrajskiej,jak i greckiej. Zapis Biblii Hebrajskiej,jak i Greckiej,można wyrazić w formie cyfrowej,można też dokonywać analizy porównawczej poszczególnych słów,zwrotów,zdań całych w oparciu o tożsamość liczbowa w nich.
Mało,-jest też program komputerowy,który to umożliwia za jednym niemal kliknięciem. Daje to niesamowite możliwości szybkiego porównania,znalezienia i analizy matematycznej tożsamości danych porównań tekstów.
Sam tego nie robię,ale współuczestniczę w komentowaniu,sugerowaniu kierunków,a i próbach wyciągana wniosków i postępu w rozumieniu,pozornych zawiłości w zapisach
biblijnych

ps. nie ma mowy o żadnej dozie niepewności w matematycznych działaniach. :-D


EMET:
Tak naprawdę, to mało kto 'biegle, jak piszesz, posługuje się…'. Wiem, co potrafią komputery łącznie z odpowiednimi programami komputerowymi: sam na tym korzystam również.
Na matematyce też co nieco się znam, zaś całą matematykę [z jej przeróżnymi dziedzinami i poddziedzinami]: nie sądzę, żeby ktoś 'ogarniał'; o ile nawet – to bardzo, ale to bardzo nieliczni.
Wiem, że już przed laty dokonywano analiz porównawczych stylu i języka jakichś obszarów tekstu 'Biblii Hebrajskiej' czy greckiego NP: dzisiaj również. „Numerologia”, zaś - to zgoła inna sprawa. O ile jest jakiś program, to - po przyporządkowaniu wartości cyfrowo-liczbowych - dalej „maszyna” z programem pracuje. Niekiedy jakieś efekty się okazują.

Jednak, jak piszę: nie chodzi o niepewność w samych matematycznych obliczeniach, co o pewność tego, czy mamy do analizy tekst taki, który pomieszcza dokładnie to, co wyszło spod ręki pierwotnie piszącego. Tutaj raczej… :bardzo_smutny: Gdyby ktoś dzisiaj dysponował nawet wierną fotokopią [czy tp.] takiego zapisu -- byłby bardzo bogatym i sławnym człowiekiem, raczej.
A przecież - poza samym tekstem 'BH' - mamy również to, co pomieszcza 'Masora' [np.]. Dzisiaj bardziej mamy do czynienia z tekstem tzw. 'rezultatywnym': czy to, co dotyczy 'BH', czy to, co dotyczy 'greki NP'.
Nawet wyjściowy na 100% identyczny zapis [jak i w początkowym oryginalnym 'autografie'], czy sprawiałby to, że dałoby się „taki tekst” do pamięci kompa, 'obrobiło' poprzez stosowny program i… wszystko stało by <<się odsłonięte oczom naszym i oczom innych>>: czy tak?
A przecież mamy, jak zawsze: interpretację, jakieś z góry oczekiwania, zjawisko dopasowywania do oczekiwań i inne.
Są to obszary bardzo 'grząskie', że tak napiszę.
Nikogo nie pozbawiam nawet radości z takich „odkryć”, ale sam zachowuję daleko idącą rezerwę. To jest tak jak z interpretowaniem np. 'Nostradamusa', np.

Stephanos, ps. EMET

Jachu - 2016-03-10, 15:50

My mamy tę pewność,że Najwyższy panuje nad sprawami swoimi,również nad Biblią i jej dostępnością dla tych,którzy" mają uszy ku słuchaniu" i " oczy ku widzeniu"

Dan. 4:14
14. Na rozstrzygnięciu stróżów opiera się ten wyrok, a sprawa jest postanowiona przez świętych, a to w tym celu, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim; daje je, komu chce, może nad nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi.
(BW)

ps program,który mamy,natychmiast "wyrzuca' miejsca w Biblii ( całej),które są tożsame
wartościami liczbowymi z zadanym sformułowaniem i to z całej Biblii. Czasem, -eureka, pojęciowo wbrew pozorom,"mówią" o tym samym.

EMET - 2016-03-10, 16:30

Jachu napisał/a:


ps program,który mamy,natychmiast "wyrzuca' miejsca w Biblii ( całej),które są tożsame
wartościami liczbowymi z zadanym sformułowaniem i to z całej Biblii. Czasem, -eureka, pojęciowo wbrew pozorom,"mówią" o tym samym.


EMET:
Co do owego wyszukiwania - na zasadzie konkordancji - niekoniecznie potwierdzam, bowiem –
Gdyby był to 'Program' taki, który dokonuje przeszukań wyrażeń i fraz w tekście 'BH', ale... pod kątem całkowicie identycznej postaci zapisu: z akcentami np., to sam bym taki 'Program' chciał mieć. Niestety, ale dopiero samemu trzeba "przeciskać się" przez „gąszcz” szczegółów: po zapodaniu i wyszczególnieniu tekstów; np. sam Tetragrammaton mamy w różnych uszczegółowionych postaciach w zapisie. Taki 'Program' powinien umieć rozpoznawać niemal z percepcją fotograficzną każdą 'kreseczkę 'i każdą 'kropeczkę' [i inne 'znaczki'] - poza podstawowym zapisem, że tak napiszę.
Wiem, że są uczeni, którzy takowe "Projekty" chcieli opracować, ale… Chyba, że są [?] takie 'Programy', ale ja o nich nie wiem; chyba, że… :aaa:

Stephanos, ps. EMET

Jachu - 2016-03-11, 14:47

EMET napisał/a:
Wiem, że są uczeni, którzy takowe "Projekty" chcieli opracować, ale… Chyba, że są [?] takie 'Programy', ale ja o nich nie wiem; chyba, że…


Chyba jednak. :-D Taki program na komputer jest opracowany i działa na bazie tekstów hebrajskiej i greckiej Biblii. Szczegółów nie znam,bo 'fachowcem" w tej dziedzinie nie jestem,ale rezultaty owych działań,porównań,wniosków,to i owszem,są mi udostępniane w formie ustnego przedkładania,a i czasami w formie opracowań pisanych w postaci rezultatów działań programu i ich analizy.

EMET - 2016-03-11, 17:44

Jachu napisał/a:


Chyba jednak. :-D Taki program na komputer jest opracowany i działa na bazie tekstów hebrajskiej i greckiej Biblii. Szczegółów nie znam,bo 'fachowcem" w tej dziedzinie nie jestem,ale rezultaty owych działań,porównań,wniosków,to i owszem,są mi udostępniane w formie ustnego przedkładania,a i czasami w formie opracowań pisanych w postaci rezultatów działań programu i ich analizy.


EMET:
Na przykładzie jednego [1] tylko wersetu – Daniela 2:44 – podam trzy rodzaje zapisu:
(1)
וביומיהון די מלכיא אנון יקים אלה שמיא מלכו די לעלמין לא תתחבל ומלכותה לעם אחרן לא תשתבק תדק ותסיף כל-אלין מלכותא והיא תקום לעלמיא

(2)
וּבְיוֹמֵיהוֹן דִּי מַלְכַיָּא אִנּוּן יְקִים אֱלָהּ שְׁמַיָּא מַלְכוּ דִּי לְעָלְמִין לָא תִתְחַבַּל וּמַלְכוּתָה לְעַם אָחֳרָן לָא תִשְׁתְּבִק תַּדִּק וְתָסֵיף כָּל־אִלֵּין מַלְכְוָתָא וְהִיא תְּקוּם לְעָלְמַיָּא׃

(3)
‎ וּֽבְיוֹמֵיה֞וֹן דִּ֧י מַלְכַיָּ֣א אִנּ֗וּן יְקִים֩ אֱלָ֙הּ שְׁמַיָּ֤א מַלְכוּ֙ דִּ֤י לְעָלְמִין֙ לָ֣א תִתְחַבַּ֔ל וּמַ֙לְכוּתָ֔ה לְעַ֥ם אָחֳרָ֖ן לָ֣א תִשְׁתְּבִ֑ק תַּדִּ֤ק וְתָסֵיף֙ כָּל־אִלֵּ֣ין מַלְכְוָתָ֔א וְהִ֖יא תְּק֥וּם לְעָלְמַיָּֽא׃


(1) zapis samymi tylko spółgłoskami;
(2) zapis z notacją samogłoskowo-spółgłoskową;
(3) zapis z Biblia Hebraica Stuttgartensia [oznaczenia akcentów i inne niuanse].

Najłatwiej o dokonanie przeglądu oraz wyszczególnienie miejsc z opcji (1), gdyż wyrażenia oraz frazy są zapisane w tekście 'BH' wizualnie oddzielnie, ponadto nie ma owych 'kreseczek', 'kropek' takich jak w opcji (2).
Nawet i w opcji (2) mamy różnice zapisu takie, że jest lub nie ma 'kropki' w literze itp.
Co do opcji (3), to najtrudniej, gdyż jakiś wykaz dokładnie powinien różnicować 'konkordancyjnie' nawet wtedy, gdy jest jakaś drobna choćby różnica, choćby reszta była identyczna.
To tak, jak gdyby zdjęcie każdego z nas – mimo, że to tylko my jesteśmy na owym – podlegało by zróżnicowaniu, o ile byłyby różnice choćby najmniejsze. Nawet kiedy z innymi - na podobnej zasadzie.

Pod danym hasłem - byłby podany wykaz wszelkich wariantów rozróżnialnego innego zapisu. Są takie 'konkordancje', gdzie mamy wykaz postaci zapisu z 'BH' na bazie rdzennego wyrażenia: osobno ze spójnikiem, osobno z przyimkiem, osobno z rodzajnikiem itp., ale nie spotkałem 'Programu' takiego, o którym piszę w opcji (3). Nawet co do opcji (2) - niekoniecznie mamy rozróżnialność: b[eth] od w[eth]; k[af] od ch[af]; p[e] od f[e]; g[imel] od gh[imel]; d[aleth] od dh[aleth]; t[av] od th[av]. Mamy też i inne 'niuanse'. :->

Jeśli zatem masz namiary, 'Jachu', na jakiś „Program”, który zadość czyni wymogom opcji (3) – chętnie skorzystam. ;-)

W grece NP - też mamy rozróżnialność zapisu, jak wiadomo. Tutaj też - na podobnej zasadzie - przydałby się jakiś „percepcyjny” 'Program'...

Stephanos, ps. EMET

Jachu - 2016-03-11, 18:13

Jak wspomniałem,nie jestem lingwistą i hebraistą,nie znam greki, ale wiem,że np Izraelczycy nie muszą używać znaków diakrytycznych,aby płynnie mówić/czytać po hebrajsku.
Co do programu,jest to program autorski,więc siłą rzeczy,nie został upubliczniony. Ja znam efekty jego działania z przekazów werbalnych,jak i niektórych finalnych efektów przytaczanych w czasie naszych rozważań. Jak będę mógł,to postaram się o jakieś przykłady,ale nie jest to zobowiązanie,lecz chęć przybliżenia tej tematyki Tobie.

EMET - 2016-03-11, 18:32

Jachu napisał/a:
Jak wspomniałem,nie jestem lingwistą i hebraistą,nie znam greki, ale wiem,że np Izraelczycy nie muszą używać znaków diakrytycznych,aby płynnie mówić/czytać po hebrajsku.
Co do programu,jest to program autorski,więc siłą rzeczy,nie został upubliczniony. Ja znam efekty jego działania z przekazów werbalnych,jak i niektórych finalnych efektów przytaczanych w czasie naszych rozważań. Jak będę mógł,to postaram się o jakieś przykłady,ale nie jest to zobowiązanie,lecz chęć przybliżenia tej tematyki Tobie.


EMET:
Wiem jeno o takowych projektach: co do przeszukiwania tekstu BH; natomiast nie wiem, czy w końcu opracowano takowy Program. :aaa:

Najbardziej przydany byłby taki 'Program' - nie dla amatorów, lecz dla profesjonalistów biblistów i hebraistów; takich, co liczą 'kropki' i 'przecinki' oraz zajmują się krytyką tekstu, badaniem manuskryptów itp.
Jednak i dla amatorów - takich jak ja, E. - też to jest gratka i nie tylko "sztuka dla sztuki". ;-)

Stephanos, ps. EMET

Jachu - 2016-03-12, 14:05

EMET napisał/a:
Jednak i dla amatorów - takich jak ja, E. - też to jest gratka i nie tylko "sztuka dla sztuki".


Dobra,dobra, :xhehe:

Zaglądam w przelocie,coś takiego podrzucam dla zainteresowanych:

http://www.nastrazy.pl/archiwum/2008_1_08.htm

radek - 2016-04-25, 15:54

Jezus wyraźnie wyodrębnia Ojca, Syna i Ducha Świętego. Mówi, że Ojciec jest większy od Niego, oraz że grzech przeciwko Synowi będzie odpuszczony, a przeciwko Duchowi nie będzie ani w tym wieku(Czasie Chwały Ojca), ani w przyszłym(Czasie chwały Syna)

Mat 12:32 pau "(32) Jeżeli ktoś powie coś przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciw Duchowi Świętemu, nie zostanie odpuszczone ani w tym życiu, ani w przyszłym."

Nie mógł się jednak wypowiadać za Ducha, choć wszystko co czynił wynikało z zaufania do Ducha. Dlatego po czasie chwały Syna, nastąpi chwała Ducha

Za 4:6 bt5 "(6) W odpowiedzi przemówił do mnie: Oto słowo Pańskie do Zorobabela: Nie siła, nie moc, ale Duch [mój dokończy] - dzieła mówi Pan Zastępów."

Anonymous - 2016-08-21, 16:47

Bóg Dekalogu zgodnie z pierwszym przykazaniem dopuszcza istnienie innych bogów, ale wymaga wyłączności gdy człowiek świadomie dokona wyboru. Musi więc powstać relacja pokory pomiędzy człowiekiem, a Bogiem. Człowiek zobowiązany jest porzucić wszystkie swoje dotychczasowe wartości na rzecz wartości Boga. Prawo Boskie czyli Dekalog nie może być skażone obcymi treściami.

Z drugiej części Dekalogu wynika, że oprócz relacji pokory człowiek musi wejść w relacje z drugim człowiekiem. Dekalog ma więc sens i zaczyna funkcjonować gdy przynajmniej dwoje ludzi wybiorą Boga Dekalogu. Dopiero wtedy będą realizowane wartości zapisane w Dekalogu, który jest prawem dla Królestwa Boskiego. Do tego czasu Królestwo jest puste, prawo w zawieszeniu, a Bóg Dekalogu w oczekiwaniu na człowieka.

Bóg Dekalogu istnieje i działa więc poprzez człowieka. To z ludzi składa się Królestwo Boskie. Aby jednak mogło powstać, to musi składać się z co najmniej dwojga ludzi i Boga wnoszącego wartości. Jest więc trójca.

Przedstawiłem całkiem odmienne spojrzenie na Trójcę. Czy jest prawdziwe? Nie mnie to oceniać. Ocena musi jednak opierać się o jakiś punkt odniesienia, o jakąś skale wartości. Dla mnie jest to czysty Dekalog. Dla innych Dekalog i coś jeszcze. To jeszcze, to przeważnie inny bóg.

radek - 2016-08-21, 17:09

Pierwsze przykazanie dekalogu przypomina rajski zakaz. Piękne jest też:

Joh 16:5-11 pau "(5) Teraz natomiast powracam do Tego, który Mnie posłał. A nikt z was nie pyta: «Dokąd idziesz?». (6) Lecz ponieważ to wam oznajmiłem, smutek wypełnił wasze serca. (7) Ja jednak mówię wam prawdę: Będzie lepiej dla was, abym odszedł. Jeśli nie odejdę, nie przyjdzie do was Wspomożyciel; jeśli zaś odejdę, poślę Go wam. (8) A gdy On się pojawi, udowodni światu grzech, sprawiedliwość i sąd. (9) Grzech - bo nie wierzą we Mnie; (10) sprawiedliwość - bo idę do Ojca i nie będziecie Mnie już widzieć; (11) sąd - bo władca tego świata został osądzony."Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group