To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Kościoły ortodoksyjne - Czytania na każdy dzień

Vandersky - 2016-09-28, 13:10

Hi 9,1-12.14-16
Cytat:
Hiob tak odpowiedział swoim przyjaciołom: Istotnie. Ja wiem, że to prawda, Czy człowiek jest prawy przed Bogiem? Gdyby się ktoś z Nim prawował, nie odpowie raz jeden na tysiąc. Umysł to mądry, a siła potężna. Któż Mu przeciwny nie padnie? W mgnieniu oka On przesunie góry i zniesie je w swoim gniewie, On ziemię poruszy w posadach: i poczną trzeszczeć jej słupy. On słońcu zabroni świecić, na gwiazdy pieczęć nałoży. On sam rozciąga niebiosa, kroczy po morskich głębinach; On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Strefy Południa. On czyni cuda niezbadane, nikt nie zliczy Jego dziwów. Nie widzę Go, chociaż przechodzi: mija, a dostrzec nie mogę. Kto Mu zabroni, choć zniszczy? Kto zdoła powiedzieć: Co robisz? Jakże ja zdołam z Nim mówić? Dobiorę wyrazów właściwych? Choć słuszność mam, nie odpowiadam i tylko błagam o litość. Proszę Go, by się odezwał, a nie mam pewności, że słucha
.

Choć słusznym jest żal duszy nad własnym cierpieniem lecz sprawiedliwości w niej nie ma ani na jotę. Dlatego może prosić tylko o litość przed Panem.


Łk 9,57-62
Cytat:
Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz! Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże! Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.


Głoszenie Królestwa Bożego jest ponad wszelkie inne obowiązki dla tego, kto nadaje się do niego. Natomiast ten kto, o powtórnym narodzeniu się dla Królestwa z ducha tylko rozumem wykoncypował też i w rozumie upatrując źródło swego nawrócenia, za rozumem pójdzie wystawiając się na żer wszelakich poglądów, opinii i domniemań. A są one tak liczne jak miara pychy człowieka. Taki nie uniknie głupich i niedouczonych dociekań, z których rodzą się niezliczone kłótnie. Zatem ziarno padło między ciernie.

Vandersky - 2016-09-29, 14:42

Ap 12,7-12a
Cytat:
Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy!


Wyrzucony zwodziciel broniący dostępu do prawdy został zastąpiony pośrednikiem, który prawdę objawia. Wyrzucony oszczerca został zastąpiony orędownikiem, którego krew przemawia mocniej niż krew Abla, aby ciałem stało się zbawienie, działająca moc Królestwa z absolutną władzą Chrystusa.

J 1,47-51
Cytat:
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.


Uczniom Jezusa On, jako Syn Człowieczy staje się postrzegany jako pośrednik komunikujący ich z niebem przez aniołów. Bo dopiero taki pośrednik mógł złożyć doskonałą ofiarę na okup za grzechy. Albowiem najpierw trzeba ustalić warunki i cenę transakcji wymiany i wykupu, aby wykup doszedł do skutku.

BoaDusiciel - 2016-09-29, 19:49

Kol. Vandersky - czy jakbym poszedł w niedzielę na mszę w greckim kościele prawosławnym ( czy jak to się nazywa, bo nie wiem dokładnie ), to zostanę potępiony przez papieża ?
No załóżmy, że ktoś papieżowi doniesie o takiej sytuacji ...

Vandersky - 2016-09-29, 20:30

Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 2180 przytaczając słowa z Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan.1248 § 1), wskazuje, że „nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego”.
Zatem w warunkach polskich nie spełnia obowiązku, bo nie ma w Polsce problemu dotarcia do świątyni katolickiej. Natomiast w krajach prawosławnych spełnia ów obowiązek, jeśli nie może dotrzeć do świątyni katolickiej.

BoaDusiciel - 2016-09-29, 20:39

A czy w Kościele Prawosławnym też przemieniają chleb w ciało Jezusa ? :-)
Vandersky - 2016-09-29, 20:41

TAK. Jednak od strony Kościoła prawosławnego przyjęcie przez katolika Komunii św. w Kościele prawosławnym automatycznie oznacza przejście na wiarę prawosławną, bo Komunia to nie tylko jedność z Chrystusem, ale także jedność z Kościołem, w którym przyjmuje się Komunię św. Dlatego z tych względów zaleca się katolikom szczególną ostrożność w przyjmowaniu Komunii św. w Kościele prawosławnym, nawet wtedy, gdy trudno dotrzeć do świątyni katolickiej. Albowiem po przyjęciu Komunii św. w Kościele prawosławnym przez katolika ksiądz może publicznie ogłosić, iż ten katolik przeszedł na prawosławie! I co wówczas trzeba zrobić? Jak najszybciej przyjąć Komunię św. w Kościele katolickim, bo z punktu widzenia teologii prawosławnej w tym momencie katolik z powrotem wraca do Kościoła katolickiego.
BoaDusiciel - 2016-09-29, 20:46

Czyli że przyjęcie komunii w Kościele Prawosławnym działa skuteczniej niż akt apostazji ?
Gdybym przyjął komunię u prawosławnych i powiadomił o tym swojego proboszcza ( o ile taki istnieje, bo jeszcze nie miałem zaszczytu poznać ), to mnie skreśli z listy członków KrK ? :-D

nesto - 2016-09-29, 20:51

Szaleństwo niestety istnieje nie tylko w świecie islamu.
KobietaZMagdali - 2016-09-29, 23:52

BoaDusiciel napisał/a:
Czyli że przyjęcie komunii w Kościele Prawosławnym działa skuteczniej niż akt apostazji ?
Gdybym przyjął komunię u prawosławnych i powiadomił o tym swojego proboszcza ( o ile taki istnieje, bo jeszcze nie miałem zaszczytu poznać ), to mnie skreśli z listy członków KrK ? :-D


Jeżeli przyjąłbyś tą główną "wersję" komunii a nie tylko łamany chleb, to zostałbyś automatyczne prawosławnym i nie było by zmiłuj :mrgreen: I z kolejnymi prośbami o apostazję musiałbyś się zwracać do batiuszki/ojca z Twojej cerkwii. Tylko nie nazwij go przypadkiem popem, bo to określenie jest uważane za obraźliwe (kiepski początek na nowej drodze wiary) :->

Vandersky - 2016-09-30, 13:14

Łk 10,13-16
Cytat:
Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz! Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał.


Miasta, które nie rozpoznają znaków czasu rozpoznają znaki, tj. trendy świata i za nimi idą. Takie czeka ciężki sąd, gdyż oniemieją z powodu swego zacofania. Zaś z miasta wielkiego splendoru, które szczycą się swą pychą szykują swą nagłą śmierć.
Tak samo dzieje się z każdym człowiekiem, który słucha. A słucha on zawsze posłańca, który do uszu mówi. Do duszy zaś nie posłaniec mówi lecz ten kto posłańca posłał. Zatem, gdy słuchasz apostoła przez Boga posłanego - Bóg w twej duszy przemawia. Zaś, gdy zasłuchany jesteś w tym świecie - władcy tego świata w duszy dajesz posłuch. A gdy uchylasz, to tylko jednego z dwóch możesz zlekceważyć bowiem posłannictwa te nie walczą o twoje poglądy rozumu lecz o twoją duszę. A ten, który wygra natychmiast zajmuje całe jej miejsce nie pozwalając się lekceważyć.

Vandersky - 2016-10-01, 20:55

Łk 10,17-24
Cytat:
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.Uczniowie mocą Jezusa mają władzę nad demonami, gdyż zostały one strącone wraz z ich przywódcą, a ich stopy jako zwiastunów Ewangelii i Imienia pod, którym jest zbawienie uprzedzają już porażkę szatana depcząc go bezsilnego jak skorpiona i węża. Jednak przez pychę, szatan kreujący się na tak inteligentnego i przewidującego ducha nie zauważa porażki swego panowania jeszcze przed ostateczną klęską na krzyżu. Lekceważenie jest bowiem zapowiedzią klęski każdego, któremu wydaje się, że jest mocny sam z siebie a jego własna sprawiedliwość nim samym zachwieje i go obali strącając z tronu pychy.
Tajemnica Syna jest większa niż Ojca z powodu 2 zjednoczonych natur - tej z siebie i tej z poza siebie i tylko Ojciec wie jak Syn jest z Jego jestestwa zradzany a Logos ze względu na miłość nad siebie poza bytność z Jego mądrości przydany. Także Ojciec nie objawia ludziom kim jest posłany Syn z powodu konieczności posłuszeństwa wierze. A uczeń musi uznać Syna z widzenia oczami i słyszenia uszami duszy. Inaczej człowiek nie dojrzy, że widzi Ojca w Synu. A musi to być objawione mu przez Syna, bo Syn do nas został posłany i to on przemawia w imieniu Ojca.

Vandersky - 2016-10-02, 18:35

Ha 1,2-3;2,2-4
Cytat:
Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: Krzywda (mi się dzieje)! - a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami: Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności.


W czasie ostatnim sąd odbędzie się bez uwzględnienia okoliczności łagodzących. Dusza nieprawa nie zdoła bowiem wybronić swojej sprawiedliwości, bo w sobie położyła nadzieję, zaś dusza wierna obietnicom Bożym trzymać się będzie obietnicy, która w zamian za sprawiedliwość ludzką oferuje sprawiedliwość Bożą. Taka bowiem tylko uniknie sądu, gdy działa przez miłość.

2 Tm 1,6-8.13-14
Cytat:
Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie! Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.


Duch apostolski aby mógł pobudzać do miłości i przywodzić do rozsądku musi być podtrzymywany jako dar żywy, a nie martwy tytuł apostoła. Musi on ustrzec depozyt zdrowej nauki przed tymi, którzy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli, którzy będą głosili moc własną - nie Boga, miłość własną - nie Boga, pijackie poglądy zamiast trzeźwe myślenie.

Łk 17,5-10
Cytat:
Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.


Pan Jezus nie mówi uczniom, że mają wiarę choć oni tak uważają przez prośbę o jej przymnożenie. Wiara jest bowiem w służbie Pana a nie sługi. Sługa nie ma zatem własnej, zrodzonej z siebie wiary, ale otrzymuje ją od Pana dla uzdolnienia do wykonania każdego dzieła w wierze. A skoro sługa przestaje wykonywać to co mu się zleca, a zaczyna czynić według swego uznania i mniemania dzieła, które są ponad to, co zlecone to już nie czyni tego dzięki wierze lecz tylko wierzy, że tak to czyni.

Vandersky - 2016-10-13, 19:35

Ciąg dalszy ...
Anonymous - 2016-12-02, 21:25

Vandersky napisał/a:
Głoszenie Królestwa Bożego jest ponad wszelkie inne obowiązki dla tego, kto nadaje się do niego


A Ty, jak często głosisz Słowo Boże, zgodnie z nakazem Biblijnym;

Cytat:
2 Tym;1,2 BW (1) Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i Królestwo jego; (2) Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem.


Czy Ty, nie uchylasz się od zwiastowania ludziom publicznie i po domach, jak nakazuje Pismo?;

Cytat:
Dzie 20;20 BW (20) jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach,


Jezus skierował te słowa, będące nakazem, do wszystkich swoich naśladowców, bez wyjątku;

Cytat:
Mat;10 BW (7) A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.

Mar 16;15 BW (15) I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.


Jak długo miało trwać głoszenie ewangelii o Królestwie Bożym?;

Cytat:
Mat 28;19 BW (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.


Vandersky napisał/a:
Głoszenie Królestwa Bożego jest ponad wszelkie inne obowiązki dla tego, kto nadaje się do niego

Religijne - 2016-12-03, 15:42

Ciekawy cytat z dzisiejszego pierwszego czytania:

Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. (Iz 30,20)

Doskonała riposta dla wszystkich tych, którzy twierdzą że "Boga nie ma, bo gdyby był to na świecie nie byłoby tylu cierpień" etc.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group