To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Postacie - Czy św.Paweł "sfałszował" Ewangelię?

Lukian - 2016-07-17, 14:23
Temat postu: Czy św.Paweł "sfałszował" Ewangelię?
Kilka razy spotkałem się z takim fantastycznym stwierdzeniem. Mianowice chodziło o to czy Pawłowa koncepcja zbawienia „w wierze”, nie sprzeciwia się wypowiedzią Jezusa i innych autorów NT o konieczności zachowywania przykazań:
Dz 21:21 bp "O tobie zaś powiedzieli, że nauczasz Żydów, mieszkających wśród pogan, odstępstwa od Mojżesza, nie zalecając obrzezania dzieci i przestrzegania zwyczajów."

Streszczenie poglądu św. Pawła:
1. Zbawienia nie daje przestrzeganie Prawa
Rz 3:20 bt5 "jako że dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu."
2. Zbawienie jest jedynie w Jezusie, z którym łączymy się przez wiarę:
Ga 3:26 pau "Wszyscy przecież dzięki wierze w Jezusa Chrystusa jesteście synami Bożymi."
2a. Wiara wg Pawła to nie „uznanie zbioru prawd”, ani tez „mocne przekonanie”, tylko całkowite przylgniecie do Jezusa:
Ga 2:20 pau "Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A jeśli żyję teraz na świecie, to żyję dzięki wierze w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie."
3.Dzięki takiej wierze otrzymujemy Ducha Świętego:
Ga 3:14 pau "aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem narodów i abyśmy dzięki wierze otrzymali obiecanego Ducha."
4.Duch Św. Staje się w nas zasadą nowego życia, nowych czynów, nowej moralności:
Rz 8:4 pau "aby nakaz Prawa wypełnił się w nas, którzy nie postępujemy według ciała, ale według Ducha."
Rz 8:13 pau "Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie. Jeżeli jednak z pomocą Ducha usuniecie uczynki ciała, będziecie żyli."


Jednak w innych Pismach Nowego Testamentu możemy spotkać stwierdzenia typu:
Mt 19:17 pau "On odpowiedział: „Czemu Mnie pytasz o to, co dobre? Jest tylko jeden Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania".

Jak rozwiązać tę pozorną sprzeczność? Pomocą będzie to List św. Jakuba:
Jk 2:10 bt5 "Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie."
Najważniejszym przykazaniem jest:
Mt 22:37 pau "On odpowiedział: „Będziesz miłował Pana", swego Boga, całym swoim sercem", całą swoją duszą i całym swoim umysłem."
Mt 22:39 pau "Drugie jest podobne do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego."
Podobnie naucza Paweł:
Rz 13:10 pau "Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Miłość jest więc pełnią Prawa."

I tu jest rozwiązanie, ponieważ:
Rz 5:5 bt5 "A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany."

Ef 2:18 pau "Dzięki Niemu jedni i drudzy mamy dostęp do Ojca w jednym Duchu."

Jachu - 2016-07-17, 14:33

Lukian napisał/a:
Ef 2:18 pau "Dzięki Niemu jedni i drudzy mamy dostęp do Ojca w jednym Duchu."


Kto ma,ten ma,ale nie wszyscy mają i tak jest nadal.

Ga 3:10-14
10. Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa.
11. A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
12. Prawo nie opiera się na wierze, lecz /mówi/: Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie.
13. Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie -
14. aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha.
(BT)

Lukian - 2016-07-17, 14:55

Jachu napisał/a:
Kto ma,ten ma,ale nie wszyscy mają i tak jest nadal.

a ty masz???
a czy ja mam???

Jachu - 2016-07-17, 15:21

Lukian napisał/a:
Jachu napisał/a:
Kto ma,ten ma,ale nie wszyscy mają i tak jest nadal.

a ty masz???
a czy ja mam???


Przez Jezusa jest to możliwe. Ja się staram o to,a za innych nie ręczę,-sami powinni o to zabiegać umiejętnie-w zgodzie z naukami Jezusa i apostołów.

amiko - 2016-07-17, 16:40

Z jakiego powodu obecne chrześcijaństwo,nie chce głosić

ewangelii chrystusowej o obecnym w nas wszystkich Chrystusie

,którą głosili Paweł i apostołowie? (Kol.1.24-28)

Albertus - 2016-07-17, 17:52
Temat postu: Re: Czy św.Paweł "sfałszował" Ewangelię?
Lukian napisał/a:
Kilka razy spotkałem się z takim fantastycznym stwierdzeniem. Mianowice chodziło o to czy Pawłowa koncepcja zbawienia „w wierze”, nie sprzeciwia się wypowiedzią Jezusa i innych autorów NT o konieczności zachowywania przykazań: Dz 21:21 bp "O tobie zaś powiedzieli, że nauczasz Żydów, mieszkających wśród pogan, odstępstwa od Mojżesza, nie zalecając obrzezania dzieci i przestrzegania zwyczajów."

Streszczenie poglądu św. Pawła:
1. Zbawienia nie daje przestrzeganie Prawa
Rz 3:20 bt5 "jako że dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu."
2. Zbawienie jest jedynie w Jezusie, z którym łączymy się przez wiarę:
Ga 3:26 pau "Wszyscy przecież dzięki wierze w Jezusa Chrystusa jesteście synami Bożymi."
2a. Wiara wg Pawła to nie „uznanie zbioru prawd”, ani tez „mocne przekonanie”, tylko całkowite przylgniecie do Jezusa:
Ga 2:20 pau "Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A jeśli żyję teraz na świecie, to żyję dzięki wierze w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie."
3.Dzięki takiej wierze otrzymujemy Ducha Świętego:
Ga 3:14 pau "aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem narodów i abyśmy dzięki wierze otrzymali obiecanego Ducha."
4.Duch Św. Staje się w nas zasadą nowego życia, nowych czynów, nowej moralności:
Rz 8:4 pau "aby nakaz Prawa wypełnił się w nas, którzy nie postępujemy według ciała, ale według Ducha." Rz 8:13 pau "Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie. Jeżeli jednak z pomocą Ducha usuniecie uczynki ciała, będziecie żyli."


Jednak w innych Pismach Nowego Testamentu możemy spotkać stwierdzenia typu:
Mt 19:17 pau "On odpowiedział: „Czemu Mnie pytasz o to, co dobre? Jest tylko jeden Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania".

Jak rozwiązać tę pozorną sprzeczność? Pomocą będzie to List św. Jakuba:
Jk 2:10 bt5 "Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie."
Najważniejszym przykazaniem jest:
Mt 22:37 pau "On odpowiedział: „Będziesz miłował Pana", swego Boga, całym swoim sercem", całą swoją duszą i całym swoim umysłem." Mt 22:39 pau "Drugie jest podobne do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego."
Podobnie naucza Paweł:
Rz 13:10 pau "Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Miłość jest więc pełnią Prawa."

I tu jest rozwiązanie, ponieważ:
Rz 5:5 bt5 "A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany."

Ef 2:18 pau "Dzięki Niemu jedni i drudzy mamy dostęp do Ojca w jednym Duchu."


Pisma św Pawła są w pełni zgodne z resztą Pisma i Ewangeliami.

Są jednak nieco trudniejsze w odbiorze i wymagają większego przygotowania intelektualnego i utwierdzenia w wierze.

Widział ten problem już św Piotr:

2P3:(15) a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was, (16) jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę. (17) Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. (18) Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen.

efroni - 2016-07-17, 19:48

A może to Szul'a sfałszowano ?
Albertus - 2016-07-17, 20:09

Listy św Pawła są rzeczywiście miejscami trudne a niektórzy jak nie potrafią czegoś zrozumieć to nie szukają problemu w sobie tylko albo odrzucają albo wymyślają inne teorie
George - 2016-07-20, 10:52
Temat postu: Paweł i Józef Flawiusz
Albertus napisał/a:
Listy św Pawła są rzeczywiście miejscami trudne a niektórzy jak nie potrafią czegoś zrozumieć to nie szukają problemu w sobie tylko albo odrzucają albo wymyślają inne teorie


Listy Faryzeusz Pawła były edytowane, po jego śmierci w roku 67, przez Faryzeusza Józefa Flawiusza
http://biblia.webd.pl/for...ghlight=#390307

Jachu - 2016-07-20, 13:31

No" Feniks z popiołu" i w tej samej narracji. :aaa:
Albertus - 2016-07-20, 15:48
Temat postu: Re: Paweł i Józef Flawiusz
George napisał/a:
Albertus napisał/a:
Listy św Pawła są rzeczywiście miejscami trudne a niektórzy jak nie potrafią czegoś zrozumieć to nie szukają problemu w sobie tylko albo odrzucają albo wymyślają inne teorie


Listy Faryzeusz Pawła były edytowane, po jego śmierci w roku 67, przez Faryzeusza Józefa Flawiusza
http://biblia.webd.pl/for...ghlight=#390307


Poproszę o dowody

Nie chodzi mi o kolejne opowieści z mchu i paproci tylko o źródła i konkretne dowody. 8-)

George - 2016-07-20, 20:52
Temat postu: Re: Paweł i Józef Flawiusz
Albertus napisał/a:
George napisał/a:
Albertus napisał/a:
Listy św Pawła są rzeczywiście miejscami trudne a niektórzy jak nie potrafią czegoś zrozumieć to nie szukają problemu w sobie tylko albo odrzucają albo wymyślają inne teorie


Listy Faryzeusz Pawła były edytowane, po jego śmierci w roku 67, przez Faryzeusza Józefa Flawiusza
http://biblia.webd.pl/for...ghlight=#390307


Poproszę o dowody

Nie chodzi mi o kolejne opowieści z mchu i paproci tylko o źródła i konkretne dowody. 8-)


Czy naprawdę jesteś zainteresowany dowodami - historią - źródłami historycznymi Chrześcijaństwa z okresu I wieku n.e.???

Listek - 2016-07-21, 21:21

Albertus napisał/a:
Listy św Pawła są rzeczywiście miejscami trudne a niektórzy jak nie potrafią czegoś zrozumieć to nie szukają problemu w sobie tylko albo odrzucają albo wymyślają inne teorie


Paradoks Pawła:

https://www.youtube.com/watch?v=PPvvcRMS8hM

Andżelika_FS - 2016-07-21, 22:08

Listek napisał/a:
[...] Paradoks Pawła [...]

Masakra. Obejrzałam filmik i nie ma on nic wspólnego ze słowem "paradoks". Nic nie zrozumiałam (to znaczy usłyszałam, oceniłam, wyszło że to bzdury). Prawdziwe paradoksy (polecam Zenona z Elei), to hipotezy, które na pierwszy rzut oka wyglądają dobrze, ale jak poskrobać paznokciem, to prowadzą do sprzeczności. Ten materiał wygląda na normalną, typową, religijną ściemę. Nie znalazłam w nim nic, co by mogło mnie skłonić do zmiany światopoglądowej. Więc prosto - nie łykam, nie dotykam. Dajcie coś lepszego, jeśli chcecie, żebym dołączyła do Waszej drużyny.

Listek - 2016-07-22, 05:02

Andżelika_FS napisał/a:
Dajcie coś lepszego
https://www.youtube.com/w...b2YJFhQ&index=3Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group