To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY biblia.webd.pl

Postacie - Czy św. był w Rzymie?

BoaDusiciel - 2016-10-04, 15:37

Albertus napisał/a:
Purpura i szkarłat to kolory stroju arcykapłana w świątyni jerozolimskiej


Czyli że wyżsi funkcyjni KrK naśladują żydowskich arcykapłanów, a nie ubogich rybaków.
Wydało się :-P

ShadowLady86 - 2016-10-04, 16:12

Henryk napisał/a:
Jerozolima, pomimo iż była świadkiem wielu niechlubnych czynów, nigdy nie była nazwana Babilonem.


Została, jeśli porównać fragmenty Mt 23: 24-39 i Ap 18: 20-24, które mówią o tym samym mieście: tym, które kamieniuje proroków.

Jak sobie porównasz dodatkowo fragmenty Jer 3: 3 i Ap 17:5 to dowiesz się, że to Jerozolima miała na czole wypisane to, że jest nierządnicą.

Cytaty na poprzedniej stronie.

daglezja77 napisał/a:
Purpura i szkarłat kolory nierządnicy, to również kolory namiestników KRK w Watykanie.
To nie przypadek.


Oraz dziekanów i rektorów uczelni. Natomiast w Biblii, jest to kolor arcykapłanów. Cytaty w TYM poście.

Henryk - 2016-10-04, 16:20

ShadowLady86 napisał/a:
Henryk napisał/a:
Jerozolima, pomimo iż była świadkiem wielu niechlubnych czynów, nigdy nie była nazwana Babilonem.


Została,

Tere, fere kuku.
Może i bardzo byś chciała Lady, ale nic z tego. :-D
Cytat:
Natomiast w Biblii, jest to kolor arcykapłanów.

Owszem. Jednak gdy spisywano Apokalipsę, nie było już świątyni, kapłanów…
Proroctwo mówi o innych kapłanach i arcykapłanach... ;-)
Domyślasz się o jakich?

Lukian - 2016-10-04, 16:24

ShadowLady86, czy zgadzasz się z twierdzeniem , że Rzym w Ap nazywany jest Babilonem?
ShadowLady86 - 2016-10-04, 16:24

Biblia pisze czarno na białym, że miasto, które kamieniuje proroków, to Jerozolima (Mateusz), zwana w Apokalipsie Babilonem. Jerozolima jest też jedynym miastem określonym w Biblii, które ma "na czole" wypisany nierząd.

Nie moja wina, że Babilon, nierządnica, szkarłat i purpura wiążą się z Jerozolimą i Izraelem. Takie cytaty. Nie ja je pisałam.

Henryk - 2016-10-04, 16:37

ShadowLady86 napisał/a:
Nie moja wina, że Babilon, nierządnica, szkarłat i purpura wiążą się z Jerozolimą i Izraelem. Takie cytaty. Nie ja je pisałam.

Bardzo wybiórczo traktujesz Biblię... :xhehe:
Upijanie wszystkich narodów winem nierządu z możnymi tego świata, także wiąże się Tobie z Jerozolimą? :aaa:

Lukian - 2016-10-04, 16:49

ShadowLady86 napisał/a:
Biblia pisze czarno na białym, że miasto, które kamieniuje proroków, to Jerozolima (Mateusz), zwana w Apokalipsie Babilonem.

a więc nierządnica na szkarłatnej bestii z Ap to Jerozolima?

ShadowLady86 - 2016-10-04, 17:01

Henry napisał/a:
Bardzo wybiórczo traktujesz Biblię... :xhehe:
Upijanie wszystkich narodów winem nierządu z możnymi tego świata, także wiąże się Tobie z Jerozolimą? :aaa:


Odwrotnie. Wszelkie informacje na temat Wielkiej Nierządnicy znajdują się w Biblii i innych tekstach Żydowskich. O tym jakie miasto nazywane było regularnie nierządnicą (bo, powiela się fraza "wypisane na czole" w tekstach Ap i Jer), które miasto zostało określone Babilonem, kapłani jakiego narodu (z jaka stolicą) ubierali na siebie szkarłatne i purpurowe szaty oraz drogocenne klejnoty. Cała Biblia jednoznacznie wskazuje, że chodzi o Jerozolimę. A wy się doszukujecie nie wiadomo czego. I jeszcze nie dziwię się Lukianowi, bo ona nie uznaje Sola Scriptura. Ale Wy, który co drugi post krzyczycie, że nic poza Biblię?

Jachu - 2016-10-04, 17:56

Ap 17:1-8
1. Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: Chodź, ukażę ci sąd na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami,
2. z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu.
3. I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów.
4.[b] A Niewiasta
była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu.
5. A na jej czole wypisane imię - tajemnica: "Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".
6. I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją zdumiałem się wielce.
7. I rzekł do mnie anioł: Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów.
8. Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć.
(BT)[/b]

Ap 2:18-24
18. Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży: Ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do drogocennego metalu.
19. Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość, i czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych,
20. ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom.
21.[b] Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty.
22. Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą - w wielkie utrapienie, jeśli od czynów jej się nie odwrócą;

23. i dzieci jej porażę śmiercią. A wszystkie Kościoły poznają, że Ja jestem Ten, co przenika nerki i serca; i dam każdemu z was według waszych czynów.
24. Wam, zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co - jak mówią - nie poznali głębin szatana: nie nakładam na was nowego brzemienia,
(BT)
[/b]

Henryk - 2016-10-04, 19:31

ShadowLady86 napisał/a:
które miasto zostało określone Babilonem, kapłani jakiego narodu (z jaka stolicą) ubierali na siebie szkarłatne i purpurowe szaty oraz drogocenne klejnoty. Cała Biblia jednoznacznie wskazuje, że chodzi o Jerozolimę.

Ale się miotasz... :lol:
Uważam, że rozumiesz znaczenie słowa: "proroctwo".
Jeśli nie, to doskonale oddają to słowa Jezusa:
Ap 1:1 bp "Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a [On] wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi."
Nie było już jerozolimskiej świątyni, nie było już żydowskich kapłanów w purpurze, gdy dano nam to Objawienie.

A jednak ktoś później ubierał się w purpurę, zamieszkał na jednym z siedmiu wzgórzu pewnego miasta.
Ten ktoś mianował króli, ustalał prawo całemu światu. Rozsiadł się nad wielu wodami.
Ap 17:15 br "A potem powiedział mi: Wody, które widziałeś z siedzącą nad nimi Nierządnicą to ludy, rzesze, narody i języki."
Świat „upił się” jego naukami, które ten ktoś głosił, a on sam wszedł w układy z możnymi tego świata.
Zamiast czekać jako dziewica na Oblubieńca, czynił nierząd duchowy z królami, bogaczami, sam podając się za zastępcę Syna Bożego.
Bardzo Tobie zależy, aby nie uznać kościelnego Rzymu za Babilon.
Kiedyś stanowił bramę do nieba, krótki czas był czystą panną.
Niestety przestała być wierną Oblubieńcowi i stała się nierządnicą. Dla sławy, pieniędzy, władzy, stała się nierządnicą- prostytutką.

Albertus - 2016-10-04, 19:35

Za tym że Wielkie Miasto z apokalipsy to Jerozolima ziemska przemawia Biblia.

Zwolennicy innych poglądów mają tylko swoje subiektywne skojarzenia i wyobrażenia historyczne

wit - 2016-10-04, 21:01

ShadowLady86 napisał/a:
Odwrotnie. Wszelkie informacje na temat Wielkiej Nierządnicy znajdują się w Biblii i innych tekstach Żydowskich. O tym jakie miasto nazywane było regularnie nierządnicą (bo, powiela się fraza "wypisane na czole" w tekstach Ap i Jer), które miasto zostało określone Babilonem, kapłani jakiego narodu (z jaka stolicą) ubierali na siebie szkarłatne i purpurowe szaty oraz drogocenne klejnoty. Cała Biblia jednoznacznie wskazuje, że chodzi o Jerozolimę. A wy się doszukujecie nie wiadomo czego. I jeszcze nie dziwię się Lukianowi, bo ona nie uznaje Sola Scriptura. Ale Wy, który co drugi post krzyczycie, że nic poza Biblię?
Słabość tezy o Rzymie jako Babilonie jest taka, że Rzym nie prześladował Proroków i Apostołów. No bo jakich Mężów Bożych miał prześladować Rzym? Zarówno Chrystus, jak i pierwsi wyznawcy Chrystusa nie stanowili zagrożenia dla Rzymu. Chociaż Jezus zginął z ręki Rzymian, i być może jeszcze Paweł oraz inni, jednak żaden z nich nie był groźny dla Rzymu. Za to dla Jerozolimy owszem, i śmierć na nich przyszła właśnie ze strony Żydów.
Henryk - 2016-10-05, 06:28

wit napisał/a:
Słabość tezy o Rzymie jako Babilonie jest taka, że Rzym nie prześladował Proroków i Apostołów. No bo jakich Mężów Bożych miał prześladować Rzym?

Gdy masz na myśli Jerozolimę, to Jerozolima jest jeszcze słabszą tezą. :lol:
Proroctwo mówi nam o tym, „co ma wydarzyć się wkrótce”.

Otóż nie zapominajmy, że wkrótce po daniu Janowi Objawienia, przestała istnieć całkowicie Jerozolima jako miasto! Było to zaraz po powstaniu Bar Kochby w 135 roku.
Kapłani (ci w purpurze) pozabijani, a lud wygnany.

No więc jaki „Rzym” prześladował prawdziwych wyznawców Jezusa na przestrzeni kilkunastu wieków?
A może Rzym to synonim poganina? :roll: A może synonim chrześcijanina jedynie z nazwy- nominalnego?
Sam Rzym jako świeckie państwo upadło, a naśladowcy Chrystusa dalej byli mordowani.
2Th 2:3-7 kow "Niech was nikt w jakikolwiek błąd nie wprowadza. Bo najpierw musi nastąpić "odstępstwo". I musi objawić się "człowiek grzechu", przeznaczony na zatracenie; (4) ów "przeciwnik", który wynosi się ponad wszystko, co nosi imię Boże lub związane jest z czcią Bożą; aż w końcu zasiądzie na tronie w świątyni Bożej i poda się sam za Boga. (5) Czyż nie przypominacie sobie, że mówiłem wam o tych sprawach, kiedy wśród was przebywałem? (6) Wiecie przecież o tej przeszkodzie, która na razie jeszcze nie pozwala mu się ukazać, aż nadejdzie godzina jego. (7) Bo nieprawość rozwija już tajemniczo swą działalność; tylko ten, który stanowi dla niej przeszkodę, musie wpierw z placu ustąpić."
Jak myślisz: Kto stanowił do pewnego czasu przeszkodę, aby człowiek grzechu nie mógł być w pełni objawiony i rozwinięty?
Wiem, że większość odpowie: Jezus. :-(
Po Tobie jednak spodziewam się czegoś roztropniejszego!
Nie zapominajmy, że Apokalipsa to proroctwo opisujące czasy od pierwszego wieku do naszej współczesności!

daglezja77 - 2016-10-05, 09:04

wit napisał/a:
ShadowLady86 napisał/a:
Odwrotnie. Wszelkie informacje na temat Wielkiej Nierządnicy znajdują się w Biblii i innych tekstach Żydowskich. O tym jakie miasto nazywane było regularnie nierządnicą (bo, powiela się fraza "wypisane na czole" w tekstach Ap i Jer), które miasto zostało określone Babilonem, kapłani jakiego narodu (z jaka stolicą) ubierali na siebie szkarłatne i purpurowe szaty oraz drogocenne klejnoty. Cała Biblia jednoznacznie wskazuje, że chodzi o Jerozolimę. A wy się doszukujecie nie wiadomo czego. I jeszcze nie dziwię się Lukianowi, bo ona nie uznaje Sola Scriptura. Ale Wy, który co drugi post krzyczycie, że nic poza Biblię?
Słabość tezy o Rzymie jako Babilonie jest taka, że Rzym nie prześladował Proroków i Apostołów. No bo jakich Mężów Bożych miał prześladować Rzym? Zarówno Chrystus, jak i pierwsi wyznawcy Chrystusa nie stanowili zagrożenia dla Rzymu. Chociaż Jezus zginął z ręki Rzymian, i być może jeszcze Paweł oraz inni, jednak żaden z nich nie był groźny dla Rzymu. Za to dla Jerozolimy owszem, i śmierć na nich przyszła właśnie ze strony Żydów.


Nie prześladowali ale ofiar było sporo..Dobre.. :mrgreen:

ShadowLady86 - 2016-10-05, 15:46

Henryk napisał/a:
Ale się miotasz... :lol:


Nie ja jestem autorką fragmentów Biblii mówiących o tym, że miasto które kamieniuje proroków to Jerozolima/ Babilon.

Henry napisał/a:
Uważam, że rozumiesz znaczenie słowa: "proroctwo".


Ty nie rozumiesz niestety prostego faktu, że Biblia (i nie tylko) określają Babilonem tylko i wyłącznie Jerozolimę. Jest napisane. To, że napiszę, że za tydzień Henryk pojedzie na wakacje (mowa o przyszłości) nie oznacza, że Henryk stanie się Henrykiem dopiero za tydzień. Już teraz jest Henrykiem, tyle że dopiero za tydzień pojedzie na wakacje.

Symbolika i opisy znane czytelnikom Biblii i innych ksiąg Chrześcijańskich pozwala na rozpoznanie miasta przez czytelnika - Jerozolimy, która odrzuciła Mesjasza. Gdy odrzuciła Mesjasza, to jeszcze istniała. Dlatego czytamy.

(16) " Biada, biada, wielka stolico, odziana w bisior, purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perłę, [Ap 18: 6]

Czy ten tekst Ci czegoś nie przypomina?

3) Macie zaś przygotować dla Mnie jako daninę: złoto, srebro i brąz, (4) purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior i sierść kozią; (5) baranie skóry barwione na czerwono i skóry z delfinów oraz drzewo akacjowe; (6) oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczania i pachnących kadzideł; (7) kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału. [Wj 25: 3-7]


Dzięki tak liczny biblijnym opisom wskazujących na Jerozolimę, czytelnik nie ma problemu z rozszyfrowaniem, o kogo chodzi w proroctwie.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group