To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY biblia.webd.pl

Postacie - Czy św. był w Rzymie?

wit - 2016-10-05, 18:06

Henryk napisał/a:
Gdy masz na myśli Jerozolimę, to Jerozolima jest jeszcze słabszą tezą. :lol:
Proroctwo mówi nam o tym, „co ma wydarzyć się wkrótce”.

Otóż nie zapominajmy, że wkrótce po daniu Janowi Objawienia, przestała istnieć całkowicie Jerozolima jako miasto! Było to zaraz po powstaniu Bar Kochby w 135 roku.
Kapłani (ci w purpurze) pozabijani, a lud wygnany.

No więc jaki „Rzym” prześladował prawdziwych wyznawców Jezusa na przestrzeni kilkunastu wieków?
A może Rzym to synonim poganina? :roll: A może synonim chrześcijanina jedynie z nazwy- nominalnego?
Sam Rzym jako świeckie państwo upadło, a naśladowcy Chrystusa dalej byli mordowani.
Jacy to jednak naśladowcy Jezusa byli zabijani przez Rzym? Jeżeli jak napisałem męczennicy z Biblii zostali zgładzeni przez ludzi Jerozolimy, to kogo konkretnie zabijał Rzym? Gnostyków, Katarów i wszystkich o odmiennym punkcie widzenia, którzy niekoniecznie byli Pomazańcami Bożymi?
Cytat:
2Th 2:3-7 kow "Niech was nikt w jakikolwiek błąd nie wprowadza. Bo najpierw musi nastąpić "odstępstwo". I musi objawić się "człowiek grzechu", przeznaczony na zatracenie; (4) ów "przeciwnik", który wynosi się ponad wszystko, co nosi imię Boże lub związane jest z czcią Bożą; aż w końcu zasiądzie na tronie w świątyni Bożej i poda się sam za Boga. (5) Czyż nie przypominacie sobie, że mówiłem wam o tych sprawach, kiedy wśród was przebywałem? (6) Wiecie przecież o tej przeszkodzie, która na razie jeszcze nie pozwala mu się ukazać, aż nadejdzie godzina jego. (7) Bo nieprawość rozwija już tajemniczo swą działalność; tylko ten, który stanowi dla niej przeszkodę, musie wpierw z placu ustąpić."
Jak myślisz: Kto stanowił do pewnego czasu przeszkodę, aby człowiek grzechu nie mógł być w pełni objawiony i rozwinięty?
Wiem, że większość odpowie: Jezus. :-(
Po Tobie jednak spodziewam się czegoś roztropniejszego!
Nie zapominajmy, że Apokalipsa to proroctwo opisujące czasy od pierwszego wieku do naszej współczesności!
Nie wiem kto lub co stało na przeszkodzie, aby w czasie życia Pawła objawił się syn zatracenia. Paweł to wyjaśnił tylko Tesaloniczanom. Ja przynajmniej nie wiem co to była za przeszkoda.

daglezja77 napisał/a:
Nie prześladowali ale ofiar było sporo..Dobre.. :mrgreen:
Liczby ofiar nie muszą świadczyć o tym, kto spełnia biblijną definicję Babilonu. Przyjmijmy, że Jerozolima zabiła sto tysięcy ludzi, a Rzym sto milionów, jednak Pomazańców Bożych zgładzonych przez Jerozolimie było jakieś sto procent spośród ofiar, natomiast czy Rzym zgładził chociaż jednego Pomazańca Pańskiego?
Albertus - 2016-10-05, 18:44

Cytat:
Ap17: (9) Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. (10) I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. (11) A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. (12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. (13) Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. (14) Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów - a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni. (15) I rzecze do mnie: Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. (16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia - ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem, (17) bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł i to jeden zamysł wykonali - i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. (18) A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi.Pytanie za sto punktów:

Do czego potrzebna była ta mądrość aby zrozumieć o co chodzi?


Przecież każdy prostak, każde dziecko na terenie cesarstwa rzymskiego w 1 wieku świetnie wiedziało że wielkim miastem mającym władzę nad królami ziemi położonym na siedmiu wzgórzach jest miasto Rzym.

O tym że Jerozolima ziemska jest też według Biblii i proroctw ST miastem na siedmiu wzgórzach i że według litery tychże proroctw ma sprawować władzę nad królami ziemi wiedziało niewielu i aby to zrozumieć potrzebna była (i jest)nie tylko wiedza biblijna ale i mądrość

Henryk - 2016-10-06, 05:56

Albertus napisał/a:
Pytanie za sto punktów:

Do czego potrzebna była ta mądrość aby zrozumieć o co chodzi?


Przecież każdy prostak, każde dziecko na terenie cesarstwa rzymskiego w 1 wieku świetnie wiedziało że wielkim miastem mającym władzę nad królami ziemi położonym na siedmiu wzgórzach jest miasto Rzym.

Może znajdzie się prostak i odpowie: jakie to miasto miało władzę na królami i cesarzami w VIII wieku, w X, XII, XV, XVIII... wieku?
A i dziś usiłuje jeszcze decydować w każdej dziedzinie życia… ;-)

Jachu - 2016-10-06, 07:01

Cytat:
(1) W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, (2) abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. (3) Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, (4) który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. (5) Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? (6) Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. (7) Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, (8) wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. (9) Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, (10) [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. (11) Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, (12) aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. (13) Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. (14) Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. (15) Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. (16) Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, (17) niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!

(2 List do Tesaloniczan 2:1-17, Biblia Tysiąclecia)


Cytat:
(18) Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży: Ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do drogocennego metalu. (19) Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość, i czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych, (20) ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom. (21) Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. (22) Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą - w wielkie utrapienie, jeśli od czynów jej się nie odwrócą; (23) i dzieci jej porażę śmiercią. A wszystkie Kościoły poznają, że Ja jestem Ten, co przenika nerki i serca; i dam każdemu z was według waszych czynów. (24) Wam, zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co - jak mówią - nie poznali głębin szatana: nie nakładam na was nowego brzemienia, (25) to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. (26) A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, (27) a rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici - (28) jak i Ja to wziąłem od mojego Ojca - i dam mu gwiazdę poranną. (29) Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.

(Apokalipsa (Objawienie) 2:1-29, Biblia Tysiąclecia)

tropiciel - 2016-10-06, 07:56

ShadowLady86

Cytat:
Babilon w Apokalipsie to Jerozolima. Miasto to również leży na siedmiu wzgórzach.


Babilon w księdze Apokalipsy - to papieski Rzym aktualnie zbierający pod swoje skrzydełka, wszystkie swoje córy, które się odłączyły od niego w dobie Reformacji, a nawet zabiega o adopcję tych, które nigdy papieskimi córami nie były.
Najlepiej to widać w spotkaniach ekumenicznych w Asyżu.Wykład Dave'a Hunta
Wyjaśnienie 17 i 18 rozdziału księgi Apokalipsy

__________________________________________________________

http://Biblia-odchwaszczo...dliwości-ziemi/

tropiciel - 2016-10-06, 09:33

ShadowLady86

Cytat:
To sobie zestaw Mt 23: 24-39 opisujący miasto, które zabija proroków i Ap 18: 20-24, opisujące miasto, które zabija proroków. Mówią one o tym samym miejscu. Zestaw sobie też fragmenty z Księgi Jeremiasza (Jer 2: 1-3), opisujące miasto (i ogólnie naród), który na czole ma wypisany nierząd oraz Ap 17: 5 opisujące miasto, które to "na czole" ma wypisany nierząd


Takie zestawienie jest mylące, bo nie uwzględnia kontekstu. Jerozolima stała się niewierna, dlatego została nazwana "nierządnicą" przez proroka Izajasza 1 : 21 i podobnie Jerozolimę określa prorok Jeremiasz 3 : 1- 3. Ale to jeszcze nie świadczy o tym, że Jerozolima stała się Wielką Nierządnicą - Ap.17 : 1.

Cytat:
Została, jeśli porównać fragmenty Mt 23: 24-39 i Ap 18: 20-24, które mówią o tym samym mieście: tym, które kamieniuje proroków.
Jak sobie porównasz dodatkowo fragmenty Jer 3: 3 i Ap 17:5 to dowiesz się, że to Jerozolima miała na czole wypisane to, że jest nierządnicą.


Wielką Nierządnicą jest papieski Rzym, który ma na czole napisane imię "Babilon Wielki", ponieważ jego nauki pochodzą aż z odstępczego bałwochwalczego Babilonu co widać wyraźnie dla każdego, kto sięgnie do tematyki religioznawstwa porównawczego. Owa Wielka Nierządnica, strojna w purpurę i w szkarłat która choć powołuje się na Chrystusa postępuje zdradziecko wbrew jego wszelkim naukom, ma pod swoimi skrzydłami również "synagogę szatana" ( Ap. 2 : 9 ) czyli tych wszystkich odstępczych Żydów łącznie z talmudystami i kabalistami będącymi wrogami Jezusa z Nazaretu - jedynego prawdziwego Mesjasza.

Tu więcej na ten temat :Celem Wielkiej Nierządnicy papieskiej jest przeniesienie się do Jerozolimy ( co zawsze było jej marzeniem ) i w tym celu od dłuższego czasu trwają pertraktacje z rządem Izraela i Palestyny, by Jerozolimę uczynić strefą międzynarodową, miejscem spotkania wszystkich religii oczywiście pod auspicjami papiestwa i ochronie ONZ.


Why Does the Vatican Want to Lay it's Hands on Jerusalem???


Vatican Buying Up Jerusalem and Politicians

_________________________________________

Jachu - 2016-10-06, 10:04

Apostoł Jan na Patmos napisał Objawienie Jezusa Chrystusa ok 95 roku n.e.

Jest tam też i zapis:

Obj. 2:18-22
18. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu.
19. Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych.
20. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom.
21. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim.
22. Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich.
(BW)

Już wcześnie imię Jezabela/Izabel,jest wymieniane w Biblii w złej konotacji. Jakaś nauka z tego wypływa

Dla skrócenia poszukiwań,takie opracowanie do przemyśleń:

http://www.nastrazy.pl/archiwum/1960_4_05.htm

Lukian - 2016-10-06, 12:37

Cytat:

Wielką Nierządnicą jest papieski Rzym, k

A to AP mówi o Rzymie papieskim??
To jak w takim kontekście wyjaśnisz metaforę ośmiu królów

Jachu - 2016-10-06, 14:17

Może tak ???

http://www.nastrazy.pl/archiwum/1994_2_06.htm

ShadowLady86 - 2016-10-06, 17:05

tropiciel napisał/a:
Babilon w księdze Apokalipsy - to papieski Rzym aktualnie zbierający pod swoje skrzydełka, wszystkie swoje córy, które się odłączyły od niego w dobie Reformacji, a nawet zabiega o adopcję tych, które nigdy papieskimi córami nie były.
Najlepiej to widać w spotkaniach ekumenicznych w Asyżu.


Cała Biblia jasno, w każdym miejscu wskazuje na Jerozolimę.

tropiciel napisał/a:
Takie zestawienie jest mylące, bo nie uwzględnia kontekstu.


Ależ uwzględnia, mówiąc o mieście, które kamieniuje/ zabija proroków. Takim miastem jest Jerozolima, jako jedyna w Biblii nazwana Babilonem.

tropiciel napisał/a:
Wielką Nierządnicą jest papieski Rzym, który ma na czole napisane imię "Babilon Wielki"


Biblia wskazuje wyraźnie, że na czole "nierząd" miała wypisana Jerozolima. Gdzie nie otworzysz Biblię, tam nierządnicą i Babilonem, chodząca w drogich kamieniach, szkarłacie i purpurze nazywana jest Jerozolima.

Jachu - 2016-10-06, 17:31

Chociażby tyle zacytować,to daje do myślenia:

Obj. 17:1-9
1. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,
2. Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.
3. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.
4. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.
5. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.[/size]
6. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.

7. I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.
8. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.
9. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;
(BW)


Babilonu już dawno nie było, gdy Jan pisał Objawienie.

Lukian - 2016-10-06, 18:04

Jachu napisał/a:
Może tak ???

http://www.nastrazy.pl/archiwum/1994_2_06.htm

a może tak:
http://zrodlaobjawienia.b...%82atnej+bestii

daglezja77 - 2016-10-06, 18:14

ShadowLady86 napisał/a:
tropiciel napisał/a:
Babilon w księdze Apokalipsy - to papieski Rzym aktualnie zbierający pod swoje skrzydełka, wszystkie swoje córy, które się odłączyły od niego w dobie Reformacji, a nawet zabiega o adopcję tych, które nigdy papieskimi córami nie były.
Najlepiej to widać w spotkaniach ekumenicznych w Asyżu.


Cała Biblia jasno, w każdym miejscu wskazuje na Jerozolimę.

tropiciel napisał/a:
Takie zestawienie jest mylące, bo nie uwzględnia kontekstu.


Ależ uwzględnia, mówiąc o mieście, które kamieniuje/ zabija proroków. Takim miastem jest Jerozolima, jako jedyna w Biblii nazwana Babilonem.

tropiciel napisał/a:
Wielką Nierządnicą jest papieski Rzym, który ma na czole napisane imię "Babilon Wielki"


Biblia wskazuje wyraźnie, że na czole "nierząd" miała wypisana Jerozolima. Gdzie nie otworzysz Biblię, tam nierządnicą i Babilonem, chodząca w drogich kamieniach, szkarłacie i purpurze nazywana jest Jerozolima.


A purpura i szkarłat to czyje barwy? Rabbinow w Jerusalem?

daglezja77 - 2016-10-06, 18:15

ShadowLady86 napisał/a:
tropiciel napisał/a:
Babilon w księdze Apokalipsy - to papieski Rzym aktualnie zbierający pod swoje skrzydełka, wszystkie swoje córy, które się odłączyły od niego w dobie Reformacji, a nawet zabiega o adopcję tych, które nigdy papieskimi córami nie były.
Najlepiej to widać w spotkaniach ekumenicznych w Asyżu.


Cała Biblia jasno, w każdym miejscu wskazuje na Jerozolimę.

tropiciel napisał/a:
Takie zestawienie jest mylące, bo nie uwzględnia kontekstu.


Ależ uwzględnia, mówiąc o mieście, które kamieniuje/ zabija proroków. Takim miastem jest Jerozolima, jako jedyna w Biblii nazwana Babilonem.

tropiciel napisał/a:
Wielką Nierządnicą jest papieski Rzym, który ma na czole napisane imię "Babilon Wielki"


Biblia wskazuje wyraźnie, że na czole "nierząd" miała wypisana Jerozolima. Gdzie nie otworzysz Biblię, tam nierządnicą i Babilonem, chodząca w drogich kamieniach, szkarłacie i purpurze nazywana jest Jerozolima.


Daj jakieś cytaty..

Henryk - 2016-10-06, 18:48

ShadowLady86 napisał/a:
Takim miastem jest Jerozolima, jako jedyna w Biblii nazwana Babilonem.

:xhehe: :xhehe: :xhehe:
Nawet nie poproszę o cytat potwierdzający Twe rewelacje.
Nie znajdziesz takiego.
Twe argumenty znamy, ale są zupełnie nieprzekonywujące.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group