To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Kościoły ortodoksyjne - Intronizacja czyli diabeł znowu kusi Jezusa ...

Efezjan - 2016-12-11, 11:48

BoaDusiciel napisał/a:
Efezjan napisał/a:
BoaDusiciel napisał/a:
Efezjan napisał/a:

A Doktorzy Kościoła to jego skarb największy i najcenniejszy. Wyobraź sobie nauczanie Kościoła bez św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, św. Jana od Krzyża itd. itp.
.

Oczywiście że tak.
Taki np. biskup dr Jarecki:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Jarecki
Albo ksiądz prof. dr Irek ( świeć Panie nad jego duszą ):
http://www.gazetawroclaws...l-sad,id,t.html
W ogóle nie wyobrażam sobie KK bez takich doktorów.

A co ma piernik do wiatraka? Ja pisałem o Doktorach Kościoła, a ty wklejasz jakieś linki ni przypiął, ni przyłatał. Może najpierw przeczytaj, kto to jest Doktor Kościoła i się nie ośmieszaj!

Piernik ma to do wiatraka, że pierniki robi się z mąki, a wiatraki służyły dawniej do produkcji mąki.
Nie ośmieszaj się takimi pytaniami.
Doktor Kościoła Katolickiego to ( wg mnie ) człowiek z tytułem doktora, będący funkcjonariuszem KrK.
Czyli np. bp Jarecki i abp Wesołowski :->
Nie interesują mnie kościelne definicje doktorów, bo przypuszczam że są pokrętne i bez sensu.
No ale negujesz, że członkami KrK zostają prawie wyłącznie osoby które wg KrK nie używają rozumu, czy nie negujesz ? :->

To jeśli kościelne definicje cię nie interesują, bo masz jakieś własne, to po co głos zabierasz? Żeby sobie poużywać! I tylko o to tu chodzi.
Według mnie natomiast kozak nie jest obuwiem, a definicja obuwia mnie nie interesuje, bo mam własną - lepszą - a ta ogólna jest - przypuszczam - pokrętna i bez sensu.

BoaDusiciel - 2016-12-11, 13:15

No to podaj tą swoją definicję.
Nie lękaj się :-)

Efezjan - 2017-04-12, 19:40

Jachu napisał/a:
Efezjan napisał/a:
sama Biblia mówi, żeby nie opierać się na samej Biblii,


Sprawdzam :

2 Tym. 3:12-17
12. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą.
13. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając,
14. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył.
15. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
17. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

(BW)

Podobnie i (BT)

Słabe Ad. 16:
M. Piotrowski, Dlaczego ufam Kościołowi napisał/a:
Piękny werset, który - choć w sensie dosłownym mówi o ST - chyba słusznie należy odczytywać jako pochwałę Pisma Świętego w ogóle. Tylko... w żaden sposób nie odnosi się do zasady <<tylko Biblia>>. W pełni podpisuję się pod tą apologią Biblii, jednak wiersz ten mówi jedynie o przydatności i wartościach Ksiąg, w żaden sposób nie czyniąc aluzji, iż miałyby one być jedynym źródłem prawd Bożych.

W taki sposób przytaczane są jeszcze inne podobne fragmenty - sławiące Biblię, ale nieczyniące z niej jedynego źródła (np. J 10,35).

Jeśli napiszę: <<bawełniane koszule są ładne>>, to czy z tego będzie wynikało <<tylko bawełniane koszule są ładne>> oraz <<jedwabne koszule są brzydkie>>?

A tak czynią propagatorzy sola scriptura, wyciągając ze stwierdzenia <<Pismo od Boga natchnione jest>> zupełnie nieuprawniony wniosek <<Tylko Pismo jest natchnione>>.

ZAORANO!

Jachu - 2017-04-13, 08:10

http://biblia.deon.pl/PS/Wstep/Wstep3w.html

a tam:

Cytat:
SŁOWO WSTĘPNE REDAKCJI NAUKOWEJ DO TRZECIEGO WYDANIA

Drugie wydanie Biblii Tysiąclecia w ciągu niespełna trzech lat zostało całkowicie wyczerpane. Ukazały się następnie dwa inne przekłady Pisma świętego. Jednakże wciąż napływające nowe zamówienia świadczą o stale aktualnym zapotrzebowaniu na jednotomowe wydanie całej Biblii. Fakt ten kazał inicjatorom, współpracownikom, Redakcji Naukowej wraz z Wydawnictwem zająć się przygotowaniem wydania trzeciego - przygotowaniem nowego, a nie wznowieniem wydania drugiego. Liczne bowiem recenzje i omówienia ogłoszone drukiem, jak również uwagi nadesłane do Wydawnictwa czy Redakcji wymagały rzetelnego ustosunkowania się ze strony Tłumaczy i Redakcji do zmian proponowanych. Nastąpiła więc ponowna rewizja całego przekładu w trosce o większą wierność wobec tekstów oryginalnych i o dalsze ujednolicenie terminologii. Jednakże ostatnie słowo w sprawie zmian merytorycznych Redakcja Naukowa, jak dotąd, tak i w tym wydaniu pozostawiła Tłumaczom, odpowiedzialnym za ich przekład.

Przedwcześnie zmarły Ks. Tomasz Bielski SAC podjął niemały trud naniesienia na egzemplarz redakcyjny poprawek przyjętych przez Redakcję Naukową; od siebie też wniósł szereg propozycji, które zostały zaaprobowane przez Redakcję i uwzględnione w niniejszym wydaniu.

W zakresie tekstu Nowego Testamentu mogli tłumacze wziąć pod uwagę kolejne już wydanie dzieła The Greek New Testament, edited by K. Aland, M. Black, C.M. Martini, B.M. Metzger, A. Wikgren, New York-London-Edinburgh-Stuttgart l975.

Odkąd II wydanie BT z nieznacznymi zmianami weszło do liturgii, głównie w postaci czytań mszalnych, tekst ten nabrał cech poniekąd tekstu oficjalnego. Stąd też Episkopat Polski objął nad nim patronat. I tak zgodnie z uchwałą 151 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z dnia 19 II 1976, zakomunikowaną Redakcji Naukowej BT pismem Prymasa Polski z dnia 23 II 1976, w niniejszym wydaniu wprowadza się w miejsce wyrazu JAHWE, stosowanego w dwóch pierwszych wydaniach BT, tradycyjne zwroty "Pan" lub "Pan Bóg" czy też "Bóg" z wyjątkiem nielicznych przypadków, gdzie pozostawienie biblijnego imienia Boga jest merytorycznie konieczne (np. Wj 3,14n)

.Wszystkim dawnym i nowym współtwórcom niniejszego tekstu wyrażamy
ponownie wdzięczność za ich wkład.
O. Augustyn Jankowski OSBKs. Lech Stachowiak Ks. Kazimierz Romaniuk

(ST) (NT)Podkreślenia Jachu

Efezjan - 2017-04-14, 15:34

Jachu napisał/a:
http://biblia.deon.pl/PS/Wstep/Wstep3w.html

a tam:

Cytat:
SŁOWO WSTĘPNE REDAKCJI NAUKOWEJ DO TRZECIEGO WYDANIA

Drugie wydanie Biblii Tysiąclecia w ciągu niespełna trzech lat zostało całkowicie wyczerpane. Ukazały się następnie dwa inne przekłady Pisma świętego. Jednakże wciąż napływające nowe zamówienia świadczą o stale aktualnym zapotrzebowaniu na jednotomowe wydanie całej Biblii. Fakt ten kazał inicjatorom, współpracownikom, Redakcji Naukowej wraz z Wydawnictwem zająć się przygotowaniem wydania trzeciego - przygotowaniem nowego, a nie wznowieniem wydania drugiego. Liczne bowiem recenzje i omówienia ogłoszone drukiem, jak również uwagi nadesłane do Wydawnictwa czy Redakcji wymagały rzetelnego ustosunkowania się ze strony Tłumaczy i Redakcji do zmian proponowanych. Nastąpiła więc ponowna rewizja całego przekładu w trosce o większą wierność wobec tekstów oryginalnych i o dalsze ujednolicenie terminologii. Jednakże ostatnie słowo w sprawie zmian merytorycznych Redakcja Naukowa, jak dotąd, tak i w tym wydaniu pozostawiła Tłumaczom, odpowiedzialnym za ich przekład.

Przedwcześnie zmarły Ks. Tomasz Bielski SAC podjął niemały trud naniesienia na egzemplarz redakcyjny poprawek przyjętych przez Redakcję Naukową; od siebie też wniósł szereg propozycji, które zostały zaaprobowane przez Redakcję i uwzględnione w niniejszym wydaniu.

W zakresie tekstu Nowego Testamentu mogli tłumacze wziąć pod uwagę kolejne już wydanie dzieła The Greek New Testament, edited by K. Aland, M. Black, C.M. Martini, B.M. Metzger, A. Wikgren, New York-London-Edinburgh-Stuttgart l975.

Odkąd II wydanie BT z nieznacznymi zmianami weszło do liturgii, głównie w postaci czytań mszalnych, tekst ten nabrał cech poniekąd tekstu oficjalnego. Stąd też Episkopat Polski objął nad nim patronat. I tak zgodnie z uchwałą 151 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z dnia 19 II 1976, zakomunikowaną Redakcji Naukowej BT pismem Prymasa Polski z dnia 23 II 1976, w niniejszym wydaniu wprowadza się w miejsce wyrazu JAHWE, stosowanego w dwóch pierwszych wydaniach BT, tradycyjne zwroty "Pan" lub "Pan Bóg" czy też "Bóg" z wyjątkiem nielicznych przypadków, gdzie pozostawienie biblijnego imienia Boga jest merytorycznie konieczne (np. Wj 3,14n)

.Wszystkim dawnym i nowym współtwórcom niniejszego tekstu wyrażamy
ponownie wdzięczność za ich wkład.
O. Augustyn Jankowski OSBKs. Lech Stachowiak Ks. Kazimierz Romaniuk

(ST) (NT)Podkreślenia Jachu

Innymi słowy: ja o chlebie, ty o niebie.

Anonymous - 2017-05-01, 07:08

Efezjan napisał/a:
A tak czynią propagatorzy sola scriptura, wyciągając ze stwierdzenia <<Pismo od Boga natchnione jest>> zupełnie nieuprawniony wniosek <<Tylko Pismo jest natchnione>>.


Dlaczego zatem, najmądrzejszy w dziejach ludzkości człowiek, Jezus, nie cytował innych świeckich "mądrych" Pism, których było wtedy bez liku? Świat opierał się wtedy na dziełach takich mędrców jak;

Tales z Miletu (ok. 620 p. n. e. – ok. 540 p. n. e.) - Zaliczany był do siedmiu mędrców starożytnej Grecji. Uważany jest za ojca matematyki greckiej, a także pierwszego uczonego i filozofa europejskiego.

Pitagoras (ok. 582 - ok. 507 p. n. e.) - założyciel słynnej szkoły religijno-filozoficznej w Krotonie w Italii.

Heraklit z Efezu (ok. 540 p. n. e. – ok. 480 p. n. e.) - ze swym słynnym powiedzeniem: "nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki lub panta rhei – wszystko płynie"

Epikur (341 p. n. e. - 270 p. n. e.) - propagujący zagadnienia filozofii życia - rozważania na temat jak osiągnąć pełne szczęście.

Lukrecjusz (99 p.n.e. - 55 p.n.e.) - o którym wspomina św. Hieronim oraz Cyceron

Pittacus z Mitylenu (640 - 568 p.n.e.) - jeden z siedmiu mędrców z Grecji. Jest autorem wielu powiedzeń o charakterze moralno-mądrościowym.

Mytilene i Lampsacus założyciele szkoły filozoficznej

Sokrates (469 roku p. n. e. – 399 roku p. n. e.) - Jeden z największych filozofów greckich

Platon (427 roku p. n. e. – 347 roku p. n. e.) - Jeden z największych myślicieli wszechczasów.

Arystoteles (384 roku p. n. e. – 322 roku p. n. e.) - uczeń Platona. Chrześcijańska odmiana arystotelizmu zwana tomizmem powstała w XIII wieku i jest do dziś uważana za oficjalną filozofię Kościoła katolickiego.

A czym zdumiewali się ówcześni Żydowscy uczeni? Niebywałą znajomością Pism i mądrością Jezusa, który nigdy nie cytował innych „mądrych Ksiąg”, oprócz Pism swojego Ojca;

Cytat:
Jan 7;12 BT (15) Żydzi zdumiewali się mówiąc: W jaki sposób zna On Pisma, skoro się nie uczył? (16) Odpowiedział im Jezus mówiąc: Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał.


Jego naśladowcy czynili podobnie. Zawsze powoływali się tylko i wyłącznie na Pisma, stosując zasadę 'Sola Scriptura', choć otaczały ich setki filozoficznych dzieł, które zdominowały później drogę Kościoła Katolickiego;

Cytat:
Dzie 17;2 BT (2) Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi. (3) Na podstawie Pisma wyjaśniał i nauczał: Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem.

Lukian - 2017-05-01, 15:03

eksplorator napisał/a:
Jezusa, który nigdy nie cytował innych „mądrych Ksiąg”,

i nie polecił aby spisano Jego ziemskich nauk ;-)

Anonymous - 2017-05-01, 18:01

Lukian napisał/a:
eksplorator napisał/a:
Jezusa, który nigdy nie cytował innych „mądrych Ksiąg”,

i nie polecił aby spisano Jego ziemskich nauk ;-)


Naprawdę ... ;-) ?

Cytat:
Obj 1;1,11,19 (1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. (11) mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei. (19) Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.

booris - 2017-05-01, 20:59

Apokalipsa to nie ziemska nauka Jezusa,a objawienie.Ziemskie nauki Jezusa to te,ktore sa zawarte w Ewangeliach.A w zadnej z nich Jezus nie sugerowal by zapisywac jego slowa.
Anonymous - 2017-05-01, 21:03

Czy Apokalipsa jest przeznaczona dla aniołów czy ludzi? Jeżeli dla aniołów, to masz rację, ale jeżeli dla ludzi, to jest nauką dla mieszkańców ziemi, którą Jezus kazał zapisać.
booris - 2017-05-01, 21:22

Ustalmy pojecia...mowa byla o ziemskich naukach Jezusa,czyli o czasach gdy nauczal w swojej ziemskiej powloce,a nie o tym kogo nauczal.Bo werset z Apokalipsy,ktory zacytowales,byl odpowiedzia na post Lukiana...prawda?
A Lukian wyraznie napisal:
Lukian napisał/a:
i nie polecił aby spisano Jego ziemskich nauk

Apokalipsa zostala spisana na polecenie Jezusa,owszem.Jan to podkreslil.Natomiast zaden z Ewangelistow takiego polecenia,czy chocby sugestii,nie dostal.

Anonymous - 2017-05-01, 21:40

booris napisał/a:
Natomiast zaden z Ewangelistow takiego polecenia,czy chocby sugestii,nie dostal


Czyżby samowolka ze strony Jego uczniów? Czyżby Jezus sobie tego nie życzył? Absolutnie!

On obiecał, że będzie ze swoimi uczniami cały czas ...

Cytat:
Gal 1;1,12 BT (1) Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych, (12) Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus.

Mt 28:20 PNŚ ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A oto ja jestem zwami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy”.

Dzie 1;1 BT (1) Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku (2) aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba.


Jak myślisz, w świetle powyższych wersetów, kto upoważnił apostołów oraz innych uczniów Jezusa do spisania Jego ziemskiej drogi? Zrobili to sami od siebie, czy, jak napisał apostoł Paweł "objawił mi ją Jezus Chrystus"?

Cytat:
"Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać" Obj 1;19

Przeszłość ... Teraźniejszość ... Przyszłość


"To co jest", to nie "Objawienie" lecz teraźniejszość Janowego czasu!

Dla przypomnienia ... apostoł Jan wpierw napisał Apokalipsę, a dopiero później trzy listy!

booris - 2017-05-01, 22:42

Nie piszemy na ten sam temat. ;-)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group