To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Eschatologia - Tysiącletnie królestwo a Sąd Ostateczny

Jachu - 2017-03-18, 11:29

Obj. 19:6-9
6. I słyszałem głos jako ludu wielkiego i jako głos wielu wód, i jako głos mocnych gromów, mówiących: Halleluja! iż ujął królestwo Pan Bóg wszechmogący.
7. Weselmy się i radujmy się, a dajmy mu chwałę; bo przyszło wesele Barankowe, a małżonka jego nagotowała się.
8. I dano jej, aby się oblekła w bisior czysty i świetny,; albowiem bisior są usprawiedliwienia świętych.
9. I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego. I rzekł mi: Te słowa Boże są prawdziwe.
(BG)

RN - 2017-03-18, 13:42

Jachu napisał/a:

7. Weselmy się i radujmy się, a dajmy mu chwałę; bo przyszło wesele Barankowe, a małżonka jego nagotowała się.
(BG)


To Baranek ożeni się z kucharką, która będzie gotować na swoje wesele :?:

Manna z nieba - 2017-03-21, 22:28

RN napisał/a:
To Baranek ożeni się z kucharką, która będzie gotować na swoje wesele


:-D

Jachu - 2017-03-22, 11:04

Ale pojętni jesteście. No,no,no. Nie podziwiam. :xhehe:
Lukian - 2017-05-08, 16:35

eksplorator napisał/a:
na trzy dni najpotężniejszy z Synów Bożych nie jest wstanie nic uczynić, Jest w "niebycie szeolu"

w kwestii nic nie czynienia:
1P 3:19 bp "mocą którego poszedł też głosić naukę duchom [uwięzionym] w otchłani[szeolu/hadesie]."
w kwestii niebytu:
Hi 26:5 pau "Drżą cienie umarłych, wody i to, co się w nich znajduje."

Lukian - 2017-06-29, 19:31

eksplorator napisał/a:
Skoro jest 'Pierwsze Zmartwychwstanie', to siłą rzeczy musi też być 'Drugie'

tylko czy to pierwsze dotyczy ciała?
Mamy też określenie "śmierć druga" , które nie oznacza śmierci cielesnej tylko kary w jeziorze ognia
eksplorator napisał/a:
- Skoro Ci, którzy będą mieli udział w 'Pierwszym Zmartwychwstaniu' mają gwarancję 'Nieśmiertelności' ... to jak pewno zauważyłeś, Ci, którzy będą mieć udział w 'Drugim Zmartwychwstaniu', takiej obietnicy nie mają, mogą jeszcze paść ofiarą 'Drugiej Śmierci' ...tak?

owszem , ale jak te dwojakie zmartwychwstanie ma się do Mt 25
eksplorator napisał/a:
- Ci, z 'Pierwszego Zmartwychwstania' będą 'Kapłanami' i 'Królami', rządząc razem z Jezusem w niebie przez 1000 lat.

z Ap wynika że Jerozolima przez milenium jest na ziemi
pod koniec Milenium Jerozolima zostanie otoczona przez narody żyjące na ziemi
po drugie
królowanie i kapłaństwo dotyczy tych co przyjęli chrzest
eksplorator napisał/a:
- Masz powołanie 'Królewskie'?


każdy ochrzczony ma powołanie kapłańskie
1P 2:5 bt4 "wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa."
eksplorator napisał/a:
A po cóż miałby zostać wypuszczony szatan na krótką chwilę po upływie 1000 lat?

ALE drugie zmartwychwstanie ma miejsce po drugiej klęsce szatana , po Milenium !!!

Jachu - 2017-06-30, 12:28

Lukian napisał/a:
P 3:19 bp "mocą którego poszedł też głosić naukę duchom [uwięzionym] w otchłani[szeolu/hadesie]."


A czemu nie tak???

1 Ptr 3:18-22
18. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.
19. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu,
20. niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.
21. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
22. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce..
(BT)

Swoją drogą,nauka dla innych duchowych istot,jest taka,że posłuszeństwo Stwórcy popłaca,a nieposłuszeństwo powoduje odłączenie od życia.

Jachu - 2017-06-30, 12:57

Lukian napisał/a:
z Ap wynika że Jerozolima przez milenium jest na ziemi
pod koniec Milenium Jerozolima zostanie otoczona przez narody żyjące na ziemi


Mich. 4:2
2. I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu!
(BW) Mich.4:2
Będzie Jerozolima Ziemska,-dla ludzi cielesnych,oraz Jerozolima Niebańska,która jest dla istot Duchowych,-w Niebie. Ta niebiańska będzie zwierzchnością nad Ziemią. W niej będzie Chrystus wraz ze Swoim Kościołem powołanym z Ludzi w ramach Pierwszego (najwyższego ) powołania. To Boska Natura Chrystusa i Jego Kościoła. A taka jest w Niebie,nie na Ziemi

Ga 4:24-26
24. Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny: niewiasty te wyobrażają dwa przymierza; jedno, zawarte pod górą Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar:
25. Synaj jest to góra w Arabii, a odpowiednikiem jej jest obecne Jeruzalem. Ono bowiem wraz ze swoimi dziećmi trwa w niewoli.
26. Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką.
(BT)

Lukian - 2017-07-02, 16:39

Jachu napisał/a:
Swoją drogą,nauka dla innych duchowych istot

a jakie to inne duchy przebywają w szeolu/hadseie poza zmarłymi?
Jachu napisał/a:
Będzie Jerozolima Ziemska,-dla ludzi cielesnych,oraz Jerozolima Niebańska,która jest dla istot Duchowych,-w Niebie.

NT nic nie mówi o jakiś dwóch kategoriach zbawienia

Jachu - 2017-07-02, 16:49

Lukian napisał/a:
NT nic nie mówi o jakiś dwóch kategoriach zbawienia


A Biblia nie mówi przypadkiem o "pierwszym" i o "lepszym" Zmartwychwstaniu ???

Mówi też,że będzie zmartwychwstanie żywych i umarłych.

Trzeba czytać uważnie,bez wyznaniowych " okularów"

Lukian - 2017-07-02, 16:59

Jachu napisał/a:
o "lepszym" Zmartwychwstaniu ???

raczej o drugim zmartwywstaniu

tak jak i zwrot "śmierć druga" oznacza karę jeziora ognia, tak "drugie zmartwychwstanie" oznacza zmartwychwstanie ciał
Jachu napisał/a:
Mówi też,że będzie zmartwychwstanie żywych i umarłych.

jest tylko jedno zmartwychwstanie ciała
Dz 24:15 pau "Mam też w Bogu nadzieję, tak jak i oni, że kiedyś zmartwychwstaną wszyscy ludzie, zarówno dobrzy, jak i źli."

Jachu - 2017-07-02, 17:34

Lukian napisał/a:
Jachu napisał/a:
o "lepszym" Zmartwychwstaniu ???

raczej o drugim zmartwywstaniu


Hebr. 11:32-35
32. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu, i o prorokach,
33. Którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszcze lwom,
34. Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska.
35. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie; inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.
(BW)

Jachu - 2017-07-02, 18:19

Lukian napisał/a:

Jachu napisał/a:
Mówi też,że będzie zmartwychwstanie żywych i umarłych.


Lukian napisał/a:
jest tylko jedno zmartwychwstanie ciała


Dan. 12:1-4
1. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.
2. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie.
3. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne.
4. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.

(BW)

Umarli aby być sądzeni,muszą być obudzeni,-muszą zmartwychwstać.

karol210 - 2017-07-02, 20:37

Jachu napisał/a:
Lukian napisał/a:

Jachu napisał/a:
Mówi też,że będzie zmartwychwstanie żywych i umarłych.


Lukian napisał/a:
jest tylko jedno zmartwychwstanie ciała


Dan. 12:1-4
1. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.
2. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie.
3. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne.
4. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.

(BW)

Umarli aby być sądzeni,muszą być obudzeni,-muszą zmartwychwstać.A to Jachu dla Ciebie Słowa tego ktory zwycieżył śmierć bo wtedy nie była śmierć zwycieżona.

"Każdy kto We Mnie wierzy to choćby umarł żyć będzie"

:prosze:

Anonymous - 2017-12-15, 19:36

Lukian napisał/a:
eksplorator napisał/a:
na trzy dni najpotężniejszy z Synów Bożych nie jest wstanie nic uczynić, Jest w "niebycie szeolu"

w kwestii nic nie czynienia:
1P 3:19 bp "mocą którego poszedł też głosić naukę duchom [uwięzionym] w otchłani[szeolu/hadesie]."


Takie teksty możesz wstawiać Twoim pobratymcom w wierze, którzy wszystko łykną! Jezus poszedł głosić uwięzionym duchom już po zmartwychwstaniu, mając ciało duchowe a nie w czasie trzech dni pobytu w 'piekle' [szeolu/hadesie], czyli ... w grobie!

Cytat:
1 Pio 3;18 BW "Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu"Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group