To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Trójca Święta - Równy hołd Ojca i Jezusa dowodzi jedności w Bóstwie

veteran - 2017-04-12, 11:27

Jachu napisał/a:
Jn 14:28
28. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
(BT)


Cokolwiek byś Jachu, nie napisał, niezmiernie się cieszę że to Ty a nie Anżelika.

Jachu - 2017-04-12, 15:12

veteran napisał/a:
Cokolwiek byś Jachu, nie napisał, niezmiernie się cieszę że to Ty a nie Anżelika.


Staram się,aby nie pisać niczego,co by nosiło znamiona "cokolwiek" ;-)

veteran - 2017-04-12, 16:38

Wiem, wiem.
Listek - 2017-04-12, 18:40

Cytat:
idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie
J 17:21
Cytat:
"Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, ze Mną, a Ja z Tobą, aby i oni byli z nami, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał."
- powiedział Jezus.

To,że Ojciec Niebieski jest zgodny z Synem Bożym i są jednym nie czyni z syna Boga,tak wszyscy z ludu Bożego,którzy są jedno z Ojcem Niebieskim nie są Bogiem. I choć psalm 81, który został zacytowany przez Jezusa podaje ,że bogami są dzieci Boże ,to przecież wiemy, że Bóg Wszechmocny jest tylko jeden .

J 10:34 kow
Cytat:
"Jezus odrzekł im: Czyż nie napisano w waszym Zakonie: 'Ja rzekłem: bogami jesteście' (Ps 81, 6)?"


Ef 4:6 eib
Cytat:
"jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich."

Efezjan - 2017-04-12, 19:51

Jachu napisał/a:
Lukian napisał/a:
raczej identyfikuje się z narodem Żydowskim


Lukian napisał/a:
mowa tu o Kościele , który jak wiadomo jest Ciałem Chrystusa


Chyba nie mówisz tu o Twoim Kościele,albowiem Ten,nie ma nic wspólnego z Narodem Żydowskim ??? :aaa:

No jak to nie? Został założony przez Żyda Jezusa Chrystusa; pierwszy papież był Żydem; apostołowie też byli żydami i Żydami. Słabo u Ciebie z wiedzą, widzę.

Anonymous - 2017-05-02, 06:09

Lukian napisał/a:
gdyby Jezus nie był Bogiem to nie przysługiwałby mu Boski hołd προσχυνεω


Gdyby Jezus był Bogiem, to musiał by wiedzieć o wszystkim, o czym wie Ojciec ... a tak nie jest;

Cytat:
Mat 24;36 BW (36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.


... co to za Bóg, który nie wi o wszystkim?

Temu Synowi, Bóg dopiero pewne rzeczy objawił;

Cytat:
Obj 1;1 BT (1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi.

Lukian - 2017-05-02, 06:36

eksplorator napisał/a:
... co to za Bóg, który nie wi o wszystkim?

Temu Synowi, Bóg dopiero pewne rzeczy objawił;

Biblia mówi raz o Synu jako Człowieku, taj jak w przykładach które podałeś

a w innych miejscach opisuje Syna jako współistotnego Ojcu:
J 16:15 pau "Wszystko, co należy do Ojca, jest moje; dlatego powiedziałem: Będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił."

Czy Sędzia może nie znać daty procesu??????????? :-P
:-P :-P :-P
Jezus w Mt 24,36 daje do zrozumienia że nie otrzymał polecenia podania daty sądu
dla porównania:
Dz 1:7 bg "Lecz on rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest, znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy położył."

Anonymous - 2017-05-02, 06:59

Lukian napisał/a:
eksplorator napisał/a:
... co to za Bóg, który nie wi o wszystkim?

Temu Synowi, Bóg dopiero pewne rzeczy objawił;

Czy Sędzia może nie znać daty procesu


Widać z tego, że przyszły sędzia nie wiedział i Biblia nie pozostawia w tej kwestii złudzeń!

To normalna procedura, że dopiero Prezes wyznacza Sędziego;

Cytat:
DZIAŁ VIII Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
Rozdział 41 Przygotowanie do rozprawy głównej

Art. 350. § 1. Prezes sądu wydaje pisemne zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej, w którym wskazuje:

1) sędziego albo członków składu orzekającego,

2) dzień, godzinę i salę rozprawy,

3) strony i inne osoby, które należy wezwać na rozprawę lub zawiadomić o jej terminie,

4) inne czynności konieczne do przygotowania rozprawy.

http://prawo.money.pl/kod...glownej/art-350

David77 - 2017-05-02, 16:25

Lukian,

Cytat:
Biblia mówi raz o Synu jako Człowieku, taj jak w przykładach które podałeś

a w innych miejscach opisuje Syna jako współistotnego Ojcu:
J 16:15 pau "Wszystko, co należy do Ojca, jest moje; dlatego powiedziałem: Będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił."

Czy Sędzia może nie znać daty procesu??????????? :-P
:-P :-P :-P
Jezus w Mt 24,36 daje do zrozumienia że nie otrzymał polecenia podania daty sądu
dla porównania:
Dz 1:7 bg "Lecz on rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest, znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy położył."


Według nauki KK Jezus będąc na ziemi był zarówno Bogiem jak i człowiekiem więc co z jego wiedzą jako Boga ? czy Bóg który ustalił pewną datę nie wie, kiedy ustalone przez niego wydarzenie ma nastąpić ???

Albertus - 2017-05-02, 17:17

David77 napisał/a:
Lukian,

Cytat:
Biblia mówi raz o Synu jako Człowieku, taj jak w przykładach które podałeś

a w innych miejscach opisuje Syna jako współistotnego Ojcu:
J 16:15 pau "Wszystko, co należy do Ojca, jest moje; dlatego powiedziałem: Będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił."

Czy Sędzia może nie znać daty procesu??????????? :-P
:-P :-P :-P
Jezus w Mt 24,36 daje do zrozumienia że nie otrzymał polecenia podania daty sądu
dla porównania:
Dz 1:7 bg "Lecz on rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest, znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy położył."


Według nauki KK Jezus będąc na ziemi był zarówno Bogiem jak i człowiekiem więc co z jego wiedzą jako Boga ? czy Bóg który ustalił pewną datę nie wie, kiedy ustalone przez niego wydarzenie ma nastąpić ???


Do czasu swojej śmierci na krzyżu Jezus sam , dobrowolnie przyjął na siebie uniżenie i ograniczenia

Mówi nam o tym Biblia:

Flp2:4 Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich!
5 To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.
6 On, istniejąc w postaci2 Bożej,
nie skorzystał ze sposobności2,
aby na równi2 być z Bogiem,
7 lecz ogołocił3 samego siebie,
przyjąwszy postać sługi3,
stawszy się podobnym do ludzi.
A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,
8 uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci -
i to śmierci krzyżowej4.

9 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył5
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię5,
10 aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano6
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
11 I aby wszelki język wyznał7,
że Jezus Chrystus jest PANEM7 -
ku chwale Boga Ojca7.

Jachu - 2017-05-02, 17:29

Gdy Jezus ukończył trzydzieści lat,poszedł do Jana do Jordanu,a tam:

Mt 3:16
16. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.
(BT)

Hbr 7:7
7. Nie ma zaś żadnej wątpliwości, iż to, co mniejsze, otrzymuje błogosławieństwo od tego, co wyższe.
(BT)
Żyd. 7:7
7. A bez wszelkiego sporu mniejszy od większego błogosławieństwo bierze.
(BG)

Albertus - 2017-05-02, 17:32

Jachu napisał/a:
Gdy Jezus ukończył trzydzieści lat,poszedł do Jana do Jordanu,a tam:

Mt 3:16
16. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.
(BT)


I co w związku z tym cytatem?

Jachu - 2017-05-02, 17:33

Za szybki jesteś. cofnij do mego postu.

Tam napisałem Jachu [quote]
Hbr 7:7
7. Nie ma zaś żadnej wątpliwości, iż to, co mniejsze, otrzymuje błogosławieństwo od tego, co wyższe.
(BT)
Żyd. 7:7
7. A bez wszelkiego sporu mniejszy od większego błogosławieństwo bierze.
(BG)/quote]

David77 - 2017-05-02, 19:28

Albertus,

Cytat:
Do czasu swojej śmierci na krzyżu Jezus sam , dobrowolnie przyjął na siebie uniżenie i ograniczenia

Mówi nam o tym Biblia:


Nikt temu nie zaprzecza przecież jest wyraźnie napisane że to sam Bóg i jego Ojciec wywyższył Jezusa , obdarzył go taką władzą jaką nie miał przed swym uniżeniem .

W liście do Hebr 1: 4 napisano : On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.

Gdyby autor tych słów uważał Jezusa za równego Bogu czy udowadniałby wyższość Jezusa nad aniołami ? Przecież to że Stwórca nieba i ziemi ma władzę nad wszystkim jak jest oczywiste i nie podlega dyskusji , pisanie o wyższości Jezusa nad aniołami tylko wtedy ma sens jeżeli Jezus nie jest równy Bogu a tym bardziej tym samym Bogiem co Bóg Ojciec .

Albertus - 2017-05-02, 20:08

[quote="Jachu"]Za szybki jesteś. cofnij do mego postu.

Tam napisałem Jachu
Cytat:

Hbr 7:7
7. Nie ma zaś żadnej wątpliwości, iż to, co mniejsze, otrzymuje błogosławieństwo od tego, co wyższe.
(BT)
Żyd. 7:7
7. A bez wszelkiego sporu mniejszy od większego błogosławieństwo bierze.
(BG)/quote]


Tylko gdzie w pierwszym cytacie jest mowa o błogosławieństwie?Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group