To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY biblia.webd.pl

Postacie - Kobiety w Biblii ....

Jachu - 2017-04-01, 08:02

ShadowLady86 napisał/a:
W Nowym Testamencie mamy wspomniane o jednej kobiecie apostole - Juni. Konkretnie w Rz 16: 7. Wokół płci tej apostołki od około XIII w. panują kontrowersję. Choć imię Junia (jest to rzymskie imię) nosiły wyłącznie kobiety, a ojcowie Kościoła do XIII w. mówią o niej jako o kobiecie, wiele nawet współczesnych Biblii określa ją jako mężczyznę. Takich problemów nie ma natomiast Kościół Wschodni, który od zawsze uważał ją za kobietę i apostoła. Ikona


A przecież ten sam apostoł Paweł wyraźnie napisał:

1 Tym. 2:9-15
9. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów ani w złoto czy w perły, czy kosztowne szaty,
10. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami.
11. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości;
12. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża; natomiast powinna zachowywać się spokojnie.
13. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa.
14. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech;
15. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świętobliwości, i w skromności.
(BW)

:mrgreen:

to zamiast porannej kawki,może podnieść ciśnienie :-D

rol23 - 2017-04-01, 08:29

Jachu napisał/a:

15. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świętobliwości, i w skromności.
(BW)

:mrgreen:

to zamiast porannej kawki,może podnieść ciśnienie :-D


Kobiety wyzwolone zawsze będą optowały za tym, że współczesność jest inna i Prawa Boże są już nie działają, dlatego Twój Bóg nie jest ich Bogiem.

ShadowLady86 - 2017-04-01, 09:12

Jachu napisał/a:
A przecież ten sam apostoł Paweł wyraźnie napisał:


Napisał wyraźnie autor listu do Tymoteusza, nie Paweł. Paweł nie jest autorem Listów Pasterskich. Za czasów Pawła, kobiety pełniły ważne stanowiska w tworzącym się Kościele. Junia (Rz 16: 7) - apostołka, Feba - diakonisa (Rz 16: 1), Pryska/ Pryscilla - współpracownica Pawła (Rz 16: 3).

Junia nazywana jest przez Pawła nie tylko apostołem, ale wybitnym apostołem w Chrystusie. Rolą apostoła jest nauczanie dobrej nowiny.

Listy Pasterskie to już czas późniejszy. Podobnie jak 1 Kor 14: 33-34 to popawłowa interpolacja.

Szczegóły w TYM poście. Sam temat był już szeroko omawiany na forum kilkakrotnie.

Choć już od XIII wieku pojawiały się kontrowersje wokół postaci tej kobiety, to tłumaczenia Biblii do XX w. w przeważającej większości poprawnie określały ją jako żeńskiego apostoła.

Zmiana powstała bez żadnego wyjaśnienia. Pod spodem mamy skany przedstawiające najważniejsze edycje Novum Testamentum Graece na przestrzeni lat.

Skany pochodzą z książki autorstwa Eldona J. Eppa: Junia. The first woman apostle.

Widzimy więc że w zasadzie do początku XX wieku Junia uważana była za kobietę. Zmiana nastąpił dopiero w XX wieku. Rozumiem, gdyby znaleziono tekst, w którym imię Junia(s) nosiłby mężczyzna. Jednak takich tekstów brak. Za to są świadectwa pisarzy greckojęzycznych (np. Chryzosotom, Orygenes), którzy bez żadnych wątpliwości uważali Junię za kobietę i apostoła Tak było przez prawie 2000 lat. Niestety, w XX wieku rozpowszechniło się czytanie Biblii przez tzw. lud prosty, który mógłby zadawać niewygodne pytania.

Henryk - 2017-04-01, 10:04

ShadowLady86 napisał/a:
Paweł nie jest autorem Listów Pasterskich.

Przedstawiasz naprawdę wielką wiarę w tą teorię! :xhehe:

ShadowLady86 - 2017-04-01, 10:15

To nie wiara. To uznawanie obecnie obowiązującej nauki na ten temat.

Wiarę natomiast przykładowo wiele osób określających się jako tych, którzy się wyznawcami sola scriptura pokłada w ojcach Kościoła. Ono bowiem przypisali autorstwo czterech anonimowych Ewangelii poszczególnym apostołom. I do dziś cały Chrześcijański świat się tymi imiona posługuje, chociaż Ewangelie milczą jak zaklęte na temat swoich autorów.

Henryk - 2017-04-01, 11:37

ShadowLady86 napisał/a:
To nie wiara. To uznawanie obecnie obowiązującej nauki na ten temat.

Wybacz, ale „obowiązująca nauka” twierdzi, że biblijny Bóg umarł ze starości.
Pozostawiła „furtkę” w postaci boga deistów. -„Jakiś tam być może i jest…” Na miarę indywidualnych wyobrażeń…

ShadowLady86 - 2017-04-01, 12:48

Nauka nie zajmuje się kwestią Boga/ boga/ bogów. Tym zajmuje się wiara/ filozofia.

Natomiast nauka zwana biblistyką oraz egzegeza dowiodły w sposób przejrzysty, że Listy Pasterskie zostały napisane pod pseudonimem.

P.S. Deizm jest nurtem religijno-filozoficznym.

Henryk - 2017-04-01, 13:34

ShadowLady86 napisał/a:
Natomiast nauka zwana biblistyką oraz egzegeza dowiodły w sposób przejrzysty, że Listy Pasterskie zostały napisane pod pseudonimem.

Przejrzyście napisano w samych listach:
Tyt 1:1-4 bpd " Paweł, sługa Boga, a apostoł Jezusa Chrystusa […] do Tytusa, prawowitego dziecka według wspólnej wiary: Łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, naszego Zbawcy."
1Tym 1:1-2 bpd " Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, naszego Zbawcy i Chrystusa Jezusa, naszej nadziei, do Tymoteusza, prawowitego dziecka w wierze: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana."
Dla mnie nie ma dyskusji.
Chyba że... egzegeci rozmawiali z samym Pawłem. :aaa:

ShadowLady86 - 2017-04-01, 15:07

Czyli rozumiem, że podpis świadczy o autentyczności listu? Bardzo ciekawa koncepcja, całkowicie eliminująca pojęcie fałszerstwa czy pseudoepigrafi.

Niestety oba zjawiska istniały i istnieją. Pisano także pod pseudonimami, co było popularne w tamtych czasach.

Egzegeci nie rozmawiają z nieżyjącymi osobami, a analizują tekst. Listy Pasterskie nie są tego samego autorstwa, co siedem niekwestionowanych listów (1 i 2 List do Koryntian, List do Galatów, List do Rzymian, 1 List do Tesaloniczan List do Filipian, List do Filemona) przypisywanych postaci określającej siebie jako Paweł z Tarsu.

Jachu - 2017-04-01, 16:23

ShadowLady86 napisał/a:
Junia nazywana jest przez Pawła nie tylko apostołem, ale wybitnym apostołem w Chrystusie. Rolą apostoła jest nauczanie dobrej nowiny.


Ech Lady,przecież jest(i było) tylko 12 Apostołów Baranka, w dodatku sami mężczyźni.

Obj. 21:14
14. A mur miasta miał dwanaście kamieni węgielnych, na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.
(BW)

Mat. 10:1-4
1. I przywołał dwunastu uczniów swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.
2. A te są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego,
3. Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,
4. Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał.
(BW)

Na miejsce Judasza,powołany został Paweł,gdy udawał się do Damaszku.

Henryk - 2017-04-01, 18:00

ShadowLady86 napisał/a:
Czyli rozumiem, że podpis świadczy o autentyczności listu? Bardzo ciekawa koncepcja, całkowicie eliminująca pojęcie fałszerstwa czy pseudoepigrafi.

Znaczy, że podpis ma świadczyć, że pisał akurat ktoś inny? :lol:
Odpowiem tak: Ja nigdy nie podszywałem się pod kogoś innego. Sumienie nie pozwalało mi.
A brakuje mnie bardzo dużo w stosunku do apostoła Pawła!
Dlaczego miałbym uważać, że autor treści, jakie są tam zawarte był kłamcą, fałszerzem i zwodzicielem?
Nikt nieuczciwy, obłudny, nie mógł napisać tych listów.
Wszyscy „naukowi” a niewierzący egzegeci, mogą twierdzić co tylko ich dusza zapragnie.
Nie zmieni to faktu.
Wiesz o tym, że największą kara dla kłamcy jest to, że nie może uwierzyć innym?

Cytat:
Listy Pasterskie nie są tego samego autorstwa, co siedem niekwestionowanych listów.

To jedynie teoria w którą niezachwianie wierzysz…
Wystarczy, aby listy do Tytusa i Tymoteusza w odróżnieniu do pisanych w młodości, pisał w podeszłym wieku. Co było faktem!
Człowiek z czasem nabywa doświadczenia, wiedzy, pokory… - w stosunku do lat młodzieńczych.

tom68 - 2017-04-01, 19:25

Diakonisy biblijne

http://www.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=5647

marta wikluk - 2017-04-01, 19:28

Jachu napisał/a:
Ech Lady,przecież jest(i było) tylko 12 Apostołów Baranka, w dodatku sami mężczyźni.

A kiedy przyszedł czas próby, to zwiali w popłochu.
Jestem coraz bardziej pewna, że rola Magdaleny została umniejszona przez samych apostołów.

tom68 - 2017-04-01, 19:37

W pierwszych wiekach chrzescijanstwa kobiety... byc moze czasem .... staly nawet na czele zboru ....
tu jeden z cytatow z listu apostola Jana 2 ... 1,1 ...
nad ktorym trwa dyskusja czy pisze do zboru czy do Pani ktora jest glowa zboru ,
poza tym w ruchu Montanistow czy Donatystow......
ruchy chrzescijanskie ktore byly w opozycji do kosciola katolickiego w III i IV wieku...
kobiety mialy mocna pozycje ...
Rzym pozniej ustalil wykladnie na soborach... ze tylko mezczyzni moga byc duchownymi ...
i tak jest niestety w wielu kosciolach do dzis ...

Henryk - 2017-04-01, 19:59

tom68 napisał/a:
W pierwszych wiekach chrzescijanstwa kobiety... byc moze czasem .... staly nawet na czele zboru ....
tu jeden z cytatow z listu apostola Jana 2 ... 1,1 ...

Tom 68. Jeśli tak interpretujesz słowa apostoła, to jedynie pozostaje nadzieja, że to twoje osobiste mniemanie, a nie oficjalny pogląd adwentystów. :-(Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group