To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY biblia.webd.pl

Postacie - Kobiety w Biblii ....

ShadowLady86 - 2017-04-01, 20:11

Jachu napisał/a:
Ech Lady,przecież jest(i było) tylko 12 Apostołów Baranka, w dodatku sami mężczyźni.


Nieprawda. W samym NT apostołami nazywano poza gronem Dwunastu (a w zasadzie Trzynastu, bo mamy wymiennie Judasza/ Macieja), apostołami nazywani byli:


 1. Paweł i Barnaba

  (14) Na wieść o tym apostołowie, Barnaba i Paweł, rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: [Dz Ap 14: 14]

 2. Adronik i Junia (kobieta)

  (7) Pozdrówcie Andronika i Junię, moich krewnych i współwięźniów, którzy należą do grona wybitnych apostołów, którzy jeszcze przede mną należeli do Chrystusa. [Rz 16: 7] /Celowo wybrana Biblia Poznańska jako najwierniejsza greckiemu oryginałowi/

 3. Sylwan i Tymoteusz (tu wraz z Pawłem)

  Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój! [1 Tes 1: 1]

  (7) A jako apostołowie Chrystusa [liczba mnoga - Paweł mówi o sobie, Tymoteuszu i Sylwanie] mogliśmy być dla was ciężarem, my jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. [1 Tes 2: 6]


Dodatkowo Jezus miał 72 (lub 70) uczniów, których posłał (apostello) aby nauczali dobrą nowinę.

(1) Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał (ἀπέστειλεν) ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. [Łk 10: 1]


Kościół Prawosławny określa ich do dzisiaj jako 70 apostołów -byli powiem właśnie posłani do głoszenia Dobrej Nowiny.

Nie jest więc prawdą, że apostołów było tylko dwunastu. Paweł twierdzi, że Andronik i Juna stali się apostołami Chrystusa jeszcze przed nim. Jest więc wielce prawdopodobne, że mogli należeć do grona owych 72 uczniów. Tak twierdził zresztą Orygenes w swoim Komentarzu do Rzymian. Dzieło przetrwało tylko w łacińskim tłumaczeniu Rufinusa i jest dostępne w TYM miejscu. W Księdze 10, rozdziale 21, w wersetach 1 i 10 mamy imiona w bierniku, czyli Andronicum et Iuniam. Natomiast w wersecie 19 mamy ich imiona w mianowniku czyli… Andronico ac Iunia! Czyli w tym wypadku nie może być żadnych wątpliwości, że chodzi o kobietę. Książka jest trochę zagięta na skutek skanowania, ale jeśli powiększy się dany fragment to obraz stanie się lepiej czytelny. Fragmenty znajdują się na stronie 1280.

Dany rozdział nie pozostawia też wątpliwości, że oboje należeli do grona apostołów. Co więcej, Orygenes twierdzi, że obydwoje mogli należeć do grona siedemdziesięciu dwojga uczniów wymienionych u Łukasza (Łk 10:1).

De quibus possible est et illud inlelligi, quod fortassis ex illus septuaginta duobus quoi et ipsi apostoli nominanti sent fuerint, et ideo nobiles eos in apostolis indicat et im bis apostolis qui ante eum fuerunt

Moje tłumaczenie:

Może to być również rozumiane w ten sposób, że byli oni częścią grupy siedemdziesięciu dwojga uczniów, którzy również nazywani byli apostołami i dlatego właśnie [Paweł] nazwał ich „wyróżniającymi się wśród apostołów”


Henryk napisał/a:
Znaczy, że podpis ma świadczyć, że pisał akurat ktoś inny? :lol:


Tak jak pisałam w poprzednim poście, pisanie pod pseudonimem było w tamtych czasach popularne i dodatkowo nie było postrzegnae jako coś gorszącego.

Rozumiem, że uważasz każdą Ewangelię czy List według Judy, Macieja, Piotra, Barnaby itd. za oryginalne dzieła apostolskie. Bo nie uważali ich za takie nawet pierwsi Chrześcijanie/ ojcowie Kościoła, dlatego nie włączali ich do kanonu. A popatrz, część z nich jest podpisana. Fenomen.

Henryk napisał/a:
Wszyscy „naukowi” a niewierzący egzegeci, mogą twierdzić co tylko ich dusza zapragnie.
Nie zmieni to faktu.


Nie zmienia. Listy nie są pawłowego autorstwa. Dowody są niezbite.

Henryk napisał/a:
To jedynie teoria w którą niezachwianie wierzysz…


W teorie naukowe się nie wierzy - to nie religia/ wiara/ filozofia. Teorie naukowe się uznaje lub nie uznaje za obowiązujące. Ta obecnie jest uznawana. Jako że nowych dowodów się nie dostarczy (listy pasterskie są ukończone), raczej się nie zdezaktualizuje.

Pisanie o "starszym wieku" jest zwyczajnie śmieszne i autorzy takiej filozofii kierują się raczej prywatnymi odczuciami i chciejstwem niż posiadanym tekstem. 7 niepodważalnych Listów Pawła pisanych w różnych etapach jego życia zachowuje spójność stylu, struktury, teologii oraz opisywanej struktury pierwszych Kościołów. Listy Pasterskie zachowują spójność jako trzy elementy, ale są całkowicie różne pod względem każdej wymienionej powyżej cechy od 7 listów. Podobnie jak pozostałe Listy odrzucane jako pawłowe - na przykład List do Hebrajczyków (który był wątpliwy już w IV w. pod względem autorstwa, choć później włączono go do kanonu). List różni się o 7 oryginalnych listów, ale także różni się od Listów Pasterskich.

Paweł więc według niektórych przechodził ciężkie skoki rozwojowi, a wraz z nim chronologia wydarzeń w jego życiu oraz struktura Kościoła :roll: To jest dopiero upokarzanie tego apostoła.

Swoją drogą, uważasz ten list za pawłowy? Bo tam autor się nie przedstawia. Czy może zaufałeś ojcom Kościoła, którzy mu te autorstwo przypisali?

Prawda jest jednak taka, że podobnie jak Listy Pasterskie pisane były pod pseudonimem, temu Listowi autorstwo przypisano aby zwiększyć jego godność i podkreślić kim autor sie inspirował, co dla wczesnych Chrześcijan nie było takie znowu mocno gorszące. Ktoś mógł napisać jakiś List wzorując się na naukach danej osoby (a przynajmniej tak uważał), dodać coś od siebie itd. Do rozważenia - wypowiedź Orygenesa dotycząca Listu do Hebrajczyków (Żydów) cytowana przez Euzebiusza z Cezarei:

Prócz tego w Liście do Żydów wyraża się Origenes w swych Homiliach o nim napisanych w następujących słowach: „Styl tzw. Listu do Żydów nie ma w swych zwrotach pospolitości apostoła, który przecież przyznaje się do tego, że jest prostakiem w mowie. Przeciwnie, List ten jest w swym układzie stylistycznym lepszą pisaną greczyzną. Przyzna to każdy, kto się zna na różnicach stylu. Że zaś List się odznacza przeciwną myśli głębią, która niczym nie ustępuje powszechnie znanym Listom apostolskim, przyznać musi każdy, kto się pilnie wszytuje w słowa apostolskie.” Krótko potem dodaje jeszcze: „Gdyby się rozchodziło o moje zdanie, mniemałbym, że myśli wprawdzie pochodzą od Apostoła, wyrażenie jednak i układ należą do kogoś innego, który z pamięci przytacza myśli apostolskie. I jak uczeń spisuje słowa mistrza swego. Jeśli który wiec Kościół ten list uważa za Pawłowy, zgoda i na to. Nie bez powodu starzy przekazali nam je jako dzieło pawłowe. Kto zaś ten List napisał, Bóg wie tylko prawdę. Przechowywane do dni naszych wieści mówią, że List pisał Klemens, ten który był biskupem rzymskim, inni zaś twierdzą że Łukasz, ten sam, który utworzył Ewangelię i Dzieje Apostolskie [Historia Kościoła VI: 25: 11-14]

marta wikluk napisał/a:
A kiedy przyszedł czas próby, to zwiali w popłochu.
Jestem coraz bardziej pewna, że rola Magdaleny została umniejszona przez samych apostołów.


Jako że owa Maria jako pierwsza było głosicielką dobrej nowiny, nazywała była apostołką apostołów.

Żyjący na przełomie II i III wieku, Hipolit Rzymski napisał takie zdanie o kobietach, które odwiedziły grób pański.

Cytat:
Lest the females apostles doubt the angels, Christ himself came to them and so that the women would be apostles for Christ and by their obedience, rectify the sin of the ancient Eve. [...] Christ shown himself to the [male] apostles and said to them [...] "It is I who appear to these women and I who wanted to send them to you as apostles


Żródło: B. D. Ehrman: Peter, Paul and Mary Magdalene. The followers of Jesus in History and Legend strona 253.

Moje tłumaczenie:

Jaki iż kobiety-apostołowie (apostołki?) wątpiły w słowa aniołów, sam Chrystus przyszedł do nich, by mogły one być Jego apostołami i przez swoje posłuszeństwo mogły naprawić grzech starożytnej Ewy. [...] Chrystus ukazał się apostołom [mężczyznom] i powiedział do nich [...] To ja, który ukazałem się tym kobietom i ja, który chciałem by zostały posłane jako apostołowie.

Maria Magdala i pozostałe kobiety zostały "posłane do wysłanników".

A później Kościół Zachodzi zrobił z niej prostytutkę :roll: Na szczęście współcześnie przypomina się o nadanym jej tytuleapostola apostolorum - "apsotoła apostołów".


tom68 napisał/a:
Diakonisy biblijne


Diakonisy istniały na początku Chrześcijaństwa. Zajmowały się między innymi chrztem kobiet - jak wiadomo, chrzest to zanurzenie, więc wymagał lżejszego stroju. Stąd właśnie posługa diakonis.

Można o tym poczytać w Konstytucjach Apostolskich - sekcja II rozdział XV. Tekst po angielsku.

Henryk - 2017-04-02, 07:30

ShadowLady86 napisał/a:
Pisanie o "starszym wieku" jest zwyczajnie śmieszne i autorzy takiej filozofii kierują się raczej prywatnymi odczuciami i chciejstwem niż posiadanym tekstem.

Śmiesznym jest podważanie autorstwa tych listów, co u Ciebie wcale nie dziwi.
Jeśli tylko znajdziesz jakąś odosobnioną „nowinkę” natychmiast uznajesz ją za prawdę niepodważalną.
Nie wiem jeszcze jakie intencje Tobą kiereją? Nie podejrzewam, że wyłącznie Prawda.

Inni egzegeci niż "Twoi", piszą tak:
Cytat:
„Św. Paweł napisał i wysłał Pierwszy List do Tymoteusza — jeden z trzech tzw. pasterskich — z Macedonii między pierwszym a drugim uwięzieniem, tj. w łatach między 63 a 67 po Chr.
Pawłowe autorstwo listów pasterskich jest podawane w wątpliwość głównie przez egzegetów niekatolickich, którzy zwracają uwagę na to, że:
1. nie uważają tych listów za Pawłowe niektórzy spośród najstarszych pisarzy chrześcijańskich
2. językiem, stylem i terminologią odbiegają te pisma dość często od pozostałych listów Pawła;
3 zdają się ukazywać organizację hierarchiczną Kościoła, która de facto jest znana dopiero w II lub III w.;
4. inna nieco, nie Pawłowa jest także teologia tych listów.
Choć niektóre spośród tych racji uznać należy za rzeczywiste trudności, to jednak ogromna większość świadectw wczesnochrześcijańskich Pawiowi przypisuje autorstwo tych listów. Odrębności zaś stylistyczno-terminologiczne oraz inne niż w pozostałych pismach Pawła sformułowania pewnych prawd teologicznych dadzą się równie dobrze wytłumaczyć (odrębna problematyka listów, zdecydowanie duszpastersko-praktyczny charakter tych pism, inny rodzaj zwalczanych przez Pawła błędów, wpływ podeszłego wieku Apostoła), przy założeniu, że Paweł jest autorem dwu listów do Tymoteusza i jednego do Tytusa.”


Jest to urywek wstępu Listu do Tymoteusza zaczerpnięty z Biblii tysiąclecia.
Bardziej wierzę autorom BT niż Tobie.
- Co nie powinno Ciebie obrażać!

David77 - 2017-04-02, 10:09

ShadowLady86,

Cytat:
Nieprawda. W samym NT apostołami nazywano poza gronem Dwunastu


Problem polega na tym tym że to samo określenie ,, Apostoł '' używa się do 12 apostołów Jezusa jak i do ludzi którzy byli ,, Wysłannikami '' Tych którzy należeli do ludzi wybranych na apostołów osobiście przez Jezusa było TYLKO 12-stu .

Obj 21: 10-13

(10) I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, (11) mające chwałę Bożą; blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. (12) Miało ono potężny i wysoki mur, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona dwunastu plemion synów izraelskich. (13) Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od zachodu trzy bramy, i od południa trzy bramy. (14) A mur miasta miał dwanaście kamieni węgielnych, na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

Gdyby było więcej apostołów Barana to nie byłoby mowy o 12-stu imionach apostołów Baranka

ShadowLady86 - 2017-04-02, 10:45

Henryk napisał/a:
Śmiesznym jest podważanie autorstwa tych listów, co u Ciebie wcale nie dziwi.


Jak sam ładnie przytoczyłeś, autorstwo było podważane już od zarania Chrześcijaństwa. W XX wieku, gdzie dysponujemy lepszymi metodami egzegezy, zostało to potwierdzone. Paweł nie jest autorem Listów. Odsyłam jeszcze raz do poprzedniego postu i wypowiedzi Orygenesa. W I i II w. dzieła, o których wiedziano, że nie napisał dany autor (już wtedy rozpoznawano, ze taki List do Hebrajczyków stylem, pisownią i językiem nie stał nawet obok Listów Pawła), można było uznawać za dzieła inspirowane czyją twórczością. I wtedy nikomu nie przeszkadzało pisanie pod pseudonimem lub też uznawanie listu za dzieło kogoś innego.

Podobnie jest z Listami Pasterskimi.

Faktem jest, że ani w Starożytności, ani współcześnie nie podważało się ani nie podważa autorstwa siedmiu Listów, które niewątpliwie są pawłowego autorstwa. Jedność stylu, teologii, używanego słownictwa, struktury opisywanego Kościoła. Mimo, że Listy pisane były w różnym czasie.

Najstarszy niekwestionowany List Pawła, 1 List do Tesaloniczan, datuje się na 52 r. Najmłodszy, niekwestionowany List Pawła, List do Filemona, datuje się na lata 61-63, kiedy to Paweł przebywał w areszcie. 9-11 lat różnicy między napisaniem najmłodszego a najstarszego niekwestionowanego Listu. Wszystkie cechy i spójność zachowana.

Zwolennicy poglądu, że Paweł napisał Listy Pasterskie, datują 1 List do Tymoteusza na rok 63. Przedział zaś jest od 58 do 65 roku. Jest tak obszerny oczywiście dlatego, że próby dopasowania chronologii tego niepawłowego Listu spalają na panewce. Biorąc pod uwagę nawet najpóźniejszy rok z przedziały, rok 65, oraz najstarszy, rok 58 to mamy wciąż tylko 4-5 lat różnicy między Listem do Filemona. I w ciągu tych 4-5 lat zmienił się styl Pawła, gramatyka jego listów, używane słownictwo, a struktura Kościoła rozwinęła się rozszalałym tempie. Gdzie przez 9-11 lat między 1 Listem do Tesaloniczan a Listem do Filemona wszystko było spójne i jednolite.

Czary? Nie, prosty fakt. Listy Pasterskie powstały w II wieku, a ich autor pisał pod pseudonimem pawłowym. Czynił tak, jak autorzy wielu różnych Ewangelii i Listów, które nie weszły do kanonu. A przecież według Ciebie pisali je sami apostołowie. Maciej, Barnaba, Paweł, Piotr, bo przecież są... podpisane ich imionami.

Henryk napisał/a:
Inni egzegeci niż "Twoi", piszą tak:


Czy ten wstęp nie jest przypadkiem z Biblii Tysiąclecia z 1980 roku i dalej nieaktualizowany? Tak tylko pytam.

Dodatkowo autor wstępu się myli, gdyż to właśnie egzegeci ortodoksyjni w kręgach akademickich prawie zgodnie twierdzą, że Listy nie są pawłowego autorstwa. Opierać się mogą bowiem na tradycji oraz nie opierają kanoniczności czy ważności natchnienia wyłącznie na autorytecie autora, ale na natchnieniu Kościoła, który owe księgi włączyli do kanonu w IV w.

Jeśli jesteś zainteresowany, mogę zeskanować bardzo dobre opracowanie z Katolickiego Komentarza Biblijnego.,

David77 napisał/a:
Problem polega na tym tym że to samo określenie ,, Apostoł '' używa się do 12 apostołów Jezusa jak i do ludzi którzy byli ,, Wysłannikami '' Tych którzy należeli do ludzi wybranych na apostołów osobiście przez Jezusa było TYLKO 12-stu .


Ale przecież w zacytowanym fragmencie Apokalipsy nie ma niczego co świadczyłoby o tym, że apostołów wybranych przez Jezusa było tylko dwunastu. Wręcz Nt temu zaprzecza. Wspomniany fragment informuje, że spośród wszystkich apostołów Dwunastu jest "kamieniami węgielnymi", czyli jakoby fundamentami. Owa grupa została zapewne wybrana jako pierwsza.

Oprócz tego Jezus osobiście wybrał grupę 70/ 72 uczniów, którzy zostali posłani (apostello) do głoszenia dobrej nowiny. Stąd np. przez Kościół Prawosławny grupa ta określana jest również apostołami.

Dlatego biorąc pod uwagę dane z samego tylko NT można zauważyć, że apostołów Chrystusa (sam Jezus był apostołem Boga) było dużo więcej, a grupa Dwunastu była po prostu grupą najbliższą/ pierwej wybraną/ elitarną (?).

tom68 - 2017-04-02, 11:02

Apostol .... znaczy z greckiego wyslannik ....a my gdy myslimy dzis o apostolach to mamy na mysli raczej tylko pierwsza grupe 12 uczniow Jezusa ....
a co np 72 uczniami czy apostolem Pawlem.....
a czy kobiety nie zostaly wyslane przez samego Jezusa by powiedziec uczniom o zmartwychwstaniu....
i czy potem tam kobiety jak mezczyzni nie byli razem apostolami ewangelii....
pierwszym apostolem Jezusa w Samarii byla kobieta -;)

W minioną sobotę Monika K miała godne polecenia kazanie w Poznaniu https://youtu.be/VcQaUPvL8gE

rol23 - 2017-04-02, 11:09

tom68 napisał/a:

W minioną sobotę Monika K miała godne polecenia kazanie w Poznaniu https://youtu.be/VcQaUPvL8gE


Ta kobieta ma bardzo zanieczyszczone nerki i organizm, jeśli nic z tym nie zrobi, to niebawem ciężko zachoruje. To dziwne, że w takim stanie jest kobieta niejedząca mięsa. Od kiedy ona nie je mięsa?

tom68 - 2017-04-02, 11:14

Jeśli ją znasz i jest to prawda ( w co wątpię ) to jej to powiedz ... chorują czasem wszyscy tak jedzący jak nie jedzący mięso a powód to nasza cywilizacje i jej uboczne skutki ...

Bog a kobieta - Marek Rakowski

https://youtu.be/XkKggPbr3co

RN - 2017-04-02, 11:23

David77 napisał/a:


Gdyby było więcej apostołów Barana to nie byłoby mowy o 12-stu imionach apostołów Baranka


Napisane jest wyrażnie, że więcej było apostołów Barana :-)

Ehh.. ta ewangelia Łukasza, jak ona Wam brużdzi. :-)

tom68 - 2017-04-02, 11:35

Skoro było tylko 12 apostołów Jezusa to dlaczego pismo nazywa Pawła apostołem Jezusa ;-)
RN - 2017-04-02, 11:39

rol23 napisał/a:


Ta kobieta ma bardzo zanieczyszczone nerki


Jeżeli ta kobieta ma zanieczyszczone nerki, to powinna niezwłocznie udać się do Boga Jehowy na badanie.

KSIĘGA JEREMIASZA 11. 20. BIZTB

"Lecz, Panie Zastępów, który sprawiedliwie sądzisz, który badasz nerki i serca, niech ujrzę twoją odpłatę na nich, gdyż tobie poruczyłem moją sprawę."

tom68 - 2017-04-02, 11:43

:-D
Henryk - 2017-04-02, 12:16

ShadowLady86 napisał/a:
Czy ten wstęp nie jest przypadkiem z Biblii Tysiąclecia z 1980 roku i dalej nieaktualizowany? Tak tylko pytam.

Pytasz, to odpowiadam: Tak.
Stefan Wyszyński zatwierdzając Imprimatur, już później tego nie aktualizował. :-D
Cytat:
Dodatkowo autor wstępu się myli, gdyż to właśnie egzegeci ortodoksyjni w kręgach akademickich prawie zgodnie twierdzą, że Listy nie są pawłowego autorstwa.

Z pewnością nie wiesz, ale wiedzy o Bogu, Jego woli, nauce Jezusa i apostołów nie zdobywa się na ludzkich uczelniach.
Otrzymuje się ją w darze nie od ludzi. ;-)

ShadowLady86 - 2017-04-02, 12:21

Henryk napisał/a:
Pytasz, to odpowiadam: Tak.
Stefan Wyszyński zatwierdzając Imprimatur, już później tego nie aktualizował. :-D


No właśnie. Trochę się od tego czasu zmieniło w Katolickim stanowisku.

Henryk napisał/a:
Z pewnością nie wiesz, ale wiedzy o Bogu, Jego woli, nauce Jezusa i apostołów nie zdobywa się na ludzkich uczelniach.
Otrzymuje się ją w darze nie od ludzi. ;-)


Ale nikt tutaj nie bada woli postaci Biblijnych, woli Jezusa a tym bardziej Boga. Tutaj mamy zwyczajnie analizę tekstu. A analiza tekstu potwierdziła pogląd panujący już w Starożytności - Listy Pasterskie są pisane pod pseudonimem, przez autora żyjącego gdzieś w początkach II w, kiedy to Kościół był już bardziej rozwinięty.

Jachu - 2017-04-02, 13:46

marta wikluk napisał/a:
Jachu napisał/a:
Ech Lady,przecież jest(i było) tylko 12 Apostołów Baranka, w dodatku sami mężczyźni.

A kiedy przyszedł czas próby, to zwiali w popłochu.
Jestem coraz bardziej pewna, że rola Magdaleny została umniejszona przez samych apostołów.
,

Gdybyś była uprzejma zauważyć ,że o Apostołach Baranka (12) napisał najmłodszy z nich,- Jan w Objawieniu,to może zrewidowała byś swoje mniemanie.

Posyłać mógł sobie każdy,ale Tylko 12-tu Apostołów wybrał Jezus osobiście,

Jan. 1:28-30
28. To się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił.
29. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.
30. To jest Ten, o którym powiedziałem: Za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja.
(BW)

Jan. 1:35-37
35. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi
36. I ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: Oto Baranek Boży.
37. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem.
(BW)

Henryk - 2017-04-02, 15:35

ShadowLady86 napisał/a:
Tutaj mamy zwyczajnie analizę tekstu. A analiza tekstu potwierdziła pogląd panujący już w Starożytności - Listy Pasterskie są pisane pod pseudonimem, przez autora żyjącego gdzieś w początkach II w, kiedy to Kościół był już bardziej rozwinięty.

Analiza tekstu na poziomie akademickim, jak sama piszesz- to stwierdzenie mówi samo za siebie. To jak głuchemu zlecić analizę koncertu.
W drugiej części zdania masz rację. W Kościele w II wieku rozwinęło się już odstępstwo, o którym prorokował tenże Paweł.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group