To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Postacie - Ilu było "Dwunastu" apostołów?

RN - 2017-04-04, 16:04

Henryk napisał/a:

Luk 6:13-16 kow " Gdy nastał dzień, przywołał do siebie swych uczniów, wybrał z nich dwunastu i nazwał ich apostołami: (14) Szymona, którego nazwał Piotrem, i brata jego Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; (15) Mateusza i Tomasza; Jakuba syna Alfeusza i Szymona zwanego Gorliwcem; (16) Judę Jakubowego i Judasza Iszkariota, który stał się zdrajcą."

."

Takie były imiona apostołów

EWANGELIA MATEUSZA 10. 2 - 4. BIZTB

'' A te są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał.

Zapomniałeś o Tadeuszu :->

Natomiast jeśli chodzi o wybór Macieja, to on został dokonany nie według widzimisie ówczesnej gminy, tylko poprzez losy, które to poprzedziła modlitwa do Pana
To opisane wydarzenie wydaje mi, że realnie mogło mieć miejsce.
Tym razem autora nie poniosła fantazja, gdzie opisuje jakieś cuda niewidy z objawiającym się Jehową czy jakimś tam aniołem.
Tutaj zawierzono losowi, którym kieruje ( czy może kierować ) sam Bóg, lub Jego siła sprawcza Duch Święty.
Takie opowiadania mają jeszcze jakiś sens.

Wracając jeszcze do samego apostoła Macieja, to tak czy inaczej jest On 12 apostołem, a dokooptowywanie do tej 12 póżniejszego ''przybłędę'' Pawła, powoduje, że tych apostołów, chciał nie chciał robi się 13. Zresztą i tak mogło być ich więcej, bo ani liczby, ani imiona się nie zgadzają. No, ale to to już jest charakterystyczne dla Biblii.

Przemyślcie tą sprawę Badacze i wreszcie zawierzcie deistom :-)

Henryk - 2017-04-04, 18:39

RN napisał/a:
Zapomniałeś o Tadeuszu :->

Nie . Tadeusz nosił drugie imię Juda.

RN - 2017-04-04, 22:32

Henryk napisał/a:
RN napisał/a:
Zapomniałeś o Tadeuszu :->

Nie . Tadeusz nosił drugie imię Juda.


Jestem gotów Ci w to uwierzyć, gdybyś jeszcze zechciał to udowodnić biblijnym cytatem.
Wy Badacze na wszystkie pytania odpowiadacie Biblią, to i na to pytanie powinniście tam znależć odpowiedz.
W poszukiwaniach odpowiedzi może wesprzeć Ciebie, użytkownik Eutychus.

Jachu - 2017-04-05, 12:44

Eutychus napisał/a:

RN napisał/a:
Henryk napisał/a:
RN napisał/a:
Zapomniałeś o Tadeuszu

Nie . Tadeusz nosił drugie imię Juda.

Jestem gotów Ci w to uwierzyć, gdybyś jeszcze zechciał to udowodnić biblijnym cytatem.
Wy Badacze na wszystkie pytania odpowiadacie Biblią, to i na to pytanie powinniście tam znależć odpowiedz.
W poszukiwaniach odpowiedzi może wesprzeć Ciebie, użytkownik Eutychus.

Co do mnie, to poprzestanę na wyszukaniu li tylko jednego wersetu:


„A te są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go wydał" (Mat. 10:1-4).

Cytat:
I TADEUSZ": Biblia Gdańska w Ewangelii Mateusza (10:3) mówi, że apostoł Tadeusz miał inne imię - Lebeusz. Słowo Lebeusz znaczy odważny lub krewki i być może, określało odwagę Apostoła i zdecydowanie w postępowaniu za Chrystusem.

Pierwsze imię apostoła Tadeusza było Judasz, syn Jakubowy (Łuk. 6:16; Dzieje Ap. 1:13). Nie wiemy, dlaczego jego pierwsze imię zostało zmienione z Judasza na Tadeusza. Wśród apostołów znajdował się drugi Judasz-Iskariota, i być może, aby nie mylić tych dwu apostołów, nastąpiła zmiana tego imienia.

O apostole Tadeuszu posiadamy bardzo skromne zapiski biblijne. Charakter jego określany jest jako znający doktryny, mąż nauki. Tadeusz głosząc Chrystusa kładł główny nacisk na głębokie rzeczy, które stanowiły podwaliny chrześcijańskiej wiary. Interesował się on głębokimi prorockimi zagadnieniami. Biblia zanotowała tylko jedno pytanie Tadeusza zadane swojemu Mistrzowi. Pytanie to o głębokiej treści zapisane jest w Ew. Jana – Jan 14:22- 23: „Rzekł mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy".

Z pytania apostoła Judy (Tadeusza) zrozumiewamy, że pomiędzy apostołami istniało przekonanie, że nadchodzi czas, gdy Pan objawi się światu, a cały świat padnie do Jego nóg uznając Go za wzór apostolski, za swego Króla, a wtedy Pan założy swoje uniwersalne Królestwo, o które nauczył ich modlić się. Pan Jezus oznajmił im wielką prawdę, której nie rozumie większość nominalnych chrześcijan, że wiek Ewangelii przeznaczony jest na wybór Kościoła, któremu Pan objawia się przez Ducha Świętego, a istotnie objawi się mu w chwale. Natomiast objawienie się światu należy do przyszłego wieku Tysiąclecia przez cudowne dzieło restytucji. Apostoł Tadeusz i wszyscy inni apostołowie zrozumieli tę głębię prawdy i podkreślali ją w swoich naukach.

Mamy w zestawie biblijnym list Judy, lecz większość egzegetów jest zdania, że nie napisał go apostoł Tadeusz, lecz Juda, brat Jakuba, cielesny brat Pański, syn Marii (Juda 1:1; Mat. 13:55; Mar. 6:3).

Po wniebowstąpieniu naszego Pana, apostoł Tadeusz znajdował się pomiędzy apostołami w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. W misję głoszenia ewangelii Tadeusz został wysłany przez Pana razem z Jakubem Mniejszym, ażeby się nawzajem uzupełniali. Jeden z nich bohaterem wiary i rozległej wiedzy, drugi natomiast kładł nacisk na uczynki. Wiara i wiedza potrzebują potwierdzenia uczynkami.

Więcej nie mamy o Tadeuszu żadnych zapisków, lecz jesteśmy przekonani, że trwał wiernie aż do śmierci na stanowisku apostolskim. Jak niesie podanie, swoją wierność potwierdzi śmiercią męczeńską. Został zabity w Armenii lub Persji około 80 roku po Chrystusie.


Z opracowań Badaczy P.Św.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group