To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Jezus Chrystus - Umarł w środę a zmartwychstał w sobotę

ShadowLady86 - 2017-04-18, 17:16

veteran napisał/a:
Jonasz przecież nie był martwy.


I nie miał być. Mamy porównanie co do czasu - Jonasz przebywał trzy dni i trzy noce we wnętrzu ryby, a Jezus ma przebywać przez trzy dni i trzy noce w sercu (czyli wnętrzu) ziemi. Czyli jak najbardziej analogię - do czasu trwania. Ten werset jednoznacznie jest utożsamiany ze śmiercią i późniejszym zmartwychwstaniem Jezusa przez wszystkie Kościoły.

Jachu napisał/a:
http://biblia.oblubienica...pter/28/verse/1


Interlinia bardzo dobrze pokazuje, że po pierwsze mamy do czynienia z dwoma szabatami, a po drugie pokazuje frazę: "rozjaśniało się ku pierwszemu dniu tygodnia". Czyli według żydowskiej rachuby czasu, mamy sobotę wieczór. Odsyłam jeszcze raz do TEGO postu, gdzie jest pokazana identyczna konstrukcja Mt 28: 1 i Łk 23: 54. Oraz to, że najstarsze tłumaczenia jednoznacznie informują nas o sobocie wieczór u Mateusza.

Jachu - 2017-04-18, 17:22

http://biblia.webd.pl/for...p=420808#420808
veteran - 2017-04-18, 17:29

ShadowLady86 napisał/a:
I nie miał być. Mamy porównanie co do czasu - Jonasz przebywał trzy dni i trzy noce we wnętrzu ryby, a Jezus ma przebywać przez trzy dni i trzy noce w sercu (czyli wnętrzu) ziemi. Czyli jak najbardziej analogię - do czasu trwania. Ten werset jednoznacznie jest utożsamiany ze śmiercią i późniejszym zmartwychwstaniem Jezusa przez wszystkie Kościoły.


Mylisz się.


KARDIA
http://biblehub.com/greek/2588.htm
Definition: lit: the heart; mind, character, inner self, will, intention, center.

GE
http://biblehub.com/greek/1093.htm
Definition: the earth, soil, land, region, country, inhabitants of a region.

Składając w całość: wola ludu

Henryk - 2017-04-18, 18:36

ShadowLady86 napisał/a:
Przypominam także, że w systemie piątek-sobota-niedziela, kobiety nie mają kiedy zakupić wonności.

Ewangelia Łukasza dość wyraźnie opisuje nam czas zakupu wonności.
Łk 23:54-56 bpd "A był to dzień Przygotowania i nastawał szabat. (55) Przyszły tam za nim również kobiety, które wspólnie przybyły za Jezusem z Galilei. Widziały one grobowiec i (obserwowały) jak składano Jego ciało. (56) Po powrocie natomiast przygotowały wonności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem w szabat odpoczęły."
Miały nie mniej czasu niż Józef z Arymatei.
Wszystko odbywało się w obrębie murów miasta...

ShadowLady86 - 2017-04-18, 19:08

veteran napisał/a:
Mylisz się.


Mam rację, a Ty po prostu nie czytasz własnych źródeł.

Odnośnik do Mt 12: 40 masz w punkcie 3 słownika, który cytujesz.

3. used of the middle or central or inmost part of anything, even though inanimate: τῆς γῆς (which some understand of Hades, others of the sepulchre), Matthew 12:40 (τῆς θαλάσσης, Jonah 2:4 for לֵב; and for the same ἐν μέσῳ θαλάσσης, Exodus 15:8, 19; add Baruch 6: (Epistle Jer.)

Mowa jest o środku/ wnętrzu materii nieożywionej. W przypadku Mt 12: 40 o hadesie/ grobie.


Twoje źródło 1

Natomiast interlinia z Biblehub oddaje γῆς jako "ziemia" w Mt 12: 40.

Interlinia czyli Twoje źródło 2

Na bible hub znajdują się też komentarze do wersetów. Poczytaj sobie komentarze do Mt 12: 40. Przyda się. Gdy powołujesz się na jakieś źródło czytaj, co ono ma do powiedzenia na temat konkretnego wersetu.

Henryk napisał/a:
Ewangelia Łukasza dość wyraźnie opisuje nam czas zakupu wonności.


Ewangelia Łukasza w ogóle nie podaje informacji na temat zakupu olejków. Mamy o tym w Ewangelii Marka:

(1) Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. [Mk 16: 1]

Było to możliwe tylko w piątek, między sabatem uroczystym (czwartek, o którym mowa w tym wersecie), a sabatem cotygodniowym (sobota). Nie jest to możliwe w systemie piątek-sobota-niedziela. Handel nie odbywał się a sabaty, ani po zachodzie słońca, co pokazałam w poprzednim poście.

Nawet powołując się na wersecie u Łukasza, kobiety nie mogły dosłownie natychmiast przygotowywać wonności. W nieprawidłowym systemie piątek-spbota-niedziela, od razu po pochówku Jezusa zaczynałby się sabat, w który nie można wykonywać żadnej pracy.

veteran - 2017-04-18, 19:24

ShadowLady86 napisał/a:
Mam rację


Nie masz racji.
Nie wiesz jak odczytywać Biblię.

Listek - 2017-04-18, 19:58

ShadowLady86 napisał/a:

13 Nisan (wtorek) po zachodzie słońca: ostatnia wieczerza.
14 Nisan (środa) o godzinie 15. Śmierć Jezusa na krzyżu. Przed nastaniem sabatu, czyli przed godziną 18 ciało Jezusa złożono do grobu.
Mija pierwsza noc
15 Nisan (czwartek), sabat uroczysty. Mija pierwszy dzień
Mija druga noc
16 Nisan (piątek). Kobiety zakupują i przygotowują wonności. Mija drugi dzień
Mija trzecia noc
17 Nisan (sobota), sabat cotygodniowy. Mija dzień trzeci. Zmartwychwstanie Jezusa przed godziną 18 (ale po godzinie 15).


To najbardziej mnie przekonuje. Wypełnienie proroctwa o 3 dniach i 3 nocach w ziemi w 100%. :-)

Henryk - 2017-04-19, 06:42

ShadowLady86 napisał/a:

  • 13 Nisan (wtorek) po zachodzi słońca: ostatnia wieczerza.
  • 14 Nisan (środa) o godzinie 15. Śmierć Jezusa na krzyżu. Przed nastaniem sabatu, czyli przed godziną 18 ciało Jezusa złożono do grobu.
  • Mija pierwsza noc
  • 15 Nisan (czwartek), sabat uroczysty. Mija pierwszy dzień
  • Mija druga noc
  • 16 Nisan (piątek). Kobiety zakupują i przygotowują wonności. Mija drugi dzień
  • Mija trzecia noc
  • 17 Nisan (sobota), sabat cotygodniowy. Mija dzień trzeci. Zmartwychwstanie Jezusa przed godziną 18 (ale po godzinie 15).

Twój pogląd o trzech pełnych dobach ma jednak także słabe punkty.
Nigdzie w Biblii nie ma mowy o czwartym dniu, następujących po trzech pełnych dobach.
O Łazarzu jednak tak wyrażono się.
J 11:39 bw "Rzekł Jezus: Usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie! Już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie."
Jezus miał zmartwychwstać „trzeciego dnia”, lub „na trzeci dzień”.

Relacja Łukasza i Marka różnią się.
Pierwszy pisze, że kobiety miały wonności jeszcze przed sabatem (zapewne uprzednio kupione), drugi, że kupiły po sabacie w pierwszy dzień tygodnia.
Mt 28:1 pau "Po szabacie, o świcie w pierwszy dzień tygodnia, Maria Magdalena oraz druga Maria przyszły obejrzeć grób."
-----

Łk 23:54-56 bpd "A był to dzień Przygotowania i nastawał szabat. (55) Przyszły tam za nim również kobiety, które wspólnie przybyły za Jezusem z Galilei. Widziały one grobowiec i (obserwowały) jak składano Jego ciało. (56) Po powrocie natomiast przygotowały wonności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem w szabat odpoczęły."
Mar 16:1 bpd " Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria Jakubowa i Salome nakupiły pachnideł, aby pójść i Go namaścić."
Ktoś, coś różnie spamiętał i spisał.

Nawet gdyby przyjąć Twój sposób liczenia, że nakupiły pachnideł w piątek rano, to…
Ciała Jezusa nie byłoby już w grobi
e! Zastały jedynie otwarty grób, złożone bandaże i chustę.
A pozostał nam jeszcze cotygodniowy sabat i połowa niedzieli. Jednak Ciała nie było już w grobie…

Ja nie potrafię tych faktów pogodzić tak, aby wyszły trzy pełne doby.
Bliższy jest mi pogląd "na trzeci dzień": kawałeczek piątku, cała sobota, połowa niedzieli.

ShadowLady86 - 2017-04-19, 08:09

veteran napisał/a:
Nie masz racji.
Nie wiesz jak odczytywać Biblię.


Ja jak ja, ale autorzy słowników, na które się powołujesz, a które mówią dokładnie to, co mówię ja. To jest paradoks.

Listek napisał/a:
To najbardziej mnie przekonuje. Wypełnienie proroctwa o 3 dniach i 3 nocach w ziemi w 100%. :-)


To jest to, co można wyczytać z Ewangelii.

Henryk napisał/a:
Twój pogląd o trzech pełnych dobach ma jednak także słabe punkty.
Nigdzie w Biblii nie ma mowy o czwartym dniu, następujących po trzech pełnych dobach.


Owszem mamy. W Ewangelii Mateusza. Mowa tam o tym, że Jezus będzie leżał w grobie/ ziemi przez 3 dni i 3 noce.

(40) Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. [Mt 12: 40]

Trzy noce - wyraźnie napisane. Nie ma tutaj pola na polemikę. Podkreślam również, że owe proroctwo nie mówi, jak długo Jezus będzie martwy, ale jak długo będzie leżał w "łonie ziemi". Jezusa złożona do grobu wieczorem w dniu, w którym umarł. W tym momencie rozpoczynał się już sabat uroczysty.

(53) Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. (54) Był to dzień Przygotowania i szabat się rozjaśniał. [Łk 23: 53-54]

Jezus złożony był do grobu w momencie, gdy był już wieczór i zaczynał się sabat uroczysty. Dzień jego śmierci nie jest więc wliczany w rachubę czasu "trzech dni i trzech nocy". Było już ciemno, gdy Jezusa składano do grobu.

Śmierć w środę i zmartwychwstanie w sobotę wieczorem spełnia zarówno proroctwo Jonasza o "trzech dniach i trzech nocach" jak i o "zmartwychwstaniu po trzech dniach/ na trzeci dzień".

Henryk napisał/a:
Ktoś, coś różnie spamiętał i spisał.


Ktoś spamiętał, że trzeba było kupić i przygotować wonności. Kupienie jest niemożliwe w systemie piatek-sobota-niedziela, bo w sabat i nocami handel się nie odbywał. Przygotowanie wonności również jest w tym wypadku niemożliwe, bo w sabat nie wolno było pracować.

Henryk napisał/a:
Nawet gdyby przyjąć Twój sposób liczenia, że nakupiły pachnideł w piątek rano, to…
Ciała Jezusa nie byłoby już w grobie! Zastały jedynie otwarty grób, złożone bandaże i chustę.
A pozostał nam jeszcze cotygodniowy sabat i połowa niedzieli. Jednak Ciała nie było już w grobie…


Jaki moim systemie? Podałam w poprzednim poście "kalendarz" wydarzeń. Kobiety nakupiły składników i przygotowały wonności w piątek i przyszły do grobu (u Mateusza) w sobotę wieczór. Jezus Zmartwychwstał w sobotę wieczorem, przed godziną 18. Wszystko się zgadza.

Henryk napisał/a:
Bliższy jest mi pogląd "na trzeci dzień": kawałeczek piątku, cała sobota, połowa niedzieli.


W tych "kawałeczkach" nie mieści się nawet "kawałeczek" trzeciej nocy, o której mówi wyraźnie Mt 12: 40. Jakbyś nie liczył, zawsze masz dwie noce.

Listek - 2017-04-19, 09:54

Tradycyjny pogląd,że Pascha,Przaśniki,cotygodniowy szabat i niedziela zmieściły się w systemie piątek ,sobota ,niedziela, okazał się błędny.Nie uwzględnia od bowiem pojęcia uroczystych szabatów związanych ze świętami Boga jak np Pascha.Nie jest także zgodny z proroctwem wypowiedzianym przez Jezusa,że nie będzie innego znaku oprócz znaku Jonasza.

Mt.12,(40)
Cytat:
Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce.


1Kor 5:7 nbg-pl
Cytat:
"Wyczyśćcie dawny kwas, abyście byli nowym ciastem, w miarę tego jak jesteście przaśni; gdyż i na naszą Paschę Chrystus za nas został zabity na ofiarę.
"

ShadowLady86 napisał/a:
Jezus Zmartwychwstał w sobotę wieczorem, przed godziną 18.


I to się zgadza z czasem zżęcia pierwszego proroczego snopka jęczmienia z III Mojż.23 jako pierwocin wiosennych zbiorów zboża, co wskazuje na Mesjasza -pierwociny zmartwychwstania do życia wiecznego.

Jachu - 2017-04-19, 12:12

Listek napisał/a:

ShadowLady86 napisał/a:
Jezus Zmartwychwstał w sobotę wieczorem, przed godziną 18.


I to się zgadza z czasem zżęcia pierwszego proroczego snopka jęczmienia z III Mojż.23 jako pierwocin wiosennych zbiorów zboża, co wskazuje na Mesjasza -pierwociny zmartwychwstania do życia wiecznego.


Akurat!!! :xhehe: w sabat zżynali jęczmień,aby uczynić z niego snop podnoszenia :skok: :skok: :skok:

Cytat:
2 Moj. 12:1-12
1. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc:
2. Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku.
3. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu.
4. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób; według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka.
5. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek.
6. Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu.
7. I wezmą z jego krwi, i pomażą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają.
8. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy; jeść je będą z przaśnikami i gorzkimi ziołami.

9. Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości: głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi.
10. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu.
11. A w ten sposób spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana.
12. Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Pan.
(BW)

Jachu - 2017-04-19, 14:00

O Snopie Podnoszenia:

http://www.nastrazy.pl/archiwum/2003_3_10.htm

Henryk - 2017-04-19, 17:18

ShadowLady86 napisał/a:
Owszem mamy. W Ewangelii Mateusza. Mowa tam o tym, że Jezus będzie leżał w grobie/ ziemi przez 3 dni i 3 noce.

(40) Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. [Mt 12: 40]

Trzy noce - wyraźnie napisane. Nie ma tutaj pola na polemikę. Podkreślam również, że owe proroctwo nie mówi, jak długo Jezus będzie martwy, ale jak długo będzie leżał w "łonie ziemi". Jezusa złożona do grobu wieczorem w dniu, w którym umarł. W tym momencie rozpoczynał się już sabat uroczysty.

Siła argumentu Lady… Nie i już! :xhehe:
Nawet w tej samej ewangelii, Jezus trzy razy mówi co innego.
A wystarczy dwóch świadków. Ja mam ich znacznie więcej.

Mt 16:21 bp "Odtąd Jezus zaczął otwarcie mówić swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy, że ma wiele wycierpieć od starszyzny i arcykapłanów, i nauczycieli Pisma i umrzeć, a na trzeci dzień zmartwychwstać."
Mt 17:23 bp "I zabiją Go, i na trzeci dzień zmartwychwstanie. A oni zasmucili się bardzo."
Mt 20:19 bp "I wydadzą Go poganom, aby Go wydrwili, ubiczowali i ukrzyżowali; a na trzeci dzień zmartwychwstanie."
Dołożę jeszcze jedno świadectwo z Mateusza- a co! :lol:
Mat 27:64 bpd " Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem nie przyszli Jego uczniowie, nie ukradli Go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze od pierwszego."
Poza tym pozostałe ewangelie, i świadectwo apostołów zgodnie twierdzą, że było to trzeciego dnia, na trzeci dzień.

Nigdy czwartego, gdyby miały to być trzy pełne doby, jak błędnie usiłujesz nam wmówić.
Sam ten fakt, unieważnia tę jedyną wypowiedź w Mt 12:40.
Ty uczepiłaś się tej jedynej. Nie wiem w jakim celu, i nie chcę wiedzieć.

Druga sprawa to ta, czym był „znak Jonasza”?
Faryzeusze i uczeni w piśmie domagali się od Jezusa widzialnego, materialnego znaku.
Otrzymali jedynie to, co mieszkańcy Niniwy. - Słowo przestrogi i nic więcej!
Znakiem dla Niniwijczyków nie było przecież przebywanie Jonasza we „wnętrzu” wielkiej ryby, przez trzy doby!
Jonasz obchodził miasto dookoła i nawoływał do pokuty, bez jakichkolwiek innych znaków, dowodów, cudów… To był właśnie „znak Jonasza” dla niewiernych nauczycieli religijnych.

Ale już kończę tę daremną wymianę zdań.
Choć może nie do końca daremną- Listka przekonałaś. :xhehe:

RN - 2017-04-19, 17:56

Henryk napisał/a:

Nawet w tej samej ewangelii, Jezus trzy razy mówi co innego.


:-)

rol23 - 2017-04-19, 21:15

Henryk napisał/a:
ShadowLady86 napisał/a:
Owszem mamy. W Ewangelii Mateusza. Mowa tam o tym, że Jezus będzie leżał w grobie/ ziemi przez 3 dni i 3 noce.

(40) Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. [Mt 12: 40]

Trzy noce - wyraźnie napisane. Nie ma tutaj pola na polemikę. Podkreślam również, że owe proroctwo nie mówi, jak długo Jezus będzie martwy, ale jak długo będzie leżał w "łonie ziemi". Jezusa złożona do grobu wieczorem w dniu, w którym umarł. W tym momencie rozpoczynał się już sabat uroczysty.

Siła argumentu Lady… Nie i już! :xhehe:
Nawet w tej samej ewangelii, Jezus trzy razy mówi co innego.
A wystarczy dwóch świadków. Ja mam ich znacznie więcej.

Mt 16:21 bp "Odtąd Jezus zaczął otwarcie mówić swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy, że ma wiele wycierpieć od starszyzny i arcykapłanów, i nauczycieli Pisma i umrzeć, a na trzeci dzień zmartwychwstać."
Mt 17:23 bp "I zabiją Go, i na trzeci dzień zmartwychwstanie. A oni zasmucili się bardzo."
Mt 20:19 bp "I wydadzą Go poganom, aby Go wydrwili, ubiczowali i ukrzyżowali; a na trzeci dzień zmartwychwstanie."
Dołożę jeszcze jedno świadectwo z Mateusza- a co! :lol:
Mat 27:64 bpd " Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem nie przyszli Jego uczniowie, nie ukradli Go i nie powiedzieli ludowi: Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze od pierwszego."
Poza tym pozostałe ewangelie, i świadectwo apostołów zgodnie twierdzą, że było to trzeciego dnia, na trzeci dzień.

Nigdy czwartego, gdyby miały to być trzy pełne doby, jak błędnie usiłujesz nam wmówić.
Sam ten fakt, unieważnia tę jedyną wypowiedź w Mt 12:40.
Ty uczepiłaś się tej jedynej. Nie wiem w jakim celu, i nie chcę wiedzieć.Co Ci się nie zgadza? Skoro zabili Go w środę, to na trzeci dzień jest sobotą. Gdy było powiedziane że zmartwychwstanie na pierwszy dzień to by miał zmartwychwstać w tym samym dniu gdy Go zabili? Nie, tylko następnego dnia. Więc na pierwszy jest czwartek, na drugi piątek a na trzeci środa. To logiczne.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group