To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Imię Boże - Kiedy Bóg objawił swoje imię?

Anonymous - 2007-06-11, 19:54
Temat postu: Kiedy Bóg objawił swoje imię?
Odpowiedź na to pytanie większość chrześcijan zna - znajomość imienia Jahwe rozpoczyna się dopiero od Mojżesza, kiedy to Bóg wyjawił mu swoje imię:

Wj 6:3 Bw "Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem."

A więc z tekstu tego wynika, że Patriarchom objawił się Bóg pod imieniem El'Szaddaj = Bóg Wszechmocny:

Rdz 17:1 Bw „A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały!”

Również historyk żydowski Józef Flawiusz (ur.37) tak pisał o imieniu Boga (por. Rdz 32:30, Wj 6:2):

"I wyjawił mu (Mojżeszowi) Bóg swoje imię, którego dotąd nie znał żaden człowiek, tego imienia nie wolno mi tu podać" (Dawne Dzieje Izraela 2:12,4)

Istnienie imienia Jahwe występującego w księdze Rodzaju w czasach przed Mojżeszem zawdzięczamy pisarzom Biblii i Duchowi Świętemu. Umieścili je tam pisząc księgę w okresie kiedy było ono już znane. Zrobiono to po to, aby każdy wiedział, że Bóg Ojców to ten sam Bóg, który objawił się Mojżeszowi. Warto o tym pamiętać, bo często ŚJ wmawiają nam, że imię to było znane już od ogrodu Eden, co nie jest prawdą!

Do zastanowienia daję jeszcze fakt, że przecież naród wybrany określony jest mianem „Izraela”, czyli walczący z Bogiem a nie z Jahwe! Również Egipcjanie nie słyszeli i nie znali wcześniej tego imienia, chociaż naród wybrany przebywał w Egipcie 430 lat w niewoli.

Wj 5:2 Bp „Ale faraon odpowiedział: Kim jest Jahwe, ażebym miał głosu jego słuchać i wypuścić Izraela? Nie znam Jahwe ani Izraela też nie wypuszczę!”

Widać więc, że brzmienie Jahwe pojawiło się grubo później, bo dopiero za czasów Mojżesza.

explorer - 2007-06-12, 14:47
Temat postu: Re: Kiedy Bóg objawił swoje imię?
mirek napisał/a:
Odpowiedź na to pytanie większość chrześcijan zna
- znajomość imienia Jahwe rozpoczyna się dopiero od Mojżesza, kiedy to Bóg wyjawił mu swoje imię:
Wj 6:3 Bw "Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny,
lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem."

A więc z tekstu tego wynika, że Patriarchom objawił się Bóg
pod imieniem El'Szaddaj = Bóg Wszechmocny

To pospolita nieprawda zbudowana na słabym przekładzie i nieznajomości Słowa Bożego.

Abraham, Izaak i Jakub znali i używali imię Boże.

Abraham znał i używał imię Boże, o czym można przeczytać choćby w:
I Mojżeszowej 12:8, 13:4, 14:22, 15:7 i inne
Izaak znał i używał imię Boże, o czym można przeczytać choćby w:
I Mojżeszowej 26:22, 26:25 i inne
Jakub znał i używał imię Boże, o czym można przeczytać choćby w:
I Mojżeszowej 28:13, 28:16, 28:21, 32:9, 33:20 i inne.


Zapis zaś z Księgi Wyjścia 6:3 po prostu trzeba rozumieć, lecz... czytaj tu.

W Biblii Gdańskiej, w Wyjścia 6:2-3 czytamy:
"Nadto mówił Bóg do Mojżesza i rzekł do niego:
Jam Pan którym się ukazał Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi
w tem imieniu, żem Bóg Wszechmogący,
alem w imieniu mojem, Jehowa, nie jestem poznany od nich
"

Choć w Biblii Tysiąclecia użyto zwrotu "ale imienia mego Jahwe nie objawiłem im"
to w Przekładzie Nowego Świata użyto "ale co do mojego imienia, Jehowa, nie dałem się im poznać"
i także w Biblii Warszawsko-praskiej przetłumaczono "ale nie dałem im poznać, co znaczy moje imię, Jahwe".

Z hebrajskiego tekstu biblijnego wynika jednoznacznie,
iż owi mężowie znali i używali imienia Bożego. (porównaj z wersetami z akapitu ciemnoczerwonego).
Boża wypowiedź więc "alem w imieniu mojem, Jehowa, nie jestem poznany od nich"
świadczy o tym, iż ci mężowie Boży nie pojmowali znaczenia Jego imienia.


--
explorer

KC_PZPR - 2007-06-12, 15:37

Jeżeli wogóle nie rozumieli to jaki był sens wzywac tego imienia?
Tym bardziej, że w kulturze semickiej imię znaczy natura..znać imię to znac osobę...

Wytłumacz mi explorel, bo mnie ostatnio bardzo interesuję imię Jahwe.

Yarpen Zirgin - 2007-06-12, 16:04
Temat postu: Re: Kiedy Bóg objawił swoje imię?
explorer napisał/a:
mirek napisał/a:
Odpowiedź na to pytanie większość chrześcijan zna
- znajomość imienia Jahwe rozpoczyna się dopiero od Mojżesza, kiedy to Bóg wyjawił mu swoje imię:
Wj 6:3 Bw "Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny,
lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem."

A więc z tekstu tego wynika, że Patriarchom objawił się Bóg
pod imieniem El'Szaddaj = Bóg Wszechmocny

To pospolita nieprawda zbudowana na słabym przekładzie i nieznajomości Słowa Bożego.

Abraham, Izaak i Jakub znali i używali imię Boże.

Abraham znał i używał imię Boże, o czym można przeczytać choćby w:
I Mojżeszowej 12:8, 13:4, 14:22, 15:7 i inne
Izaak znał i używał imię Boże, o czym można przeczytać choćby w:
I Mojżeszowej 26:22, 26:25 i inne
Jakub znał i używał imię Boże, o czym można przeczytać choćby w:
I Mojżeszowej 28:13, 28:16, 28:21, 32:9, 33:20 i inne.
Ślicznie wyszła twoja nieświadomość faktu, ze Biblii nie spisywano na bieżąco.
Opisy wydarzeń z życia Patrairchów powstały setki lat po ich śmierci i zostały spisane przez ludzi, którzy znali imię Jahwe, oraz którym, jak to widać, wydawało się niemożliwym, aby Patriarchowie go nie znali.
Dlatego też włożyli to imię w usta Abrachama, Izaaka i Jakuba. W rzeczywistości zaś imię Jahwe Bóg objawił dopiero Mojżeszowi.

tessa - 2007-06-13, 11:17

Cytat:
Ślicznie wyszła twoja nieświadomość faktu, ze Biblii nie spisywano na bieżąco.
Opisy wydarzeń z życia Patrairchów powstały setki lat po ich śmierci i zostały spisane przez ludzi, którzy znali imię Jahwe, oraz którym, jak to widać, wydawało się niemożliwym, aby Patriarchowie go nie znali.
Dlatego też włożyli to imię w usta Abrachama, Izaaka i Jakuba. W rzeczywistości zaś imię Jahwe Bóg objawił dopiero Mojżeszowi.
_________________


Tutaj zaś pięknie wychodzi twoja niewiara ,że Biblia jest spisanym Słowem Bozym,a nie ludzkim.

Yarpen Zirgin - 2007-06-13, 11:48

tessa napisał/a:
Tutaj zaś pięknie wychodzi twoja niewiara ,że Biblia jest spisanym Słowem Bozym,a nie ludzkim.


Tutaj wychodzi twoje niezrozumienie faktu, że świadomość tego, jak wyglądał proces spisywania Biblii wcale nie powoduje tego, że przestaje być ona Słowem Bożym.
Inaczej mówiąc:
To, że ksiąg nie spisano "na bieżąco", nie oznacza, iż nie są one natchnione przez Boga. :)

tessa - 2007-06-13, 12:54

Yarpen Zirgin napisał/a:
tessa napisał/a:
Tutaj zaś pięknie wychodzi twoja niewiara ,że Biblia jest spisanym Słowem Bozym,a nie ludzkim.


Tutaj wychodzi twoje niezrozumienie faktu, że świadomość tego, jak wyglądał proces spisywania Biblii wcale nie powoduje tego, że przestaje być ona Słowem Bożym.
Inaczej mówiąc:
To, że ksiąg nie spisano "na bieżąco", nie oznacza, iż nie są one natchnione przez Boga. :)

Jeżeli są natchnione przez Boga ,to Bóg wiedział w jaki sposób ma być zapisane jego imię.
Pobudził pisarzy aby wszystko spisali zgodnie z prawdą.
Jana 17:17 "Słowo twoje jest prawdą".
Bóg nie oszukuje ani nie kłamie.Zgodnie z prawdą było wymawiane imię Boga w dawnych czasach i Bóg nakazał to spisać pod natchnieniem.

Yarpen Zirgin - 2007-06-13, 14:10

tessa napisał/a:
Jeżeli są natchnione przez Boga ,to Bóg wiedział w jaki sposób ma być zapisane jego imię.
Pobudził pisarzy aby wszystko spisali zgodnie z prawdą.
Jana 17:17 "Słowo twoje jest prawdą".
Bóg nie oszukuje ani nie kłamie.Zgodnie z prawdą było wymawiane imię Boga w dawnych czasach i Bóg nakazał to spisać pod natchnieniem.


Bóg natchnął ludzi, aby spisali określone prawdy. Nie podawał im konkretnego tekstu, który mają zapisać.
Biblia jest natchniona przez Boga, a nie podyktowana.

tessa - 2007-06-13, 21:49

Yarpen Zirgin napisał/a:
Biblia jest natchniona przez Boga, a nie podyktowana.


Co zatem sugerujesz?

Yarpen Zirgin - 2007-06-13, 21:57

tessa napisał/a:
Co zatem sugerujesz?


Dokładnie to, co napisałem.

explorer - 2007-06-14, 09:58
Temat postu: Re: Kiedy Bóg objawił swoje imię?
Yarpen Zirgin napisał/a:
Ślicznie wyszła twoja nieświadomość faktu, ze Biblii nie spisywano na bieżąco.

Mam dobrą wiedzę na temat historii spisywania Biblii.
Ów fakt, iż Biblię spisywano przez kilkanaście wieków
w niczym nie zmienia prawdziwości informacji zawartych w natchnionym Słowie Bożym.
Twoje zaś poglądy na temat prawdziwości przekazu biblijnego nie mają nic do rzeczy.

Tak czy inaczej z Biblii wynika wprost, że Abraham, Izaak i Jakub znali i używali imię Boże.

quod erat demonstrandum

--
explorer

explorer - 2007-06-14, 09:59

KC_PZPR napisał/a:
Jeżeli wogóle nie rozumieli to jaki był sens wzywac tego imienia?

Faktycznie... zatem przestańmy używać wszystkich tych imion, których znaczenia nie rozumiemy.

KC_PZPR napisał/a:
(...) mnie ostatnio bardzo interesuję imię Jahwe.

Słowo Jahwe nie ma związku z imieniem Boga Biblii.
Jahwe (gr. Iaoue) jest postsamarytańską wersją imienia Jowisza.

Encyclopedia Britannica podaje, że 'Jupiter' w grece pisze się IOUE bądź IAUE,
zaś pisane łacińskimi literami Jove i Jave.
Obie formy wywodzą się od Samarytańskiego Jave (Jabe).
Bob Kobres z University of Georgia podając treść papirusu (obecnie w British Museum)
w którym imię Zeusa w pełnej formie oddane jest przez Iaoue pisze:

"The Anastasy papyrus of the British Museum, published by Wessely in 1888,
includes among other magical formulae the following prose invocation:
'I summon thee the, ruler of the gods-Zeus, Zeus,
that thunderest on high, king Adonai, lord Iaoouee.
'
"

Zaś w The Catholic Encyclopedia czytamy:

"Inserting the vowels of Jabe [the Samaritan pronunciation]
into the original Hebrew consonant text,
we obtain the form Jahveh (Yahweh),
which has been generally accepted by modern scholars
as the true pronunciation of the Divine name.
"

Zrekonstruowaną transkrypcję imienia Bożego w brzmieniu Jahvé,
która zyskała popularność mniej więcej w połowie XX wieku, ustalił H. Ewald.
Ponieważ za podstawę tej rekonstrukcji posłużyła mu samarytańskie Jave,
toteż oczywistym jest, że Jahwe jest de facto imieniem Jowisza.


--
explorer

Jamsen - 2007-06-16, 04:37

Yarpen Zirgin napisał/a:
Ślicznie wyszła twoja nieświadomość faktu, ze Biblii nie spisywano na bieżąco.
Opisy wydarzeń z życia Patrairchów powstały setki lat po ich śmierci i zostały spisane przez ludzi, którzy znali imię Jahwe, oraz którym, jak to widać, wydawało się niemożliwym, aby Patriarchowie go nie znali.
Dlatego też włożyli to imię w usta Abrachama, Izaaka i Jakuba. W rzeczywistości zaś imię Jahwe Bóg objawił dopiero Mojżeszowi.

A dlaczego pominąłeś w swoich rozważaniach ten fragment wypowiedzi explorera:
explorer napisał/a:
w Biblii Warszawsko-praskiej przetłumaczono "ale nie dałem im poznać, co znaczy moje imię, Jahwe".

Czyżby ta informacja była niewygodna w twoich argumentach?

Yarpen Zirgin napisał/a:
Dlatego też włożyli to imię w usta Abrachama, Izaaka i Jakuba

Krótko mówiąc przekręcili fakty, na co Bóg się zgodził.
Czy tak?
Zastanów się dobrze nad odpowiedzią, bo może ona zburzyć wiarę niektórych w to, że Biblia zawiera prawdę.

Anonymous - 2007-06-16, 07:56

Jamsen napisał/a:
Yarpen Zirgin napisał/a:
Dlatego też włożyli to imię w usta Abrachama, Izaaka i Jakuba

Krótko mówiąc przekręcili fakty, na co Bóg się zgodził.
Czy tak?
Zastanów się dobrze nad odpowiedzią, bo może ona zburzyć wiarę niektórych w to, że Biblia zawiera prawdę.

Biblia jest księgą bosko-ludzką! Jeśli tego nie wiesz, to powinienś sobie to uzmysłowić. Abyt ci pomóc to zrozumieć mam do Ciebie pytanie. Poniżej zobaczysz dwa wersety:

2Sm 23:8 Bw „To są imiona rycerzy Dawidowych: Joszeb-Baszszebet, Tachmonita, najprzedniejszy z trzech; on to wywinął włócznią nad ośmiuset, których pobił za jednym zamachem.”

1Krn 11:11 Bw „Oto poczet rycerzy, których miał Dawid: Jaszobam, syn Chachmoniego, pierwszy z trzech; on to wywinął swoją włócznią nad trzystoma, kładąc ich za jednym zamachem trupem.”


Fragmenty te podają pewne wydarzenie, z którego wzięła się głośna legenda o rycerzu. To że jest to legenda świadczy fakt, że w jednym sprawozdaniu podano liczbę 800 a w drugim 300, Czy naprawdę wierzysz, że gościu ten za jednym zamachem przebił 300 czy 800 osób? Jeśli tak, to narażasz się w ten sposób jednak na śmieszność, bo odczytujesz Biblie na sposób dosłowny i współczesny i wcale nie wiesz, czy ludzie jacy ją pisali chcieli, abyś tak ją odczytywał. Kiedy oni pisali o 800 osobach zabitych jednym zamachem wlócznią to wcale mogli nie chcieć być tak dosłownie zrozumiani. Każda epoka pisarzy i kultura ma swoje gatunki literackie, tamta też tak miała. Należy więc zgłębiać te gatunki literackie i rozumieć tamtych ludzi za pomocą odmiennych od naszych pojęć przy pomocy jakich opisywali świat, a nie czytać Biblię bez głowy.

Bobo - 2007-06-18, 09:43

Odnosnie głównego tematu, zastanowiło mnie jedna sprawa.
Zwolennicy poglądu, ze niejako JHWH nie był znany pod tym imieniem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, powołują się na zwrot skirowany do Mojżesza, że Bóg 'nie objawił' im się w tym imieniu. Kluczowe znaczenie ma słowo: objawił. Dyskutanci twierdzą, że nie objawił w sensie fonetycznym i faktycznie przed Mojżeszem brzmienia Boga nie znano. Jednakże ci sami dyskutanci w innym miejscu, gdzie Jezus stwierdza, że 'objawił imię Boga ludziom', twierdzą, że nie chodzi o dosłowne objawienie brzmieniowej formy tego imienia. Kolejna niekonsekwencja. Objawić imię to najpierw wymówić a potem objawić to podac znaczenie bez wymawiania. I bądź tu mądry czytając takie posty...Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group