To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Kreacjonizm vs. ewolucjonizm - Dlaczego ewolucji nie było

nesto - 2018-01-03, 19:46

Na początku?
Na początku był chaos :-D

eksplorator - 2018-01-03, 20:04

"Na początku było Słowo ..." Jan 1;1a
Quinque - 2018-01-03, 20:18

Odwołując się do naturalizmu. Nic nie było
Henryk - 2018-01-03, 20:34

eksplorator napisał/a:
"Na początku było Słowo ..." Jan 1;1a

Warto zaznaczyć, że na początku tworzenia przez Przedwiecznego.

Quinque - 2018-01-03, 20:47

To chyba elementarne. Oczywiście a pirori
nesto - 2018-01-04, 00:42

Katechizm Rakowski (fragment):
Cytat:
A z których miejsc usiłują dowieść, że się Chrystus, jako oni mówią wcielił?

Z tych gdzie się czyta według ich przekładu Mowa ciałem się stała i gdzie jest napisano: który(Chrystus) w kształcie Bożym będąc, nie miał za drapiestwo być równym Bogu, ale same siebie wyniszczył, kształt niewolniczy wziąwszy, podobny ludziom stawszy się, i postawą naleziony jako człowiek, i Bóg okazał się w ciele, i Abowiem ci nie Aniołów przyjmuje, ale nasienie Abramowe przyjmuje, i Wielki duch który wyznawa, ze Jezus Chrystus w ciało przyszedł, jako oni czytają z Boga jest i Wchodząc (Chrystus) na świat mówi, nie chciałeś zabitej ofiary, i darowania, aleś mi ciało sprawił.

A jako na pierwsze miejsce odpowiadasz?

Tak, ze tego w nim nie masz żeby się Bóg, jako oni mówią wcielić miał, abo natura Boska miała się człowiecza przyjąć, bo insza jest mówić, mowa stała się ciałem, a insza Bóg się wcielił, abo natura Boska przyjęła człowieka. A do tego te słowa: mowa ciałem się stała, mogą i mają być inaczej przełożone, takim sposobem: Mowa ciałem była. Iż mogą być tak przełożone, pokazuje się z miejsc niektórych gdzie toż słowo które tu jest przełożone stała się, przetłumaczone jest przez słowo był jako wyższej w tymże rozdziale w. 6 i Łukasz 24, 19. Był człowiek posłany, Który był mąż prorok. A iż mają być tak przełożone pokazuje sam początek słów Janowych, który był absurdé mówił, iż się mowa ciałem stała, to jest, jako przeciwnicy rozumieją, naturę człowiecza przyjęła, powiedziawszy już o niej te rzeczy, które się po narodzeniu Chrystusa człowieka stały, jako to, że Jan ponurzyciel o niej świadczył, że była na świecie, że od swoich nie była przyjęta, że tym którzy ją przyjęli dała zwierzchność.

A jako to rozumiesz, że mowa ciałem była?

Tak, że on przez którego nam Pan Bóg wszelką wolę swoją doskonale objawił, i dla tego mowa od Jan świętego nazwany jest, był człowiekiem, wszelakim nędzom i boleściom, i śmierci podległym. Bo to słowo ciało, tak się w Piśmie świętym bierze, jako znać z tych miejsc, gdzie Pan Bóg mówi, Nie będzie się duch mój spierał z człowiekiem na wieki, abowiem jest ciało i gdzie Piotr św. mówi: Wszelkie ciało, jako trawa.

A na wtóre miejsce jako odpowiadasz?

I w tym miejscu nie masz tego co chce zamknąć przeciwna strona. Bo insza jest, co tu Apostoł mówi: będąc w kształcie Bożym, wziął kształt niewolniczy, a insza. Natura boska, wzięła na się naturę człowieka. Bo tu kształt Boski nie znaczy natury boskiej, gdyż Apostoł pisze, że się Chrystus z niego wyniszczy, a Bóg z natury swej Boskiej wyniszczyć się żadnym sposobem nie może. Ani kształt niewolniczy znaczyć może natury człowieczej, ponieważ niewolnikiem być, do stanu i kondycji zwierzchownej człowieczej należy. Nadto masz i to wiedzieć, że tego słowa kształt, Pismo nowego testamentu jedno raz oprócz podobno tego miejsca Apostolskiego używa, a to Ew. Marka 16, 12 i to nie w takim rozumieniu, żeby naturę znaczyć miało, ale kształt powierzchniowy, gdy mówi się Pan Jezus dwiema uczniom swym ukazał w inszym kształcie.

pollux - 2018-01-05, 14:17

Witam
Jako katolik muszę stwierdzić za biblią że ewolucji nie było.
Ewolucja jest zaprzeczeniem istnienia Boga.

efroni - 2018-01-05, 15:59

pollux napisał/a:
Ewolucja jest zaprzeczeniem istnienia Boga.


A kto tak twierdzi ???
Istnienie procesów ewolucyjnych kosmosu , planet czy organizmów żywych /na Ziemi/ jest faktem .
Czy istnienie tych procesów ewolucyjnych ma być dowodem na to, że nie istnieje Kreator tych procesów ???
Czy istnienie tych procesów ewolucyjnych ma być dowodem na to,że nie istnieje Wyższa Mądrość, która te procesy zainicjowała ???

radek - 2018-01-05, 16:10

efroni napisał/a:
pollux napisał/a:
Ewolucja jest zaprzeczeniem istnienia Boga.


A kto tak twierdzi ???


Aby rozwiązać każdy problem wystarczy Bóg. Co jest poza Bogiem, tego nie wiemy, bo On jest od nas większy i Jego Boskość polega na kompletności w naszych oczach.

Koran 4:79 (Bielawski)
Każde dobro, które cię spotyka, pochodzi od Boga. A każde zło, które cię dosięga, pochodzi od ciebie samego. Wysłaliśmy ciebie do ludzi jako Posłańca. I Bóg wystarczy jako świadek!

Rev 1:8 eib "(8) Ja jestem Alfą i Omegą, mówi Pan, Bóg, który jest, który był i który nadchodzi, Wszechmogący."

efroni - 2018-01-05, 16:55

radek napisał/a:
Każde dobro, które cię spotyka, pochodzi od Boga. A każde zło, które cię dosięga, pochodzi od ciebie samego./od człowieka/


Od lat o tym piszę i nie potrzebuję do tego Koranu .
Wystarczy Biblia i obserwacja tego świata .

Poza tym te cytaty nie rozstrzygają problemu odnośnie tego, czy ewolucja jest zaprzeczeniem, czy dowodem na istnienie Boga jako Kreatora ,
jako Wyższej/niepojętej/Mądrości , jako Wyższego Sterowania, które tymi procesami zawiaduje .

radek - 2018-01-05, 17:08

Żaden człowiek nie jest najmądrzejszym z ludzi w swoich oczach, a skoro widzi mądrzejszych od siebie ludzi, to nie może zaprzeczyć istnieniu Boga. Gdy człowiek rozwiąże wszystkie napotkane na swojej drodze problemy, wtedy zauważy, że może osiągnąć w Świecie wszystko co postanowi i co jest Dobre, zauważając wtedy że jest w jedności z Bogiem, bez zezwolenia którego Świat nie wyglądałby tak, jak wygląda

Koran 2:148 (Bielawski)
Każdy ma jakiś kierunek, ku któremu się zwraca. Starajcie się więc wyprzedzać w dobrych dziełach! Gdziekolwiek byście byli, Bóg przyprowadzi was wszystkich razem. Zaprawdę, Bóg jest nad każdą rzeczą wszechmocny!

Mat 5:45 eib "(45) Tak czyniąc, zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych."

efroni - 2018-01-05, 17:30

Te cytaty/ani komentarz/ też tego nie rozstrzygają . :-/
pollux - 2018-01-05, 17:59

efroni napisał/a:
Istnienie procesów ewolucyjnych kosmosu

Wszystko co w kosmosie jest zmierza do chaosu. Nie ma żadnych procesów twórczych.
Nic ta nie powstaje .
Ewolucja wymyślił Darwin , ale nie ma potwierdzenia w naturze. Pokarz mi jakiś nowy gatunek powstały na drodze fikcyjnej ewolucji.
Zamów się głęboko co wierzysz ?
A twoja wyższa mądrość to czym jest jak myślisz.

efroni - 2018-01-05, 19:48

pollux napisał/a:
Wszystko co w kosmosie jest zmierza do chaosu. Nie ma żadnych procesów twórczych.
Nic ta nie powstaje .
Ewolucja wymyślił Darwin , ale nie ma potwierdzenia w naturze.

Czy oprócz tych kategorycznych stwierdzeń, które brzmią jak dogmaty, masz na to jakieś opracowania naukowe ? Jakieś logiczne przemyślenia ?

Ewolucja – najogólniej proces zmian zachodzących w czasie.
Pojęcie ewolucji najpierw sformułowano na gruncie filozofii i nauk społecznych,
później zastosowane zostało w biologii i innych naukach przyrodniczych.
(...) Szeroko rozumiane zmiany zaobserwowane są w różnorodnych dziedzinach, dlatego pojęcie ewolucji jest wieloznaczne .


pollux napisał/a:
Pokarz mi jakiś nowy gatunek powstały na drodze fikcyjnej ewolucji.


A co to jest ta fikcyjna ewolucja i kto ja wymyślił ???

pollux napisał/a:
Zamów się głęboko co wierzysz ?

Ja zamówiłem się głęboko w co wierzę i dobrze wiem w co wierze .
A Ty zamówiłeś się głęboko w co wierzysz i wiesz w co wierzysz ?
A może to inni się zamówili głęboko a Tobie tylko powiedzieli w co i jak masz wierzyć ?

pollux napisał/a:
A twoja wyższa mądrość to czym jest jak myślisz.


Ja wiem czym jest Wyższa Mądrość a Ty wiesz?
Zapytaj się tych co się głęboko zamówili , możne Ci powiedzą .
Jak myślisz , powiedzą Ci ? :-/

karol210 - 2018-01-05, 20:13

efroni napisał/a:
Te cytaty/ani komentarz/ też tego nie rozstrzygają . :-/


Brawo efronii ...koran nie pomoże co miało być powiedziane jest w Biblii..

Drugi post wcześniej czyta sie miło :) :prosze:Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group