To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY biblia.webd.pl

Postacie - kim był "Umiłowany Uczeń"?

wybrana - 2019-04-09, 18:21

Henryk napisał/a:
wybrana napisał/a:
Tą naukę, nie faryzejską - zawiera Ewangelia Jana. Nie zawiera ona faryzejskiego przekazu, że ofiara Jezusa jest zapłatą dla Boga. Ofiara Chrystusa- jest darem Boga dla człowieka. Bóg narodził się na ziemi w ciele człowieczym - w swoim synu, by człowiek przez Jezusa Chrystusa miał bezpośredni i osobisty przystęp do Boga. Jezus Chrystus jednoczy człowieka z Bogiem.


Podejrzewam, że jesteś święcie przekonana o słuszności swych myśli.
Tak zapewne „mówi” Tobie twój duch...
Ups...Twoje Ego. :roll:
Wiedz więc, że w tych kilku zdaniach Twój duch co najmniej cztery razy wyprowadził Ciebie na manowce!

Jesteś ciekawa dlaczego?

Nie jesteś wstanie!
Ty nie masz pojęcia o duchowości.

Paszko - 2019-04-09, 19:16

wybrana napisał/a:

Przyjście Mesjasza było głoszone w naukach Judaistycznych, oraz w innych religiach monoteistycznych. Izraelici przez wieki oczekiwali Mesjasza - Zbawiciela, ale jakiego?
Uwięzieni w swojej tradycji - uważali się za naród święty - wypełniający prawa Boże.
Czy oczekiwali Mesjasza duchowego? - nie, oczekiwali króla Izraela, który utworzy z ich narodu królestwo na ziemi i obejmie królewską władzę.
Gdy Jezus głosił o zbawieniu duchowym, o Królestwie Bożym, o tym,że jest Synem Bożym - stał się dla nich wrogiem numer jeden, bo nie takiego króla oczekiwali.
Jezus narodził się po to, by dać świadectwo wiary, by prawda zwyciężyła, by człowiek poznał osobiście Boga, by pouczyć człowieka i dać człowiekowi dar - ŁASKĘ ZBAWIENIA PRZEZ WIARĘ.
Tą naukę, nie faryzejską - zawiera Ewangelia Jana. Nie zawiera ona faryzejskiego przekazu, że ofiara Jezusa jest zapłatą dla Boga. Ofiara Chrystusa- jest darem Boga dla człowieka. Bóg narodził się na ziemi w ciele człowieczym - w swoim synu, by człowiek przez Jezusa Chrystusa miał bezpośredni i osobisty przystęp do Boga. Jezus Chrystus jednoczy człowieka z Bogiem.
Człowiek swoją wolą musi pragnąć tego zjednoczenia- poprzez przyjęcia Jezusa do swojego życia - czyli powierzenie Jezusowi swojego życia w prowadzenie.


Nigdy nie przepadałem za słowem: "wiara" - zbawienie zdaje się dokonywać za sprawą duchowego poznania Boga, którego kipiącym źródłem jest Jeszua ha-Masziah. Ale to nie znaczy, że wśród tłumów ściągających do Chrzciciela nie było Boga (był, i dlatego znajdziemy w tych tłumach i Jezusa), albo że wśród faryzeuszy nie było Boga (Mk 12,28-34), albo że w ST nie było Boga. Nie bez kozery największy autorytet wśród faryzeuszy, rabin Hillel, w czasach poprzedzających nauczanie Jezusa, do złotej zasady znanej z Kpł 19,34 czy Tb 4,15 sprowadzał całą Torę. Co do wrogów numer jeden, tacy zawsze mają pod górkę - Mt 23,37, a i Chrzciciel długo nie pożył. Oczywiście także wszystkich samozwańczych mesjaszy władza rzymska co do zasady krwawo eliminowała.
Jezus nauczając nie zważał na osoby (Łk 20,21), nauczał i faryzeuszy czy Samarytan, niekiedy nawet na osobności (Jn 3 i 4). Nie liczyło się dla Niego jak się określasz czy skąd pochodzisz, ale co mówisz i co robisz (jak było np. z poganką z Mk 7,24-30).

Henryk - 2019-04-09, 20:30

wybrana napisał/a:
Nie jesteś wstanie!
Ty nie masz pojęcia o duchowości.


Nie chcesz poznać- Twój wybór. :-(

wybrana - 2019-04-09, 21:29

Henryk napisał/a:
wybrana napisał/a:
Nie jesteś wstanie!
Ty nie masz pojęcia o duchowości.


Nie chcesz poznać- Twój wybór. :-(

No dobra - powiedz. ;-)

Henryk - 2019-04-11, 07:26

wybrana napisał/a:
No dobra - powiedz. ;-)

Cytat:
Przyjście Mesjasza było głoszone w naukach Judaistycznych, oraz w innych religiach monoteistycznych.

1.
Skoro piszesz, to wiesz jakie to były inne religie monoteistyczne, zapowiadające przyjście mesjasza.
Podziel się z nami tą tajemną wiedzą! :xhehe:
Cytat:
Uwięzieni w swojej tradycji - uważali się za naród święty - wypełniający prawa Boże.

2.
Dziwisz się?
Katolik uważa się za lepszego od protestanta, czy ateisty.
Ty twierdzisz, że jesteś już wybraną, a ja nawet nie posiadam ducha Bożego... :lol:
Cytat:
Czy oczekiwali Mesjasza duchowego? - nie, oczekiwali króla Izraela, który utworzy z ich narodu królestwo na ziemi i obejmie królewską władzę.

Oczekiwali tylko tego, co mieli obiecane, i czym mogli zostać.
3.
Łk 1:32-33 bw "Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. (33) I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca."
Wj 19:6 bw "A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim."
Cytat:
Gdy Jezus głosił o zbawieniu duchowym, o Królestwie Bożym, o tym,że jest Synem Bożym - stał się dla nich wrogiem numer jeden, bo nie takiego króla oczekiwali.

4.
Co oznacza termin; „zbawienie duchowe”? >> Takie „nieuchwytne", "tajemne"? :shock:
Wiele razy Jezus mówił że Jego Ojciec jest większym od Niego, że tylko Ojciec jest dobry itp...
Nigdy, nawet według ewangelii Jana, nie wyraził się: „Jestem synem Bożym”!
Cytat:
Jezus narodził się po to, by dać świadectwo wiary, by prawda zwyciężyła, by człowiek poznał osobiście Boga, by pouczyć człowieka i dać człowiekowi dar - ŁASKĘ ZBAWIENIA PRZEZ WIARĘ.

5.
Świadectwo wiary okazali ludzie na długo przed pierwszym przyjściem Jezusa!
Oczywiście był nim Enoch, Noe, Abraham, Mojżesz, i wielu, wielu innych...
Jezus narodził się jako człowiek w tym celu, aby odkupić innego człowieka, aby wyzwolić go ze szponów grzechu i Szatana, oraz przywrócić życie bez końca i raj na Ziemi.
Cytat:
Tą naukę, nie faryzejską - zawiera Ewangelia Jana. Nie zawiera ona faryzejskiego przekazu, że ofiara Jezusa jest zapłatą dla Boga. Ofiara Chrystusa- jest darem Boga dla człowieka.

6.
J 1:29 lub "Następnego dnia widzi Jezusa przychodzącego do niego i mówi; „”Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”."
J 3:14-16 lub " A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, (15) aby każdy, kto wierzy, w Nim miał życie wieczne. (16) Tak bowiem Bóg ukochał świat, że dał Jednorodzonego swego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne."
J 10:17-18 lub "Ojciec dlatego Mnie miłuje, że oddaję swe życie, by je znów otrzymać. (18) Nikt Mi go nie odbiera, lecz oddaję je dobrowolnie. Mam władzę je oddać i mam władzę je znów wziąć. Takie polecenie otrzymałem od swego Ojca”."
J 18:32 pau "Tak miała wypełnić się zapowiedź Jezusa, w której zaznaczył, jaką poniesie śmierć."
J 10:15 lub "Tak jak Ojciec Mnie zna, tak i Ja znam Ojca i swoje życie oddaję za owce."
Także faryzeusze twierdzili, że podstawą tronu Bożego jest Sprawiedliwość.
J 16:8 br "A On, gdy przyjdzie, pouczy świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie."
Cytat:
Bóg narodził się na ziemi w ciele człowieczym - w swoim synu

7.
„Bóg narodził się w ciele człowieka”...
Hm... Ten który jest duchem i nikt nie może go widzieć urodził się jako człowiek... :roll:
Cytat:
, by człowiek przez Jezusa Chrystusa miał bezpośredni i osobisty przystęp do Boga.

8.
A kto ma bezpośredni dostęp do Boga? Który to człowiek?
W jakim celu Chrystus został ustanowiony Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem?
Cytat:
Jezus Chrystus jednoczy człowieka z Bogiem.

Tak. :xhehe:
Ale z malutkim wyjątkiem to dopiero przyszłość!
Cytat:
Człowiek swoją wolą musi pragnąć tego zjednoczenia- poprzez przyjęcia Jezusa do swojego życia - czyli powierzenie Jezusowi swojego życia w prowadzenie.

A jak powierzasz Jezusowi swe życie „w prowadzenie”?

wybrana - 2019-04-11, 12:39

Henryk napisał/a:
wybrana napisał/a:
No dobra - powiedz. ;-)

Cytat:
Przyjście Mesjasza było głoszone w naukach Judaistycznych, oraz w innych religiach monoteistycznych.

1.
Skoro piszesz, to wiesz jakie to były inne religie monoteistyczne, zapowiadające przyjście mesjasza.
Podziel się z nami tą tajemną wiedzą! :xhehe:
Cytat:
Uwięzieni w swojej tradycji - uważali się za naród święty - wypełniający prawa Boże.

2.
Dziwisz się?
Katolik uważa się za lepszego od protestanta, czy ateisty.
Ty twierdzisz, że jesteś już wybraną, a ja nawet nie posiadam ducha Bożego... :lol:
Cytat:
Czy oczekiwali Mesjasza duchowego? - nie, oczekiwali króla Izraela, który utworzy z ich narodu królestwo na ziemi i obejmie królewską władzę.

Oczekiwali tylko tego, co mieli obiecane, i czym mogli zostać.
3.
Łk 1:32-33 bw "Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. (33) I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca."
Wj 19:6 bw "A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim."
Cytat:
Gdy Jezus głosił o zbawieniu duchowym, o Królestwie Bożym, o tym,że jest Synem Bożym - stał się dla nich wrogiem numer jeden, bo nie takiego króla oczekiwali.

4.
Co oznacza termin; „zbawienie duchowe”? >> Takie „nieuchwytne", "tajemne"? :shock:
Wiele razy Jezus mówił że Jego Ojciec jest większym od Niego, że tylko Ojciec jest dobry itp...
Nigdy, nawet według ewangelii Jana, nie wyraził się: „Jestem synem Bożym”!
Cytat:
Jezus narodził się po to, by dać świadectwo wiary, by prawda zwyciężyła, by człowiek poznał osobiście Boga, by pouczyć człowieka i dać człowiekowi dar - ŁASKĘ ZBAWIENIA PRZEZ WIARĘ.

5.
Świadectwo wiary okazali ludzie na długo przed pierwszym przyjściem Jezusa!
Oczywiście był nim Enoch, Noe, Abraham, Mojżesz, i wielu, wielu innych...
Jezus narodził się jako człowiek w tym celu, aby odkupić innego człowieka, aby wyzwolić go ze szponów grzechu i Szatana, oraz przywrócić życie bez końca i raj na Ziemi.
Cytat:
Tą naukę, nie faryzejską - zawiera Ewangelia Jana. Nie zawiera ona faryzejskiego przekazu, że ofiara Jezusa jest zapłatą dla Boga. Ofiara Chrystusa- jest darem Boga dla człowieka.

6.
J 1:29 lub "Następnego dnia widzi Jezusa przychodzącego do niego i mówi; „”Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”."
J 3:14-16 lub " A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, (15) aby każdy, kto wierzy, w Nim miał życie wieczne. (16) Tak bowiem Bóg ukochał świat, że dał Jednorodzonego swego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne."
J 10:17-18 lub "Ojciec dlatego Mnie miłuje, że oddaję swe życie, by je znów otrzymać. (18) Nikt Mi go nie odbiera, lecz oddaję je dobrowolnie. Mam władzę je oddać i mam władzę je znów wziąć. Takie polecenie otrzymałem od swego Ojca”."
J 18:32 pau "Tak miała wypełnić się zapowiedź Jezusa, w której zaznaczył, jaką poniesie śmierć."
J 10:15 lub "Tak jak Ojciec Mnie zna, tak i Ja znam Ojca i swoje życie oddaję za owce."
Także faryzeusze twierdzili, że podstawą tronu Bożego jest Sprawiedliwość.
J 16:8 br "A On, gdy przyjdzie, pouczy świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie."
Cytat:
Bóg narodził się na ziemi w ciele człowieczym - w swoim synu

7.
„Bóg narodził się w ciele człowieka”...
Hm... Ten który jest duchem i nikt nie może go widzieć urodził się jako człowiek... :roll:
Cytat:
, by człowiek przez Jezusa Chrystusa miał bezpośredni i osobisty przystęp do Boga.


8.
A kto ma bezpośredni dostęp do Boga? Który to człowiek?
W jakim celu Chrystus został ustanowiony Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem?
Cytat:
Jezus Chrystus jednoczy człowieka z Bogiem.

Tak. :xhehe:
Ale z malutkim wyjątkiem to dopiero przyszłość!
Cytat:
Człowiek swoją wolą musi pragnąć tego zjednoczenia- poprzez przyjęcia Jezusa do swojego życia - czyli powierzenie Jezusowi swojego życia w prowadzenie.

A jak powierzasz Jezusowi swe życie „w prowadzenie”?

Odpowiem ci.
Ad 1. Na temat innych religii moneteistycznych pisałam już wielokrotnie w temacie - prawda objawiona. Możesz tu się więcej dowiedzieć:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaratusztrianizm
W tej religii głoszono narodzenie się Zbawiciela i dlatego jak czytamy w E.Mateusza- trzej królowie przybyli ze wschodu, by oddać pokłon i dary dzieciątku Jezus. Z tej religii Perskiej czerpali wiedzę starotestamentowi Izraelici, bo z Księgi Perskiej - Avesta czerpali dużo informacji.
Teraz pewnie zadasz pytanie- dlaczego Jezus nie narodził się na tym terenie?
Odpowiedź brzmi - bo nie zdrowi potrzebowali lekarza. Narodził się w najbardziej grzesznym i nieprawym narodzie - wśród największej ciemności, która wypaczała obraz Boga Ojca.

Ad 2. Ja jestem tak samo wybraną jak każdy inny człowiek. Wszyscy jesteśmy powołani do głoszenia słowa Bożego, po to, by się wzajemnie pouczać i umacniać.
Izraelici oczekiwali króla,który uczyni z ich narodu królestwo. Rozumieli i pojmowali Boga cieleśnie. Dla nich Bóg i Jego działanie ograniczało się tylko do życia na ziemi.

Ad 3. Po pierwsze Łukasz nigdy nie słyszał Jezusa, nie otrzymał tak jak inni Apostołowie Ducha Świętego i pisał tylko ze słyszenia.
Po drugie wyssał wraz z mlekiem matki faryzejskie nauki.

Ad 4. Zbawienie duchowe - jest zbawieniem duszy, która po śmierci cielesnej powłoki - żyje dalej.Twoja jaźń, twoje czucie, twoje zmysły - żyją wiecznie.
Życie ciała jest tylko jakąś najmniejszą drobinką w stosunku do wieczności.
Gdy ciało umiera - człowiek nie umiera, ale żyje wiecznie.
Na początku Jezus nauczał w przypowieściach - w sposób tajemniczy, bo gdyby wprost powiedział - ja jestem Mesjaszem, to wielu by Go od razu wykpiło, i zbyt długo by nie mógł chodzić i nauczać, bo przecież człowiek ze swoim impulsywnym i porywczym charakterem rzucił by kamieniem. Prawdę o sobie wyjawił w późniejszym okresie przed ukrzyżowaniem.

Ad 5. Gdyby świadectwo wiary okazywali przodkowie, to Jezus nie musiał by ginąć za ludzi, by ich ratować z duchowej ciemności.

Ad 6. Jezus narodził się na ziemi w ciele jako Syn Boży. Bóg Ojciec jest duchem i żaden człowiek nie mógł by Go zobaczyć, ani usłyszeć. Objawił siebie w swoim Synu- poprzez udzielenie mu swojego Ducha. Bóg Ociec i Syn są jednością duchową.

Ad 7. Tak jak powyżej.

Ad 8. Ten człowiek ma bezpośredni przystęp do Boga, co narodzi się na nowo w Duchu Chrystusowym i stanie się przez to tak jak Jezus - dzieckiem Bożym. Jezus wtedy stanie się jego bratem. Dziecko Boże zostaje napełnione Duchem Bożym i ten Duch go poucza i prowadzi. Jezus pouczał Nikodema - musicie się na nowo narodzić.
Dziecko Boże - nowo narodzone słyszy głos Ducha Bożego.
Wszyscy jesteśmy stworzeniami Bożymi, ale nie każdy jest dzieckiem Bożym.
Niektórzy wolą się stać dziećmi diabelskimi.
Sanhedrynowi Żydowskiemu Jezus powiedział - waszym ojcem jest diabeł, bo jego słuchacie.

Ad 9. Jak powierzam swoje życie w prowadzenie?
Na każdej modlitwie proszę Jezusa o pouczenie i prowadzenie.
Na każdej modlitwie co dzień rano i wieczorem mówię:
Jezu ufam Tobie choćby zwątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu - jak własności swej,
i w opiece czułej duszę moją mniej.

Wierzę w Ewangelię Chrystusową i ufam Jezusowi.
Dał mi wiarę piękną, która głosi dobro - wznosi i ubogaca.

wuka - 2019-04-11, 13:05

Wybrana, dzięki. Myślę podobnie, a w wielu omawianych przez ciebie punktach, tak samo. :-D
Henryk - 2019-04-12, 08:36

wybrana napisał/a:

Na temat innych religii moneteistycznych pisałam już wielokrotnie w temacie - prawda objawiona. Możesz tu się więcej dowiedzieć:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaratusztrianizm

W tej religii głoszono narodzenie się Zbawiciela i dlatego jak czytamy w E.Mateusza- trzej królowie przybyli ze wschodu, by oddać pokłon i dary dzieciątku Jezus.

Ta pogańska religia narodziła się pomiędzy XIII a VI wiekiem pne.
Większość badaczy podaje datę 1000 r pne.
Nie mniej „tradycyjna” data życia Zaratusztry to lata 660–583 p.n.e.!
Mojżesz ze swym narodem wyszedł z Egiptu w XIII w pne.
Cytat:
Z tej religii Perskiej czerpali wiedzę starotestamentowi Izraelici, bo z Księgi Perskiej - Avesta czerpali dużo informacji.

Więc kto od kogo „czerpał wiedzę"?
Nie sprawdzisz nawet podstawowych informacji. :-( Żenujące.
Cytat:
Teraz pewnie zadasz pytanie- dlaczego Jezus nie narodził się na tym terenie?

Wcale nie. :lol:
Cytat:
Odpowiedź brzmi - bo nie zdrowi potrzebowali lekarza. Narodził się w najbardziej grzesznym i nieprawym narodzie - wśród największej ciemności, która wypaczała obraz Boga Ojca.

Fantazjujesz kobieto. Przemawia przez Ciebie nienawiść do Izraela.
2.
Cytat:
Ja jestem tak samo wybraną jak każdy inny człowiek.

Bez komentarza. :animrumru:
3.
Cytat:
Po pierwsze Łukasz nigdy nie słyszał Jezusa, nie otrzymał tak jak inni Apostołowie Ducha Świętego i pisał tylko ze słyszenia.
Po drugie wyssał wraz z mlekiem matki faryzejskie nauki.

Sama też nie słyszałaś Jezusa i nie otrzymałaś Ducha Świętego jak inni apostołowie.

Nie wiem także skąd wiesz kim była matka Łukasza?
On sam był przecież... grekiem. :-?
4.
Cytat:
Zbawienie duchowe - jest zbawieniem duszy, która po śmierci cielesnej powłoki - żyje dalej.
Twoja jaźń, twoje czucie, twoje zmysły - żyją wiecznie.

Fantazjujesz, powielając pogańskie nauki o wędrówkach dusz po śmierci.
Cytat:
Życie ciała jest tylko jakąś najmniejszą drobinką w stosunku do wieczności.
Gdy ciało umiera - człowiek nie umiera, ale żyje wiecznie.

Kosmiczne brednie. :-D
Cytat:
Na początku Jezus nauczał w przypowieściach - w sposób tajemniczy, bo gdyby wprost powiedział - ja jestem Mesjaszem, to wielu by Go od razu wykpiło, i zbyt długo by nie mógł chodzić i nauczać, bo przecież człowiek ze swoim impulsywnym i porywczym charakterem rzucił by kamieniem.
Prawdę o sobie wyjawił w późniejszym okresie przed ukrzyżowaniem.

Ponownie potwierdzasz wpisami, że nie znasz treści ewangelii. :-P
5.
Cytat:
Gdyby świadectwo wiary okazywali przodkowie, to Jezus nie musiał by ginąć za ludzi, by ich ratować z duchowej ciemności.

Chyba tylko sama rozumiesz co chciałaś przekazać.
6.
Cytat:
Jezus narodził się na ziemi w ciele jako Syn Boży.

Narodził się jako doskonały człowiek z Boga, mocą Jego ducha.
Synem Bożym stał się, jak to potwierdził Duch święty,> gdy wyszedł z Jordanu.
Cytat:
Bóg Ojciec jest duchem i żaden człowiek nie mógł by Go zobaczyć, ani usłyszeć.

Oczywiście jest to prawda i mile że wreszcie o tym piszesz.
8.
Cytat:
Ten człowiek ma bezpośredni przystęp do Boga, co narodzi się na nowo w Duchu Chrystusowym i stanie się przez to tak jak Jezus - dzieckiem Bożym. Jezus wtedy stanie się jego bratem. Dziecko Boże zostaje napełnione Duchem Bożym i ten Duch go poucza i prowadzi. Jezus pouczał Nikodema - musicie się na nowo narodzić.

No to nas co czekasz? :aaa:
Cytat:
Wszyscy jesteśmy stworzeniami Bożymi, ale nie każdy jest dzieckiem Bożym.

Stworzeniem Bożym był Adam i Jezus.
Ty i ja jesteśmy dziećmi Adama.
Cytat:
Niektórzy wolą się stać dziećmi diabelskimi.

Jesteś bardzo bliska adopcji przez Niego!
Cytat:
Sanhedrynowi Żydowskiemu Jezus powiedział - waszym ojcem jest diabeł, bo jego słuchacie.

Skąd Twa wiedza, że był to Sanhedryn? :shock:

Jachu - 2019-04-12, 10:24

Obj. 16:13-14
13. I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka;
14. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.
(BW)

radek - 2019-04-12, 11:16

Trzy Duchy nieczyste gromadzą Władców Ziemi na czas interwencji Bożej, a więc powinniśmy być dobrej myśli

Mat 24:36 eib "Tego dnia natomiast ani tej godziny nikt nie zna: ani aniołowie w niebie, ani Syn — tylko Ojciec."

wybrana - 2019-04-12, 11:17

Henryk napisał/a:
wybrana napisał/a:
Zbawienie duchowe - jest zbawieniem duszy, która po śmierci cielesnej powłoki - żyje dalej.
Twoja jaźń, twoje czucie, twoje zmysły - żyją wiecznie.

Fantazjujesz, powielając pogańskie nauki o wędrówkach dusz po śmierci.

No i o czym tu z tobą rozmawiać.
Skoro nie wierzysz w nieśmiertelność duszy, to nie wierzysz w Zbawiciela.
To do czego potrzebny jest ci Bóg?, czy po to, byś osiągał ziemskie profity?

Henryk - 2019-04-12, 11:23

wybrana napisał/a:
No i o czym tu z tobą rozmawiać.
Skoro nie wierzysz w nieśmiertelność duszy, to nie wierzysz w Zbawiciela.

Eh, kobieca logika... :xhehe:
A po cóż Tobie Zbawiciel, skoro nigdy nie umierasz? :crazy:

radek - 2019-04-12, 11:26

Dusza ma dwie strony: dobrą i złą. To co dobre powstrzymuje się od boju z tym co złe, a to co złe powstrzymuje działanie tego co dobre. Dobry obszar duszy przy przejściu do odpocznienia pozostaje przy ciele, a zły obszar duszy wędruje i uczy się. To cała tajemnica wędrowania dusz

Ap 6:9-11 eib "(9) Po otwarciu przez Baranka piątej pieczęci, zauważyłem poniżej ołtarza dusze zabitych za Słowo Boże i za świadectwo, które składali. (10) Zawołały one donośnie: Władco święty i prawdziwy, jak długo jeszcze ma to trwać?! Czy nie zamierzasz sądzić mieszkańców ziemi? Czy nie wymierzysz im kary za naszą krew? (11) Każdej z tych dusz dano białą szatę. Powiedziano im też, że jeszcze przez pewien krótki czas mają odpoczywać, aż się dopełni liczba ich braci, którzy podobnie jak oni byli sługami i podobnie mieli ponieść śmierć."

wybrana - 2019-04-12, 11:59

Henryk napisał/a:
wybrana napisał/a:
No i o czym tu z tobą rozmawiać.
Skoro nie wierzysz w nieśmiertelność duszy, to nie wierzysz w Zbawiciela.

Eh, kobieca logika... :xhehe:
A po cóż Tobie Zbawiciel, skoro nigdy nie umierasz? :crazy:

Umiera ciało ziemskie, umiera twój pobyt w ciele na ziemi.
Żyje twoja dusza -( jaźń, czucie, myśli) już bez ziemskiego ciała - w niebie lub w piekle.
Zbawiciel jest potrzebny, by dusza mogła razem z nim zamieszkać w niebie i radować się w wieczności.
Życie duszy w ciele na ziemi- jest tylko takim progiem do wieczności.

Jachu - 2019-04-12, 12:01

Ech znafffcy :bardzo_smutny:

Mt 10:28
28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.
(BT)Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group