To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Ateiści i agnostycy - Na początku było Słowo

tropiciel - 2018-02-12, 21:38

Według Szymona Budnego, gdyby przez Słowo Boże rozumieć wyłącznie Syna Bożego, to wtedy takich Synów musiałoby być wielu, gdyż nie tylko jedno słowo przypisuje Pismo Święte - Bogu. - ( Szymon Budny : O przedniejszych wiary Chrystiańskiej artykulech - str. 27 ).

Szymon Budny oprocz Erazma z Rotterdamu zwrócił uwagę , że t.zw. Comma Johanneum czyli 1 Jana 5 : 7 jest fałszerstwem ( j.w. str. 28 )


_______________________________

Queza - 2018-02-12, 21:52

EMET napisał/a:
[nie mam prawa jazdy ani samochodu, nawet... rowera :aaa: ].


To bardzo rzadko spotykane w dzisiejszych czasach zwłaszcza u mężczyzn. Spotkałam w swoim życiu dwóch mężczyzn co nie jeździli samochodem (o rowerze nie wiem), Ty jesteś trzeci taki.

EMET napisał/a:
Jestem typem pasjonata: jeśli coś robię, to z pasją i zaangażowaniem.


Moja mama mówi, że do wszystkiego co się robi trzeba przyłożyć serce.

Ponadto: masz bogatą osobowość. :-)

tropiciel - 2018-02-12, 22:06

Istnieje co najmniej siedem zasadniczych wersji interpretacyjnych Prologu Jana :

1. wersja modalistyczna ( patrypasjanizm ) przyjmowana przez Noeta ok. 230 r., a współcześnie przez kontynuatorów Williama Marriona Branhama, według której Bóg przejawił się pod postacią Syna. Wersja ta niezgodna jest z Biblią. Jeśli Słowo było u Boga, to nie mogło być identyczne z Bogiem. Ojciec Niebiański nie jest swoim Synem.

2. wersja katolicka - przyjęta na soborze nicejskim 325 według której Syn jest współ-istotny ( homoousios ), współ-substancjalny z Ojcem. Doktryna wynikająca z dosłownego i literalnego odczytania wersetu Ewangelii Jana 10 : 30 stała się później na soborze konstantynopolitańskim w 381 r. podstawą dogmatu trynitarnego. Prolog Jana nie daje żadnych podstaw do doktryny trynitarnej, gdyż mowa jest tu o dwóch, a nie o trzech. Można więc tu mówić co najwyżej o doktrynie binitarnej, a nie trynitarnej. Ale binitaryzm wynika z mieszania pogańskiej filozofii helleńskiej z nauką hebrajską. W Biblii nie ma nauki o bycie ( nie ma ontologii ), lecz jest nauka moralna. Biblia nie zajmuje się metafizyką.
Z Biblii wynika, że Jezus miał początek, a więc nie był współ-wieczny czyli tej samej natury co Ojciec. - por. Psalm. 2 : 7; Hebr. 1 : 5.

3. wersja ariańska - przyjmowana przez część ebionitów, arian, a współcześnie w wersji zmodyfikowanej przez wszystkie odłamy po-adwentystyczne : Badaczy Pisma Św. i ich kontynuatorów. Według tej wersji Słowo utożsamiane z Jezusem jest mniejszym bogiem, aktualnie archaniołem Michałem.
Biblia nie daje żadnych podstaw do utożsamienia archanioła Michała z Jezusem. Pogląd taki wynika z błędnego rozumienia 1 Tes. 4 : 16. Gdyby Jezus był tożsamy z głosem archanioła, to byłby również trąbą Bożą i nie byłby pierworodnym z umarłych, gdyż inni umarliby razem z nim. Taka byłby rezultat dokładnego i konsekwentnego odczytania tekstu greckiego w ten właśnie sposób. Natomiast Biblia wyraźnie mówi, że Bóg sam stworzył wszechświat bez pośrednictwa kogokolwiek - Iz. 44 : 24; Hiob. 9 : 8.

4. wersja unitariańska ( Anthonego Buzzarda ) - według której Słowo ( rozumiane jako Jezus ) było w zamyśle Boga przed stworzeniem wszechświata. Niestety wersja ta nie jest poprawna, gdyż gdyby wtedy Bóg przewidział wszystko - a więc całe zło, cierpienia ludzkości - a pomimo to stworzyłby taki wszechświat, to byłby odpowiedzialny za to wszystko co się dzieje, a więc za całe zło i stworzenie takiego świata byłoby sprzeczne z miłością i miłosierdziem Bożym, a tego absolutnie Bogu przypisać nie można. Pogląd ten wynika z błędnego odczytania Ap. 13 : 8. Baranek był przewidziany od założenia świata, a założenie świata nie jest tym samym co stworzenie świata. Są to zupełnie inne pojęcia i określa je inna terminologia. Świat został założony po upadku pierwszych ludzi i wygnaniu ich z Raju ( Edenu ).

5. wersja unitariańska według której Słowo ( rozumiane jako Jezus ) było w zamyśle Boga przed założeniem świata ludzkiego przez pierwszą parę ludzką po jej upadku. Baranek został więc przewidziany przed założeniem tego świata ( Genesis 3 : 15 ) jako ratunek dla przyszłej ludzkości.

6. wersja unitariańska według, której Słowo w Prologu Jana - jest niespersonalizowane, jest po prostu Słowem Boga, natomiast personalizacja następuje dopiero w wersecie 14 - " a Słowo ciałem się stało " . Początek ( gr. arche ) oznacza tu początek zanim został stworzony wszechświat.

7. wersja unitariańska według której Słowo utożsamione z Jezusem istniało od początku jego działalności jako Mesjasza. Wersja przyjęta przez Braci Polskich. Słowo początek ( gr. arche ) oznacza więc tu początek działalności Mesjasza. To samo słowo użyte jest przez apostoła Jana w Ewangelii Jana 15 : 27 oraz 1 Jana 1 : 1 - 2


Cztery pierwsze wymienione tu wersje są niezgodne z Biblią. Pozostają trzy dalsze 5, 6 i 7 z których najbardziej logiczna wydaje się wersja 7 zgodna z taka sama myślą wyrazoną przez apostoła Jana w jego pierwszym liście - 1 J. 1 : 1 - 3.


_______________________

Jachu - 2018-02-13, 10:06

Logos według ewangelisty Jana

http://www.nastrazy.pl/dr...gos_wg_jana.htm

tropiciel - 2018-02-13, 11:51

Cytat:
Logos według ewangelisty Jana

http://www.nastrazy.pl/dr...gos_wg_jana.htm


Logos nie według ewangelisty Jana, lecz według Ch.T. Russella !


______________________________

veteran - 2018-02-13, 12:11

tropiciel, tyle wiesz ile zjesz.
Nie uwierzyłeś więc pleciesz głupoty.

tropiciel - 2018-02-13, 14:53

Cytat:
tropiciel, tyle wiesz ile zjesz.
Nie uwierzyłeś więc pleciesz głupoty.


nie potrafisz tego udowodnić, więc to co piszesz pod moim adresem, to obelga i oszczerstwa !


_________________________

veteran - 2018-02-13, 14:55

Fajnie masz.
Jachu - 2018-02-13, 15:08

tropiciel napisał/a:
Cytat:
tropiciel, tyle wiesz ile zjesz.
Nie uwierzyłeś więc pleciesz głupoty.


nie potrafisz tego udowodnić, więc to co piszesz pod moim adresem, to obelga i oszczerstwa !


_________________________


Takiś "słaby",że aż musisz "krzyczeć na czerwono"

Przyp. 25:27-28
27. Jako jeść wiele miodu nie jest rzecz dobra: tak szukanie własnej sławy jest niesławne.
28. Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru.
(BG)

booris - 2018-02-13, 15:47

Jachu,przyganial kociol garnkowi. :-D Twoje cytaty nie sa na czerwono,ale za to czcionka jest dwa razy wieksza.Po co?
tropiciel - 2018-02-13, 16:35

Ci dla których Ch.T. Russell jest pastorem ( czyli zgodnie ze znaczeniem tego terminu pasterzem ) są po prostu wściekli, gdy się ujawnia błędy jakie popełnił. Nie stać ich kompletnie na nic innego co pokazuje ich zachowanie. Tym samym ujawniają kim są.


____________________________

veteran - 2018-02-13, 16:51

A kim ty jesteś?
Jachu - 2018-02-13, 16:55

booris napisał/a:
Jachu,przyganial kociol garnkowi. :-D Twoje cytaty nie sa na czerwono,ale za to czcionka jest dwa razy wieksza.Po co?


Ale to jest dozwolone w regulaminie FB.

Kolor czerwony jest zastrzeżony przez Administrację FB. Jeżeli ktoś tego nie respektuje,to łamie regulamin Forum,-tylko Forum,ale tworzy też precedens,do łamania wszystkich regulaminów,a bibliście to nie przystoi.,- BIBLIŚCIE

booris - 2018-02-13, 17:22

Ja tam czerwonego nie widze,a jak na razie problemow ze wzrokiem nie mam.Nie wiem jak sie zmienia kolor czcionki na forum,gdybym wiedzial pokazalbym Ci jak wyglada czerwony.Na pewno nie jest to kolor czcionki tropiciela.
Jachu - 2018-02-13, 17:44

booris napisał/a:
Ja tam czerwonego nie widze,a jak na razie problemow ze wzrokiem nie mam.Nie wiem jak sie zmienia kolor czcionki na forum,gdybym wiedzial pokazalbym Ci jak wyglada czerwony.Na pewno nie jest to kolor czcionki tropiciela.


Po wielokroć był (Tropiciel) upominany przez Administrację FB,aby kolorów zastrzeżonych nie używał,ale "grochem o ścianę",-nie liczył się z sugestiami.
Jak ufać komuś,kto sam łamie regulaminy?Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group