To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Ateiści i agnostycy - Na początku było Słowo

booris - 2018-02-13, 18:34

Jachu,wybacz zlosliwosc,ale chyba pora udac sie do okulisty i sprawdzic,czy nie cierpisz na daltonizm.Kolor ktorego uzyl tropiciel to brazowy,a nie czerwony.
Marius Bienius - 2018-02-13, 18:40

Ten kolor to #892e2d
http://www.perbang.dk/rgb/892E2D/

:-)

veteran - 2018-02-13, 18:59

Co za różnica jaki kolor.
Jachu - 2018-02-13, 20:16

booris napisał/a:
Jachu,wybacz zlosliwosc,ale chyba pora udac sie do okulisty i sprawdzic,czy nie cierpisz na daltonizm.Kolor ktorego uzyl tropiciel to brazowy,a nie czerwony.


Przecież kolorem też można akcentować swoje emocje,ale okazjonalne,a nie te,które są permanentnie obecne na FB.

tropiciel - 2018-02-15, 08:10

Bóg sam stworzył wszechświat bez pośrednictwa kogokolwiek - Iz. 44 : 24; Hiob. 9 : 8


___________________________

Jachu - 2018-02-15, 17:37

Nareszcie nikt "nie krzyczy"kolorem,zatem godzi się odpowiedzieć,nie krzycząc kolorem.

Hbr 1:1-3
1. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
2. a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.
3. Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.

(BT)

Która prawda prawdziwsza ?

Sprawdźcie sami

tropiciel - 2018-02-15, 18:18

Werset na który się często niektórzy powołują jako dowód, że Chrystus jest pośrednikiem w stwarzaniu to list do Hebrajczyków 1 : 2, a ściślej mówiąc jego końcowa część.
Brzmi jednak ona zupełnie inaczej w tekście greckim. Słów - przez którego także wszechświat stworzył - NIE MA W TEKŚCIE GRECKIM !


Jest tam powiedziane natomiast : δι’ οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας. Greckie αἰῶν - to nie jest wszechświat, a słowo ἐποίησεν ( od czasownika ποιέω - czynić ) - nie musi oznaczać w tym wypadku stwarzania ( grec. κτίζω - stwarzać - por. Ap. 4 : 11)

Stąd też Biblia Gdańska oddaje ten werset następująco : "W te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił.
Podobnie Przekład Nowego Świata : przy końcu tych dni przemówił do nas za pośrednictwem Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego uczynił systemy rzeczy.
Podobnie Biblia jezuity ks.J.Wujka : " Na ostatek tych dni mówił do nas przez Syna, którego postanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego uczynił i wieki. "
A również i Przekład Szymona Budnego : Na ostatek dniow tych to mowił nam przez syna, ktorego postanowił dziedzicem wszego, przez ktorego y wieki uczynił.


Jak więc widać greckie αἰῶν - ( czyt.: aion ), to nie jest wszechświat, lecz wiek, epoka i oznacza Nową Epokę Chrystusową. Gdyby oznaczało to minione wieki i epokę, to wówczas Chrystus byłby odpowiedzialny za zło istniejące w tym świecie, a to jest niemożliwe !


________________________________________

Jachu - 2018-02-15, 18:34

http://biblia.oblubienica...rsion/undefined
tropiciel - 2018-02-15, 18:55

wieki to nie wszechświat !!!


_______________________

Jachu - 2018-02-21, 14:25

Kazn. 3:1-22
1. Każda rzecz ma swój czas, i każde przedsięwzięcie ma swój czas pod niebem.
2. Jest czas rodzenia i czas umierania; czas sadzenia, i czas wycinania tego, co sadzono;
3. Czas zabijania, i czas leczenia; czas rozwalania, i czas budowania;
4. Czas płaczu, i czas śmiechu; czas smutku, i czas skakania;
5. Czas rozrzucania kamieni, i czas zbierania kamieni; czas obłapiania, i czas oddalenia się od obłapiania;
6. Czas szukania, i czas stracenia; czas chowania, i czas odrzucenia;
7. Czas rozdzierania, i czas zszywania; czas milczenia, i czas mówienia;
8. Czas miłowania, i czas nienawidzenia; czas wojny, i czas pokoju.
9. Cóż tedy ma ten, co pracuje, z tego, około czego pracuje?
10. Widziałem pracę, którą dał Bóg synom ludzkim, aby się nią bawili.
11. Wszystko dobrze czyni czasu swego; owszem i żądość świata dał do serca ich, choć człowiek dzieła tego, które Bóg sprawuje, ani początku, ani końca nie dochodzi.
12. Stąd wiem, że nic lepszego nie mają, jedno aby się weselili, a czynili dobrze za żywota swego.
13. Acz i to, gdy każdy człowiek je i pije, i używa dobrze wszystkiej pracy swojej, jest dar Boży.
14. Wiem i to, że cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki; i że się do tego nic nie może przydać, ani z tego co ująć; a czyni to Bóg, aby się bali oblicza jego.
15. To, co było, teraz jest, a co będzie, już było; albowiem Bóg odnawia to, co przeminęło.
16. Nadtom jeszcze widział pod słońcem na miejscu sądu niepobożność, a na miejscu sprawiedliwości niesprawiedliwość.
17. I rzekłem w sercu swem: Sprawiedliwego i niezbożnego Bóg sądzić będzie; bo czas każdemu przedsięwzięciu i każdej sprawy tam będzie.
18. Nadto rzekłem w sercu swem o sprawie synów ludzkich, że im Bóg okazał, aby wiedzieli, że są podobni bydłu.
19. Bo przypadek synów ludzkich, i przypadek bydła, jest przypadek jednaki. Jako umiera ono, tak umiera i ten, i ducha jednakiego wszyscy mają, a nie ma człowiek nic więcej nad bydlę; bo wszystko jest marność.
20. Wszystko to idzie na jedno miejsce; a wszystko jest z prochu, i wszystko się zaś w proch obraca.
21. A któż wie, że duch synów ludzkich wstępuje w górę? a duch bydlęcy, że zstępuje pod ziemię?
22. Przetoż obaczyłem, że człowiekowi niemasz nic lepszego, jedno weselić się z pracy swej, gdyż to jest dział jego; albowiem któż go do tego przywiedzie, aby poznał to, co ma być po nim?
(BG)

tropiciel - 2018-02-23, 23:00

Biblia jezuity ks.J.Wujka : Na ostatek tych dni mówił do nas przez Syna, którego postanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego uczynił i wieki.


______________________

Henryk - 2018-02-24, 08:32

Biblia Brzeska (1563)
Hbr 1:2 bb "(2) A w ty dni ostateczne mówił nam przez Syna, którego postanowił dziedzicem wszytkich rzeczy, przez którego też świat stworzył."

Biblia Ewangeliczna EIB (2016)
Hbr 1:2 eib "(2) w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni."

Biblia Brzeska (1563)
Hbr 1:2 bb "(2) A w ty dni ostateczne mówił nam przez Syna, którego postanowił dziedzicem wszytkich rzeczy, przez którego też świat stworzył."

Biblia Ewangeliczna EIB (2016)
Hbr 1:2 eib "(2) w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni."

Biblia Gdańska (1632)
Hbr 1:2 bg "(2) W te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił."

Biblia Lubelska (1998-2010)
Hbr 1:2 lub "(2) na końcu zaś tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszelkich rzeczy, przez którego też uczynił iwieki."

Biblia Paulistów (2005/2008)
Hbr 1:2 pau "(2) W tych dniach ostatnich przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez Niego stworzył czasy."

Biblia Poznańska (1973-1975)
Hbr 1:2 bp "(2) w tych czasach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił spadkobiercą wszystkich dóbr, przez Niego też uczynił wszystko, co jest stworzone."

Biblia Rakowska (1606)
Hbr 1:2 rak "(2) W ostateczne dni te mówił nam w Synu, którego postanowił dziedzicem wszytkich rzeczy, przez którego też one wieki uczynił."

Biblia Tysiąclecia II (1971)
Hbr 1:2 bt2 "(2) awtych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat."

Biblia Tysiąclecia IV (1983)
Hbr 1:2 bt4 "(2) a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat."

Biblia Tysiąclecia V (2000)
Hbr 1:2 bt5 "(2) a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat."

Biblia Warszawska [brytyjka] (1975)
Hbr 1:2 bw "(2) ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył."

Biblia Warszawsko-Praska (1975/1997)
Hbr 1:2 br "(2) teraz zaś w dniach, które uchodzą za ostatnie, przemówił do nas przez Syna. To właśnie Jego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez Niego stworzył wszechświat."

Biblia Wujka (1599)
Hbr 1:2 wuj "(2) Naostatek tych dni mówił do nas przez Syna, którego postanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego uczynił iwieki."


Komentarze KUL (1958-1979)
Hbr 1:2 kul "(2) na końcu zaś tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszelkich rzeczy, przez którego też uczynił i wieki."

Nowa Biblia Gdańska (1632/2012)
Hbr 1:2 bgn "(2) a podczas tych ostatecznych dni powiedział nam przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego; przez niego stworzył też porządki."

NT - Seweryn Kowalski (1957)
Hbr 1:2 kow "(2) A w tych czasach ostatecznych przemówił do nas przez usta Syna swego; jemu wszystko oddał w posiadanie i przez niego stworzył świat."

NT Przekład Dosłowny (2006)
Hbr 1:2 dos "(2) w tych ostatnich dniach przemówił do nas w [osobie] Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni."

NT Remigiusz Popowski (2000)
Hbr 1:2 pop "(2) to na końcu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego iprzez którego stworzył światy."

NT z greckiego - E.Dąbrowski (1961)
Hbr 1:2 dab "(2) w tych czasach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez niego stworzył wszechświat."


Przekład Ekumeniczny (2009)
Hbr 1:2 eku "(2) w tych ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez Niego też stworzył wszechświat."

Przekład Nowego Świata (1997)
Hbr 1:2 nwt-pl "(2) przy końcu tych dni przemówił do nas za pośrednictwem Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego i przez którego uczynił systemy rzeczy."

Przekład Żydowski NT (Stern)
Hbr 1:2 stern "(2) Teraz jednak, w acharit-hajamim, przemówił do nas przez swego Syna, któremu powierzył własność wszystkiego i przez którego stworzył wszechświat."

Słowo Życia (1989)
Hbr 1:2 psz "(2) Aż w tych ostatecznych czasach przemówił do nas przez swojego Syna, któremu poddał wszystko i przez którego stworzył wszechświat."

Uspółcześniona Biblia Gdańska (2017)
Hbr 1:2 ubg "(2) W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy;"

Współczesny Przekład (1991)
Hbr 1:2 wsp "(2) lecz wtych ostatnich czasach przemówił do nas przez Syna. Przez niego Bóg stworzył wszechświat iwszystko oddał mu wdziedzictwo."

tropiciel - 2018-03-01, 21:52

jeśli ktoś jest analfabetą i nie odróżnia słowa wszechświat od wieki, to powinien albo zgłosić się do przedszkola albo do psychiatry !!__________________________

Jachu - 2018-03-02, 17:15

tropiciel napisał/a:
jeśli ktoś jest analfabetą i nie odróżnia słowa wszechświat od wieki, to powinien albo zgłosić się do przedszkola albo do psychiatry !!

Obrazek

__________________________


Cały Tropiciel forumowy. :xhehe: ,-chowa się za drzwi :-D

A słyszał o tym,że wiek,to sto lat,a krotność tego oznacza długi czas,- wieki ???

No kto stworzył CZAS,wie Tropiciel może ??? :xhehe:

A może już dowiedziałeś się,kto mógł stać się OKUPEM za Adama,który zgrzeszył i podpadł pod wyrok śmierci,-On i Jego potomstwo. (do grzechu Adam był doskonałym Człowiekiem}

tropiciel - 2018-03-03, 05:58

Jezus był doskonały tak jak Adam przed popełnieniem grzechu - nie był ani mniej ani więcej i do tego niepotrzebne jest preegzystowanie jego jako anioła !

Ale wracając do tematu - może specjaliści przyjmujący preegzystencję wypowiedzą się kiedyż to i w jakim wersecie hebrajskie słowo DAWAR w języku hebrajskim w Tanachu oznaczało człowieka ?


_________________________Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group