To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Postacie - Izaak

ZakochanywBibli - 2018-03-03, 11:17
Temat postu: Izaak
Księga Rodzaju 18-27

Rdz 18,1-15 Zwiastowanie Izaaka


Rdz 21 Narodziny Izaaka


Rdz 22 Poświęcenie Izaaka


Rdz 24 Swatanie Izaaka


Rdz 25,19-28 Narodziny Ezawa i Jakuba


Rdz 26 Izaak cichy i pokorny


Rdz 27 Błogosławieństwo JakubowiMożna też przeczytać na stronie: https://sites.google.com/view/zakochanywbiblii/izaak

Albertus - 2018-03-03, 15:50

Na stronie do której link podajesz pisze:

Cytat:
Żydzi do dzisiaj pełnią tę rolę. Kluczowym dokumentem jest uroczysta deklaracja Soboru Watykańskiego II „Nostra Aetate” podkreślająca, że my, narody, jesteśmy jedynie gałęziami dziczki oliwnej wszczepionymi do korzenia dobrej oliwki, którą jest naród żydowski.


Czy uważasz że tym korzeniem dobrej oliwki do której zostały wszczepione narody jest obecny naród żydowski który odrzuca Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię?

Ani w Biblii ani w „Nostra Aetate” nic takiego nie pisze więc może źle cię zrozumiałem?

ZakochanywBibli - 2018-03-03, 16:26

Albertus napisał/a:
Czy uważasz że tym korzeniem dobrej oliwki do której zostały wszczepione narody jest obecny naród żydowski który odrzuca Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię?


Obecni chrześcijanie pozostawiają wiele do życzenia: wyznają Jezusa wargami, ale żyją jakby Boga nie było.

Obecni Żydzi nie są lepsi, ale mimo wszystko są synami Izraela i jako tacy nadal dają świadectwo o Obietnicy danej Abrahamowi. Nawet jeśli większość Żydów odpycha narody, powinniśmy oprzeć się na "reszcie Izraela" - na garstce sprawiedliwych, którzy czczą Boga w swoim sercu.

Rzymian 11:17-36

Cytat:
17 Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, który byłeś dzikim drzewem oliwnym, zostałeś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego; 18 Nie wynoś się nad gałęzie. Jeśli jednak się wynosisz, wiedz, że nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń ciebie. 19 Ale powiesz: Odłamane zostały gałęzie, abym ja został wszczepiony. 20 Słusznie, z powodu niewiary zostały odłamane, ty zaś trwasz przez wiarę. Nie pysznij się, ale się bój. 21 Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, wiedz, że i ciebie nie oszczędzi. 22 Spójrz więc na dobroć i srogość Boga: srogość dla tych, którzy upadli, a dla ciebie dobroć, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. W przeciwnym razie ty też będziesz wycięty. 23 Lecz i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc ponownie ich wszczepić. 24 Jeśli bowiem ty zostałeś wycięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, a wbrew naturze zostałeś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o ileż bardziej ci, którzy są gałęziami naturalnymi, wszczepieni zostaną w swoje własne drzewo oliwne? 25 Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. 26 I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. 27 A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. 28 Tak więc co do ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców. 29 Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. 30 Jak bowiem wy kiedyś nie wierzyliście Bogu, ale teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich niewiary; 31 Tak i oni teraz stali się nieposłuszni, aby z powodu miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili. 32 Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować. 33 O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga! Jak niezbadane są jego wyroki i niedocieczone jego drogi! 34 Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był jego doradcą? 35 Lub kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę? 36 Z niego bowiem, przez niego i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

Albertus - 2018-03-03, 17:21

ZakochanywBibli napisał/a:
Albertus napisał/a:
Czy uważasz że tym korzeniem dobrej oliwki do której zostały wszczepione narody jest obecny naród żydowski który odrzuca Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię?


Obecni chrześcijanie pozostawiają wiele do życzenia: wyznają Jezusa wargami, ale żyją jakby Boga nie było.

Obecni Żydzi nie są lepsi, ale mimo wszystko są synami Izraela i jako tacy nadal dają świadectwo o Obietnicy danej Abrahamowi. Nawet jeśli większość Żydów odpycha narody, powinniśmy oprzeć się na "reszcie Izraela" - na garstce sprawiedliwych, którzy czczą Boga w swoim sercu.

Rzymian 11:17-36

Cytat:
17 Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, który byłeś dzikim drzewem oliwnym, zostałeś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego; 18 Nie wynoś się nad gałęzie. Jeśli jednak się wynosisz, wiedz, że nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń ciebie. 19 Ale powiesz: Odłamane zostały gałęzie, abym ja został wszczepiony. 20 Słusznie, z powodu niewiary zostały odłamane, ty zaś trwasz przez wiarę. Nie pysznij się, ale się bój. 21 Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, wiedz, że i ciebie nie oszczędzi. 22 Spójrz więc na dobroć i srogość Boga: srogość dla tych, którzy upadli, a dla ciebie dobroć, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. W przeciwnym razie ty też będziesz wycięty. 23 Lecz i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc ponownie ich wszczepić. 24 Jeśli bowiem ty zostałeś wycięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, a wbrew naturze zostałeś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o ileż bardziej ci, którzy są gałęziami naturalnymi, wszczepieni zostaną w swoje własne drzewo oliwne? 25 Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. 26 I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. 27 A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. 28 Tak więc co do ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców. 29 Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. 30 Jak bowiem wy kiedyś nie wierzyliście Bogu, ale teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich niewiary; 31 Tak i oni teraz stali się nieposłuszni, aby z powodu miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili. 32 Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować. 33 O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga! Jak niezbadane są jego wyroki i niedocieczone jego drogi! 34 Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był jego doradcą? 35 Lub kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę? 36 Z niego bowiem, przez niego i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.


Ale ja nie pytałem o twoją opinię kto jest dobry albo lepszy.

Pytałem:

Cytat:
Czy uważasz że tym korzeniem dobrej oliwki do której zostały wszczepione narody jest obecny naród żydowski który odrzuca Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię?


To konkretne pytanie i można na nie konkretnie odpowiedzieć...

Cytat:
powinniśmy oprzeć się na "reszcie Izraela" - na garstce sprawiedliwych, którzy czczą Boga w swoim sercu.


Co to znaczy "oprzeć się" w tym wypadku?

I kim konkretnie jest ta "reszta Izraela"?

ZakochanywBibli - 2018-03-03, 21:08

Albertus napisał/a:

I kim konkretnie jest ta "reszta Izraela"?

Kiedy żyd uznaje Jezusa, nie przestaje być żydem.

Tutaj jest obiecująca reszta Izraela:
http://medabrim.org.il/

EMET - 2018-03-03, 21:58

EMET:
Co się tyczy ‘Izaaka, syna Abrahama’, to mamy takie początkowe o owym oznajmienia ---
„Bóg [hebr.: < `ᵉlōhîm >] odrzekł: „Sara [hebr.: < ŝārā(h) >], twoja żona, na pewno urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak [hebr.:: < vᵊqārā`thā `ĕth-šᵊmô jĭcḥāq > /= < vᵊqārā`thā `ĕth-szᵊmô jĭc/chāq >/].” I zawrę z nim moje przymierze jako przymierze po czas niezmierzony dla jego potomstwa po nim.” -- Rodzaju 17:19; ‘PNŚ’.
„ „Jednakże moje przymierze ustanowię z Izaakiem [hebr.: < `ĕth-jĭcḥāq > /= < `ĕth-jĭc/chāq >/], którego Sara [hebr.: < ŝārā(h) >] ci urodzi w przyszłym roku w tymże wyznaczonym czasie”.” -- Rodzaju 17:21, ‘PNŚ’.
3 Toteż Abraham [hebr.: < `ăbhrāhām > /= < `ăwrāhām >/] nazwał swego syna, który mu się narodził i którego mu urodziła Sara [hebr.: < ŝārā(h) >], imieniem Izaak [hebr.: < jĭcḥāq > /= < jĭc/chāq >/]. 4 I Abraham obrzezał Izaaka, swego syna [hebr.: < văjjāmāl `ăbhrāhām `ĕth-jĭcḥāq bᵊnô > /= < văjjāmāl `ăwhrāhām `ĕth-jĭc/chāq bᵊnô >/], gdy ten miał osiem dni, tak jak Bóg [hebr.: < `ᵉlōhîm >] mu nakazał. 5 Abraham zaś miał sto lat, gdy mu się urodził jego syn Izaak [w hebr/ ‘imiona’ → jak wyżej]. ” -- Rodzaju 21:3 - 5, ‘PNŚ’.
W grece ‘LXX’ oraz w grece Ks. ‘NP’, mamy zapis – Ισαακ.
Imię „Izaak” -- występuje niejednokrotnie w tekście Ksiąg Nowego Przymierza.

Imię „Izaak” oznacza po prostu… „śmiech”, gdyż są okoliczności związane z jego urodzeniem i wcześniejszym oznajmieniem od Boga; jak to i mamy objaśnione w ‘Leksykonie ŚJ’ --
Izaak urodził się w niezwykłych okolicznościach. Zarówno jego ojciec, jak i matka byli już bardzo starzy i u Sary dawno zanikło miesiączkowanie (Rdz 18:11). Gdy więc Bóg powiedział Abrahamowi, że Sara urodzi mu syna, ten się roześmiał i powiedział: „Czyż człowiekowi stuletniemu urodzi się dziecko i czyż urodzi Sara, kobieta dziewięćdziesięcioletnia?” (Rdz 17:17). Kiedy usłyszała o tym Sara, również się roześmiała. Ale w następnym roku, „w wyznaczonym czasie”, urodziło się dziecko, co stanowiło dowód, że nie ma nic „zbyt niezwykłego dla Jehowy” (Rdz 18:9 - 15). Sara oznajmiła wtedy: „Bóg zgotował mi śmiech: każdy, kto o tym usłyszy, będzie się ze mnie śmiał”. Zgodnie z tym, co powiedział wcześniej Jehowa, chłopcu nadano stosowne imię Izaak, co znaczy „śmiech” (Rdz 17:19; 21:1-7).” -- ‘Tom I’, str. 843.
O reakcji ‘Abrahama’ [w hebr.: ‘Awraham’] oraz ‘Sary’, czytamy:
„ Wtedy Abraham padł na twarz i się roześmiał, i począł mówić w swym sercu: „Czyż człowiekowi stuletniemu urodzi się dziecko i czyż urodzi Sara, kobieta dziewięćdziesięcioletnia?” ” -- Rodzaju 17:17, ‘PNŚ’
Fragment: „i się roześmiał”, to w zapisie po hebrajsku:‎ וַיִּצְחָ֑ק -- < văjjĭcḥāq > /= < văjjĭc/chāq>/, od gram. rdzennej formy -- צחק // צָחַק -- < cāḥăq > /= < cāchăq >/ // < c ḥ q > /= < c ch q >/ //.
„ Przeto Sara roześmiała się [hebr.: < văttĭcḥăq ŝārā(h) > /= < văttĭc/chăq ŝārā(h) >/] w sobie, mówiąc: „Czy naprawdę mam zaznać rozkoszy, gdy już jestem sterana wiekiem, a i mój pan się zestarzał?” ” – Rodzaju 18:12, ‘PNŚ’.
Również w ww. 13 i 15 mamy o owej ‘reakcji Sary’ → „śmiania się”, ew. „roześmiania się”.
W. 13 brzmi: „ Wówczas Jehowa rzekł do Abrahama: „Czemuż to Sara się śmiała, mówiąc: ‘Czyż istotnie i naprawdę mam urodzić, chociaż się zestarzałam?’ ” [‘PNŚ’].
W. 15 brzmi: „Ale Sara zaczęła się zapierać, mówiąc: „Nie śmiałam się!” Bo się bała. Wtedy on rzekł: „Nie! Przecież się śmiałaś”.” [‘PNŚ’].
z w. 13 we fragmencie: „Czemuż to Sara się śmiała”… w hebr.: < lāmmā(h) zzĕ(h) cāḥªqā(h) ŝārā(h) > /= < lāmmā(h) zzĕ(h) cāchªqā(h) ŝārā(h) >/.
z w. 15 we fragmencie/tach: (1) „Nie śmiałam się!”; (2) „Nie! Przecież się śmiałaś”... hebr. (1) < lō` cāḥăqtî >/= < lō` cāchăqtî >/; hebr. (2) < lō` kî cāḥāqt > /= < lō` kî cāchāqt >/.

Stephanos, ps. EMET

Albertus - 2018-03-03, 22:44

ZakochanywBibli napisał/a:
Albertus napisał/a:

I kim konkretnie jest ta "reszta Izraela"?

Kiedy żyd uznaje Jezusa, nie przestaje być żydem.

Tutaj jest obiecująca reszta Izraela:
http://medabrim.org.il/


W jaki sposób "mielibyśmy się oprzeć" na tej rzekomej reszcie Izraela?

Co przez to rozumiesz?

Albertus - 2018-03-04, 19:47

ZakochanywBibli napisał/a:
Albertus napisał/a:

I kim konkretnie jest ta "reszta Izraela"?

Kiedy żyd uznaje Jezusa, nie przestaje być żydem.

Tutaj jest obiecująca reszta Izraela:
http://medabrim.org.il/


Większość Żydów odrzuciła Jezusa Chrystusa ale reszta Izraela Go przyjęła i na nich został założony Kościół - na 12 apostołach - Żydach, na Maryi - Żydówce i na innych tysiącach Żydów którzy uwierzyli w Jezusa.

Pierwotny Kościół składał się wyłącznie z Żydów i to oni są zapowiedzianą resztą Izraela i to do tej reszty do tego świętego korzenia szlachetnej oliwki zostały wszczepione narody jako gałęzie dziczki oliwnej.

Nie może być innej reszty Izraela na której moglibyśmy się oprzeć niż Kościół oparty na 12 apostołach Jezusa Chrystusa.

Naród żydowski to są odcięte gałęzie szlachetnej oliwki.

Jednak nadal ze względu na przodków są oni obiektem bożej miłości i w pewien sposób karmią się korzeniem dobrej oliwki jaki częściowo stanowią Stare przymierze i Boże obietnice zawarte w Starym Testamencie.

I te odcięte gałęzie są w pewnym sensie gałęziami naturalnymi i jako takie łatwo mogą być wszczepione w święty Korzeń jaki stanowi Kościół apostolski.I wielu Żydów którzy się nawrócili wydawało wspaniałe owoce i byli jak ojcowie rodzin którzy ze swego skarbca wydobywają rzeczy nowe i stare

Warunkiem jest jednak wiara w Jezusa Chrystusa i przyjęcie nauczania Kościoła.

Jachu - 2018-03-07, 17:00

Albertus napisał/a:
Warunkiem jest jednak wiara w Jezusa Chrystusa i przyjęcie nauczania Kościoła.


Gdzie Biblia o tym mówi,-o tym rzekomym nauczaniu Kościoła? Którego Kościoła?,Bowiem jest ich wiele o takich aspiracjach.

tropiciel - 2018-03-10, 08:43

Cytat:
Większość Żydów odrzuciła Jezusa Chrystusa ale reszta Izraela Go przyjęła i na nich został założony Kościół - na 12 apostołach - Żydach, na Maryi - Żydówce i na innych tysiącach Żydów którzy uwierzyli w Jezusa.

Pierwotny Kościół składał się wyłącznie z Żydów i to oni są zapowiedzianą resztą Izraela i to do tej reszty do tego świętego korzenia szlachetnej oliwki zostały wszczepione narody jako gałęzie dziczki oliwnej.

Nie może być innej reszty Izraela na której moglibyśmy się oprzeć niż Kościół oparty na 12 apostołach Jezusa Chrystusa.

Naród żydowski to są odcięte gałęzie szlachetnej oliwki.

Jednak nadal ze względu na przodków są oni obiektem bożej miłości i w pewien sposób karmią się korzeniem dobrej oliwki jaki częściowo stanowią Stare przymierze i Boże obietnice zawarte w Starym Testamencie.

I te odcięte gałęzie są w pewnym sensie gałęziami naturalnymi i jako takie łatwo mogą być wszczepione w święty Korzeń jaki stanowi Kościół apostolski.I wielu Żydów którzy się nawrócili wydawało wspaniałe owoce i byli jak ojcowie rodzin którzy ze swego skarbca wydobywają rzeczy nowe i stare

Warunkiem jest jednak wiara w Jezusa Chrystusa i przyjęcie nauczania Kościoła.


Całkowicie się z tym zgadzam, ale tym Kościołem, a dokładniej Zborem nie jest napewno kościół rzymsko-katolicki i jemu podobne i nie są wspólnoty, lub inne ugrupowania religijne - takie jak np. Badacze Pisma św. Epifaniści, mormoni, zielonosciątkowcy, itp., którzy sobie roszczą pretensje do bycia Nowym Izraelem i Ludem Bożym.


____________________________

Henryk - 2018-03-10, 08:57

tropiciel napisał/a:
Całkowicie się z tym zgadzam, ale tym Kościołem, a dokładniej Zborem nie jest napewno kościół rzymsko-katolicki i jemu podobne i nie są wspólnoty, lub inne ugrupowania religijne - takie jak np. Badacze Pisma św. Epifaniści, mormoni, zielonosciątkowcy, itp., którzy sobie roszczą pretensje do bycia Nowym Izraelem i Ludem Bożym.

A już z całą pewnością nie należy do Kościoła wiecznie kłótliwy i przemądrzały "tropiciel".

Queza - 2018-03-10, 11:41

Tropiciel to jednostka, która się wychyla całkiem, jest poza poza... :lol:
tropiciel - 2018-03-17, 11:01

Cytat:
Tropiciel to jednostka, która się wychyla całkiem, jest poza poza..


szukam prawdziwych uczniów Jezusa, ale nie takich, którzy są uczniami tylko z nazwy. Co do większości mam już odpowiednie zdanie, bo ani ich nauki jeśli można je tak nazwać, ani ich czyny nie świadczą o tym, by byli uczniami Jezusa.

Jachu - 2018-03-17, 11:28

Rz 10:2-5
2. Bo muszę im wydać świadectwo, że pałają żarliwością ku Bogu, nie opartą jednak na pełnym zrozumieniu.
3. Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga.
4. A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy.
5. Albowiem o sprawiedliwości, jaką daje Prawo, pisze Mojżesz: Kto je wypełnił, osiągnie przez nie życie.
(BT)

tropiciel - 2018-03-17, 11:30

Zainteresowanie moje wzbudzają jedynie ci wszyscy, którzy przede wszystkim :

1. szanują Boga Najwyższego i Jego Święte Imię, wielbiąc Go we wszelki możliwy sposób, co nie oznacza nadużywania Jego Imienia

2. szanują Syna Bożego i wszystko co mówił uznając go za jedynego Pośrednika między Bogiem a ludźmi, wywyższonego ponad anioły, króla królów

3. szanują Prawo Boże i je respektują

4 głoszą Słowo Boże ( a nie własne doktryny ) we wszelki możliwy sposób, również na ulicach

5. pomagają sobie wzajemnie pod każdym względem i nie uchylają się od pomocy bliźnim jeśli proszą o pomoc

6. posiadają dary świętego ducha Bożego widoczne na każdym miejscu, gdzie się znajdują

7. prowadzą życie na chwałę Bożą, a nie na własną ku zaspokajaniu swoich samolubnych pragnień

8. pracują nad sobą ku udoskonaleniu siebie na wzór Chrystusa nie gadaniną, lecz konkretnymi czynami, potwierdzającymi ich głęboką wiarę i oddanie Bogu.________________________Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group