To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Przekłady - PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA 2018

Bobo - 2020-07-06, 16:30

kansyheniek napisał/a:
Bobo, to zależy czy MarDebowi chodziło o boskość czy Boskość

A jaka różnica? Jak na razie MarDeb w ogóle się nie ustosunkowuje do tych kwestii.
Ja się odwołałem do wersetu jaki Ty podałeś a tam nie ma słowa ani boskość, ani Boskość tylko Bóg.
No a Bóg chyba jest B/boski nie? :-P

kansyheniek - 2020-07-06, 16:48

Bobo napisał/a:
No a Bóg chyba jest B/boski nie?

Jest B(b)oski,jest nie przecze.
Dla jednych jest B(b)oskie to,dla innych tamto,sam rozumiesz :-P

EMET - 2020-07-06, 20:05

kansyheniek napisał/a:
Cytat:
Czy to jest ten przekład, w którym wszystkie teksty NT mogące świadczyć o boskości Jezusa zostały zmienienione tak, aby tego nie pokazywać?


Henryk napisał/a:

Nie dla wszystkich Jezus- syn Marii- chodząc po ziemi był Bogiem.

Wg BT
Cytat:
Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. (28) Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!

Wg PNŚ
Cytat:
Odpowiadając, Tomasz rzekł do niego: „Mój Pan i mój Bóg
!

Czasami wystarczy bardzo niewiele by ziścić swoje rojenia...


EMET:
Tekst z Ewangelii wg Jana 20:28 jest jednym z - tak określanych - tekstów INTERPRETOWANYCH. Tego typu wersety, to też np.: Mat 28:19; // wg Jana 1:1, 18; // Dz Ap 20:28; // Rzym 9:5; // 2Kor 13:14/13/; Tyt 2:13; // Hebr 1:10 - 12 [bywa, że i w. 8]; // 1 Jana 5:20; ; // i inne tp.
Stanowią tzw. klasyczny arsenał dyskusyjny dla pewnych Argumentujących...

Co się tyczy wg Jana 20:28, to w. 31. ["trzy kroki" poniżej w. 28.] mamy jawnie napisane, iż "Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym".
Nadto tekst J 20:28 bywa rozmaicie interpretowany dlatego, iżróżne możliwości rozeznania => względem kogo Tomasz użył słowa tak zanotowane po grecku: ὁ κύριός μου καὶ ὁ θεός μου. trans.: < ho kyrios mou/=mu/ kai ho theos mou/=mu/ > = wg składni greckiego zapisu: "ten Pan mój i ten Bóg mój."; jako, iż dwukrotnie mamy rodzajnik określony < ho >. Z rozważań interpretacyjnych wynikało, czemu i osobiście [ja, E.] też dawałem wyraz, że równie dobrze frazę < ho kyrios mou/=mu/ > można odnieść do Pana Jezusa, natomiast frazę < ho theos mou/=mu/ > - do Boga: Ojca i Boga Jezusa. Rzecz jasna, iż zwolennicy doktryny Trójcy najchętniej interpretują tak, iż cały ten fragment [zanotowany po grecku] odnoszą do Jezusa: mimo tego, iż SĄ ŚWIADOMI jasnej i klarownej wypowiedzi zaraz w wersecie 31..
Są różne szkoły w wywodzeniu.

Mamy np. sytuację w 2Tym 1:18, gdzie też są ,różne szkoły wywodzenia'; o czym były już post/y/ na Forum. O ile bowiem mamy dwukrotnie "Pan", to... czy dwukrotnie do ,Pana Jezusa', dwukrotnie do ,Boga' [,Ojca i Boga Jezusa'] czy też 1 raz do ,Pana Jezusa' a 1 raz do ,Boga' [,Ojca i Boga Jezusa']. Nawet komentatorzy katoliccyrozmaitego zdania. :aaa:
W 'PNŚ-1997', mamy: "Oby Pan dał mu w owym dniu znaleźć miłosierdzie ze strony Jehowy. A wszystkie usługi, które świadczył w Efezie, znasz zupełnie dobrze."; // natomiast w edycji 'PNŚ-2018/2019': "Niech w wyznaczonym dniu Pan, Jehowa*, okaże mu miłosierdzie. Dobrze wiesz o wszystkim, co zrobił dla mnie w Efezie."; // w 'BT', II wyd.: "Niechaj mu da Pan w owym dniu znaleźć miłosierdzie u Pana. A jak wiele mi wyświadczył w Efezie, ty wiesz lepiej.".

Na tym Forum nie tylko ja [E.] pisałem o możliwym interpretowaniu wypowiedzi Tomasza, co też np. 'David77'. Zdania były podzielone; z tego, co pamiętam nawet nie tylko z dysput na tym Forum: ktoś miał ze mną wspólny pogląd [bodajże 'David77' - właśnie].

Osobiście uważam, jak i zawsze jestem zdania... liczy się wymowa CAŁEGO TEKSTU Biblii: względem tego, co dotyczy Ojca, Syna Bożego oraz ducha świętego [inni: Ducha Świętego]. O ile nawet, to "parę" wersetów ~interpretowanych~ jednak nie przesądza sprawy względem tego, co CAŁY TEKST Biblii [nie zaś umiejętnie i wyrywkowo wyselekcjonowane fragmenty] wyraziście mówi o ,Panu Jezusie, Synu Bożym'.
Fraza grecka - z wg Jana 20:28 - < ho theos mou/=mu/ > jest w pozostałych miejscach greki ,NP' użyta w odniesieniu do Boga [Ojca]: Mar 15:34[2x]; // 2Kor 12:21. //

O ile Bóg JHVH jest określony per "Bóg bogów", per "Bóg Pana naszego Jezusa" [Efez 1:17; // Obj 1:6a; / 3:2, 12], per "Wszechwładny Pan" [Adhonaj] \ i inne tp. \ - to jawnie mamy o pozycji Boga JHVH względem Jezusa; por. też Mar 12:29 - 33; // Jana 20:17; // 1Kor 3:23; / 8:4b - 6; / 11:3; // Hebr 1:9; // Judy 1:24, 25. ||| O ,duchu świętym' [inni: ,Duchu Świętym'] też było dużo post/ów/ na Forum: z przywoływaniem też opinii biblistów katolickich. ;-)

Stephanos, ps. EMET

kansyheniek - 2020-07-07, 13:35

EMET napisał/a:

Tekst z Ewangelii wg Jana 20:28 jest jednym z - tak określanych - tekstów INTERPRETOWANYCH. T

Tak,znam ten problem był on na tym forum przewałkowany i to nie raz.

EMET - 2020-07-07, 15:53

kansyheniek napisał/a:
EMET napisał/a:

Tekst z Ewangelii wg Jana 20:28 jest jednym z - tak określanych - tekstów INTERPRETOWANYCH. T

Tak,znam ten problem był on na tym forum przewałkowany i to nie raz.


EMET:
O ile znajdę "nieco czasu", to postaram się jeszcze raz "rozejrzeć się tu i ówdzie". Zobaczę i uczciwie napiszę: odnośnie próby wytłumaczenia wypowiedzi Tomasza.

Stephanos, ps. EMETPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group