To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Postacie - Bóg - stały czy zmienny?

Queza - 2019-01-18, 18:48
Temat postu: Bóg - stały czy zmienny?
Na kartkach Pisma Świętego można odnaleźć takie słowa:

"Ponieważ Ja, Pan, nie zmieniam się, dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście wyniszczeni" Księga Malachiasza 3.6

"Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności" List do Św. Jakuba 1.17

W przypisie do tego wersetu w Biblii Tysiąclecia czytamy, że "W przeciwieństwie do gwiazd Bóg nie podlega żadnym zmianom..."

Natomiast w książce Anselma Gruna pod tytułem "Odważ się zacząć na nowo" autor stwierdza:

"Bóg jest Kimś wiecznie nowym. Przez Jezusa Chrystusa obdarza on nas swoim świętym Duchem, który nas stale odnawia. Wytryskuje w nas źródło Ducha Świętego, które jest źródłem wiecznej odnowy" ... "Bóg nieustannie stwarza w nas wszystko na nowo" ... "Jest we mnie jednak Duch Święty, który wszystko odnawia. Nie oznacza to, że powinienem wymazać przeszłość z pamięci. Boży Duch jest zdolny na nowo uformować materiał mojego życia, który pozostawiła mi moja historia. W niezrównanych słowach wyraził to doświadczenie prorok Izajasz. Pisze on o młodzieńcach, którzy męczą się i nużą, chwieją się i słabną:

"lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą". Iz 40.31

Bóg nieustannie obdarza nas nową siłą.

Więc jak to jest: Bóg się zmienia, czy się nie zmienia?

Listek - 2019-01-18, 19:29

Queza napisał/a:
Więc jak to jest: Bóg się zmienia, czy się nie zmienia?


Bóg się nie zmienia, to człowiek ,pod wpływem ducha Bożego .z buntownika może się zmienić w posłuszne dziecko Boże, na wzór Mesjasza.

RM - 2019-01-18, 19:54

Bóg się nie zmienia, ale ludzie na przestrzeni historii tworzyli Jego fałszywe wizerunki, co może powodować wrażenie, że Bóg się zmienia.
Bóg staje się ciągle nowy w umysłach ludzi. Ludzie wciąż odkrywają Jego istotę i przymioty.

Jachu - 2019-01-18, 20:16

Mal. 3:5-10
5. Wtedy przyjdę do was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją - mówi Pan Zastępów.
6. Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba.
7. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, wtedy i Ja zwrócę się ku wam - mówi Pan Zastępów. Lecz wy pytacie: W czym mamy się nawrócić?
8. Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie! Lecz wy pytacie: W czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach.
9. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród.
10. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę.

(BW)

RN - 2019-01-18, 20:45

BÓG NIE ZMIENIA SWOICH POSTANOWIEŃ

KSIEGA MALACHIASZA 3.6. BIBLIA TYSIĄCLECIA

''Ponieważ Ja, Pan, nie odmieniam się, więc dlatego wy, synowie Jakuba, nie jesteście zniszczeni,''

BÓG ZMIENIA SWOJE POSTANOWIENIA

KSIEGA JONASZA 3. 10. BIBLIA TYSIĄCLECIA

''Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. ''

Queza - 2019-01-18, 21:19

Jezus Chrystus z Syna Bożego stał się gwiazdą poranną, to nie jest zmiana?
Listek - 2019-01-19, 20:08

Bóg nie zmienia tego co jest doskonałe, a daje łaskę i okazuje miłosierdzie niedoskonałym ludziom o złamanym duchu i skruszonym sercu.

Ps 19:8 "Prawo Boga doskonałe - krzepi ducha

Ps.51

3 Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!

19 Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.2Kor 13:11 "Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami."
1Tes 4:7 stern "Bóg bowiem nie powołał nas do życia nieczystego, lecz do świętego."

Queza - 2019-01-19, 23:11

Pierwsze słowa Ewangelii według Świętego Jana mówią: "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga". J 1.1-2 Bóg, którego ja znam (poznaje) nie używa słów.
Listek - 2019-01-20, 05:00

Queza napisał/a:
Bóg, którego ja znam (poznaje) nie używa słów.


Jl 2:28 nwt-pl ""A potem stanie się, że wyleję mego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie oraz wasze córki na pewno będą prorokować. A waszym starcom śnić się będą sny. Młodzieńcy wasi zaś będą mieć wizje."

Quezo,bywa,że dopiero prorok tłumaczy słowami otrzymane od Boga sny i wizje .Iz 58:11 "Bóg cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.

chryzolit - 2019-01-20, 09:57

R.N-napisał.
Cytat:
BÓG NIE ZMIENIA SWOICH POSTANOWIEŃ

KSIEGA MALACHIASZA 3.6. BIBLIA TYSIĄCLECIA

''Ponieważ Ja, Pan, nie odmieniam się, więc dlatego wy, synowie Jakuba, nie jesteście zniszczeni,''

BÓG ZMIENIA SWOJE POSTANOWIENIA

KSIEGA JONASZA 3. 10. BIBLIA TYSIĄCLECIA

''Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. ''

Zauważamy że na temat zmienności,czy niezmienności Boga,często padaja opinie rózne,powodem jest tekst,który często jest wyrwany z kontekstu,którego odczytujemy w zależności od naszych przekonań.

Queza-napisała.
Cytat:
Na kartkach Pisma Świętego można odnaleźć takie słowa:

"Ponieważ Ja, Pan, nie zmieniam się, dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście wyniszczeni" Księga Malachiasza 3.6

"Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności" List do Św. Jakuba 1.17

Również rozumię że Bóg jest stały-niezmienny,tylko nasza ludzka ocena jest zmienna.
Dlaczego???
Bóg-Stwórca prawie cały kontakt z człowiekiem opiera na warunkowości.
Przymierze z Izraelem oraz prawo to wyrażnie pokazuje.Bóg dał obietnice Izraelowi na wieczne czasy,że mu będzie błogosławił i chronił,
Posłał proroków,którzy o tym prorokowali,specjalna opieka miała być oczywista,ale pod jednym warunkiem.
Tym warunkiem jest posłuszeństwo.
2Moj.19-5.
Teraz jeśli pilnie będziecie słuchać głosu mego,i strzec mojego przymierza,będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów itd.
Bóg dał wiele obietnic,gwarancji ich wypełnienia,gdyby ten naród zachował warunki przymierza,ale z historii dowiadujemy się,że tego nie uczynił.
I również Bóg zapowiedział co będzie czekać za nie dochowanie warunków wierności.
Dlatego też Bóg nie dochował obietnic,które wcześniej wypowiedział.
Bo miały one charakter warunku.
Bóg jest niezmienny od samego początku w tych relacjach,czytelny.
Ale to w jaki sposób Bóg traktował Izraela,było zależne od niego samego.
Pozdrawiam.

efroni - 2019-01-20, 10:31
Temat postu: Re: Bóg - stały czy zmienny?
Queza napisał/a:
Na kartkach Pisma Świętego można odnaleźć takie słowa:

"Ponieważ Ja, Pan, nie zmieniam się, dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście wyniszczeni" Księga Malachiasza 3.6

"Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności" List do Św. Jakuba 1.17

W przypisie do tego wersetu w Biblii Tysiąclecia czytamy, że "W przeciwieństwie do gwiazd Bóg nie podlega żadnym zmianom..."

Natomiast w książce Anselma Gruna pod tytułem "Odważ się zacząć na nowo" autor stwierdza:

"Bóg jest Kimś wiecznie nowym. Przez Jezusa Chrystusa obdarza on nas swoim świętym Duchem, który nas stale odnawia. Wytryskuje w nas źródło Ducha Świętego, które jest źródłem wiecznej odnowy" ... "Bóg nieustannie stwarza w nas wszystko na nowo" ... "Jest we mnie jednak Duch Święty, który wszystko odnawia. Nie oznacza to, że powinienem wymazać przeszłość z pamięci. Boży Duch jest zdolny na nowo uformować materiał mojego życia, który pozostawiła mi moja historia. W niezrównanych słowach wyraził to doświadczenie prorok Izajasz. Pisze on o młodzieńcach, którzy męczą się i nużą, chwieją się i słabną:

"lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą". Iz 40.31

Bóg nieustannie obdarza nas nową siłą.

Więc jak to jest: Bóg się zmienia, czy się nie zmienia?


To że Bóg nieustannie obdarza nas nową siłą nie oznacza że Bóg się zmienia , że moc , siła Bożej miłości się zmienia
"Odważ się zacząć na nowo" - ten tytuł wskazuje że to człowiek [budząc się co rano ] powinien zacząć od nawa
Człowiek jest niedoskonały , ma braki i człowiek powinien mieć tego świadomość
a budząc się co rano otrzymuje nowe siły od Boga, by te braki[puste miejsca] wypełniać, pracując dla osiągnięcia podobieństwa do swego Boga

Bog jest miłością - istotą (sedno , clou) Boga jest miłość .
Bóg i Jego miłość są jednością . Bóg jest doskonały i Jego miłość jest doskonała i Bóg się nie zmienia i Jego miłość się nie zmienia .

Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania.
I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Ten cytat świadczy o Bożej miłości , o Bożym miłosierdziu a nie o Bożej zmienności .

Quinque - 2019-01-20, 14:21

RN napisał/a:
BÓG NIE ZMIENIA SWOICH POSTANOWIEŃ

KSIEGA MALACHIASZA 3.6. BIBLIA TYSIĄCLECIA

''Ponieważ Ja, Pan, nie odmieniam się, więc dlatego wy, synowie Jakuba, nie jesteście zniszczeni,''

BÓG ZMIENIA SWOJE POSTANOWIENIA

KSIEGA JONASZA 3. 10. BIBLIA TYSIĄCLECIA

''Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. ''


No i jest to oczywista antropomorfizacja

Queza - 2019-01-20, 14:24

Quinque napisał/a:
No i jest to oczywista antropomorfizacja


Kurde... jakie Ty Quinque słowa używasz. :crazy:

RN - 2019-01-20, 14:36

To ja już nie wiem, czy to jest tekst wyrwany z kontekstu, Boże miłosierdzie, czy może antropomorfizacja
Luba - 2019-01-20, 14:40

Quinque napisał/a:


No i jest to oczywista antropomorfizacjaTak jak oczywiste jest to, ze judaizm, chrzescijanstwo plus islam nadali Bogu cechy ludzkie (osobowe) :-D

Krk nawet trojosobowe...!Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group