To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Ogólnie o Biblii - Izrael.

chryzolit - 2019-02-12, 18:38
Temat postu: Izrael.
Do Tematu.
Wielu,również ja często powtarzam słowo Izrael,ale pod tym wyrazem,często kryje się nieprawda.Jakie są historyczne dzieje Izraela?
Pozdrawiam.

Jachu - 2019-02-12, 19:35

1 Moj. 35:10
10. I rzekł mu Bóg: Imię twoje jest Jakób; nie tylko będzie zwane imię twoje na potem Jakób, ale Izrael będzie imię twoje; i nazwał imię jego Izrael.
(BG)

1 Moj. 32:28
28. I rzekł: Nie będzie nazywane więcej imię twoje Jakób, ale Izrael; boś sobie mężnie poczynał z Bogiem, i z ludźmi, i przemogłeś.
(BG)

chryzolit - 2019-02-12, 20:23

Ks.prof.Chrostowski.
Krótka historia.
Cytat:
Izraelici prowadzeni przez Mojżesza udali się z Egiptu do Palestyny. Po okresie rządów sędziów nastąpił okres monarchii. Kolejnymi władcami byli: Saul, Dawid i Salomon. Po śmierci w 870 roku p.n.e. Salomona monarchia rozpadła się na dwa królestwa. Północne królestwo Izraela z stolicą w Samarii i południowe królestwo Judy z stolicą w Jerozolimie (rządzone przez dynastie pochodzącą od Dawida).

Historia królestw składała się z zamachów stanu prowadzących do zmian rządzących, wzajemnych konflikty Judejczyków z Izraelitami. W 732 roku p.n.e. Asyryjczycy napadli na Izrael i deportowali Izraelitów (późniejsze 10 zaginionych plemion Izraela). Babilon najechał później Judeę, za biblijnych Żydów uznawano więc potem Judejczyków z pokolenia Judy i Benjamina

Tak,dokładnie.
Co stało sie z 10-pokoleniami Izraela,niektórzy piszą jedenastoma,ponieważ zaliczają do tej grupy również cześć pokolenia Benjamina.???
Pozdrawiam.

chryzolit - 2019-02-13, 14:42

Dlatego istnieje pytanie??
Kto tworzy,jacy ludzie współczesne państwo Izrael???.
Pozdrawiam.

Jachu - 2019-02-13, 14:55

Bez komentarza:


Zach. 8:20-23
20. Tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze będzie tak, że przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast.
21. Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc: Nuże, pójdźmy przebłagać oblicze Pana i szukać Pana Zastępów! Ja także pójdę!
22. I przyjdzie wiele ludów i potężnych narodów, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalemie i przebłagać oblicze Pana.
23. Tak mówi Pan Zastępów: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.

(BW)

chryzolit - 2019-02-13, 15:05

Kiedy i jak Jachu rozumiesz wypełnienie tego proroctwa?
Pozdrawiam.

Jachu - 2019-02-13, 16:34

Myślę,że niezbyt długo się okaże zmiana/przemiana w dziejach ludzkości. gdyby na zawsze miało być odwłaczanie,to w rezultacie nastąpił by upadek ogólnoświatowy.
Świat się "kurczy"pod względem dalszej przydatności dla życia na nim dla wszystkich gatunków egzystencji,a przecież nie jest on z gumy i nie rozciągnie się w Kosmos.

Ale jednak Biblia daje pewność zbawienia.

Mal. 4:2
2. Ale wam, którzy się boicie imienia mego, wznijdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego; tedy wychodzić będziecie, i porościecie jako cielęta karmne.
(BG)


"Słońce Sprawiedliwości" to jedno z imion,jedna z funkcji Jezusa Chrystusa w odnawiającym się Królestwie Bożym

chryzolit - 2019-02-13, 23:08

Jachu-z tym ostatnim postem identyfikuje się.
Ale do porzedniego chciałbym się odnieść jak pozwolisz.

Narodem wybranym w wieku ewangelicznym,jest lud wiary,ze wszystkich narodów na jednakowych warunkach.
Dlatego,podkreślam idac śladem Apostołów,wszystkie obietnice jakie ma ten lud,też maja charakter warunku.
Jeżeli dochowa się wierności nagroda uczekuje,jeżeli się nie zachowa się samego siebie w wierze,obietnice,przepadają.
Ta sama metoda,warunek,był pod St.Przymierzem,dlatego te obrazy są lekcjami,cieniem,czy obrazem na No.Izrael w Jezusie,który jest narodem wybranym..
W wizjach Królestwa Jezusowego jest tylko jedna Jerozolima i Syjon,która przyniesie przebaczenie i życie.A jest to No Jeruzalem,oraz Syjon.Jest to Chrystus wraz z małżonką,jako dawcy zycia.
Nie ma tam fizycznej Jerozolimy ani fizycznego Izraela.
Pozdrawiam.

Jachu - 2019-02-14, 11:17

Gal. 4:22-31
22. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej.
23. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy.
24. A to jest powiedziane obrazowo: oznaczają one dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar.
25. Hagar jest to góra Synaj w Arabii; odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi.
26. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą.
27. Jest bowiem napisane: Raduj się, niepłodna, która nie rodzisz, Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, Ty, która nie znasz bólów porodowych, Bo więcej dzieci ma opuszczona Niż ta, która ma męża.
28. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście,
29. Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według Ducha, tak i teraz,
30. lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej: nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej,
31. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej!

(BW)

chryzolit - 2019-02-14, 11:48

Tak,Jachu.
Cytat ciekawy i również to podkreślenie.
Ap.pisze o dwóch przymierzach
A to jest powiedziane obrazowo: oznaczają one dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar.
25. Hagar jest to góra Synaj w Arabii; odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi.

To przymierze,które było zawarte tylko z narodem Izraelskim,miało czasowe znaczenie.
Pan Jezus zakończył jego działanie przez, swą,śmierc,ale to przymierze z wolnej,to jest nadzieja nasza.
Ponadto bardzo ciekawe stwierdzenie Pawła.
lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej: nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej,
31. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej!

Nie będzie dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej.
Dziedziczy wszystko syn wolnej.
To jest ważne przesłanie.
Pozdrawiam.

Jachu - 2019-02-14, 12:05

No ale są Uczestnicy,którzy tego nie chcą przyjąć do świadomości i z uporem maniakalnym,wciąż odnoszą się do Przymierza Zakonu,które zawarte zostało przecież z Izraelitami,- nie ludźmi z narodów.
chryzolit - 2019-02-14, 18:20

Różni ludzie maja różne interesy,z takiego kreownia zakonu.
Nie zawsze religijne.
Ale,dla tych,którzy mają chęć zrozumienia przekazu Biblijnego,jeżeli chcą,to zawsze jest to możliwe.
Wchodzimy w czasy,które mogą mieć charakter ucisku,ale może to być rożnie interpretowane przez różne osoby.
Czas przełomu epok,jest coraz bliżej,dlatego różne wydarzenia będa przyspieszać.
Ale dla tych,którzy oczekują na Królestwo,jest to znak czasu,który powinien powodować podnoszenie głów,bo Królestwo się zbliża.
Pozdrawiam.

Korn - 2019-03-17, 15:45

W ortodoksyjnym judaizmie jest tak, że to Mesjasz musi przyjść i zbudować Izrael. Ciekawe jest to, że Mesjasz jeszcze nie przyszedł a Izrael już stoi.
efroni - 2019-03-17, 19:00

Współczesny Izrael utworzyli syjoniści [ruch polityczny] nie oglądając się na Mesjasza .
chryzolit - 2019-03-17, 19:34

Tak,tylko kto tworzy współczesne panstwo Izrael?.
Pozdrawiam.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group