To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY biblia.webd.pl

Postacie - Król Uzzjasz

tessa - 2007-07-05, 22:34
Temat postu: Król Uzzjasz
Król Uzzjasz ...oto jego historia.II Kronik 26:1-23
Syn Amacjasza ,zaczął królować w Judzie mając 16 lat i królował 52 lata.
Jak czytamy w 4 i 5 wersecie:
"I czynił on to co słuszne w oczach Jehowy
zgodnie ze wszystkim co uczynił Amacjasz
jego ojciec.
I wciąż starał się szukać Boga za dni Zachariasza
który uczył bojażni przed prawdziwym Bogiem
a w dniach gdy szukał Jehowy
prawdziwy Bóg darzył go powodzeniem".
I choć Uzzjasz na początku był wierny Bogu,nie ustrzegł się pułapki,
którą na niego zastawił Szatan.
Jak dalej czytamy:
"Gdy urósł w siłę jego serce stało się wyniosłe..."
Złożył kadzidło na ołtarzu Jehowy ,choć nie miał do tego prawa.Tylko kapłani
mieli prawo do składania kadzidła i do zbliżania się do ołtarza.
Liczb 1:51
Dlatego za nim wszedł kapłan Azariasz a z nim kapłani Jehowy i powiedzieli:
"Nie twoja to rzecz Uzzjaszu palić kadzidło Jehowie
lecz palenie kadzidła jest rzeczą kapłanów
synów Aarona uświęconych.Wyjdż z sanktuarium
postąpiłeś bowiem wiarołomnie
i nie przysporzy to chwały ze strony Jehowy Boga".
Zatem udzielili mu dobrej rady,ale czy jej posłuchał?
Jak dalej czytamy Uzzjasz nie okazał skruchy,lecz zezłościł się na kapłanów.
W tej samej chwili pojawił się trąd na jego czole i Uzzjasz pozostał trędowaty
aż do dni swej śmierci.
Jak widzimy dobry początek w służeniu Bogu Jehowie nie znaczy wcale,że w tej
prawości zostanie ktoś do końca.Dlatego jak mądra jest rada aby czuwać i zawsze
być gotowym.
Dlaczego Uzzjaszowi tak trudno było przyznac ,że potrzebuje rady?
Na przeszkodzie stała pycha ,wyniosłość i wygórowane mniemanie o sobie.
Gdy ktoś sobie wmówi,że ze względu na wiek,zajmowaną pozycję,wiedzę zasługuje
na szczególne traktowanie i względy-taka osoba nie jest skłonna przyjmować
żadnych rad.Rady kierowane do takiej osoby napotykają na nieprzebyty mur.
Osoba nadęta pychą ,sądzi,że udzielając jej rad chce się jej przypisać jakąś
słabość lub zepsuć opinię.
Ale to właśnie pycha jest wyrazem słabości.Taką pułapkę zastawia na ludzi
Szatan aby przyćmić ich zdolność myślenia ,wskutek czego człowiek odrzuca
życzliwą pomoc udzielaną mu przez Jehowę,Jego Słowo i Jego organizację.
Ale Bóg ostrzega:
"Pycha poprzedza upadek
a duch wyniosły potknięcie".
Przysłów 16:18
Tak się stało z królem Uzzjaszem i to jest dla nas przestrogą.

Anonymous - 2007-07-06, 16:37
Temat postu: Re: Król Uzzjasz
tessa napisał/a:
Król Uzzjasz ...oto jego historia.
Jak widzimy dobry początek w służeniu Bogu Jehowie nie znaczy wcale,że w tej
prawości zostanie ktoś do końca.Dlatego jak mądra jest rada aby czuwać i zawsze
być gotowym.
Dlaczego Uzzjaszowi tak trudno było przyznac ,że potrzebuje rady?
Na przeszkodzie stała pycha ,wyniosłość i wygórowane mniemanie o sobie.
Gdy ktoś sobie wmówi,że ze względu na wiek,zajmowaną pozycję,wiedzę zasługuje
na szczególne traktowanie i względy-taka osoba nie jest skłonna przyjmować
żadnych rad.Rady kierowane do takiej osoby napotykają na nieprzebyty mur.
Osoba nadęta pychą ,sądzi,że udzielając jej rad chce się jej przypisać jakąś
słabość lub zepsuć opinię.
Ale to właśnie pycha jest wyrazem słabości.Taką pułapkę zastawia na ludzi
Szatan aby przyćmić ich zdolność myślenia ,wskutek czego człowiek odrzuca
życzliwą pomoc udzielaną mu przez Jehowę,Jego Słowo i Jego organizację.
Ale Bóg ostrzega:
"Pycha poprzedza upadek
a duch wyniosły potknięcie".
Przysłów 16:18
.

Powiedz to rządzącym w twojej religii i napisz do ciała kierowniczego dlaczego nie przyjmują rady. Wiesz że ich pycha w tym że mają prawdziwą religię i monopol na prawdę to pułapka zarzucona przez szatana.

tessa - 2007-07-06, 19:52

A może to jest rada dla ciebie?
Anonymous - 2007-07-06, 20:34

tessa napisał/a:
A może to jest rada dla ciebie?
To dotyczy wszystkich a nie tylko wybranych, więc napisz do ciała by słuchało Ducha. Dlaczego wy słuchacie ciała zamiast Ducha? To nie ciało ma kierować ludźmi tylko Duch.
Ciało kierownicze, co to jest? Powinien być Duch kierowniczy. Nie słuchaj ciała kierowniczego, słuchaj co mówi Duch.
Obj. 3:6
6. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.
(BW)

tessa - 2007-07-07, 18:35

Lucyfer napisał/a:
Obj. 3:6
6. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.


Do jakich zborów mówi duch?

Anonymous - 2007-07-07, 19:55

tessa napisał/a:
Lucyfer napisał/a:
Obj. 3:6
6. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.


Do jakich zborów mówi duch?
Duch mówi do tych siedmiu zborów które są opisane w Apokalipsie. Jezus trzyma w ręce siedem gwiazd, to jest siedem duchów Bożych zesłanych na tę ziemię. Jak się zacznie wielki ucisk to do tych zborów przyjdą ludzie ze wszystkich religii.
Tak jak w pierwszym wieku tak i teraz Jezus ma siedem zborów. W tych zborach są teraz ludzie którzy je rozpoznali. To nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek religią tego świata.
Przeczytaj w Apokalipsie co Jezus mówi do tych zborów.
Obj. 3:7-13
7. A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy.
8. Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia
9. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.
10. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.
11. Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej,
12. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.
13. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.
(BW)

To mówi Duch do 6-go zboru.
Przeczytaj wszystkie wypowiedzi do tych siedmiu zborów i zastanów się co mówi Duch.

tessa - 2007-07-07, 20:08

Lucyfer napisał/a:
Duch mówi do tych siedmiu zborów które są opisane w Apokalipsie. Jezus trzyma w ręce siedem gwiazd, to jest siedem duchów Bożych zesłanych na tę ziemię. Jak się zacznie wielki ucisk to do tych zborów przyjdą ludzie ze wszystkich religii.


Naprawdę wszyscy zmieszczą się w siedmiu zborach?

Anonymous - 2007-07-07, 20:21

tessa napisał/a:
Lucyfer napisał/a:
Duch mówi do tych siedmiu zborów które są opisane w Apokalipsie. Jezus trzyma w ręce siedem gwiazd, to jest siedem duchów Bożych zesłanych na tę ziemię. Jak się zacznie wielki ucisk to do tych zborów przyjdą ludzie ze wszystkich religii.


Naprawdę wszyscy zmieszczą się w siedmiu zborach?
Zmieszczą się i jeszcze będą wolne miejsca. Czekają na ciebie w wielkim ucisku.
Obj. 22:17
17. A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.
(BW)

Ale najpierw musi upaść Babilon, wtedy będziesz mogła przyjść z wielkiego ucisku.
Obj. 7:13-14
13. I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli?
14. I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.
(BW)

tessa - 2007-07-07, 23:59

Czy według ciebie wszystko co napisano w księdze Objawienia należy rozumieć dosłownie?
Miłujący prawdę - 2007-10-27, 12:51

Uzzjasz stał się sławny dzięki swym sukce­som militarnym, odniesionym z pomocą Jehowy. Odzyskał dla królestwa Judy i odbudował Elat (Elot), miasto położone nad zatoką Akaba.
Toczył zwycięskie walki z Filistynami - zrobił wyłomy w murach Gat, Jabne i Aszdodu, po czym w oko­licach Aszdodu zbudował miasta.
Pokonał także Arabów i Meunitów oraz zmusił Ammonitów do płacenia Judzie daniny. Dysponował silnym i do­brze uzbrojonym wojskiem, które w końcu składa­ło się z
307 500 mężczyzn pod wodzą 2600 na­czelników domów patriarchalnych.
Uzzjasz lepiej też obwarował Jerozolimę, w której ponadto spo­rządził machiny wojenne (2K1 14:22; 2Kn 26:2, 6-9, 11-15).
Poza tym król ten żywo interesował się rolnic­twem, w tym hodowlą zwierząt. Kazał wykuć wiele cystern, by stadom nie brakowało wody, oraz wznieść wieże na pustkowiu, przypuszczalnie po to, by pasące się zwierzęta chronić przed rabu­siami. Dbał również o rolnictwo i uprawę wino­rośli w górach i w Karmelu (2Kn 26:10).
Imponujące osiągnięcia najwyraźniej wbiły Uzzjasza w pychę-tak dalece, że wtargnął do Miejsca Świętego w świątyni, chcąc spalić ka­dzidło.
Arcykapłan Azariasz i 80 podległych mu kapłanów bezzwłocznie weszli za królem, potępili go za to bezprawie i polecili mu opuścić sank­tuarium.
Uzzjasz trzymał jeszcze w ręku kadziel­nicę do palenia kadzidła i złościł się na kapła­nów, gdy w wyniku cudu został dotknięty na czole trądem.
Wtedy kapłani szybko wypędzili go ze świątyni. Jako nieczysty trędowaty, Uzzjasz nie mógł oddawać Bogu czci w tym miejscu ani też pełnić obowiązków króla. Dlatego do dnia śmierci mieszkał w specjalnym domu, a sprawami pań­stwa zajmował się Jotam, jego syn (2Kn 26:16-21).Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group