To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Duch Święty - Pochodzenie Ducha Świętego

nike - 2009-12-06, 23:39

Pietr napisał/a:
Duch Święty pochodzi zarówno od Ojca jak i od Syna.
Ducha Świętego posłał więc i Ojciec, i Syn, bo Ojciec i Syn są Jednością.
Syn jest w Ojcu a Ojciec jest w Synu.
Duch Chrystusowy i Duch Święty to ten sam Duch.
Ojciec, Syn i Duch Święty jest Jednym i Tym Samym. Wszystkim w Jednym.
_____________


Nie. Duch Św. pochodzi tylko od Boga Jehowy. Ja w poście dałam kilka dowodów i tez dałam link, gdzie można sobie poczytać o Duchu Św. A ty tak na sucho? Bez żadnego dowodziku biblijnego?

kwant - 2009-12-07, 00:58

angelo napisał/a:
Bóg jest Duchem Świętym,Bożą energią,z której wszystko powstało i powstaje.Ona ożywia wszystko co żyje.Bóg daje swojego Ducha Świętego.

Jak już tak twierdzisz, to raczej daje siebie. Dosłownie daje swój przykład doskonałej świętości do naśladowania. Kto to najlepiej potrafi, ten najwięcej posiadł Jego ducha.

angelo napisał/a:
Dlatego przez niego jest wszystkim i we wszystkich obecny.

... a w Diable i pozostałych demonach?

Henryk - 2009-12-07, 08:35

angelo napisał/a:
Bóg jest Duchem Świętym,Bożą energią,z której wszystko powstało i powstaje.

Ciekawe...ciekawe...
A jakiś dowód na takie twierdzenie?
Bóg to energia?
Jeśli "przystopuje" do podświetlnej to będzie materią?
:roll: :lol:

EMET - 2009-12-07, 11:03

nike napisał/a:
Pietr napisał/a:
Duch Święty pochodzi zarówno od Ojca jak i od Syna.
Ducha Świętego posłał więc i Ojciec, i Syn, bo Ojciec i Syn są Jednością.
Syn jest w Ojcu a Ojciec jest w Synu.
Duch Chrystusowy i Duch Święty to ten sam Duch.
Ojciec, Syn i Duch Święty jest Jednym i Tym Samym. Wszystkim w Jednym.
_____________


Nie. Duch Św. pochodzi tylko od Boga Jehowy. Ja w poście dałam kilka dowodów i tez dałam link, gdzie można sobie poczytać o Duchu Św. A ty tak na sucho? Bez żadnego dowodziku biblijnego?EMET:
Uważam, że sedno sprawy mamy w wypowiedzi Jezusa: "Ale wspomożyciel, duch święty [inni: Duch Święty], którego Ojciec pośle w moim imieniu, ten was nauczy wszystkiego i przywiedzie wam na pamięć wszystko, co ja wam powiedziałem." - wg Jana 14:26.

Kwestia tzw. 'pochodzenia Ducha Świętego' ma związek, o czym już powyżej pisałem, z tzw. "Filioque" - np.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Filioque
Wszystko oscyluje wokół doktryny Trójcy i dlatego takie roztrząsania.

Taka nawet wypowiedź z wg Łukasza 24:49: "A oto ja zsyłam na was to, co obiecał mój Ojciec. Wy jednak przebywajcie w mieście, aż zostaniecie przyodziani mocą z wysokości".

Też: "a ja poproszę Ojca i da wam innego wspomożyciela, aby był z wami na wieki –" - wg Jana 14:16.

Prawdę o duchu świętym [inni: Duchu Świętym] takoż i 'pochodzeniu' -- mamy w całym tekście Biblii.
Można dostrzec nie tyle próbę dowiedzenia się prawdy o tożsamości tegoż "ducha" [inni: "Ducha"], co raczej takie zestawianie tekstów, iżby wyszło, że jednak "Jezus = JHVH" oraz także to, że: "Duch Święty jest jednak Trzecią Osobą Trójcy".

I o to tutaj głównie chodzi; tak myślę.

Także wypowiedź Jezusa: "Kiedy przybędzie wspomożyciel, którego ja wam poślę od Ojca – duch prawdy, który wychodzi od Ojca – ten będzie świadczył o mnie;" - wg Jana 15:26.
Podobnie też tekst wg Jana 16:13 - 15 świadczy, że to Ojciec sprawił wobec Jezusa, co sprawił.


Stephanos, ps. EMET

Pietr - 2009-12-07, 21:36

nike napisał/a:
Pietr napisał/a:
Duch Święty pochodzi zarówno od Ojca jak i od Syna.
Ducha Świętego posłał więc i Ojciec, i Syn, bo Ojciec i Syn są Jednością.
Syn jest w Ojcu a Ojciec jest w Synu.
Duch Chrystusowy i Duch Święty to ten sam Duch.
Ojciec, Syn i Duch Święty jest Jednym i Tym Samym. Wszystkim w Jednym.
_____________


Nie. Duch Św. pochodzi tylko od Boga Jehowy. Ja w poście dałam kilka dowodów i tez dałam link, gdzie można sobie poczytać o Duchu Św. A ty tak na sucho? Bez żadnego dowodziku biblijnego?


nike,
chesz dowodów? Proszę.

Jana 20,22 A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im:
Weźmijcie Ducha Świętego.

Tu jest wyraźnie napisane, że Jezus tchnął na nich Ducha Świętego.

Uczynił to także Ojciec, bo zawsze to, co czyni Syn, czyni Ojciec.
Jana 5,19 Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni;
co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni.


Tu Jezus obiecuje, że Ojciec pośle Ducha Świętego.
Jana 14,26 Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle
w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.


Tutaj Jezus obiecuje Apostołom, że to On pośle Ducha Świętego.
Jana 16,7 Lecz ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym ja
odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was.Z powyższych wersetów jasno wynika, że i Ojciec, i Syn posyłają Ducha Świętego.

------------

Teraz dowód na to, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna.

List do Rzymian 8,9 Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was.
Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.

Z kontekstu tej wypowiedzi nie trudno domyśleć się, że Duch Święty to Duch Chrystusowy.

Kolejny werset logicznie wskazuje na to, że obecność Ducha Świętego w adresatach
Pawłowego listu, to obecność samego Chrystusa.
(10) Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe
z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie.


W następnym wersecie czytamy:
(11) A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka
w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne
ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.

I tutaj również jest mowa o tym samym Duchu i o Jego pochodzeniu od Boga.
Jest to Duch Tego, który Jezusa wskrzesił zmartwych.

Mógłby ktoś sugerować, że Duch Chrystusowy, to duch jaki posiada każdy człowiek,
że to o ducha ludzkiego chodzi, bo Jezus jest człowiekiem.
Brałem to pod uwagę, ale niestety, z kontekstu wynika co innego.

Warto jeszcze rozważyć poniższy fragment aby przekonać się, że kiedy mowa o Duchu
Chrystusowym, to nie o ducha ludzkiego chodzi.
1 Piotra 1,
(10) Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali
o przeznaczonej dla was łasce, (11) starając się wybadać, na który albo na jaki to
czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia,
mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie.


Jeśli te dowody Ciebie nike nie przekonują, to ja nie zamierzam Cię przekonywać.
Może przekona Cię o tym właśnie Duch Święty, bo to właśnie dzięki Niemu możemy
wyznawać, że Jezus jest Panem.

Zdrówka

nike - 2009-12-07, 21:49

Pietr napisał/a:
nike,
chesz dowodów? Proszę.

Dziękuję, tak właśnie mi sie podoba.

Pietr napisał/a:
Jana 20,22 A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im:
Weźmijcie Ducha Świętego.
Tu jest wyraźnie napisane, że Jezus tchnął na nich Ducha Świętego.


Tak, tylko nie swojego ducha, tylko Ojca swojego tchnął na nich ducha.

Pietr napisał/a:
Jana 5,19


Pietr napisał/a:
Z powyższych wersetów jasno wynika, że i Ojciec, i Syn posyłają Ducha Świętego.

Tak, tylko,że ten duch, pochodzi tylko od Boga Jehowy, pomimo,że Jezus nim dysponował. Apostolowie, też nakładali ręce i przekazywali ducha Świętego, ale nie był to ich duch tylko Boży duch.

Pietr - 2009-12-07, 22:43

nike,
to, że Jezus mógłby posłać nie Swego Ducha, lecz Ojca brałem pod uwagę we
własnych rozważaniach na ten temat i przewidziałem taką argumentację,
którą właśnie przedstawiłaś.
Z tego również powodu podałem dowody świadczące o pochodzeniu Ducha
Świętego, ale nie ustosunkowałaś się do tego.
Miałaś do tego prawo, ale ta druga część, (którą nie wiem, czy celowo pominęłaś)
potwierdza to, co napisałem, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna.

nike - 2009-12-07, 23:01

Pietr,

Nie, nie celowo napisałam część i musiałam odejść od kompa. Teraz skupię się na tej części.
Nawet nie czytałam, dokładnie, zobaczyłam,że sam tekstami potwierdzasz,że duch jest od Boga Jehowy, więc już nie czytałam dalej. Teraz poczytam. :-)

nike - 2009-12-07, 23:23

Pietr napisał/a:
List do Rzymian 8,9 Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was.
Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.
Z kontekstu tej wypowiedzi nie trudno domyśleć się, że Duch Święty to Duch Chrystusowy.


Wcale nie,jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. czyj duch mieszka w nas? Boga, Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.--- ducha pomazańca, Chrystus dokładnie znaczy pomazaniec. Pomazańcami np. w St.Testamencie był Mojżesz, Aaron, królowie itd. czy mieli oni swojego ducha, czy Boga ducha.
Jezus jako ten pomazaniec, korzystał z ducha swojego Ojca Boga, stąd takie zwroty Ducha Chrystusowego

Pietr napisał/a:
Kolejny werset logicznie wskazuje na to, że obecność Ducha Świętego w adresatach
Pawłowego listu, to obecność samego Chrystusa.
(10) Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe
z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie.


Gdzie tutaj widzisz ducha? Ja wierzę,że Jezus jest Synem Boga i oczywiste jest,że posługiwał się duchem swojego Ojca, bez żadnego problemu, jednak zawsze miał na uwadze, swojego Ojca np; w modlitwie: Nie moja wola tylko twoja Ty chcesz udowodnić,że Jezus jest Bogiem, tak ja wierzę,że jest Jezus też bogiem, ale nie Bogiem Jehową.

Pietr napisał/a:
W następnym wersecie czytamy:
(11) A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka
w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne
ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.
I tutaj również jest mowa o tym samym Duchu i o Jego pochodzeniu od Boga.
Jest to Duch Tego, który Jezusa wskrzesił zmartwych.


Tutaj to sam stwierdzasz, ze ten duch pochodzi od Boga Jehowy. I ja też tak to rozumiem. pozdrawiam.

kansyheniek - 2009-12-08, 10:58

Rozdział 16 z Dziejów:

Cytat:
(4) Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez Apostołów i starszych. (5) Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. (6) Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. (7) Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, (8) przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. (9) W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął [przed nim] i błagał go: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam! (10)


Duch Święty zabronił im głosić słowo Boże w Azji.Dalej pisze,że Duch Jezusa nie pozwolił im przejść z Myzji do Bitynii.Warto rzucić okiem na mapę i zobaczyć gdzie leżą Myzja i Bytynia.
A może Duch Święty działał indywidualnie i Duch Jezusa także?
Mnie się jednak wydaje,że chodzi o tego samego Ducha.Dlaczego?
Chodzi zwyczajnie o Boga z zaznaczeniem innych Boskich osób Ducha Świętego i Syna Bożego.

Anonymous - 2009-12-08, 11:04

Wg mnie chodzi o Boga bez zaznaczenia innych osób a raczej sposobów w jaki Bóg się objawia
jako Ojciec
w Synu
przez jednego Ducha
pozdrawiam

Yarpen Zirgin - 2009-12-08, 11:06

Z wersji "różnych sposobów objawiania" wynika, ze Jezus modlił się sam do siebie...
nike - 2009-12-08, 11:16

Kansyheniek/ napisał
Cytat:
Chodzi zwyczajnie o Boga z zaznaczeniem innych Boskich osób Ducha Świętego i Syna Bożego.


Duch Święty nie jest osobą, tylko mocą Bożą i jest oczywiste,że ten Duch Św. Boży działa też przez Jezusa, działał, też przez Apostołów. Lud Boży jest oświecany tym duchem, jest to zawsze ten sam Duch Boga Ojca czyli Jehowy.

Anonymous - 2009-12-08, 11:19

człowiek Jezus modlił się do Boga
zanosił modły z świątyni ciała którą Jest/Jana 2 wers 19-21
gdzie ja napisałem że człowiek Jezus był bogiem
Wszędzie piszę ,ze Bóg zamieszkał w Nim swoją pełnia Kolosan 1 wers 15-20 Jana 14 wers10
nie wierzę w boga Jezusa
ale w Boga YHVH w Jezusie
to nie to samo
rola świątyni jest właśnie modlić się
tyle

kansyheniek - 2009-12-08, 11:58

Cytat:
Duch Święty nie jest osobą, tylko mocą Bożą


Duch Święty to On,osoba a nie coś.Duch Święty jest kimś nie czymś.To co mówisz nie ma podstaw w Piśmie.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group