To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Postacie - Bóg ze ST mówił o sobie, że jest jedynie bogiem Żydów

amiko - 2020-05-31, 09:40
Temat postu: Bóg ze ST mówił o sobie, że jest jedynie bogiem Żydów
Bóg ze Starego Testamentu mówił o sobie, że jest jedynie bogiem Żydów

Z tematu: Stwórca - jaki jest?
http://biblia.webd.pl/for...er=asc&start=15

amiko napisał do Henryka: " Nas w to nie mieszaj, my nie wierzymy w boga Żydów. Zresztą on mówił, że jest jedynie bogiem Żydow, a my wierzymy w Boga jakiego przedstawił Jezus. To o co ci chodzi? Nie chcesz się przyznać do boga jakiego wyznajesz? Przecież to nikomu nie przeszkadza."

na cytat amiko: " Zresztą on mówił, że jest jedynie bogiem Żydow...", Henryk napisał: "Kłamiesz"

BoaDusiciel napisał do Henryka: "No przecież jest wyraźnie napisane:

1 Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł do niego: Słuchaj, Izraelu, praw i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu, ucz się ich i dbaj o to, aby je wypełniać. 2 Pan, Bóg nasz, zawarł z nami przymierze na Horebie. 3 Nie zawarł Pan tego przymierza z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy tu dzisiaj wszyscy żyjemy. 4 Spośród ognia na Górze mówił Pan z wami twarzą w twarz. 5 W tym czasie ja stałem między Panem a wami, aby wam oznajmić słowa Pana, gdyście się bali ognia i nie weszli na górę. A On mówił: 6 «Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 7 Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie2. 8 Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. 9 Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą, 10 a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.

=======

Z tematu: Doświadczenia z pogranicza życia i śmierci
http://biblia.webd.pl/for...der=asc&start=0

Henryk napisał do wybranej: " Na tym świecie rządzi On- Ten, któremu nie pokłonił się Jezus, a w którego władzy są wszystkie królestwa (i państwa) tego świata."

wybrana napisała do Henryka: " Czyli niegodziwiec, co rządzi tym światem jest Panem na którego powoływali się w Starym Testamencie Izraelici i wypełniali jego polecenia. Widzisz Henryk jak ładnie potwierdziłeś to, o czym ja piszę. Ten oszust, co podawał się za Boga i prowadził Izraelitów, nie był Bogiem o jakim świadectwo prawdy wydał Syn Boży.

Henryk napisał do wybranej: " Błędny wniosek.
Rz 3:29 br"Bo czyż Bóg jest tylko Bogiem Żydów? Czyż i nie pogan także? Z pewnością i pogan."

wybrana napisała do Henryka: " Bóg jest tylko jeden. Nie ma innego Boga. Jest tylko oszust, który podaje się za Boga."

========

Z tematu: Doświadczenia z pogranicza życia i śmierci
http://biblia.webd.pl/for...er=asc&start=15

wuka napisała do wybranej: Uważam, że o takich sprawach warto rozmawiać, gdyż wszelkie religie pozabierały ludziom wiele tego, co jest nam dane. I to dane każdemu człowiekowi, aby odkrywał siebie, aby dawał z siebie innym istotom i Istocie Najwyższej. Jest to Źródło wszelkiego życia, wszelkiego. Na całym Wszechświecie.
I tu masz rację, wybrana, pisząc o miłości, o Bogu miłości. Bo w TAKIM Bogu, jest miłość. A nie w zamkniętej Księdze, choćby nie wiem co wszystkie Piotry i Pawły w tym temacie nam mówili.

wuka napisała do amiko: " Pan Jezus dawał także przesłanki do tego, aby mówić o Bogu - Duchu, Energii, Ojcu i Matce, Wszystkim wszędzie i we wszystkim (też w materii nieożywionej). I to ma sens.

===============================
Jer:

9.14 Dlatego to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: ...
11.1 Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi:2«Słuchajcie słów tego przymierza i mówcie do mężów Judy oraz do mieszkańców Jerozolimy.3Powiesz im: To mówi Pan, Bóg Izraela: Przeklęty człowiek, który nie słucha słów tego przymierza,4jakie dałem przodkom waszym, gdy wyprowadzałem ich z Egiptu, z pieca do topienia żelaza1, mówiąc: Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego, co wam rozkazałem! Będziecie moim ludem, Ja zaś będę waszym Bogiem.
30.1 Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza:2«To mówi Pan, Bóg Izraela: ...

1 Kor. 8:5-6
“A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie — jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów —dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi...

Rzym.3.30 Albowiem jeden jest Bóg...


=====================

Wnioski:

1. Bóg ze Starego Testamentu mówił o sobie, że jest jedynie bogiem Żydów.
2. BoaDusiciel, Wuka, wybrana i amiko mówią prawdę.
3. Henryk mija się z prawdą.

wybrana - 2020-05-31, 10:03

Amiko, podzielam twoje zdanie. Bóg jest tylko jeden, to jest ten, który jest w niebie. On swoją mocą stworzył wszystko. Jest Bogiem wszystkich ludzi. Od wieków plemiona ludzkie wyznawały swojego plemiennego bożka, bo zwodziciel, oszust podawał się za Boga i pragnął przejąć władze nad duszami ludzkimi,co zresztą dokonał. Dlatego zainterweniował sam Bóg osobiście, by dać człowiekowi prawde i wyzwolić z mocy kłamstwa.
Henryk - 2020-05-31, 10:27
Temat postu: Re: Bóg ze ST mówił o sobie, że jest jedynie bogiem Żydów
amiko napisał/a:
Wnioski:

1. Bóg ze Starego Testamentu mówił o sobie, że jest jedynie bogiem Żydów.
2. BoaDusiciel, Wuka, wybrana i amiko mówią prawdę.
3. Henryk mija się z prawdą.

Podziwiam włożoną pracę w to, aby pozbierać w całość kilka wypowiedzi.
Ale to wszystko daremne. :-(
Was jest czworo, a nas tylko dwoje:
Rz 3:29-30 bt5 " Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Na pewno również i pogan. (30) Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwi obrzezanego przez wiarę, a nieobrzezanego - dzięki wierze."
Autorytet apostoła Pawła przewyższa Wasz, o całe siedem poziomów nieba. :xhehe:

wuka - 2020-05-31, 10:30

Bóg wymyka się wszelkim opisom i nieudolnym próbom ujęcia Go w słowa czy obrazy.
W niektórych religiach istnieje zakaz nadawania imienia Bogu i obrazowania jego proroków i jest to działanie ludów całkiem intuicyjne (nie ma zapisów czy nakazów od Boga, (jak to mamy w ST na przykład).

RN - 2020-05-31, 10:32

wuka napisał/a:
Bóg wymyka się wszelkim opisom i nieudolnym próbom ujęcia Go w słowa czy obrazy.
W niektórych religiach istnieje zakaz nadawania imienia Bogu i obrazowania jego proroków i jest to działanie ludów całkiem intuicyjne (nie ma zapisów czy nakazów od Boga, (jak to mamy w ST na przykład).


Zgadzam się z tym w całej rozciągłości.

wybrana - 2020-05-31, 10:33
Temat postu: Re: Bóg ze ST mówił o sobie, że jest jedynie bogiem Żydów
Henryk napisał/a:
amiko napisał/a:
Wnioski:

1. Bóg ze Starego Testamentu mówił o sobie, że jest jedynie bogiem Żydów.
2. BoaDusiciel, Wuka, wybrana i amiko mówią prawdę.
3. Henryk mija się z prawdą.

Podziwiam włożoną pracę w to, aby pozbierać w całość kilka wypowiedzi.
Ale to wszystko daremne. :-(
Was jest czworo, a nas tylko dwoje:
Rz 3:29-30 bt5 " Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Na pewno również i pogan. (30) Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwi obrzezanego przez wiarę, a nieobrzezanego - dzięki wierze."
Autorytet apostoła Pawła przewyższa Wasz, o całe siedem poziomów nieba. :xhehe:
No właśnie, bo Ap. Paweł pisał o prawdziwym Bogu, który od zawsze był Bogiem wszystkich ludzi. Bóg istnieje od początku i na wieki. Jest zawsze taki sam - kochający i dobry.
amiko - 2020-05-31, 10:49

Henryk

Jezus nie uważał za Boga, boga Żydów

Jezus powiedział do Żydów:

Jan 8...

41 Wy pełnicie czyny ojca waszego». Rzekli do Niego: «Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga».42 Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. 43 Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie sluchać mojej nauki. 44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku byl on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest klamcą i ojcem kłamstwa. 45 A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie.
46 Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? 47 Kto jest z Boga, slów Bożych slucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście».

Mat. 12,34-35: „Plemie żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście?


Z wypowiedzi Jezusa wynika, że nie uważał za Boga יהוה , boga Żydów. Określał go jako:diabła, zabójcę (lub mordercę w zależności od tłumaczenia), kłamcę, ojca kłamstwa. Jezus nie mówił tych oskarżeń pod adresem swojego Ojca, ale pod adresem, ojca Żydów.

Widocznie nie czytałeś dokładnie mojego wcześniejszego postu. Przepraszam, ale jeszcze raz muszę go zamieścić. Autorytet Jezusa przewyższa Twój, o całe dwanaście poziomów Nieba. :-D

Henryk - 2020-05-31, 11:03

amiko napisał/a:
44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca.

Ojcem większości ludzkości jest Szatan- nazwany bogiem tego świata.
To tylko Uzurpator, którego koniec od dawna jest przepowiedziany.
Ludzie są Jemu posłuszni i wykonują Jego wolę.
Mordując, kradnąc, popełniając wszelkie możliwe niegodziwości.
Nawet bluźnią temu prawdziwemu Bogu. :aaa:

Żyd niczym szczególnym tu nie wyróżnia się. :-P
Sądzisz, że o dzisiejszej ludzkości Jezus wyraził by się inaczej? :aaa:

amiko - 2020-05-31, 11:09

wybrana

Cytat:
No właśnie, bo Ap. Paweł pisał o prawdziwym Bogu, który od zawsze był Bogiem wszystkich ludzi. Bóg istnieje od początku i na wieki. Jest zawsze taki sam - kochający i dobry.

Bóg ze ST jest bogiem wybranego ludu z właściwego plemienia. Jeśli Bóg jest Duchem, Źródłem z którego wszystko pochodzi, to ten bóg ze ST też pochodzi z tego samego Źródła, z Boga.

efroni - 2020-05-31, 14:34

Henryk napisał/a:
Rz 3:29-30 bt5 " Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Na pewno również i pogan. (30) Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwi obrzezanego przez wiarę, a nieobrzezanego - dzięki wierze."

W końcu [Jetro] zawołał: Niech będzie błogosławiony Bóg, który was uwolnił z rąk Egipcjan i faraona.
Teraz już wiem, że JHWH jest większy niż wszyscy bogowie. Chociaż bowiem Egipcjanie tak poniżali Izraelitów, JHWH wyrwał Israela z ich rąk.
(Wyj 18;10-11)

Poza tym JHWH nie znaczy ani Jahwe ani Jehowa - te "imiona" to wymysł człowieka.
JHWH znaczy JESTEM [JESTEM KTÓRY JESTEM]
Bóg jest jeden i On po prostu JEST i nie ma potrzeby nadawać mu żadnego imienia , bo niby z kim można by było Go pomylić ?
Poza tym imiona nadaje się temu co się pozna [Człowiek nadaje imiona [nazwy] zwierzętom, które poznał i są one charakterystyczne dla danych zwierząt (charakteryzuje je , definiuje je )]
Co stworzenie wie o swoim Stwórcy? Wie jedynie to, że JEST .
I tak powiedział Bóg do tego, który jest zapowiedzią [typem] Chrystusa; Tak powiesz synom Israela ; JESTEM posłał mnie do was
Jaki syn mówi do ojca po imieniu? Skoro u ludzi tak nie ma, to dlaczego tak miałoby być tak u Boga?

Dwunasty rozdział Ew. Mateusza nie pozostawia co do tego żadnej wątpliwości, że "plemię żmijowe " [których ojcem jest diabeł] to nie wszyscy Żydzi a "faryzeusze i uczeni w Piśmie "
Ktoś kto tak określa wszystkich Żydów a przy tym powołuje się na Ducha Świętego , ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy
Dzisiaj też, '"plemię żmijowe" , synowie diabła , "faryzeusze i uczeni w Piśmie" naszych czasów, mają się całkiem dobrze .

Henryk - 2020-05-31, 19:13

efroni napisał/a:
Bóg jest jeden i On po prostu JEST i nie ma potrzeby nadawać mu żadnego imienia , bo niby z kim można by było Go pomylić?

Oczywiście racja.
Cytat:
Poza tym imiona nadaje się temu co się pozna [Człowiek nadaje imiona [nazwy] zwierzętom, które poznał i są one charakterystyczne dla danych zwierząt (charakteryzuje je , definiuje je )

Racja, lecz to Bóg sam powiedział Mojżeszowi jakie ma imię, to nie człowiek nadał Mu takie.
Wj 6:2-3 bw "Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł: Jam jest Pan. (3) Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem."
Cytat:
Co stworzenie wie o swoim Stwórcy? Wie jedynie to, że JEST .

Chyba jednak trochę więcej. :-|
Jedni nie wiedzą nic, ponieważ nawet nie wierzą, że istnieje Istota, która zainicjowała życie, i wcale tym nie interesują się, a inni nawet wiedzą że Bóg jest Mądrością, wymaga Sprawiedliwości i posłuszeństwa prawom, które ustalił.
Chyba zgodzisz się. (?)
Cytat:
Dwunasty rozdział Ew. Mateusza nie pozostawia co do tego żadnej wątpliwości, że "plemię żmijowe " [których ojcem jest diabeł] to nie wszyscy Żydzi a "faryzeusze i uczeni w Piśmie "

Nawet i z wymienionych nie wszyscy...
Cytat:
Ktoś kto tak określa wszystkich Żydów a przy tym powołuje się na Ducha Świętego , ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy
Dzisiaj też, '"plemię żmijowe" , synowie diabła , "faryzeusze i uczeni w Piśmie" naszych czasów, mają się całkiem dobrze.

Prawda.
Jednak stawiam euro przeciw orzechom, że i tak zaraz poczytamy, że Jahwe (Jehowa) to określenie Szatana, Niegodziwca- boga Izraelitów.

efroni - 2020-06-02, 19:55

Henryk napisał/a:
efroni napisał/a:
Bóg jest jeden i On po prostu JEST i nie ma potrzeby nadawać mu żadnego imienia , bo niby z kim można by było Go pomylić?

Oczywiście racja.
Cytat:
Poza tym imiona nadaje się temu co się pozna [Człowiek nadaje imiona [nazwy] zwierzętom, które poznał i są one charakterystyczne dla danych zwierząt (charakteryzuje je , definiuje je )

Racja, lecz to Bóg sam powiedział Mojżeszowi jakie ma imię, to nie człowiek nadał Mu takie.
Wj 6:2-3 bw "Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł: Jam jest Pan. (3) Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem."


efroni napisał/a:
Poza tym JHWH nie znaczy ani Jahwe ani Jehowa - te "imiona" to wymysł człowieka.
JHWH znaczy JESTEM [JESTEM KTÓRY JESTEM]
(...)
I tak powiedział Bóg do tego, który jest zapowiedzią [typem] Chrystusa; Tak powiesz synom Israela ; JESTEM posłał mnie do was

Nie napisałem że Imię JHWH nadał Bogu człowiek .
Jahwe , Jehowa to "imiona" wymyślone przez człowieka .

Imię JHWH , podobnie jak Bóg, jest kadosz tzn. "święty"
A Święty i w odniesieniu do Boga i w odniesieniu do Tego Imienia znaczy oddzielony , inny, zupełnie inny [ inny w tym sensie, że człowiek nie jest sobie w stanie tej inności wyobrazić]

https://www.youtube.com/watch?v=p4nqw9WTYwA


Henryk napisał/a:
efroni napisał/a:
Co stworzenie wie o swoim Stwórcy? Wie jedynie to, że JEST .

Chyba jednak trochę więcej. :-|
Jedni nie wiedzą nic, ponieważ nawet nie wierzą, że istnieje Istota, która zainicjowała życie, i wcale tym nie interesują się, a inni nawet wiedzą że Bóg jest Mądrością, wymaga Sprawiedliwości i posłuszeństwa prawom, które ustalił.
Chyba zgodzisz się. (?)


Nie do końca . Powiedzieć o Bogu "istota" , "byt" , "postać", "osoba", "byt osobowy" to nadać Mu jakieś ramy , formę , ograniczenia .
Ten który JEST nie ma ani formy , ani jakichkolwiek ograniczeń . Jako Duch, który JEST Miłością nie ma ani początku ani końca [ EjnSof znaczy Nieskończony].
Tylko On naprawdę ISTNIEJE a to co istnieje jest przez Niego i w Nim stworzone i istnieje w Nim [łącznie z wszystkimi Kosmosami i światami niematerialnymi (Sferami , Niebami).
On wypełnia sobą wszystko , poza Nim nie ma niczego , jest tylko On . On JEST dobry miłosierny , łaskawy , nieskory do gniewu .
On JEST Miłością o mądrości , inteligencji [ przez stworzenie] niemożliwej do oszacowania .
Nie można takiego ISTNIENIA nazwać "bytem" , "osobą" , "istotą"
Jeżeli napisano, ludzkimi słowami, że "siedzi na tronie" tzn. że uczynił co miał uczynić i ma nad wszystkim władzę .
Jego istotą [w sensie sedno] jest Miłość i tak jak On góruje nad wszystkim, tak i Jego Miłość góruje nad wszystkim ; i nad Sprawiedliwością i nad Prawem

Henryk - 2020-06-02, 20:26

efroni napisał/a:
Poza tym JHWH nie znaczy ani Jahwe ani Jehowa - te "imiona" to wymysł człowieka.
JHWH znaczy JESTEM [JESTEM KTÓRY JESTEM]
(...)

Ale czy nie jest tak, że w ten (lub bardzo podobny sposób) należy właśnie wymawiać ten tetragram?

Cytat:
Powiedzieć o Bogu "istota" , "byt" , "postać", "osoba", "byt osobowy" to nadać Mu jakieś ramy , formę , ograniczenia .

Ja nie uważam tak.
Nie jest to stworzenie, lecz jest to KTOŚ, kto posiada świadomość bytu, wolę, charakter, osobowość, ale nie jest to COŚ, jak sugerujesz:
Cytat:
Nie można takiego ISTNIENIA nazwać "bytem" , "osobą" , "istotą"

Krystian - 2020-06-02, 23:57

efroni napisał/a:
Nie można takiego ISTNIENIA nazwać "bytem" , "osobą" , "istotą"


efroni, Ty jesteś deistą?

amiko - 2020-06-03, 06:51

Bóg - Stwórca jako Najwyższy Duch - Ruach - Energia


Określenia występujące w materiale źródłowym: siła, wyższa siła, zamienione zostały na: Energia, Wyższa Energia, Najwyższa Energia, jako bardziej właściwe tłumaczenie.

kabbalah.info-co to jest kabała? - LINK

Co to jest kabała

Kabała jest metodyką ujawnienia każdemu w tym świecie jedynej Energii, zarządzającej całym Wszechświatem, która nazywana jest Stwórcą...
Różnica między kabałą a mistyką, filozofią i religią. Kabała – to indywidualne poczucie Stwórcy przez każdego człowieka osobiście.

---------
kabbalah.info-czym jest kabała? - LINK

Czym jest Kabała?

Pomimo tego, że jej źródła wywodzą są z dalekiej przeszłości, z czasów starożytnego Babilonu, nauka kabały pozostawała właściwie ukryta przed ludzkością, odkąd pojawiła się ponad 4000 tysiące lat temu.

Właśnie to ukrycie podtrzymywało nieśmiertelny czar kabały. Znani naukowcy, badacze oraz filozofowie wielu krajów, tacy jak Newton, Leibniz czy Pico della Mirandola badali i próbowali pojąć Kabałę. Jednakże po dziś dzień tylko nieliczni wiedzą, czym kabała naprawdę jest.

Nauka kabały nie mówi o naszym świecie, dlatego też jej istota umyka ludziom. Niemożliwym jest zrozumienie tego, co ukryte, niewidzialne i nieuchwytne oraz tego, czego nigdy nie doświadczyliśmy. Przez tysiące lat ludziom oferowano szeroką gamę rzeczy pod nazwą "Kabała": czary, zaklęcia, przekleństwa, a nawet cuda, wszystko za wyjątkiem samej Kabały. Przez ponad 4 tysiące lat, powszechne pojmowanie nauki Kabały zaśmiecone było niewłaściwym rozumieniem, przesądami i mylnymi interpretacjami. Dlatego, przede wszystkim należałoby wyjaśnić naukę kabały.

Definicje naukowe mogą być skomplikowane i złożone. Spróbujmy przeanalizować to, co zostało powiedziane:

Istnieje Wyższa Energia lub Stwórca, a energie zarządzające opuszczają się z tej Wyższej Energii do naszego świata. Nie wiemy, jak dużo jest tych energii, lecz w chwili obecnej jest to nieistotne. Istniejemy tutaj, w tym świecie. Zostaliśmy stworzeni przez jakąś Wyższą Energię, którą nazywamy "Stwórcą". Nieobce są nam rozmaite energie naszego świata, takie jak grawitacja, elektromagnetyzm czy potęga myśli. Jednakże, istnieją także energie wyższego zarządzania, które działają pozostając ukrytymi w stosunku do nas.

Najwyższą, ogólną Energię nazywamy - "Stwórcą". Stwórca jest sumą wszystkich ziemskich energii i energii wyższego poziomu stojących w szeregu energii zarządzania.
Ta Wyższa Energia dała życie wyższym światom...

Kabalista Jehuda Aszlag mówi, że "Mądrość ta jest ni mniej ni więcej, jak porządkiem korzeni, które opuszczają się za pomocą prawa przyczyny i skutku, według stałych, niezmiennych i określonych zasad." Nie istnieje nic innego, poza energiami opuszczającymi się z Góry zgodnie ze ściśle określonymi prawami. Co więcej, prawa te, jak pisze Aszlag, są stałe i niezmienne, absolutne i wszechobecne. Ostatecznie, wszystkie one ukierunkowane są tak, aby człowiek mógł odkryć Najwyższą zarządzającą Energię przyrody podczas życia na naszym świecie.

Dopóki człowiek nie odkryje w pełni tej Energii, dopóki nie pozna wszystkich światów, musi wspinać się, przestrzegając tych samych praw, co opuszczające się energie i dopóki nie osiągnie świata nieskończoności, nie opuści tego świata. Co znaczy to, że "nie opuści tego świata"? Taki człowiek będzie stale odradzał się w naszym świecie, rozwijając się z jednego życia do następnego, aż do osiągnięcia stanu, w którym wyłoni się pragnienie osiągnięcia Najwyższej Energii.

--------------------------------------
Wnioski:

-Bóg jest Najwyższą Energią i ponieważ jest Jeden, nie ma imienia,

- tzw."imiona Boga", są to cechy charakterystyczne, określające atrybuty Boga, kim On jest. Z tego powodu np.w judaizmie jest 70 imion Boga, gdzie 19 imieniem Boga jest Ehje – Jestem, błędnie tłumaczone jako: Pan, Jahwe, Jehowa, Jehowah, co słusznie zauważył efroni.

- Taki człowiek będzie stale odradzał się w naszym świecie, rozwijając się z jednego życia do następnego.
Jest to potwierdzenie istnienia reinkarnacji.

- chrześcijaństwo nie uznaje za Boga, jedynego Boga - Stwórcy, który jest Duchem - Ruach - Energią.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group