To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Wydarzenia - Chronologia tylko Biblijna, od Adama do śmierci Jezusa.

Anowi - 2008-07-28, 00:58

„A pobyt synów Izraela, którzy mieszkali w Egipcie, trwał czterysta trzydzieści lat. I stało się pod koniec czterystu trzydziestu lat, w tymże dniu stało się, że wszystkie zastępy Jehowy wyszły z ziemi egipskiej”

Jest wyraźnie napisane "synów Izraela" inaczej Jakuba, a nie Abrahama.

Apostoł Paweł wskazał, że ten 430-letni okres (z Wj 12:40) trwał od chwili uprawomocnienia przymierza zawartego z Abrahamem do wyjścia Izraelitów z Egiptu. Wyjaśnił: „To jeszcze mówię: Przymierza [Abrahamowego], które Bóg poprzednio uprawomocnił, Prawo powstałe w czterysta trzydzieści lat później [w roku wyjścia Izraela z Egiptu] nie unieważnia, tak by znieść obietnicę (...); a przecież Bóg życzliwie dał je [dziedzictwo] Abrahamowi na podstawie obietnicy” (Gal 3:16-18).

Co to znaczy: przymierze uprawomocnił?

Bóg obiecał, że Abraham stanie się ojcem narodów. Ismael urodził się 14 lat przed Izaakiem ale do zawarcia przymierza doszło rok wcześniej:

Rdz 17:10-11 Br „Przymierze zawarte między Mną i tobą oraz wszystkimi twoimi potomkami polega także na tym, że każda istota ludzka płci męskiej ma być obrzezana.(11) Będziecie usuwali część napletka na znak przymierza, które zawieram z wami.

Rdz 17:20-21 Br „Ale wysłucham cię także w tym, co dotyczy Izmaela. Ześlę na niego moje błogosławieństwo, uczynię go bardzo płodnym i obdarzę licznym potomstwem. Od niego będzie się wywodzić dwunastu władców, a on sam da początek wielkiemu narodowi.

(21) Ale moje przymierze zawrę z Izaakiem, którego porodzi ci Sara na przyszły rok o tej porze.”
Lucyfer napisał:
Cytat:
Dwieście dziesięć lat byli Izraelici w Egipcie i 190 lat na ziemi obcej zanim weszli do Egiptu, razem było 400 lat od chwili gdy Bóg to proroctwo zapowiedział Abrahamowi.A wcześnie 30 lat Bóg wyprowadził Abrahama z Ur Chaldejskiego i zaczął on przebywać na ziemi obcej jako przechodzień. Razem było to 430 lat.

Emet napisał:
Cytat:
Ze wzmianek genealogicznych w Rodzaju 12:4; 21:5; 25:26 oraz z wypowiedzi Jakuba zanotowanej w Rodzaju 47:9 wynika, że od uprawomocnienia tego przymierza do momentu, gdy Jakub przeniósł się z rodziną do Egiptu, minęło 215 lat.

Od Wyjścia z Charanu do wejścia do Egiptu minęło:
25 (lat do urodzenia Izaaka) + 60 (lat Izaaka do urodzenia Jakuba) + 130 (lat życia Jakuba) = 215 lat

Abraham (Abram) miał 75 lat gdy opuścił Charan. Po 25 latach narodził się obiecany syn - Izaak. Izaak miał 60 lat gdy urodził mu się Jakub. Jakub miał 90 lat gdy urodził mu się Józef. Józef żył 110 lat. Dopóki żył Józef Izraelowi wiodło się w Egipcie i dlatego nie można mówić o niewoli.

Na niebiesko zaznaczyłam cztery pokolenia: Abraham, Izaak, Jakub i Józef (pradziad, dziad, ojciec i syn).

Na czerwono lata w obcej ziemi przed niewolą: 25 + 60 + 90 + 110 + 30 z tych 430 gdy już nie było błogosławieństwa = 315 lat

Terach miał 70 lat gdy zrodził pierworodnego syna Abrama, natomiast gdy syn opuścił dom ojca czyli Charan - Terach miał 145 lat, umarł gdy miał 205 lat czyli po 60 latach. Jeżeli liczymy czas od wypowiedzenia przez Boga "Wyrusz" (Rdz 12:1) powinniśmy liczyć od wyjścia Abrahama z Charanu, ponieważ to wtedy opuścił dom swego ojca i stał się głową swojej rodziny.

13. I rzekł do Abrama: Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat.
14. Lecz Ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą; a potem wyjdą z wielkim dobytkiem.
15. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości.
16. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj , gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów.

Czwarte pokolenie wróci tutaj? Do ziemi obiecanej Abrahamowi weszli po 42 latach po wyjściu z Egiptu.

Anonymous - 2008-07-28, 10:41

Przy odczytywaniu starszych zapisków biblijnych nie możemy zbyt mocno polegać na przecinkach które zostały dodane później. Tak samo niektóre pojęcia znane w tamtych czasach inaczej brzmią dzisiaj. Apostołowie też nie rozumieli w pełni chronologii bo to ich mało interesowało. Dziś możemy to wszystko skorygować przez dokładne zbadanie jeżeli nam na tym zależy.
Te 430 lat lub 400 lat o których dyskutujemy to ogólny czas podany przez Boga od wydarzenia do wydarzenia. Niewola, przebywanie na ziemi obcej, to pojęcia względne i można się spierać czy Izraelici byli w niewoli gdy dobrowolnie przyszli do Egiptu i mieli swoje przywileje a Józef był zarządcą. Liczy się sam fakt jaki zaistniał przy wyjściu z Egiptu, wtedy jako niewolnicy wyszli i pokonali Egipt w morzu czerwonym.
Dokładna chronologia pokoleń, ile kto żył pomaga zrozumieć sens tych 430 lat, lub 400 lat.
Mamy podane ile lat żył Abraham, Izaak, Jakub, Lewi, Kehat, Amram, Mojżesz i Aaaron. To wystarczy do ustalenia prawdy chronologicznej.

Anowi - 2008-07-28, 15:47

Mirek napisał:

Cytat:
Otóż Jahwe obiecuje Abrahamowi, że naród jego powróci do ziemi Kanaan w 4
pokoleniu
:


W/g tych słów czwartym pokoleniem są dzieci Józefa: Manasses i Efraim. Ale od którego pokolenia zacząć liczyć? A może od końca? Do kanaanu wszedł Jozue.

Cytat:
Można uwzględnić jeszcze kilka informacji. Lewi dożył 137 lat, dziadek Mojżesza, Kehat, wszedł do Egiptu razem z Jakubem i gdy Jakub zmarł 17 lat później, Kehat miał co najmniej 18 lat i mógł założyć rodzinę i urodzić ojca Mojżesza. Przeżył on 133 lata a ojciec Mojżesza, Amram, 137 lat.


W owych czasach mężczyżni nie żenili się w dziecięcym wieku. Od 20 lat Bóg uznawał chłopca za mężczyznę. Aby się ożenić facet musiał mieć majątek:

Rdz 31:15 Bw „Czy nie byłyśmy uważane przez niego za obce, skoro nas sprzedał i zużył dla siebie uzyskane za nas pieniądze?”

i dom:

Rdz 24:67 Br „Izaak zaprowadził Rebekę do namiotu swojej matki, Sary. Potem wziął ją do siebie i była jego żoną. I kochał ją bardzo, bo była mu pociechą po utracie matki.”

Czy owe 430 lat nie powtarza się jak owe 70 lat?

Anowi - 2008-07-28, 16:04

14. Lecz Ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą; a potem wyjdą z wielkim dobytkiem.

Który naród został osądzony za przetrzymywanie Izraelitów w niewoli?

Anowi - 2008-07-28, 16:24

Lucyfer napisał:
Cytat:
Mamy podane ile lat żył Abraham, Izaak, Jakub, Lewi, Kehat, Amram, Mojżesz i Aaaron. To wystarczy do ustalenia prawdy chronologicznej.


Abraham miał 100 lat gdy zrodził Izaaka, żył 175 lat;
Izaak miał 60 lat gdy zrodził Jakuba, żył 180 lat;
Jakub miał 90 lat gdy zrodził Józefa; żył 147 lat;
itd...?
Cytat:

„To jeszcze mówię: Przymierza [Abrahamowego], które Bóg poprzednio uprawomocnił, Prawo powstałe w czterysta trzydzieści lat później [w roku wyjścia Izraela z Egiptu] nie unieważnia, tak by znieść obietnicę (...); a przecież Bóg życzliwie dał je [dziedzictwo] Abrahamowi na podstawie obietnicy” (Gal 3:16-18).


Kiedy? Czy nie wtedy gdy Abraham posłusznie złożył syna na stosie? Ile lat miał wtedy Izaak?

Rdz 26:1-6 Br „A w kraju zapanował tymczasem wielki głód, już drugi po tym, który był za czasów Abrahama. [Chcąc uniknąć klęski głodu] udał się Izaak do Abimeleka, króla filistyńskiego w Gerarze.(2) Ukazał mu się bowiem Jahwe i powiedział: Nie idź do Egiptu! Pozostań w tym kraju, który ci wskażę.(3) Zamieszkasz w tym kraju jako cudzoziemiec, ale Ja będę cię darzył moim błogosławieństwem. Zresztą tobie i twoim potomkom daję na własność te ziemie, wypełniając w ten sposób przymierze, które zawarłem z ojcem twoim, Abrahamem.(4) Potomstwo twoje zaś uczynię tak liczne jak gwiazdy na niebie i dam mu w posiadanie wszystkie owe krainy. Przez twoich potomków błogosławieństwo spłynie na wszystkie narody ziemi.(5) A wszystko dlatego, że Abraham był posłuszny wszystkim moim poleceniom i rozkazom, wszystkim moim prawom i pouczeniom.(6) I tak Izaak pozostał w Gerarze.”

Anonymous - 2008-07-28, 21:33

Anowi napisał/a:

Abraham miał 100 lat gdy zrodził Izaaka, żył 175 lat;

„To jeszcze mówię: Przymierza [Abrahamowego], które Bóg poprzednio uprawomocnił, Prawo powstałe w czterysta trzydzieści lat później [w roku wyjścia Izraela z Egiptu] nie unieważnia, tak by znieść obietnicę (...); a przecież Bóg życzliwie dał je [dziedzictwo] Abrahamowi na podstawie obietnicy” (Gal 3:16-18).

Kiedy? Czy nie wtedy gdy Abraham posłusznie złożył syna na stosie? Ile lat miał wtedy Izaak?


Te 400 lat należy liczyć od momentu gdy urodził się Izaak. Rok wcześniej Bóg mówił o 400-tu latach, wtedy została spalona Sodoma i Gomora. To wydarzenie jest udokumentowane bo deszcz siarki i ognia spalił te nieprzychylne miasta Abrahamowi.
Paweł pisał z pamięci i nie cytował Biblii, tak jak pamiętał tak napisał bo czytał gdzieś o 430 latach. Te 430 lat liczy się od chwili gdy Abraham zaczął wędrować i opuścił Ur Chaldejskie, potem przebywał na ziemi obcej w Haranie i wędrował dalej aż w końcu jego potomkowie znaleźli się w Egipcie. W Egipcie pod koniec tych zapowiedzianych lat 400 stali się niewolnikami i wtedy Bóg osądził Egipt przez 10 plag a Izrael wyszedł w tym samy dniu czyli 14 Nisana gdy Abraham upuścił Ur Chaldejskie. Bóg kierował krokami Abrahama i jego rodziny gdy ich wyprowadził z Babilonu w dniu 14 Nisan. Wędrówka trwała całe 430 lat aż wyszli z Egiptu i Bóg im dołożył jeszcze 40 lat za karę, razem 470 lat. Wtedy weszli do ziemi obiecanej, bez Mojżesza.
Te 400 lat należy liczyć od chwili zniszczenia Sodomy i urodzenia się Izaaka, bo wtedy Bóg o tych latach wspomniał. Nie wolno początek tych 400-tu lat przenosić na inny początek bo wtedy jest błąd, a my nie chcemy błędu tylko prawdy.

Anowi - 2008-07-29, 00:37

Bóg mówi do Izaaka:
Cytat:
Nie idź do Egiptu!
aby nie przyspieszył biegu wydarzeń. Abrahamowi natomiast powiedział, że zawrze przymierze z jego synem. Kiedy zawarł? Abraham był posłuszny a czy Izaak nie był? Mógł pomyśleć "ojciec oszalał, mnie kładzie na stos?!" Nie bronił się. Myślę, że to jest właśnie punkt zwrotny, epicentrum całej historii. Tylko ile lat miał wtedy Izaak?
Cytat:

Nie wolno początek tych 400-tu lat przenosić na inny początek bo wtedy jest błąd, a my nie chcemy błędu tylko prawdy.


Ale dlaczego liczysz od wyjścia z Ur zamiast z Charanu? Gdy Abraham mieszkał w Charanie, był posłuszny bogu swego Ojca (Rdz 31:53). Takich punktów jak sam widzisz można znaleźć kilka. A który jest najważniejszy dla Boga?

Anonymous - 2008-07-29, 10:14

Anowi napisał/a:
Bóg mówi do Izaaka:
Cytat:
Nie idź do Egiptu!
aby nie przyspieszył biegu wydarzeń. Abrahamowi natomiast powiedział, że zawrze przymierze z jego synem. Kiedy zawarł? Abraham był posłuszny a czy Izaak nie był? Mógł pomyśleć "ojciec oszalał, mnie kładzie na stos?!" Nie bronił się. Myślę, że to jest właśnie punkt zwrotny, epicentrum całej historii. Tylko ile lat miał wtedy Izaak?
Cytat:

Nie wolno początek tych 400-tu lat przenosić na inny początek bo wtedy jest błąd, a my nie chcemy błędu tylko prawdy.


Ale dlaczego liczysz od wyjścia z Ur zamiast z Charanu? Gdy Abraham mieszkał w Charanie, był posłuszny bogu swego Ojca (Rdz 31:53). Takich punktów jak sam widzisz można znaleźć kilka. A który jest najważniejszy dla Boga?
Najważniejszy moment dla Boga jest wtedy gdy to powiedział a powiedział to w roku zniszczenia Sodomy i w roku zapowiedzi urodzenia Izaaka, dlatego od tego czasu liczymy te 400 lat.
Dlaczego nie z Haranu tylko z Ur Chaldejskiego, bo w Haranie przebywał jako gość a jego wędrówka zaczęła się od Ur Chaldejskiego i Bóg o tym mówi, nie mówi o Haranie tylko o Ur Chaldejskim, Babilońskim..
1 Moj. 15:7
7. Potem rzekł do niego: Jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie.
(BW)

Od zniszczenia Sodomy do wyjścia z Egiptu jest 400 lat. To łatwo zapamiętać bo to są wielkie wydarzenia.

Yarpen Zirgin - 2008-07-29, 15:10

Tyle, że Bóg powiedział Abrahamowi, iż jego potomkowie będą niewolnikami przez 400 lat, a nie że za 400 lat przestaną byc niewolnikami...
Ergo: nie można liczyć owych 400 lat od zniszczenia Sodomy i Gomory.

Anonymous - 2008-07-29, 18:09

Yarpen Zirgin napisał/a:
Tyle, że Bóg powiedział Abrahamowi, iż jego potomkowie będą niewolnikami przez 400 lat, a nie że za 400 lat przestaną byc niewolnikami...
Ergo: nie można liczyć owych 400 lat od zniszczenia Sodomy i Gomory.
Każdy sobie liczy jak chce, to Bóg daje zrozumienie, a tym którzy w niego wierzą daje lepsze zrozumienie.
Chronologia biblijna jest dokładna a świecka na nic się przydaje bo chronologia świecka nie zna początku. Kto ufa chronologii świeckiej ten nie ufa Bogu, stąd takie różnice w pojmowaniu czasu i czasów.
Dziś mamy 5948 rok od stworzenia Adama.
Jak już wspomniałem, jak należy rozumieć te 400 lat zależy od podanych lat, ile żyli, Abraham, Izaak, Jakub, Lewi, Kehat, Amram, Mojżesz. To za ich życia te 400 lat przeminęło. Wiem że niektórzy z was wierzą że od Jakuba gdy miał 130 lat a z nim wszedł dziadek Mojżesza Kehat, miało niby upłynąć 400 lat do Mojżesza. Mojżesz urodził się gdy jeszcze Kehat żył a on wszedł z Jakubem do Egiptu. Ci którzy tak wierzą niech wyjaśnią jak to możliwe że Kehat żył przeszło 300 lat jak Biblia podaje że żył 133 lata.
1 Moj. 46:3-4
3. Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
4. Ja pójdę z tobą do Egiptu, Ja cię stamtąd wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy.
(BW)

Jak należy rozumieć ten werset że Bóg wyprowadzi Jakuba a Józef zamknie mu oczy?
Z Jakubem wszedł do Egiptu Kehat:1 Moj. 46:11
11. Synami Lewiego byli: Gerszon, Kehat i Merari.
(BW)1 Moj. 46:26
26. Wszystkich osób, które przybyły z Jakubem do Egiptu i od niego pochodziły, oprócz synowych Jakuba, było razem sześćdziesiąt sześć.
(BW)


Kehat żył 133 lata.2 Moj. 6:18
18. Synowie Kahata: Amram, Ishar, Chebron i Uzziel. A Kahat dożył stu trzydziestu trzech lat.
(BW)

Dziadek Mojżesza nie żył 320 lat ani 400 lat tylko 133 lata a Mojżesz się wtedy urodził i po 80-ciu latach wyprowadził Izraela z Egiptu. Te 80 lat dodać 133 lata Kehata to 213 lat a nie 400, więc Kehat miał około 3 lata gdy wszedł do Egiptu. Izrael był 210 lat i nie cały czas byli niewolnikami tylko pod koniec tych 400 lat i dopiero gdy Józef zmarł stali się niewolnikami.

Anowi - 2008-07-29, 18:16

Cytat:
Świątynia stała 430 lat a potem została zburzona przez Nabuchodonozora króla Babilońskiego.


5. A Ja wyznaczę ci za lata ich winy równą liczbę dni: Trzysta dziewięćdziesiąt. Przez tyle dni będziesz nosił winę domu izraelskiego.
(BW)
Ezech. 4:6-7
6. A gdy je skończysz, położysz się jeszcze raz, ale na prawym boku, i przez czterdzieści dni będziesz nosił winę domu judzkiego; wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok.

Jak widzisz 430 i tu powtarza się.

390+40=430

A nie wiem czy wiesz, że rok księżycowy liczył 390 dni.
Bo np: potop trwał 400 dni= 390 +10

400 dni lub lat za karę.

Cytat:
Abraham liczył swoją wędrówkę od chwili upuszczenia Ur Chaldejskiego a wyszedł z niego Abraham w dniu 14 Nisan a była wtedy pełnia księżyca. Od tego czasu minęło 430 lat gdy potomstwo Abrahama wyszło z Egiptu.


Tutaj to z całą pewnością się pomyliłeś. 14 Nisan zawsze jest nów księżyca. Przeczytaj:

Rdz 1:16 Br „Stworzył Bóg dwa duże ciała świecące: jedno większe, żeby świeciło za dnia, i drugie mniejsze, żeby rozpraszało mroki nocy. Nadto uczynił Bóg również gwiazdy,”

Słońce oświetla za dnia Ziemię, Księżyc oświetla ją w nocy.

Bóg stworzył Księżyc w pełni aby rozpraszał mroki nocy. I dlatego nów jest w środku 15 dnia miesiąca.

W Edenie miesiąc księżycowy trwał 28 dni (siódmy dzień - szabat), poza Rajem 30 dni, co daje w roku 390 dni, bo miesięcy w roku księżycowym jest 13. Rozmawiałam kiedyś z astonomem, który powiedział mi, że był taki czas kiedy dni w miesiącu było 20. Co oznacza, że Księżyc zmienia swoją orbitę w stosunku do Ziemi. W tej chwili oddala się. Obecnie rok księżycowy liczy 384 dni (licząc od pełni do pełni przez 13 miesięcy). Do 390 brakuje nam jeszcze trochę dni.

Yarpen Zirgin - 2008-07-29, 19:21

Lucyfer napisał/a:
Yarpen Zirgin napisał/a:
Tyle, że Bóg powiedział Abrahamowi, iż jego potomkowie będą niewolnikami przez 400 lat, a nie że za 400 lat przestaną byc niewolnikami...
Ergo: nie można liczyć owych 400 lat od zniszczenia Sodomy i Gomory.
Każdy sobie liczy jak chce, to Bóg daje zrozumienie, a tym którzy w niego wierzą daje lepsze zrozumienie.

Nie filozuj, tylko sprawdź jak masz w tekście Biblii. Zacytuję i podkreślę odpowiedni fragment:

Rdz 15:13 BT
"I wtedy to Pan rzekł do Abrama: Wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez czterysta lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy;"


Dla pewności dwa inne przekłady:

Rdz 15:13 Bw
"I rzekł do Abrama: Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat."

Rdz 15:13 Br
"Wtedy powiedział do niego Bóg: Musisz wiedzieć, że twoi potomkowie znajdą się jak obcy w krainie, która nie będzie do nich należeć. Przez czterysta lat będą tam znosić udręki jak niewolnicy."


Pytanie za sto oboli:
W Biblii zapisano, że...
a) Izraelici będą przez czterysta lat niewolnikami.
b) Izraelici za czterysta lat wyjdą z niewoli.

Która odpowiedź jest zgodna z zapodanymi cytatami z 15 rodziału ksiegi Rodzaju?

Yarpen Zirgin - 2008-07-29, 19:32

Lucyfer napisał/a:
1 Moj. 46:3-4
Jak należy rozumieć ten werset że Bóg wyprowadzi Jakuba a Józef zamknie mu oczy?

Tak, proszę Pana, że Jakub umrze w Egipcie, ale zostanie pochowany przez Józefa w Kanaanie. (Rdz 47,28-31; Rdz 50,1-13 - tutaj speła się zapowiedź Boga z Rdz 46,3-4)

Anonymous - 2008-07-29, 20:12

Yarpen Zirgin napisał/a:
Lucyfer napisał/a:
1 Moj. 46:3-4
Jak należy rozumieć ten werset że Bóg wyprowadzi Jakuba a Józef zamknie mu oczy?

Tak, proszę Pana, że Jakub umrze w Egipcie, ale zostanie pochowany przez Józefa w Kanaanie. (Rdz 47,28-31; Rdz 50,1-13 - tutaj speła się zapowiedź Boga z Rdz 46,3-4)
Ten werset potrafiłeś poprawnie zrozumieć a o 400 latach nie, dlaczego?
1 Moj. 46:2-4
2. Wtedy rzekł Bóg do Izraela w widzeniach nocnych, mówiąc: Jakubie! Jakubie! A on odpowiedział: Oto jestem.
3. Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
4. Ja pójdę z tobą do Egiptu, Ja cię stamtąd wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy.
(BW)

Tak jak Bóg Jakuba nie wyprowadził bo Jakub zmarł i o co innego chodziło tak samo jest z tymi 400 lat.
Podobnie jest z innym tekstem że wędrówkę mają odbyć trzydniową.
2 Moj. 3:18
18. A gdy usłuchają głosu twego, wtedy pójdziesz ty i starsi Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, objawił się nam. Chcemy więc odbyć trzydniową wędrówkę na pustynię, aby złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu.
(BW)

Bóg każe poinformować króla egipskiego o trzydniowej wędrówce i o jakie trzy dni chodziło?

Yarpen Zirgin - 2008-07-29, 20:28

Lucyfer napisał/a:
Ten werset potrafiłeś poprawnie zrozumieć a o 400 latach nie, dlaczego?

Problem w tym, że nie ja źle rozumiem ten wers, ale ty widzisz w nim to, czego nie zapisano:

Lucyfer napisał/a:
Yarpen Zirgin napisał/a:
Tyle, że Bóg powiedział Abrahamowi, iż jego potomkowie będą niewolnikami przez 400 lat, a nie że za 400 lat przestaną byc niewolnikami...
Ergo: nie można liczyć owych 400 lat od zniszczenia Sodomy i Gomory.
Każdy sobie liczy jak chce, to Bóg daje zrozumienie, a tym którzy w niego wierzą daje lepsze zrozumienie.

Nie filozuj, tylko sprawdź jak masz w tekście Biblii. Zacytuję i podkreślę odpowiedni fragment:

Rdz 15:13 BT
"I wtedy to Pan rzekł do Abrama: Wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez czterysta lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy;"


Dla pewności dwa inne przekłady:

Rdz 15:13 Bw
"I rzekł do Abrama: Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat."

Rdz 15:13 Br
"Wtedy powiedział do niego Bóg: Musisz wiedzieć, że twoi potomkowie znajdą się jak obcy w krainie, która nie będzie do nich należeć. Przez czterysta lat będą tam znosić udręki jak niewolnicy."


Pytanie za sto oboli:
W Biblii zapisano, że...
a) Izraelici będą przez czterysta lat niewolnikami.
b) Izraelici za czterysta lat wyjdą z niewoli.

Która odpowiedź jest zgodna z zapodanymi cytatami z 15 rodziału ksiegi Rodzaju?Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group