To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Wydarzenia - Chronologia tylko Biblijna, od Adama do śmierci Jezusa.

Anowi - 2008-07-29, 21:37

Cytat:
Można uwzględnić jeszcze kilka informacji. Lewi dożył 137 lat, dziadek Mojżesza, Kehat, wszedł do Egiptu razem z Jakubem i gdy Jakub zmarł 17 lat później, Kehat miał co najmniej 18 lat i mógł założyć rodzinę i urodzić ojca Mojżesza. Przeżył on 133 lata a ojciec Mojżesza, Amram, 137 lat.


Z tych obliczeń wynika, że Kehat był rocznym niemowlęciem gdy znalazł się w Egipcie.
Cytat:

Dziadek Mojżesza nie żył 320 lat ani 400 lat tylko 133 lata a Mojżesz się wtedy urodził i po 80-ciu latach wyprowadził Izraela z Egiptu. Te 80 lat dodać 133 lata Kehata to 213 lat a nie 400, więc Kehat miał około 3 lata gdy wszedł do Egiptu. Izrael był 210 lat i nie cały czas byli niewolnikami tylko pod koniec tych 400 lat i dopiero gdy Józef zmarł stali się niewolnikami.

Masz rację po śmierci Józefa stali się niewolnikami Egiptu.

Wj 12:40 Bg „A czasu mieszkania synów Izraelskich, którego mieszkali w Egipcie, było czterysta lat, i trzydzieści lat.”
Wj 12:40 Br „Pobyt Izraelitów w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat.”
Wj 12:40 BT „A czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat.”
Wj 12:40 Bw „Pobyt synów izraelskich w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat.”
Wj 12: Bb „Nie ma wersetu.
Wj 12: Bp „Nie ma wersetu.
Wj 12:40 NS „A pobyt synów Izraela, którzy mieszkali w Egipcie, trwał czterysta trzydzieści lat.”

to tak zabrzmiało jakby chodziło o tych co się tam urodzili. Bo przecież weszło tylko 70 osób. Cała ta wielka społeczność, która wyszła (mówiąc dzisiejszym językiem) miała obywatelstwo egipskie (bo narodowość wiadomo jaką).

Anonymous - 2008-07-29, 22:49

Yarpen Zirgin napisał/a:
Lucyfer napisał/a:
Ten werset potrafiłeś poprawnie zrozumieć a o 400 latach nie, dlaczego?

Problem w tym, że nie ja źle rozumiem ten wers, ale ty widzisz w nim to, czego nie zapisano:


Rdz 15:13 BT
"I wtedy to Pan rzekł do Abrama: Wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez czterysta lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy;"


Gdyby tak przyjąć jak ty myślisz to od kiedy byli niewolnikami i byli ciemiężeni? Od kiedy liczysz te 430 lat?
Gal. 3:16-17
16. Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi: I potomkom - jako o wielu, lecz jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus.
17. Powiadam więc to: Testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany czterysta trzydzieści lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona.
(BW)2 Moj. 12:40-41
40. Pobyt synów izraelskich w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat.
41. Po upływie tych czterystu trzydziestu lat, dokładnie tego samego dnia, wyruszyły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy Pana.
(BW)


Gdy tak przyjmiesz jak piszesz to masz problem bo zakon został nadany 430 lat po obietnicy Abrahamowi. Czy obietnica dla Abrahama była dana gdy już nie żył? Jeżeli byli niewolnikami 400 lat i zakon został nadany to pozostaje tylko 30 lat przed niewolnictwem a wtedy Abrahama już dawno nie było.
Nie wolno tak rozumować jak ty proponujesz bo 400 lat to ogólnie, przebywanie na obcej ziemi od zniszczenia Sodomy i danie obietnicy Abrahamowi że urodzi mu się za rok syn Izaak. A niewolnikami byli krócej,około 100 lat, bo po śmierci Józefa:2 Moj. 1:6-14
6. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia, i całe to pokolenie.
7. A synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się, i byli liczni, i coraz bardziej potężnieli, tak że było ich pełno w całym kraju.
8. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa.
9. Rzekł on do ludu swego: Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas.
10. Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju.
11. Ustanowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami; budowano wtedy dla faraona miasta - spichlerze: Pitom i Ramses.
12. Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał; i bano się synów izraelskich.
13. Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót
14. I uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem.
(BW)

Mojżesz urodził się 80 lat przed wyjściem Izraela z Egiptu.
2 Moj. 7:7
7. A Mojżesz miał osiemdziesiąt lat, Aaron zaś miał osiemdziesiąt trzy lata, gdy rozmawiali z faraonem.
(BW)

Józef zmarł 140 lat przed wyjściem Izraela z Egiptu a żył ogólnie 110 lat, a 54 lata przed śmiercią Józefa zmarł Jakub, a Izaak zmarł 20 lat przed wejściem Jakuba do Egiptu a Abraham zmarł 325 lat przed wyjściem Izraela z Egiptu. A co ciekawe to to że po śmierci Abrahama żył jeszcze 35 lat Sem, syn Noego który urodził się 100 lat przed potopem.

Yarpen Zirgin - 2008-07-29, 22:55

Nie filozuj, Lucyferze, tylko dopowiedz na zadane pytanie o to jak masz zapisane w tekście Biblii. Zacytuję i podkreślę odpowiedni fragment:

Rdz 15:13 BT
"I wtedy to Pan rzekł do Abrama: Wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez czterysta lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy;"


Dla pewności dwa inne przekłady:

Rdz 15:13 Bw
"I rzekł do Abrama: Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat."

Rdz 15:13 Br
"Wtedy powiedział do niego Bóg: Musisz wiedzieć, że twoi potomkowie znajdą się jak obcy w krainie, która nie będzie do nich należeć. Przez czterysta lat będą tam znosić udręki jak niewolnicy."


Pytanie za sto oboli:
W Biblii zapisano, że...
a) Izraelici będą przez czterysta lat niewolnikami.
b) Izraelici za czterysta lat wyjdą z niewoli.

Która odpowiedź jest zgodna z zapodanymi cytatami z 15 rodziału ksiegi Rodzaju?

Anowi - 2008-07-30, 08:29

Cytat:
17. Powiadam więc to: Testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany czterysta trzydzieści lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona.


Testament zwykle pisze się za życia. Uprawomocnia się po śmierci.

Hbr 9:16-17 Br „Lecz tam, gdzie wchodzi w grę testament, naprzód musi ponieść śmierć ten, który testament sporządził.(17) Testament bowiem staje się prawomocny dopiero po śmierci tego, kto go sporządził, i przedtem nie posiada żadnego znaczenia.”

Testament to inaczej obietnica dana Abrahamowi, to kiedy się uprawomocnił skoro Bóg jest wieczny? Po śmierci potomka, którym jest Chrystus, a wcześniej tym potomkiem był Izaak leżący na stosie. Czy to znaczy, że 430 lat później zostało nadane 10 przykazań?

Anowi - 2008-08-02, 09:49

16. Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi: I potomkom - jako o wielu, lecz jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus.

Zobaczcie jakie prorocze sny zwiazane z Chrystusem miał Józef:

Rdz 37:7 Br „Wiązaliśmy razem snopy na polu. W pewnej chwili mój snop się podniósł i pozostał tak, w pozycji stojącej. Tymczasem wasze snopy otoczyły mój snop i zaczęły się nisko przed nim kłaniać.”

jak skomentowali to bracia jego?

Rdz 37:8 Br „Powiedzieli na to jego bracia: Czy ma to oznaczać, że chcesz być naszym królem albo rządzić nami niczym jakiś władca? I nienawidzili go coraz bardziej z powodu jego snów i tego, co im powiedział.”

Po latach tak Józef rzekł swym braciom:

Rdz 45:5 Bw „Lecz teraz nie trapcie się ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu.”

Co o tym myślicie? Może to o Józefa chodzi?

Anonymous - 2010-10-29, 15:52

Anowi napisał/a:
16. Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi: I potomkom - jako o wielu, lecz jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus.

Zobaczcie jakie prorocze sny zwiazane z Chrystusem miał Józef:

Rdz 37:7 Br „Wiązaliśmy razem snopy na polu. W pewnej chwili mój snop się podniósł i pozostał tak, w pozycji stojącej. Tymczasem wasze snopy otoczyły mój snop i zaczęły się nisko przed nim kłaniać.”

jak skomentowali to bracia jego?

Rdz 37:8 Br „Powiedzieli na to jego bracia: Czy ma to oznaczać, że chcesz być naszym królem albo rządzić nami niczym jakiś władca? I nienawidzili go coraz bardziej z powodu jego snów i tego, co im powiedział.”

Po latach tak Józef rzekł swym braciom:

Rdz 45:5 Bw „Lecz teraz nie trapcie się ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu.”

Co o tym myślicie? Może to o Józefa chodzi?

Nie o Józefa chodzi tylko o Izaaka, potomka Abrahama a także większego potomka czyli Jezusa Chrystusa.
Józef wyobraża kogoś innego na nasze czasy a mianowicie Michała który będzie rządził w większym Egipcie jakim jest ten świat. To spełni się za kilka dni.
1 Moj. 37:9-11
9. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział: Miałem znowu sen: oto słońce, księżyc i jedenaście gwiazd kłaniało mi się.
10. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego: Cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi?
11. Wtedy zazdrościli mu bracia, lecz ojciec jego zachował to słowo w pamięci.
(BW)Obj. 12:1
1. I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;
(BW)Obj. 12:5
5. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.
(BW)Ten cały świat jest nazwany w przenośni Egiptem i Sodomą.
Obj. 11:8
8. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany,
(BW)

Anowi - 2010-11-01, 00:14

14 minuta 01 dnia listopada 2010....cisza
janwisniewski68 - 2012-01-14, 18:24

Anowi napisał/a:
14 minuta 01 dnia listopada 2010....cisza

Lucyfer ,czyli Zdzisiu Mołoń wyznaczył następną datę na 27 stycznia 2012 roku.
Ma otrzymać moc !! więc zacznijcie drżeć !!!!

32 rok tej ery to rok 4000 od Adama i Ewy
2032 rok tej ery to 6000 rok od Adama II przyjście Jezusa !! do nowo wybudowanej świątyni w Jerozolimie !!

din - 2012-01-14, 18:36

Witaj Janie. Tzn 2032 rok jest obliczony że wtedy przyjdzie Jezus ???

Są jakieś konrety jak to liczyć ??

din - 2012-01-14, 19:27

Zapowiedź Lucyfer to jego teoria. Ja jestem trochę odmiennego zdania.
Anonymous - 2012-01-14, 20:18

Według chronologii biblijnej żyjemy obecnie w połowie tygodnia Bożego, czyli 3500 lat licząc od plag Egipskich do plag dwóch świadków. Biblia informuje nas że miało upłynąć trzy i pół dnia Bożego od chwili zawarcia przymierza na górze Synaj do zagłady tego świata.
Rzecz jasna że nie napisano tego wprost tylko dla wiadomości wtajemniczonych którym jest to potrzebne, by wiedzieli kiedy mają zacząć.
A oto ukryta wiadomość.
Obj. 11:8-9
ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Egiptem,
przez trzy i pół dnia,

Co to znaczy trzy i pół dnia? Znaczy dosłowne trzy i pół dnia
Ale tu jest klucz do zrozumienia nadejścia plag Egipskich w naszych czasach.
Ludzkie trzy i pół dnia jest inne niż Boże trzy i pół dnia bo u Boga jeden dzień to tysiąc lat, czyli trzy i pół dnia to 3500 lat. Przez 3500 lat Bóg nie czynił plag a teraz uczyni przez dwóch ludzi tak jak wtedy 3500 lat temu. Bóg przystąpi do działania w połowie swego tygodnia bo przymierze Boga z ludźmi zostało zawarte na 7 tysięcy lat.
Dan. 9:27
27. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.
(BW)

W połowie tygodnia nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.
Połowa tygodnia Bożego nadeszła i wyznaczony czas nastał.
Teraz czekamy na odpowiedź Boga.Co Bóg na to odpowie?

din - 2012-01-14, 20:26

Zobaczymy. Ja myśle że Dan 11 musi się wypełnić. Raczej.
Anonymous - 2012-01-14, 20:35

Riva napisał/a:
Zobaczymy. Ja myśle że Dan 11 musi się wypełnić. Raczej.
Porównaj ten 11 Daniela z Apokalipsą to wtedy podyskutujemy.
Obj. 22:6
6. I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.

A więc co musi się wkrótce stać? Pomyśl nad tym.

janwisniewski68 - 2012-01-14, 23:31

Riva napisał/a:
Witaj Janie. Tzn 2032 rok jest obliczony że wtedy przyjdzie Jezus ???

Są jakieś konrety jak to liczyć ??

Ja liczyłem od końca !!!!
Na podstawie apokalipsy tygodni Henocha !!!
U Henocha najstarszego proroka Boga tydzień to 700 lat pół tygodnia to 350 lat ,jeden dzień to 100 lat
Jezus ma objąć władzę na ziemi swoim przybyciem 6000 roku od Adama tj. pod koniec 9 tygodnia ,
Uważam że owi dwaj świadkowie zostaną zabici w tym roku a po 20 latach od ich zabicia wrócą z Jezusem !!! Tj. w roku 2032 , bo będzie to 6000 rok od Adama szóste milenium w.
7 milenium to okres władzy Jezusa na ziemi.
Oczywiście do 2032 roku odbędzie się apokalipsa i musi zostać zbudowana świątynia w Jerozolimie..
Dzień Jehowy dzień który napawa lekiem czyli dzień w którym nastąpi potężne trzęsienie ziemi, tak wielkie i tak rozległe jakiego nie było jak ludzie istnieją na ziemi, nastapi prawdopodobnie jeszcze w tym roku w owym dniu tez zostaną unicestwione armie Goga czyli USA NATO I Rosji. Po tym dniu Islam zajmie całą Europę !!!!

din - 2012-01-15, 06:58

Lucyfer napisał/a:
Riva napisał/a:
Zobaczymy. Ja myśle że Dan 11 musi się wypełnić. Raczej.
Porównaj ten 11 Daniela z Apokalipsą to wtedy podyskutujemy.
Obj. 22:6
6. I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.

A więc co musi się wkrótce stać? Pomyśl nad tym.


Ja uważam że apokalipsa to księga pełna symboli. te 1260 oznacza "pewien czas"Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group