To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY biblia.webd.pl

Proroctwa - Żydzi Naród Wybrany

nike - 2008-06-17, 18:26
Temat postu: Żydzi Naród Wybrany
Izaj. 40:1-2
1. Cieszcie, cieszcie lud mój! mówi Bóg wasz.
2. Mówcie do serca Jeruzalemu: ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego, i że wziął z ręki Pańskiej w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje.
(BG)


Co sądzicie o tym tekście?
Czy Bóg da nową szansę Narodowi Żydowskiemu.?

Anonymous - 2008-06-17, 18:51

Pawel pisze o tym aby sie na naturalny krzew nie wynosic bedac wszczepionym pedem przez Chrystusa,
Chwilowe odrzucenie Izraela jest niczym z chwila,kiedy narod pojedna sie z tym ,ktorego przebodli,wtedy beda pytac gdzie otrzymales swoje rany,a On powie w domu przyjacioł.
Biblia jednoznacznie tez stwierdza,ze zbawienie jest od zydow.
nie mam zadnej watpliwosci,ze w Nowym jerusalem-krolestwie Boga ,beda zydzi z urodzenia i Izraelici z Ducha przez jezusa,za takiego tez sie uwazam
pozdrawiam

EMET - 2008-06-17, 19:05

Płaskowicki Rys napisał/a:
Pawel pisze o tym aby sie na naturalny krzew nie wynosic bedac wszczepionym pedem przez Chrystusa,
Chwilowe odrzucenie Izraela jest niczym z chwila,kiedy narod pojedna sie z tym ,ktorego przebodli,wtedy beda pytac gdzie otrzymales swoje rany,a On powie w domu przyjacioł.
Biblia jednoznacznie tez stwierdza,ze zbawienie jest od zydow.
nie mam zadnej watpliwosci,ze w Nowym jerusalem-krolestwie Boga ,beda zydzi z urodzenia i Izraelici z Ducha przez jezusa,za takiego tez sie uwazam
pozdrawiamEMET:
Jak zatem rozumieć takie oto wersety:
"Właśnie dlatego wam mówię: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi wydającemu jego owoce." -- wg Mateusza 21:43;
"Albowiem nie ten jest Żydem, kto jest nim na zewnątrz, ani obrzezaniem nie jest to, które jest na zewnątrz, na ciele.
Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, a jego obrzezaniem jest obrzezanie serca przez ducha, nie zaś przez spisany kodeks. taki ma pochwałę nie od ludzi, lecz od Boga." -- do Rzymian 2:28, 29?


Stephanos, ps. EMET

Quster - 2008-06-17, 19:07

EMET napisał/a:

Jak zatem rozumieć takie oto wersety:
"Właśnie dlatego wam mówię: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi wydającemu jego owoce." -- wg Mateusza 21:43;
"Albowiem nie ten jest Żydem, kto jest nim na zewnątrz, ani obrzezaniem nie jest to, które jest na zewnątrz, na ciele.
Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, a jego obrzezaniem jest obrzezanie serca przez ducha, nie zaś przez spisany kodeks. taki ma pochwałę nie od ludzi, lecz od Boga." -- do Rzymian 2:28, 29?


W kontekście Rzymian rozdział 11 i 9

nike - 2008-06-17, 19:23

EMET napisał/a:
ak zatem rozumieć takie oto wersety:
"Właśnie dlatego wam mówię: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi wydającemu jego owoce." -- wg Mateusza 21:43;


Ja ten tekst rozumiem tak:
Jezus przyszedł do Narodu Izraelskiego i gdyby Naród Izraelski nie odrzucił Jezusa stali by się tylko oni Oblubienicą Barankową, nikt z pogan nie byłby zaliczony do klasy Oblubienicy. Stalo sie inaczej i ten tekst dokładnie o tym mówi.

Królestwo Boże niebieskie zostało im zabrane, do klasy Oblubienicy Chrystusowej mało weszło Żydów, więcej pogan.

EMET napisał/a:
Albowiem nie ten jest Żydem, kto jest nim na zewnątrz, ani obrzezaniem nie jest to, które jest na zewnątrz, na ciele.
Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, a jego obrzezaniem jest obrzezanie serca przez ducha, nie zaś przez spisany kodeks. taki ma pochwałę nie od ludzi, lecz od Boga." -- do Rzymian 2:28, 29?


Tutaj jest podobna myśl. Jednak to,że z samych Żydów nie została wybrana Oblubienica Chrystusowa nie dowodzi,że Żydzi zostali odrzucenie definitywnie od łaski Bożej.
Wydaje mi się,że o tym świadczy ten tekst który w moim pierwszym poście zacytowałam. Ustosunkuj sie do niego.

Quster - 2008-06-17, 19:31

Cytat:
Rzym. 11:1-36
1. Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmiej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.
2. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył, Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela:
3. Panie, proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli; i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają.
4. Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem.
5. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski.
6. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.
7. Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli; pozostali zaś ulegli zatwardziałości,
8. Jak napisano; Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, Dał im oczy, które nie widzą, I uszy, które nie słyszą, Aż do dnia dzisiejszego.
9. A Dawid powiada: Niechaj stół ich stanie się dla nich Sidłem i siecią, I zgorszeniem, i zapłatą;
10. Niech zaćmią się ich oczy, Aby nie widzieli, A grzbiet ich pochyl na zawsze.
11. Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść.
12. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia?
13. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię: Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję;
14. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich.
15. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych?
16. A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie.
17. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego,
18. To nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie.
19. Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony.
20. Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż.
21. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie.
22. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą - surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty.
23. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie,
24. Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą.
25. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,
26. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba.
27. A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich.
28. Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców.
29. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.
30. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa,
31. Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili.
32. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi umiłować.
33. O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!
34. Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą jego?
35. Albo któż wpierw dał mu coś, Aby za to otrzymać odpłatę?
36. Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.
(BW)

tessa - 2008-06-18, 07:49

quster napisał/a:
tessa napisał/a:
Naród wybrany czyli Żydzi odrzucili Mesjasza i nie ma nadziei ,że się nawróci....


Tessa przytaczasz tylko niektóre wersety i przeoczasz najważniejsze:

Cytat:
Rzym. 11:1-2, 25-29
Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmiej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. [b]Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył, (...) A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich. Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.


Nie odrzucił Bóg swego ludu, Izraelskiego
tak pisze apostoł Paweł, juz kiedyś tutaj o tym pisaliśmy i nie ma co polemizować z Pawłem


Dlaczego Paweł tak pisze?
Dalsze słowa to wyjaśniają :"Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina."Z tego narodu wybranego ponownie wybrał NOWY NARÓD który wydawać miał dobre owoce.
Co Jezus uczył odnośnie religii nie wydającej dobrych owoców?Takie złe drzewo ma być wrzucone do ognia i spalone.Co znaczy ogień w symbolice biblijnej wiesz......całkowite unicestwienie.

Dlatego tak powiedział do narodu żydowskiego:

Lk 3:8 NS "Wydawajcie więc owoce odpowiadające skrusze. I nie zaczynajcie mówić sobie: 'Za ojca mamy Abrahama'. Bo powiadam wam, iż Bóg ma moc wzbudzić Abrahamowi dzieci z tych kamieni."

Mt 21:43 NS "Właśnie dlatego wam mówię: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi wydającemu jego owoce."

I tak się stało.Nowym narodem cieszącym się uznaniem Boga stali się chrześcijanie na dowód tego Bóg zesłał w dniu Pięćdziesiątnicy swego ducha na zgromadzonych tam uczniów Jezusa.

Bobo - 2008-06-18, 09:49

Cytat:
1. Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmiej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina


Dobry werset, gdyż coś wyjaśnia. Paweł wskazuje na siebie jako przykład, że Bóg nie odrzucił Izraela. Paweł argumentuje: 'przecież i ja jestem Izraelitą'.
jaki wniosek się nasówa? Jak wygląda owo 'nieodrzucenie' Izraela na przykładzie Pawła? Czy wciąż był wyznania mojżeszowego? Czy nie uznał Jezusa? Czy przestrzegał wciąż prawo mojżeszowe? Czy bronił suwerenności narodowej Izraela? czy przypadkiem sam, po wielu próbach głoszenia najpierw żydom, nie wyrzekł: 'krew wasza na waszą głowę' i skupił się na poganach?
Co znaczą słowa Pawła, że Bóg nie odrzucił Izraela, gdyż Pawel jest Żydem?
Ano to, że każdy Żyd ma możliwość wejść w sklad nowego narodu wybranego. Oni mieli kiedyś pierwszeństwo. Ale nie skorzystali w pełnej mierze. A teraz? Kiedy zabili Jezusa i wlasciwie zawiedli Boga...? Nie zostali odrzuceni w sensie potępienia. Co prawda 'palma pierwszenstwa' im przepadla ale wciąż mogą wejść w skład 'pomazańców' tak jak Paweł, jeśli uznają Jezusa i przyłączą się do zboru chrześcijańskiego.
W tej kwesti musimy oddzielić dwie kwestie.
Odrzucenie Żydów jako naród wybrany nie oznacza, że Bóg odrzucił Izraelitów jako jednostki. Każdy Żyd może wyć wciąż 'wybrany' ale już nie z racji urodzenia ale dobrowolnie stając się chrześcijaninem.
Jeremiasz zapowiadał, że Bóg zawrze nowe przymierze. Z kim?
"Oto nadchodzą dni - brzmi wypowiedź Jehowy - gdy z domem Izraela i z domem Judy zawrę nowe przymierze" (Jer. 31:31)
Wiekszość się pewnie zgodzi ze mną, że nowe przymierze obejmuje chrześcijan, niekoniecznie pochodzenia Żydowskiego. A jednak proroctwo zapowiada, że nowe przymierze będzie dot. Izraela.
Mamy dwa wyjścia. Albo nowe przymierze nie dotyczy chrześcijan (obecnie w wiekszości pochodzenia poganskiego) albo chrześcijanie bez względu na pochodzenia są wciąż nazywani Izraelem.
Tak ujmując rzecz, jestem ostrożny w wyjaśnianu proroctw ze ST, które wzmiankują o Izraelu. Wszak może chodzić o Izraela nie literalnego, jak w Jer.31:31. ja owego Izraela nazywam Izraelam duchowym, gdyż wszyscy oni są Żydami wewnątrz.

Bobo - 2008-06-18, 10:07

nike
Cytat:
Izaj. 40:1-2
1. Cieszcie, cieszcie lud mój! mówi Bóg wasz.
2. Mówcie do serca Jeruzalemu: ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego, i że wziął z ręki Pańskiej w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje.
(BG)
Co sądzicie o tym tekście?


Co ja o tym sądze? Gdy uwzględniam kontekst to dochodzę do zgola innych wnioskow. Nie widzę w tym tekście współczesnego odrodzenia Panstwa Izraela.
Rozdział 39 opisuje błąd Ezechiela. Od Jehowy otrzymał zapowiedź, że Izrael za to pojdzie do niewoli Babilońskiej. Bedzie to kara, jednak 40 rozdział zapowiada łaskę, jaką Bóg mu okaże. jak to się stało? Wszak wrócili z Babilonu, gdy 'nieprawość' została spłacona.
Mało tego w Izraelu miały się potem dziać jeszcze dobre rzeczy. Werset 3 zapowiada pojawienie się kogoś, kto 'woła na pustkowiu: prostujcie ścieżki panskie...'. Chodzi o Jana Chrzciciela. On skolei poprzedził Jezusa. Poprzez Jezusa Bóh okazał łaskę Izraelowi, niejako 'ramieniem swym zbierał jagnięta, i poniósł je na swojej piersi. Karmiące ostrożnie prowadził' (werset 11).

Więc wg. mnie, zacytowane teksty sprawdziły się faktycznie na literalnym Izraelu ale... w czasach Jezusa. Nie dziś ani w przyszłości się nie spodziewam.
Zresztą... na razie nic nie wskazuje na nawrócenie dzisiejszego Izraela.

nike - 2008-06-18, 12:59

Bobo a co znaczy dwójnasób w tym tekście?

Ja rozumiem słowo dwójnasób jeszcze raz tyle a kiedy coś takiego miało miejsce?

Bobo - 2008-06-18, 13:17

Cytat:
Ja rozumiem słowo dwójnasób jeszcze raz tyle a kiedy coś takiego miało miejsce?

Wcale nie traktowałbym tego jako wyraźną wskazowkę, że równo dwa razy tyle.
Wszak pójście do Babilonu to kara precedensowa jaka już się nie powtórzyła.

nike - 2008-06-18, 13:28

Encyklopedia Wiem.


dwójnasób
tylko w wyrażeniu: powiększyć coś w dwójnasób, los wynagrodził mu w dwójnasób


Co było powiększone w Babilonie w dwójnasób?

A może jednak ten tekst należy do Wieku Ewangelii. tutaj ja widzę dwójnasób, niełaski dla Izraela i łaski.

derko - 2008-06-18, 13:59
Temat postu: Re: Żydzi Naród Wybrany
nike napisał/a:
Izaj. 40:1-2
1. Cieszcie, cieszcie lud mój! mówi Bóg wasz.
2. Mówcie do serca Jeruzalemu: ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego, i że wziął z ręki Pańskiej w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje.
(BG)

Co sądzicie o tym tekście?
Czy Bóg da nową szansę Narodowi Żydowskiemu.?


Myślę, że ten fragment w sposób jasny ukazuje jak postąpi Bóg z Izraelem;

Rzymian 11:23 Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie.
24 Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą.
25 A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,
26 i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.
27 A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich.
28 Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców.
29 Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.
30 Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa,
31 tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili.
32 Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować.
33 O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!


pozdrawiam

nike - 2008-06-18, 17:19

Derko teksty podałeś ale nic od siebie nie napisałeś. Z tego co napisałeś to zrozumiałam,że Żydzi mają szansę dalej być Narodem wiodącym. Czy tak?
Anonymous - 2008-06-18, 17:52

Zydzi nie maja szansy byc narodem wybranym ,Oni sa narodem wybranym,nic sie nie zmienilo,tylko przez Jezusa Chrystusa my uczniowie z pogan jestesmy wszczepiani do Izraela Bozego.
pozdrawiamPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group