To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Dekalog - Dekalog

Anonymous - 2006-05-28, 14:54
Temat postu: Dekalog
Jesli kogoś interesuje niech rzuci okiem na stronę Dekalog.pl:

http://www.dekalog.pl/
_________________
Paulina_____

Anonymous - 2006-05-28, 14:54

I w ten oto sposób mamy pokazaną kolejną wersję podziału tekstu z Wj 20:2-17 na 10 przykazań.
Anonymous - 2006-05-28, 14:54

Yarpen_Zirgin napisał:
Cytat:
I w ten oto sposób mamy pokazaną kolejną wersję podziału tekstu z Wj 20:2-17 na 10 przykazań.Co znaczy kolejna wersje? Myslisz ze ta jest zla? A mi sie wydaje najwlasciwsza.

Anonymous - 2006-05-28, 14:55

Martyna_0 napisał:
Cytat:
Co znaczy kolejna wersje?To znaczy dokładnie to co napisałem. Jest to kolejna wersja podziału tego tekstu, istniejąca obok podziału katolikiego, prawosławnego czy protestanckiego.

Cytat:
Cytat:
Myslisz ze ta jest zla?Nie. Jest po prostu inna.

Cytat:
Cytat:
A mi sie wydaje najwlasciwsza.A mi najwłaściwszy wydaje się podział Kościoła Katolickiego, ale to już jest kwestia przekonań.

Anonymous - 2006-05-28, 14:55

Hmm, ja nie znam protestanckiego podzialu na 10 przykazan.
U nas bierze sie wszystko jak leci, bez zadnych podzialow.

Ludzie zawsze lubią miec szufladki....

Ale w sumie ten podzial ze stronki ktora podala Paulina jest bardziej sensowny niz katolicki

agneess - 2006-05-28, 14:55

Przykazania są bowiem niezmienne ustanowione na wieki, są "prawem codziennego życia". Bóg mówi nam, że pragnie i miłuje sprawiedliwość wypływającą ze zrozumienia jego prawa, i że On sam jest Bogiem sprawiedliwym.Często wykrzywiamy Boże przykazania, czyniąc z nich uciążliwy przymus prawny. Bóg zaś przy ich pomocy pragnął nas wyzwolić! Cała nauka chrześcjańska począwszy od grzechu po zbawienie opiera się właśnie na przykazaniach Bożych. :-D
Anonymous - 2006-05-28, 14:56

Tak naprawdę sa tylko DWA przykazania Boze.

Kto zgadnie jakie ?

Anonymous - 2006-05-28, 14:56

sylka napisał:
Cytat:
Tak naprawdę sa tylko DWA przykazania Boze.


Zdecydowanie masz rację.

Anonymous - 2006-05-28, 14:56

sylka napisał:
Cytat:
Tak naprawdę sa tylko DWA przykazania Boze.W tych dwóch zawarte jest 10 Przykazań Bożych.


Pozdrawiam

Anonymous - 2006-05-28, 14:56

Dwa największe przykazania:
Cytat:
Cytat:
A jeden z uczonych w piśmie podszedł i usłyszał ich, jak się spierają, a wiedząc, że on im wspaniale odpowiedział, zapytał go: "Które przykazanie jest Pierwsze ze wszystkich?" Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest: 'Słuchaj, Izraelu, Jehowa, nasz Bóg, to jeden Jehowa, a ty masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem, i całą swą siłą'. Drugie jest to: 'Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie'. Nie ma żadnego innego przykazania większego od tych"

(Maraka 12:28-30 z PNŚ)

Anonymous - 2006-05-28, 14:57

Diakonos czy musisz sie poslugiwac tym klamliwym przekladem?
agneess - 2006-05-28, 14:57

:arrow: Prawo Boże jest nie tyle kwestią czynienia, ile kwestią bycia. Prawo Dekalogu jest zbiorem zasad, a nie reguł czy przepisów, nakazów i zakazów. Bóg pragnie, by te zasady stały się widoczne w naszym charakterze. To właśnie ma na myśli, kiedy obiecuje wpisać swoje prawo w nasze serca. Chce to prawo wpleść w nasze życie. Kiedy to się dzieje, wówczas możemy powiedzieć, że chodzimy z Chrystusem. Zgodność z Bożymi zasadami staje się naszym sposobem życia
Anonymous - 2006-05-28, 14:57

Nie chcąc przerywać dyskusji w temacie "10 przykazań" w kwestii podziału Dekalogu, pragnę tu poruszyć trochę inne zagadnienie. Mianowicie chodzi mi o obowiązek przestrzegania Dekalogu przez chrześcijanina.
Jeżeli Chrystus był doskonałą ofiarą za grzech i jest idealnym arcykapłanem, przez którego wierzący mogą uzyskać przebaczenie, oczywistą sprawą jest, że przestał obowiązywać stary system ofiar zwierzęcych i nastąpiła zmiana kapłaństwa z Aaronowego na Melchizedekowe (Hebrajczyków 7:11; 10:5-14,17,18). Wraz ze zmianą kapłaństwa, nastąpiła zmiana Zakonu (Hebrajczyków 7:12,15-18; 10:15,16).
Jasno wynika z tego, że Prawo Mojżeszowe przestało obowiązywać z chwilą złożenia ofiary przebłagalnej przez Chrystusa na Golgocie. Trzeba tu mocno podkreślić, że w skład Prawa Mojżeszowego wchodzi także 10 przykazań spisanych na kamiennych tablicach (5 Mojżeszowa 4:13). W Liście do Hebrajczyków 9:1,4 mówi się o tablicach starego przymierza, czyli o tablicach kamiennych (10 przykazań), jako części Prawa Mojżeszowego! Apostoł Paweł nawiązując do tego przymierza, stwierdza, że Dekalog jest "służbą śmierci wyrytą literami na tablicach kamiennych" (2 Koryntian 3:7). Potwierdza to także inny fragment Pisma Świętego, który oznajmia, iż chrześcijanie są uwolnieni od Zakonu i, że nie poznanoby pożądliwości, "gdyby zakon nie mówił: Nie pożądaj!" (Rzymian 7:6,7). Jak wiadomo "Nie pożądaj" jest jednym z przykazań Dekalogu. Kto więc zamierza przestrzegać 10 przykazań, musi przestrzegać całego Prawa Mojżeszowego:
"Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu" (Galacjan 3:10).
W świetle tego jasne jest, że Stare Przymierze (Mojżeszowe) zostało zniesione przez Nowe Przymierze (Chrystusowe), jednakże 9 z 10 przykazań zostało powtórzonych w NT.
Wykaz fragmentów Nowego Testamentu, w których powtórzono 9 przykazań z Dekalogu (jedna z wersji podziału 10 przykazań):
Pierwsze:
"Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów" (1 Jana 5:21).
Drugie:
"I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy" (Rzymian 1:23).
Trzecie:
"A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi; ale niech wasze "tak" będzie "tak", a wasze "nie" niech będzie "nie", abyście nie byli pociągnięci pod sąd" (Jakuba 5:12).
Czwarte- BRAK.
Piąte:
"Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie" (Kolosan 3:20).
Szóste:
"Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego" (1 Jana 3:15).
Siódme:
"Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg" (Hebrajczyków 13:4).
Ósme:
"Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu" (Efezjan 4:28).
Dziewiąte:
"Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego" (Kolosan 3:9).
Dziesiąte:
"Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem" (Kolosan 3:5).
Warto dodać, że kto chce przestrzegać jakikolwiek dzień, jako dzień świąteczny np. sabat, może to robić, ale tylko we własnym zakresie, nie przymuszając do tego innych osób (Rzymian 14:5,6). Na tym między innymi, polega wolność w Jezusie Chrystusie (Jana 8:36; Rzymian 8:2; 2 Koryntian 3:17).

Anonymous - 2006-05-28, 14:58

"Haszem" ? tak sie nazywa Bóg według "chrześcijaństwa"? :/ pierwsze słysze
Anonymous - 2006-05-28, 14:58

Przedmówca bardzo dobrze nakreślił nam fakt istoty trzymania się tych praw, które, mimo że Jezus „wypełnił” Prawo Mojżeszowe swoją ofiarną śmiercią, to nie oznacza, że Bóg całkowicie zapomina o prawach, które w Prawie zawarł. Prawa, które musimy przestrzegać zostały przy różnych okazjach powtórzone przez apostołów w NT. Jednak nie zapominajmy o innych – nie wypełniajmy - ale wyciągajmy z nich lekcję, swoistą zasadę postępowania (2Tym 3:16,17).


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group