To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY biblia.webd.pl

Kościoły ortodoksyjne - Czy katolickie wierzenia i praktyki są biblijne?

Bobo - 2017-10-06, 20:13

Lukian napisał/a:
a co było wcześniej przez 16. stuleci ?

Chwasty (inaczej kąkol).

Lukian - 2017-10-07, 16:09

Bobo,
jakbyś dokładnie przeczytał przypowieść o pszenicy i chwaście to byś wiedział
Że NAJPIERW była posiana pszenica a PÓŹNIEJ nieprzyjaciel nasiał chwastu

tak więc
pszenica (czyli KK) jest starsza od chwastu

luko - 2017-10-09, 07:41

Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dz 20,29-30

A ja myślę, że "pszenicą" był pierwszy Kościół, "założony na fundamencie apostołów, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus".
Po ich odejściu szybko narosło "chwastów"...

Anonymous - 2017-10-09, 08:01

Lukian napisał/a:
jakbyś dokładnie przeczytał przypowieść o pszenicy i chwaście to byś wiedział
Że NAJPIERW była posiana pszenica a PÓŹNIEJ nieprzyjaciel nasiał chwastu

tak więc
pszenica (czyli KK) jest starsza od chwastu


"jakbyś dokładnie przeczytał przypowieść o pszenicy i chwaście to byś wiedział Że" ... pszenica i 'złe ziarno' zostały posiane prawdopodobnie tego samego żydowskiego dnia, w nocy, kiedy spali słudzy siewcy, a już na pewno w ciąg tego samego wysiewu ... w tym samym czasie;

Cytat:
Mat 13;24,25 BT (24) Inną przypowieść im przedłożył: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. (25) Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.


Dowodem na to jest równoczesny wzrost kiełkujących obu roślin;

Cytat:
(26) A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast.


Masz bardzo złą interpretacje tego wydarzenia, która pochodzi od 'Złego'. Obydwie rośliny miały rosnąć równolegle, a nie jedna za czasów Jezusa, a druga podczas Jego przyjścia w dniach końcowych, a te rozpoczęły się zaledwie około 100 lat temu, co zgodne jest z proroctwem zawartym w przypowieści, danej uczniom przez Jezusa.

Wcześniej, przez kilkanaście wieków "chwasty" straszyły 'ogniem piekielnym', wprowadziły odstępcze nauki o 'Trójcy', 'Nieśmiertelności Duszy' i wiele, wiele innych niebiblijnych fałszerstw. Analizowałeś kiedyś przypowieść o "dobrym ziarnie i chwaście"? Nie! To posłuchaj ... po zasianiu "dobrego ziarna" przez siewcę, od razu przyszedł 'zły człowiek' i między ziarna 'dobre' zasiał 'chwasty', a kiedy słudzy zorientowali się, że obie rośliny zaczęły kiełkować, Siewca nie pozwolił sługom swoim wyrwać 'chwastów', by przy okazji nie wyrwali 'dobrych' kiełków ;

Cytat:
Mat 13;26-30 PNŚ (26) gdy źdźbło wyrosło i wydało plon, wtedy ukazały się też chwasty. (27) Podeszli więc niewolnicy gospodarza i rzekli do niego: 'Panie, czy nie posiałeś na swym polu wybornego nasienia? Skąd się zatem wzięły chwasty?' (28) On powiedział do nich: 'Jakiś nieprzyjaciel, jakiś człowiek, to uczynił'. Rzekli do niego: 'Czy więc chcesz, żebyśmy poszli i je zebrali?' (29) On powiedział: 'Nie, żebyście przypadkiem, zbierając chwasty, nie wykorzenili, wraz z nimi pszenicy. (30) pozwólcie obu rosnąć razem aż do żniwa, a w porze żniwa powiem żniwiarzom: najpierw zbierzcie chwasty i powiążcie je w wiązki na spalenie, potem idźcie zgromadzić pszenicę do mojego spichrza' ".


Tak więc, chwasty miały 'zachwaścić' pole na którym zasiano 'dobre ziarno' ... i wiesz co? tak też się stało. Te 'chwasty', uważające siebie za chrześcijan, gdyż rosły na polu Pana, przez prawie 2000 lat zdominowały owe 'pole', które miało zostać odchwaszczone dopiero pod "koniec dni". A wiesz kto w tej przypowieści co oznacza?

Nie!

To przeczytaj;

Cytat:
Mat 13;36b-43 BT ... Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! (37) On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. (38) Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. (39) Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. (40) Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. (41) Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, (42) i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. (43) Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!


Kiedy zatem mieli 'Jaśnieć' sprawiedliwi, będący 'dobrym nasieniem'? Dopiero podczas 'żniwa', którym jest 'koniec świata' ... akurat jesteśmy podczas tego okresu 'żniwa' i teraz jest najwłaściwsza pora, aby ostrzegać przed nadchodzącym końcem i nauką "chwastów", którą zaczęliście wprowadzać już wtedy, kiedy "kiełkował" prawdziwy chrystianizm!

Przed Waszymi odstępczymi naukami ostrzegał Jezus oraz Jego uczniowie, którzy stwierdzili autorytatywnie, że owe "zachwaszczone" odstępstwo zaczęło się dziać za ich dni;

Cytat:
1 Jan 2;18,19 BT (18) Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. (19) Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha.


Te "chwasty", które zbezcześciły Słowo Boże, wprowadzając babilońskie demoniczne nauki, zaczęły odbierać nienależną im cześć i chwałę, dyskredytując tym samym Jedynego prawdziwego Boga Jehowę. To Twój Kościół, od samego początku ... "sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem" 2 Tes 2;4

Znamiennym jest to, co miału temu odstępczemu diabelskiemu organizmowi towarzyszyć;

Cytat:
2 Tes 2;9-12 BT (9) Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, (10) [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. (11) Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, (12) aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.


Wasze "cuda" i cudaczne doktryny demaskują Was, jako "chwasty", które są teraz zbierane przez żeńców, którymi są aniołowie, i przygotowywane na spalenie. W miarę, jak postępuje od około 100 lat żniwo, co raz mocniej zaczęła być dostrzegalna "pszenica" zasiana przez Jezusa, tak iż "sprawiedliwi zaczęli jaśnieć jak słońce" ... i tak też jest. Dziś, prawdziwa 'Dobra Nowina' dociera po najodleglejsze zakątki świata. Czy jakiś inny Kościół Chrystusowy, oprócz Świadków Jehowy, podjął się dzieła 'Głoszenia' zgodnego z wytycznymi 'Siewcy'?

Cytat:
Mat 24;14 I ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec.

Mar 6;7 Następnie wezwał dwunastu i począł ich wysyłać po dwóch, i zaczął im dawać władzę nad duchami nieczystymi.

Łuk 10;1-3 Następnie Pan wyznaczył siedemdziesięciu innych i posłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejsca, do którego sam miał przyjść.

Dzie 20;20 przy tym nie powstrzymywałem się od mówienia wam wszystkiego, co pożyteczne, ani od nauczania was publicznie i od domu do domu

Dzie 5;42 I każdego dnia w świątyni oraz od domu do domu w dalszym ciągu bezustannie nauczali i oznajmiali dobrą nowinę o Chrystusie, Jezusie
.


Tak więc Twoje stwierdzenie; "Że NAJPIERW była posiana pszenica a PÓŹNIEJ nieprzyjaciel nasiał chwastu tak więc pszenica (czyli KK) jest starsza od chwastu" jest takim samym fałszem, jak Wasze niebiblijne doktryny religijne.

Bobo - 2017-10-09, 10:34

Lukian napisał/a:
Bobo,
jakbyś dokładnie przeczytał przypowieść o pszenicy i chwaście to byś wiedział
Że NAJPIERW była posiana pszenica a PÓŹNIEJ nieprzyjaciel nasiał chwastu

Owszem, że pszenica najpierw była posiana. Ty jednak pytasz o ciąg przez 16 wieków. Wtedy pszenica była zagłuszona. Dominował kąkol (chwasty).

Cytat:
pszenica (czyli KK) jest starsza od chwastu

I tu błąd logiczny. Nawet jeśli pszenica była starsza, to nie należy jej utożsamiać z KK, który powstał kilka stuleci później. Mylnie pierwotny chrystianizm utożsamiasz z KK.
Co to za pszenica w ciągu tych 16 wieków, kiedy to KK splamił krwią się w krucjatach, inkwizycjach, praktycznie wszystkich wojnach itd? Ładna mi to pszenica... :roll:

Eutychus - 2017-10-09, 13:22

Nie podając, że cytuje z PNŚ, eksplorator napisał/a:

Cytat:
Dzie 20;20 przy tym nie powstrzymywałem się od mówienia wam wszystkiego, co pożyteczne, ani od nauczania was publicznie i od domu do domu

Dzie 5;42 I każdego dnia w świątyni oraz od domu do domu w dalszym ciągu bezustannie nauczali i oznajmiali dobrą nowinę o Chrystusie, Jezusie.

A tymczasem, jak czytamy we wszystkich innych przekładach?

Dz. Ap 20:20
"jak w żaden sposób nie przemilczałem niczego, co pożyteczne, aby wam (tego) nie powiedzieć lub was nie pouczyć publicznie i po domach," http://biblia.oblubienica...erse/20/param/1
"Jakom się nie schraniał niczego, co by było pożyteczne, abym wam nie oznajmił i nie uczył was jawnie i po domach." BG
"Nie uchylałem się też od głoszenia wam tego, co pożyteczne, nauczałem was publicznie i po domach." BP
"Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach," BT
"jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach," BW
"Wiecie, że nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co mogło się okazać pożyteczne; przemawiałem, nauczałem was tak publicznie, jak i prywatnie po domach," BWP

Dz. Ap 5:42
"Każdego też dnia w świątyni i po domach nie przestawali nauczać i głosić dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie" http://biblia.oblubienica...rsion/undefined
"I nie przestawali na każdy dzień w kościele i po domach nauczać i opowiadać Jezusa Chrystusa." BG
"Nie przestawali codziennie nauczać w świątyni i w domach, głosząc dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie." BP
"Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie." BT
"Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie." BW
"I nie przestawali codziennie nauczać w świątyni oraz po domach, głosząc Dobrą Nowinę o Jezusie." BWP

To tylko dwa z wielu wielu przypadków, (eufemistycznie mówiąc), przeinaczeń w PNŚ...

Reklamując "jedynie-słuszność" nauk i "jedynozbawczość" Świadków, eksplorator napisał/a:
Czy jakiś inny Kościół Chrystusowy, oprócz Świadków Jehowy, podjął się dzieła 'Głoszenia' zgodnego z wytycznymi 'Siewcy'?

Sprytne pytanie, pytanie mające udowodnić "niebotyczną wyższość" Świadków nad pozostałymi wierzącymi...

Jednak fundamentalnym pozostaje pytanie:

Czy jakiś inny Kościół Chrystusowy, oprócz Świadków, wielokrotnie podejmował dzieło fałszowania tekstów Biblijnych po to, aby "udowadniać" swoje nauki i swoją "jedynozbawczość"?

Anonymous - 2017-10-10, 07:02

Eutychus napisał/a:

To tylko dwa z wielu wielu przypadków, (eufemistycznie mówiąc), przeinaczeń w PNŚ...


To co czynisz Eutychusie, to nic innego jak 'mydlenie oczu', odwracanie uwagi od tego co Cię boli .. że nie nauczasz 'po domach', jak to zalecił Chrystus. Wiadomym jest wszem i wobec, że jedyną organizacją religijną, rozgłaszającą na tym globie wieść o Królestwie Bożym, są WYŁĄCZNIE Świadkowie Jehowy. Zarzucanie ŚJ „przeinaczeń” w naszym przekładzie Biblii, to niedorzeczność, mająca na celu odwrócenie uwagi od meritum!

Skoro naśladowcy Jezusa mają nauczać "po domach" ... a nie w "domu", to każdy zdrowo myślący człowiek wie, że "po domach" znaczy, wychodząc z jednego domu do drugiego! I tyle w temacie! Jeżeli miałbym dostęp do przekładu Biblii przełożonej na gwarę góralska, to pewnie w tym miejscu było by; "naucajom po chaupach" i to też dotyczyło by wyłącznie ŚJ! Czy wtedy również oskarżyłbyś tłumaczy o "przeinaczenia"?

Nie mam przekładu w gwarze góralskiej, ale mam dosłowny przekład ks. 'Jakóba Wujka' z 1599 roku, wydany ponownie w 1898 roku ... i cóż tam czytamy? ... że nauczali po 'domiech'. I co zrobisz z tym fantem? Faktem fakt, że aby nauczać po domach, trzeba chodzić od jednego do drugiego, a Wy tego nie czynicie, więc szkalujecie tych, którzy stosują rady Jezusa w tej kwestii

... to tyle!

Przekład Jakóba Wujka

... nauczali po 'domiech'

efroni - 2017-10-10, 07:50

W pierwszym wieku chrześcijaństwa , chrześcijanie nie mieli tzw. domów modlitwy .
Cała społeczność chrześcijan danej miejscowości / nie było ich wielu/ zbierała się w domu jakiegoś chrześcijanina ,
tam spożywano wieczerzę / łamano chleb/, tam czytano Biblię Hebrajską , tam czytano listy apostołów ,
czytano Ewangelie /nie tylko te cztery/, tam nauczano / apostoł (posłany), bądź ten kto miał dar wykładania pism /
Gdzie mieli to robić ? Na ulicy ? W oborze ? :-D

Anonymous - 2017-10-10, 08:23

Cytat:
Łuk 9;2-6 BT (2) I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. (3) I rzekł do nich: Niczego nie zabierajcie na drogę, ani kija, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat. (4) A gdy do którego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd wychodźcie. (5) A na tych, którzy was nie przyjmą, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. (6) Wyszedłszy więc, obchodzili wioski, zwiastując dobrą nowinę i wszędzie uzdrawiając.


Przecież między sobą 'Dobrej Nowiny' nie musieli zwiastować! Tu chodzi o głoszenie 'Dobrej Nowiny' po miastach, po wioskach, po domach ... nie zaś o spotykanie się na wspólnych zebraniach chrześcijańskich;

Cytat:
Heb 10;24 BW (24) i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, (25) nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.

efroni - 2017-10-10, 08:53

Posłańcami Dobrej Nowiny byli Apostołowie .
Gdy Apostoł (posłany , posłaniec) przychodził do Żydów to gdzie im głosił Dobrą Nowinę o Jezusie jako Mesjaszu ? W ich prywatnych domach ?

Gdzie miał taki Apostoł głosić Dobrą Nowinę /o Jezusie jako Mesjaszu / nieobrzezanym (domownikom domu Korneliusza i jemu samemu ) ? :-/

eksplorator napisał/a:
Przecież między sobą 'Dobrej Nowiny' nie musieli zwiastować!


Słusznie . Po co więc dzisiejsi posłańcy głoszą Dobrą Nowinę miedzy chrześcijanami /w ich domach/?

Wychodzi na to że dzisiejsi posłańcy głoszą po /chrześcijańskich/ domach Dobrą Nowinę /o Jezusie jako Mesjaszu/ ,
taką /jedynie słuszną ,jedynie prawdziwą/, której domownicy tych domów nie znają ? Tak ?
A może chodzi nie o głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie /jako Mesjaszu/
ale o propagowanie jedynego , jedynie słusznego wyznania ?

EMET - 2017-10-10, 09:48

eksplorator napisał/a:
Eutychus napisał/a:

To tylko dwa z wielu wielu przypadków, (eufemistycznie mówiąc), przeinaczeń w PNŚ...


To co czynisz Eutychusie, to nic innego jak 'mydlenie oczu', odwracanie uwagi od tego co Cię boli .. że nie nauczasz 'po domach', jak to zalecił Chrystus. Wiadomym jest wszem i wobec, że jedyną organizacją religijną, rozgłaszającą na tym globie wieść o Królestwie Bożym, są WYŁĄCZNIE Świadkowie Jehowy. Zarzucanie ŚJ „przeinaczeń” w naszym przekładzie Biblii, to niedorzeczność, mająca na celu odwrócenie uwagi od meritum!

Skoro naśladowcy Jezusa mają nauczać "po domach" ... a nie w "domu", to każdy zdrowo myślący człowiek wie, że "po domach" znaczy, wychodząc z jednego domu do drugiego! I tyle w temacie! Jeżeli miałbym dostęp do przekładu Biblii przełożonej na gwarę góralska, to pewnie w tym miejscu było by; "naucajom po chaupach" i to też dotyczyło by wyłącznie ŚJ! Czy wtedy również oskarżyłbyś tłumaczy o "przeinaczenia"?

Nie mam przekładu w gwarze góralskiej, ale mam dosłowny przekład ks. 'Jakóba Wujka' z 1599 roku, wydany ponownie w 1898 roku ... i cóż tam czytamy? ... że nauczali po 'domiech'. I co zrobisz z tym fantem? Faktem fakt, że aby nauczać po domach, trzeba chodzić od jednego do drugiego, a Wy tego nie czynicie, więc szkalujecie tych, którzy stosują rady Jezusa w tej kwestii

... to tyle!

Przekład Jakóba Wujka

... nauczali po 'domiech'


EMET:
Tylko merytorycznie: bez wcinania się w dyskurs Adwersarzy [czy bycia tzw. 'stroną'] --

Dla przypomnienia moje post/y/ poświęcone sformułowaniu "od domu do domu" --
http://biblia.webd.pl/for...ighlight=#77511
http://biblia.webd.pl/for...ighlight=#77867

Stephanos, ps. EMET

Bobo - 2017-10-10, 10:06

eksplorator napisał/a:
To co czynisz Eutychusie, to nic innego jak 'mydlenie oczu', odwracanie uwagi od tego co Cię boli .. że nie nauczasz 'po domach', jak to zalecił Chrystus. Wiadomym jest wszem i wobec, że jedyną organizacją religijną, rozgłaszającą na tym globie wieść o Królestwie Bożym, są WYŁĄCZNIE Świadkowie Jehowy. Zarzucanie ŚJ „przeinaczeń” w naszym przekładzie Biblii, to niedorzeczność, mająca na celu odwrócenie uwagi od meritum!

Dokładnie! Eutychus (jako Badacz) ma po prostu kompleks, że takie oczywiste teksty nie są stosowane w jego społeczności i... co może zrobić? Bruździć, żebym nie określił tego dosadniej.

Cytat:
Skoro naśladowcy Jezusa mają nauczać "po domach" ... a nie w "domu", to każdy zdrowo myślący człowiek wie, że "po domach" znaczy, wychodząc z jednego domu do drugiego! I tyle w temacie! Jeżeli miałbym dostęp do przekładu Biblii przełożonej na gwarę góralska, to pewnie w tym miejscu było by; "naucajom po chaupach" i to też dotyczyło by wyłącznie ŚJ! Czy wtedy również oskarżyłbyś tłumaczy o "przeinaczenia"?

Przekład góralski ma taki zwrot:
42 Nie przestawali tys co dziyń naucać we świontyni i po chałupak i głosić Dobryj Nowiny o Jezusie Krystusie
Nie oczekuj jednak 'zdrowego myślenia'.

Cytat:
Nie mam przekładu w gwarze góralskiej, ale mam dosłowny przekład ks. 'Jakóba Wujka' z 1599 roku, wydany ponownie w 1898 roku ... i cóż tam czytamy? ... że nauczali po 'domiech'. I co zrobisz z tym fantem? Faktem fakt, że aby nauczać po domach, trzeba chodzić od jednego do drugiego, a Wy tego nie czynicie, więc szkalujecie tych, którzy stosują rady Jezusa w tej kwestii

Cóż, Eutychus zasugerował się TYLKO polskimi przekładami Biblii, gdzie faktycznie głównie oddaje się: 'po domach'. Tylko co to by miało oznaczać, to 'po domach'? Czy Badacze głoszą 'po domach'? A gdzież tam! Ściema.
Podaje kilka innych przekładów angielskojęzycznych z inną wersją rozwalającą wnioski Eutychusa:

And every day, in the temple, and from house to house, they ceased not to teach, and to publish the glad tidings of Jesus the Christ. (American Bible Union New Testament (2nd Edition 1865.)

Every day they spent time in the temple and in one home after another. They never stopped teaching and telling the good news that Jesus is the Messiah (CEV) - czyli w 'jednym domu po drugim' (Eutychusie, zaczynaj się wstydzić za swój wpis!).

And daily in the temple, and from house to house, they did not cease teaching and proclaiming the gospel of Jesus the Christ. (The Apostles' Bible) - teraz już na poważnie się zacznij rumienić.

And every day they ceased not in the temple, and from house to house, to teach and preach Christ Jesus. - (Douay Rheims) - teraz już powinieneś 'spiec raka', wszak nawet katolicki przekład jest lepszy niż Twój pogląd.

And every day, in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. (English Standard Version ©2001) - wciąż będziesz się Eutychusie upierał, że PNŚ ncoś naciąga w tłumaczeniu?

And daily in the temple and in every house, they ceased not to teach and preach the gospel of Jesus the Christ. (English Jubilee 2000 Bible) - Eutychusie czy Badacze byli w KAŻDYM domu, jak oddaje ten przekład? W ilu domach TY byłeś głosząc dobrą nowinę? Nie chodzi o domy twoich współwyznawców :-D

And, daily, in the temple, and from house to house (Living Oracles NT) - co masz przeciwko temu przekładowi? Też w zmowie ze ŚJ?

And every day both in the temple courts and from house to house, they did not stop teaching and proclaiming the good news that Jesus was the Christ. (THE NET BIBLE®, NEW ENGLISH TRANSLATION) - to całkiem nowy przekład...

Day after day, in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ. (NIV)

And every day in the Temple courts and from house to house they unceasingly taught and told the good news of Jesus the Christ. (The Riverside New Testament)

And they ceased not to teach and preach Jesus Christ daily, in the temple, and from house to house (Wesley's New Testament - 1755)

And every day in the temple and from house to house they ceased not [from] teaching and preaching [that] Jesus [was] the Christ ( John Worsleys New Testament) - zaczyman się już nudzić cytując aż tyle przekładów na twoją niekorzyść

And every day, in the temple and from house to house, they didn’t stop teaching and preaching Jesus as the Christ. (Wilbur N. Pickering)

To naprawdę tylko niektóre angielskojęzyczne przekłady a jest ich kilka razy więcej niż tu podaję.
Eutychus powołuje się tylko na polskie przekłady i to jest... ściema. Dlaczego się sugerować tylko j. polskim? Tak jakby prawda była objawiona polakom. Eutychusie, Russell, i później Badacze byli angielskojęzyczni i nie znali tych przekładów na które się powołujesz (może z wyjątkiem Bg?).

Może Cię to zdziwi, ale Russell zdawał sobie sprawę z tego, że dobrą formą jest docieranie od domu do domu, gdyż w angielskiej Strażnicy z15 maja 1903 zachęcono żniwiarzy do rozpowszechniania traktatów „wniedzielne przedpołudnia od domu do domu”.

O głoszeniu 'po domach' Strażnica podawała: „Podobnie jak to było podczas pierwszego adwentu, nie głoszenie zkazalnicy, ale praca od domu do domu wydaje się cieszyć szczególnym błogosławieństwem Pana” („Strażnica” z15 lipca 1892 roku).

Więc jak to jest? Reagujesz na zalecenia Russella, czy dalej będzie po forach wypisywał bzdury. że głoszenie od drzwi do drzwi to jakiś wymysł ŚJ choć tak wskazuje wiele przekładów biblijnych a tak samo myślał twój pastor i 'niewolnik' Russell?

Poniżające dla Badaczy chorobliwie powstrzymujący się od głoszenia 'po domach' jest stwierdzenie katolickiego biblisty K. Romaniuka, który w komentarzu do Dz 5:42 podał:
Natychmiast udali się do świątyni, gdzie nauczali jak dawniej, a nadto, nie czekając tylko na tych, którzy przyjdą do świątyni, sami – posłuszni poleceniu Jezusa: „Idąc nauczajcie” – chodzili po domach i głosili Dobrą Nowinę. (Komentarz praktyczny do NT)

Eutychusie, po prostu... nie kręć.

Eutychus - 2017-10-10, 13:39

Bobo napisał/a:
Podaje kilka innych przekładów angielskojęzycznych z inną wersją rozwalającą wnioski Eutychusa:

No to spójrzmy:

New International Version
Day after day, in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah.

New Living Translation
And every day, in the Temple and from house to house, they continued to teach and preach this message: "Jesus is the Messiah."

English Standard Version
And every day, in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus.

Berean Study Bible
Every day, in the temple courts and from house to house, they did not stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ.

Berean Literal Bible
And every day, in the temple and in every house, they did not cease teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ.

New American Standard Bible
And every day, in the temple and from house to house, they kept right on teaching and preaching Jesus as the Christ.

King James Bible
And daily in the temple, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.

Holman Christian Standard Bible
Every day in the temple complex, and in various homes, they continued teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah.

International Standard Version
Every day in the Temple and from house to house they kept teaching and proclaiming that Jesus is the Messiah.

NET Bible
And every day both in the temple courts and from house to house, they did not stop teaching and proclaiming the good news that Jesus was the Christ.

New Heart English Bible
Every day, in the temple and at home, they never stopped teaching and proclaiming that Jesus is the Messiah.

Aramaic Bible in Plain English
And they did not cease to teach every day in The Temple and in houses, and to evangelize about our Lord Yeshua The Messiah.

GOD'S WORD® Translation
Every day in the temple courtyard and from house to house, they refused to stop teaching and telling the Good News that Jesus is the Messiah.

New American Standard 1977
And every day, in the temple and from house to house, they kept right on teaching and preaching Jesus as the Christ.

Jubilee Bible 2000
And daily in the temple and in every house, they ceased not to teach and preach the gospel of Jesus the Christ.

King James 2000 Bible
And daily in the temple, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.

American King James Version
And daily in the temple, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.

American Standard Version
And every day, in the temple and at home, they ceased not to teach and to preach Jesus as the Christ.

Douay-Rheims Bible
And every day they ceased not in the temple, and from house to house, to teach and preach Christ Jesus.

Darby Bible Translation
And every day, in the temple and in the houses, they ceased not teaching and announcing the glad tidings that Jesus [was] the Christ.

English Revised Version
And every day, in the temple and at home, they ceased not to teach and to preach Jesus as the Christ.

Webster's Bible Translation
And daily in the temple, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.

Weymouth New Testament
But they did not desist from teaching every day, in the Temple or in private houses, and telling the Good News about Jesus, the Christ.

World English Bible
Every day, in the temple and at home, they never stopped teaching and preaching Jesus, the Christ.

Young's Literal Translation
every day also in the temple, and in every house, they were not ceasing teaching and proclaiming good news -- Jesus the Christ.

Jakby nie patrzeć:
15:10

http://biblehub.com/acts/5-42.htm
http://biblehub.com/interlinear/acts/5-42.htm

Do pozostałych "argumentów" kłamcy i oszczercy nie zamierzam się odnosić.

Bobo - 2017-10-10, 14:10

Tylko pokazujesz jak NIE ROZUMIESZ ARGUMENTU, który rozwala twój wniosek, którzy głupio brzmiał:

Cytat:
tymczasem, jak czytamy we wszystkich innych przekładach


We wszystkich innych... ale zapomniałeś dodać: TYLKO POLSKICH przekładach.
Pokazałem Tobie, że wiele (a ie wszystkie zacytowałem!) przekładów oddaje to tak jak TY POTĘPIASZ i NAZYWASZ... 'przeinaczaniem'.
Myślę, że tej kwestii jesteś LAIKIEM udając, że coś wiesz, ale nie wiesz.
Mój argument nie polegał na większości, ale na tym, że inne przekłady czy to protestancie czy katolickie również oddają: OD DOMU DO DOMU.
Rozwala to twój mózg, wiem, ale uczciwie patrząc, ŚJ w swoim przekładzie nie zrobili czegoś oryginalnego. Po prostu zrobili to, z czym TY i w ogóle BADACZE nie mogą się pogodzić, czyli, że TRZEBA GŁOSIĆ OD DOMU DO DOMU, co sugerował Twój pastor Russell, który dla Ciebie jest NIEWOLNIKIEM!

Tak bronisz Russella, ale, jak widać, wcale go nie słuchasz :-D
Cytat:
Do pozostałych "argumentów" kłamcy i oszczercy nie zamierzam się odnosić.

Zrozumiałe! Nie masz nawet jak się odnieść.
OK! Nawet jeśli Badacze się panicznie bronią przed głoszeniem od domu do domu to niech głoszą, jak zalecał Russell w niedzielę przed kościołami w niedzielę :mrgreen:
KTO i KIEDY ICH TAM WIDZIAŁ od ok. 100 lat? Konia z rzędem... ;-)

Bobo - 2017-10-10, 14:19

Aha! W twoich zacytowanych przekładach jest aż 7 (siedem!) przekładów oddających: 'every house' czyli... W KAŻDYM DOMU. Jak wejść do KAŻDEGO DOMU nie głosząc od domu do domu? Masz jakąś wersję i pomysł? Ba! A jak wejść nawet do NIEKTÓRYCH czy tylko NIELICZNYCH domów skoro BADACZ W OGÓLE TAK NIE GŁOSZĄ?
Tak więc z tych twoich 15 przekładów odejmij te siedem :mrgreen:Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group