To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Humor - zagadka

Anonymous - 2010-03-01, 23:08
Temat postu: zagadka
Witam!
Dziś miałam rekolekcje, na których ksiądz zadał nam zagadkę
"co to jest za ptak, który jak śpiewa, to skała płacze?"
jest to ptak z Biblii, ale nie moge rozgryźć jaki.
Zastanawiałam się nad gołębicą, bo w końcu jest najczęściej
wspominana, ale nie kojarzę żadnej wzmianki o jej śpiewaniu.

nike - 2010-03-02, 00:11
Temat postu: Re: zagadka
domix napisał/a:
Witam!
Dziś miałam rekolekcje, na których ksiądz zadał nam zagadkę
"co to jest za ptak, który jak śpiewa, to skała płacze?"
jest to ptak z Biblii, ale nie moge rozgryźć jaki.
Zastanawiałam się nad gołębicą, bo w końcu jest najczęściej
wspominana, ale nie kojarzę żadnej wzmianki o jej śpiewaniu.


Ksiądz nie bardzo wiedział co mówi.

Wedlug katolickiego wyrozumienia jest to Piotr. [w grece Petros to kamień, na tomiast petra to skała.]

Ale żebyś pały nie dostała krzycz,że to Piotr.

Yarpen Zirgin - 2010-03-02, 08:26

W grece, nike, także istnieje coś takiego jak "gra słów" i "petros" jako imię znaczy "skała, opoka", a nie "kamyk". :-D

A ptak to będzie kogut, a nie "Piotr".

wit - 2010-03-02, 08:34

Pytanie dotyczy raczej ptaka, w dodatku pięknie śpiewającego, a nie skały, więc nie sądzę, aby to chodziło o Piotra. Być może pytanie ma związek z tekstem z Księgi Mądrości 17:17 zamieszczonej w katolickim przekładzie, czyli Biblii Tysiąclecia:
"I czy to wiatr świszczący, czy wdzięczny śpiew ptaków wśród gęstych gałęzi, szum wody wartko płynącej, czy potężny łoskot spadających skał."

nike - 2010-03-02, 11:10

Tak jak kogut zapiał to Piotr się popłakał. :-)
Anowi - 2010-05-06, 11:00

Czy Abram spożywał Wieczerzę Pańską?
nike - 2010-05-06, 11:04

Anowi, Przenies tę zagadkę do zagadek biblijnych.
Anowi - 2010-05-06, 11:18

tam jest już 68 stron
nike - 2010-05-06, 11:48

Anowi napisał/a:
Czy Abram spożywał Wieczerzę Pańską?

Nie spożywał Wieczerzy Pańskiej. Jeszcze nie była ustanowiona. Wieczerza jest ustanowiona w miejsce baranka paschalnego, za Abrahama takiego święta nie obchodzili , bo jeszcze tak dokładnie to narodu Izraelskiego nie było.

Anowi - 2010-05-06, 11:58

spożył chleb i wino tak jak apostołowie
nike - 2010-05-06, 12:41

Kiedy? Podaj tekst. Wino i chleb w tamtym rejonie jest normalnym posiłkiem. Wieczerza Pańska jest to szczególna uczta.
Anowi - 2010-05-06, 12:51

ten posiłek też był szczególny ponieważ podany z rąk Melchizedeka

Rdz 14:18-20 Bw „Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego.(19) I błogosławił mu, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi!(20) I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje! A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego.”

Salem to późniejsza Jerozolima


Ps 110:4 Br "Pan złożył przysięgę i nie cofnie jej nigdy, że jesteś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka."

Hbr 5:6 Br "Na innym zaś miejscu oświadczył: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka."

Hbr 5:10 Br "On, którego Bóg nazwał kapłanem na wzór Melchizedeka."

Hbr 6:20 Br "aż tam, gdzie Jezus, przygotowując nam drogę, wszedł za nas stawszy się 'arcykapłanem na wieki' na wzór Melchizedeka."

Hbr 7:2 Br "Abraham zaś wręczył mu dziesięcinę z całego łupu. Imię Melchizedeka oznacza najpierw 'król sprawiedliwości', a następnie 'król Szalemu', to jest 'król pokoju'."

Hbr 7:8 Br "Ponadto w przypadku potomków z rodu Lewiego dziesięcinę otrzymują zwykli ludzie - śmiertelnicy, natomiast gdy chodzi o Melchizedeka, to dziesięcinę otrzymał ktoś, kto - jak zapewnia Pismo - nie umiera."

Hbr 7:11 Br "Jeśli więc doskonałość już została osiągnięta przez kapłaństwo wywodzące się od Lewiego - lud bowiem otrzymał Prawo oparte na tym kapłaństwie - to po cóż było ustanawiać jeszcze inne kapłaństwo, to na wzór Melchizedeka, zamiast pozostawać przy kapłaństwie według Aarona?"

Hbr 7:15 Br "Wszystko staje się jeszcze bardziej jasne wobec faktu, że oto pojawia się inny kapłan na wzór Melchizedeka"

Hbr 7:17 Br "W rzeczywistości bowiem tak mówi o Nim Pismo: Jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka."

Ira - 2012-12-18, 23:46
Temat postu: Wieczerza
Wieczerza Pańska była ustanowiona przez Pana Jezusa
Abraham złożył dziesięcine ale to nie wieczerza
Wieczerza to jak powiedział Jezus nowe przymierze we krwi mojej
Jeśli wtedy była wieczerza to jaki cel śmierci Chrystusa i po co?
I po co mówić nowe przymierze, nie to nie była wieczeża pańska!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anna01 - 2014-03-02, 22:40

Co robi 9.90 w portfelu ?
RN - 2014-03-02, 23:47

Anna01 napisał/a:
Co robi 9.90 w portfelu ?


Brzęczy.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group