To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Kościoły ortodoksyjne - Post w Piątek - faryzejska tradycja?

Anonymous - 2010-04-02, 06:37
Temat postu: Post w Piątek - faryzejska tradycja?
Czy post w Piątek, a co za tym idzie w "Wielki Piątek" ma realne podstawy Biblijne, oprócz tego, że jest wzmianka o praktykującym Faryzeuszu, który wyniośle zachwalał swoje "święte" postępowanie?

Biblia napisał/a:
Łuk 18;9-14 BT 9 Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 10 Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. 11 Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. 12 Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". 13 Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!" 14 Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.


W Judei, Galilei i Syrii zachowano dwudniowy post faryzeuszów w każdym tygodniu (Łuk 18;12), ale przesunięto go z pierwszego dnia tygodnia (niedzieli) na czwarty, tj. na środę, i z piątego na szósty, tj. na piątek. Ten ostatni dzień wybrany został przez kościół w związku z "Męką Pańską".

Czy oprócz tradycji faryzejskiej, napiętnowanej przez Jezusa, post w piątek ma inne podstawy Biblijne?

Yarpen Zirgin - 2010-04-02, 07:27

Mk 2:18-20 BT
„(18) Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?(19) Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego majką u siebie.(20) Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.”

Elius - 2010-04-02, 07:40

1 Tym.4:1-5
Jednakże natchniona wypowiedź wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach niektórzy odpadną od wiary, zwracając uwagę na zwodnicze natchnione wypowiedzi oraz nauki demonów, 2 przez obłudę ludzi, którzy mówią kłamstwa, napiętnowanych w sumieniu jakby rozpalonym żelazem, 3 zabraniających zawierania związków małżeńskich, nakazujących powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby były spożywane z dziękczynieniem przez tych, którzy mają wiarę i dokładnie znają prawdę. 4 Wszystko bowiem, co Bóg stworzył, jest wspaniałe i niczego nie należy odrzucać, jeśli się to przyjmuje z dziękczynieniem, 5 gdyż zostaje uświęcone przez słowo Boże i modlitwę nad tym

Anonymous - 2010-04-02, 07:43

Yarpen Zirgin napisał/a:
Mk 2:18-20 BT
„(18) Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?(19) Jezus im odpowiedział: Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego majką u siebie.(20) Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.”


Gdzie jest tu mowa o poście w "Wielki Piątek" czy w ogóle w piątek? Przypominam - temat postu brzmi "Post w Piątek - faryzejska tradycja?"Post ścisły; obowiązuje w Środę Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pańskiej (kan. 1252 § 2). Polega na powstrzymaniu się od spożywania mięsa i ograniczeniu się do jednego posiłku do syta i dwóch niepełnych. Obejmuje wiernych w wieku 18-60 lat.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych; polega na powstrzymaniu się od spożycia pokarmów mięsnych (nie dotyczy ryb, nabiału, tłuszczów zwierzęcych oraz wywarów z mięsa) w każdy piątek roku liturgicznego (z wyjątkiem uroczystości, czyli dni liturgicznych najwyższej rangi) dla katolików w wieku powyżej 14 roku życia do końca życia.
Podstawa Kościelna kan. 1252 § 2
Podstawa Biblijna …......................?

Podstawa Biblijna NAKAZUJĄCA, przez Jezusa, spożywać w tym okresie mięso;


Biblia napisał/a:
Łuk 22;7,8,11,14,15  (7) I nastał dzień Przaśników, kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego. (8) I wysłał Piotra i Jana, rzekłszy im: Idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. (11) i powiedzcie gospodarzowi tego domu: Nauczyciel każe ci powiedzieć: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi? (14) A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. (15) I rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką;


Biblia mówi JEDZCIE mięso w tym okresie - kościół na przekór POWSTRZYMUJCIE się!


Które źródło jest dla Ciebie wiarygodne?

Yarpen Zirgin - 2010-04-02, 08:19

eksplorator napisał/a:
Gdzie jest tu mowa o poście w "Wielki Piątek" czy w ogóle w piątek?

W Wielki Piątek jest post, ponieważ Chrystus jest nam "zabrany" i przebywa w więzieniu.

eksplorator napisał/a:
Przypominam - temat postu brzmi "Post w Piątek - faryzejska tradycja?"

A ja ci przypominam, że podałem Ci fragment, na podstawie którego w Kościele ustanowiono posty w określone dni. Także w Wielki Piątek.

eksplorator napisał/a:
Podstawa Biblijna NAKAZUJĄCA, przez Jezusa, spożywać w tym okresie mięso;

Spożywasz Paschę zgodnie z przepisami Prawa Mojżeszowego?

eksplorator napisał/a:
Biblia mówi JEDZCIE mięso w tym okresie - kościół na przekór POWSTRZYMUJCIE się!

Nic takiego nie mówi. Fragment opisuje spożywanie przez Chrystusa ostatniej Paschy.

smokeustachy - 2010-04-02, 11:55
Temat postu: Re: Post w Piątek - faryzejska tradycja?
eksplorator napisał/a:
Czy post w Piątek, a co za tym idzie w "Wielki Piątek" ma realne podstawy Biblijne, oprócz tego, że jest wzmianka o praktykującym Faryzeuszu, który wyniośle zachwalał swoje "święte" postępowanie?

Ponieważ nie mamy do czynienia z zachwalaniem wyniosłym, ergo zdolność do wyrzeczeń budzi tu zazdrość.
2. Czyli stoicie na stanowisku, że Paweł był pod wpływem demonów. Rozwijające.

izraelita - 2010-04-02, 11:57

Bez sensu wątek skoro powszechnie wiadomo, że Jezus w piątek nie umarł.

Post w "wielki piątek" to tradycja innowiercza, odstępczego kościoła trójcowego boga.

Nic z Prawdą nie ma wspólnego.

Yarpen Zirgin - 2010-04-02, 12:07

izraelita napisał/a:
Bez sensu wątek skoro powszechnie wiadomo, że Jezus w piątek nie umarł.

LOL
Powszechnie wiadomo, że Chrystus umarł w piątek, a jedynie niektórzy "archeolodzy" sobie wymyślili inne dni.

krzych67 - 2010-04-02, 18:59

Yarpen Zirgin napisał/a:
Powszechnie wiadomo, że Chrystus umarł w piątek

A w jakim dnu tygodnia się urodził :?:

Anowi - 2010-04-02, 19:15

[quote="eksplorator"]
Biblia napisał/a:
Łuk 22;7,8,11,14,15  (7) I nastał dzień Przaśników, kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego. (8) I wysłał Piotra i Jana, rzekłszy im: Idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. (11) i powiedzcie gospodarzowi tego domu: Nauczyciel każe ci powiedzieć: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi? (14) A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. (15) I rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką;

i dalszy ciąg:
A gdy nadeszła godzina, zasiadł do stołu i dwunastu apostołów z Nim.(15) Wtedy powiedział do nich: Tak bardzo pragnąłem spożywać z wami tę Paschę, zanim zacznę cierpieć.(16) Bo mówię wam, że już nie będę jej pożywał, aż się dopełni w królestwie Bożym.

krzych67 - 2010-04-02, 19:33

I dalszy ciąg:

Łk 22:17-18
17. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: Weźcie go i podzielcie między siebie;
18. albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże.

Co chcesz przez to powiedzieć?

Anonymous - 2010-04-03, 05:41

Anowi napisał/a:
eksplorator napisał/a:
Podstawa Biblijna NAKAZUJĄCA, przez Jezusa, spożywać w tym okresie mięso;

Łuk 22;7,8,11,14,15  (7) I nastał dzień Przaśników, kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego. (8) I wysłał Piotra i Jana, rzekłszy im: Idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. (11) i powiedzcie gospodarzowi tego domu: Nauczyciel każe ci powiedzieć: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego z uczniami moimi? (14) A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. (15) I rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką;

i dalszy ciąg:
A gdy nadeszła godzina, zasiadł do stołu i dwunastu apostołów z Nim.(15) Wtedy powiedział do nich: Tak bardzo pragnąłem spożywać z wami tę Paschę, zanim zacznę cierpieć.(16) Bo mówię wam, że już nie będę jej pożywał, aż się dopełni w królestwie Bożym.


Oczywiście, że w niebie się nie jada, w tym mięsa! Jezus dobrze napisał!Yarpen Zirgin napisał/a:
eksplorator napisał/a:
Przypominam - temat postu brzmi "Post w Piątek - faryzejska tradycja?"

A ja ci przypominam, że podałem Ci fragment, na podstawie którego w Kościele ustanowiono posty w określone dni. Także w Wielki Piątek.


Dobrze napisałeś „w kościele” nie w Biblii, a w zasadzie to posty ustanowili 'Ojcowie Kościoła' będący doskonałymi filozofami wyuczonymi na greckiej myśli hellenistycznej.

Wspomina o tym również Tertulian oraz Św. Ireneusz czy św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r.

Co do początków „Wielkiego Postu” sami dokładnie nie wiecie kiedy go wprowadzono a cóż dopiero szukać inspiracji w Biblii;

„Historia Wielkiego Postu nie jest dotychczas całkiem wyjaśniona. Kan. 5 Soboru Nicejskiego (325), na który jeszcze się powołuje wielu historyków i kanonistów, wspomina nie Wielki Post, kiedy mówi o „Quadragesima Paschae", lecz czterdziestodniowy okres po Wielkanocy (zob. S. Salaville, „La tessa-rakoste du 5-eme canon de Nicee" w „Echos d’Orient" 1910, s, 65; 1929, s. 257).”

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/wielki_post.php3
http://liturgia.wiara.pl/...-Wielkim-Poscie

Ostatecznie środa jako początek Wielkiego Postu weszła na stałe do tradycji rzymskiego kościoła w 1570 roku.

Yarpen Zirgin napisał/a:
eksplorator napisał/a:
Podstawa Biblijna NAKAZUJĄCA, przez Jezusa, spożywać w tym okresie mięso;

Spożywasz Paschę zgodnie z przepisami Prawa Mojżeszowego?


A Ty przestrzegasz dziesięciu przykazań zgodnie z przepisami prawa Mojżeszowego?

Biblia napisał/a:
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.


Yarpen Zirgin napisał/a:
eksplorator napisał/a:
Biblia mówi JEDZCIE mięso w tym okresie - kościół na przekór POWSTRZYMUJCIE się!

Nic takiego nie mówi. Fragment opisuje spożywanie przez Chrystusa ostatniej Paschy.


Biblia wyraźnie mówi o spożywaniu przez Jezusa i o Jego uczniach, apostołach, że jedli mięso w dniu, kiedy Kościół Katolicki tego zabrania!!! Ja wierzę Biblii, że się nie myli oraz fakt, że nigdy tego dopustu nie zmieniła!

krzych67 - 2010-04-03, 07:49

Kilka lat temu, jedna z moich koleżanek w pracy chciała mi udowodnić Biblią posty środowy i piątkowy. Była pewna, że w Biblii są słowa wypowiedziane przez Królową Nieba, w których nakazuje taki post. Czytała jakieś cienkie książeczki wydawane przez zakonnice, z których to wynikało. Obiecała mi nawet, że znajdzie i przeczyta, ale minęło kilka lat i cisza...
meritus - 2010-04-03, 11:51

Mt 9:15
Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.


I tyle. Zabrali pana młodego i katolicy poszczą.

Nie rozumiem tej alergii niektórych protestantów na post. Zalecam wszystkim uczniom Lutra modlitwę i post, bo wypędza złe duchy.

krzych67 - 2010-04-03, 13:32

meritus napisał/a:
Nie rozumiem tej alergii...

Ja nie mam alergii. Jednak o moich postach wie tylko Bóg. Nie jestem ekshibicjonistą.

meritus napisał/a:
Zalecam wszystkim uczniom Lutra...

A mi co zalecasz?

A czym namaszczasz głowę jak pościsz?
Mt 6:17-18
17. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz,
18. aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
(BT)


Co robisz by ludzie nie widzieli, że pościsz w piątek?Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group