To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Postacie - Abraham

chryzolit - 2019-11-14, 18:40

O.K-Luba,piszesz co chcesz,Twoja sprawa.
Ale fakty są takie wspólnota z Metanoia,która miała,czy dalej ma kontakty z Jezuitami,która poleca pisma założyciela tego zakonu,którego historie dokładnie znamy,wskazuje na cel pisania,pozorna krytyka K.R.K jest tylko zasłoną do zaorywania argumentów przeciwnych,ośmieszania i poniżania.
Jeżeli nie można argumentami uzasadnić błąd,to potrzeba to zrobić takimi metodami jakie sa dostepne,to nic nowego,tylko dzisiaj w dobie jeszcze jakiejś wolności,nie zawsze jest to możliwe.
A i frajerów jest mniej.
Pozdrawiam.

Luba - 2019-11-14, 18:52

chryzolit napisał/a:
O.K-Luba,piszesz co chcesz,Twoja sprawa.
Ale fakty są takie wspólnota z Metanoia,która miała,czy dalej ma kontakty z Jezuitami,która poleca pisma założyciela tego zakonu,którego historie dokładnie znamy,wskazuje na cel pisania,pozorna krytyka K.R.K jest tylko zasłoną do zaorywania argumentów przeciwnych,ośmieszania i poniżania.
Jeżeli nie można argumentami uzasadnić błąd,to potrzeba to zrobić takimi metodami jakie sa dostepne,to nic nowego,tylko dzisiaj w dobie jeszcze jakiejś wolności,nie zawsze jest to możliwe.
A i frajerów jest mniej.
Pozdrawiam.Ales sobie wykoncypowal...i jakiego posta wysmażyles :-D

No i na dodatek nazywasz faktami to, co sie w tym poscie znalazlo... :-D

Brawo, jestes wielki :-D

Pozdrawiam w Duchu i Prawdzie :->

chryzolit - 2019-11-14, 19:10

Dzięki za komplement.
Nie często się zdarza.
Pozdrawiam.

Listek - 2019-11-14, 19:40

Bobo napisał/a:
NO co ty! Wuka! Chcesz kolejnych 300 stron aby dalej pozostać 'głupią'


Wygląda na to,że wuka ma mniej warowni w swojej głowie niż Ty bobo.Prędzej niż Ty zauważy ,że Bóg z nieba wypowiedział Swoją doskonałą wolę ,w której gdy się przejrzy jak kobieta w lustrze ,to zobaczy jak bardzo potrzebuje Zbawiciela by być wolną od grzechu.

Ps 19:8 bgn "Prawo WIEKUISTEGO jest doskonałe nawraca duszę; świadectwo BOGA jest wiarygodne uczy prostodusznego mądrości."

J 8:34 "Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu."


Doskonała wola Ojca Niebiańskiego dla królewskiego kapłaństwa:

"Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
(4) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
(5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem wymagajacym wyłączności, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. (6) Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
(7) Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
(8) Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. (9) Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. (10) Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służącaca, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. (11) W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

(12) Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
(13) Nie będziesz zabijał.
(14) Nie będziesz cudzołożył.
(15) Nie będziesz kradł.
(16) Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
(17) Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego."
itd.Wyj.20,3-24,11

1Kor 5:7 " Chrystus przecież został zabity w ofierze jako nasza Pascha."

chryzolit - 2019-11-14, 20:25

Widać,pozostało Ci tylko, ciągle przyklejanie tego samego
Listek - 2019-11-14, 22:07

chryzolit napisał/a:
przyklejanie tego samego


Rozmyślanie nad Prawem Boga przynosi błogosławieństwo.

"Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, (2) lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. (3) Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada."


"Abraham był Mi posłuszny - przestrzegał tego, co mu poleciłem: moich nakazów, praw i pouczeń"- powiedział Bóg. Rdz.26,5

Abraham,mąż Boży żył w królewskim kapłaństwie, był posłuszny i nie znał kapłaństwa lewickiego.

chryzolicie , odstaw wieprza ,jak poucza Bóg (Kpł .11; Dz.10,14), pamiętaj o dniu na cześć Boga i wyznaczonych przez Niego świętach , po prostu naśladuj Jezusa Chrystusa,Króla i Najwyższego Kapłana!

chryzolit - 2019-11-15, 00:00

Listek.
Chcesz obchodzic,przestrzegać prawo Boże podane przez Mojżesza,a tak naprawdę,nie przestrzegasz nawet szabatu,tak jak uczył Mojżesz,tylko sam Ty,czy Twoi liderzy siadaja na stołku Mojżesza i za niego się podają.To wy wiecie najlepiej,czy tez inni liderzy jak przestrzegać szabat,stawiacie swoje przepisy,ale nikt z was nie przestrzega go zgodnie z nauczaniem Mojżesza,co więcej nawet nie zależy wam na tym by poznać jak uczył Mojżesz.

Ponadto namawianie innych w takiej sytuacji,to czysta hipokryzja,kiedy samemu zwyczajnie bawi sie w przestrzeganie szabatu.
A No.Przymierze uczy że Chrystus ,niezależnie od tego w ilu przypadkach odmienimy Jego imię Jezus na tej drodze,w tym wyborze nie pomaga.
Pozostaje tylko przeklęństwo zakonu,bo nikt przez niego nie uzyskał życia,ani przebaczenia,ani nadzieje na uczestnictwo w Królestwie Jezusa.

Po co więc ta walka,ten wysiłek,czy jakieś korzyści krótkotrwałe?,czy przywileje doczesne,kiedy traci sie coś znacznie większego.Smutne to.
Ale każdy ma wolna wolę i prawo wyboru,również odpowiedzialność za własny wybór.
Pozdrawiam.

Listek - 2019-11-15, 09:36

chryzolit napisał/a:
przeklęństwo


Przekleństwa to były pod strażą "księgi prawa" pod nadzorem kapłaństwa lewickiego.

Dzięki Jezusowi możesz być królewskim kapłaństwem, a nie jesteś pod nadzorem lewickiej administracji ( z ofiarami ze zwierząt).

Wciąż mylisz " Księgę Przymierza" umieszczoną w Arce Przymierza z "księgą prawa" pod nadzorem kapłaństwa lewickiego, umieszczoną obok Arki.

Pwt 31:26 "„Weźcie księgę prawa i połóżcie ją obok Arki Przymierza PANA, waszego Boga. Niech tam pozostanie jako świadek przeciwko wam,"


"Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym , by rozgłaszać wspaniałość Tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło."
1P 2:9

Listek - 2019-11-24, 19:47

Pwt 5:22 "Te oto słowa wyrzekł Bóg do całego waszego zgromadzenia, na górze spośród ognia i gęstych chmur, [wyrzekł] potężnym głosem, i [już] nic nie dodał Potem wypisał je na dwóch kamiennych tablicach i dał je mnie."

W całym zgromadzeniu było mnóstwo różnych ludów, do których Bóg przemawiał z nieba.

Wj 12:38 "Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi [z Egiptu] nadto owce i woły, i olbrzymi dobytek."
Słowa Boga wypowiedziane do całego zgromadzenia-mnóstwa ludów:
"Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
(4) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
(5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem wymagajacym wyłączności, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. (6) Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
(7) Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
(8) Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. (9) Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. (10) Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służącaca, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. (11) W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

(12) Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
(13) Nie będziesz zabijał.
(14) Nie będziesz cudzołożył.
(15) Nie będziesz kradł.
(16) Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek."
itd.


"Uważajcie, żebyście nie odrzucili Tego, który przemawia! Bo jeśli nie umknęli tamci, którzy odrzucili Go, gdy udzielał Boskiego ostrzeżenia na ziemi, to pomyślcie - tym bardziej jak uciekniemy my, jeśli odwrócimy się od Niego, gdy ostrzega z Nieba?"

Hbr 12:25Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group