To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Ogólnie o Biblii - Kanon Biblijny

Yarpen Zirgin - 2011-08-10, 19:12

nike napisał/a:
A jakim się posługuje?

Tytulatura biskupa Rzymu - lektura obowiązkowa.

Jachu - 2011-08-10, 20:08

Yarpen Zirgin napisał/a:
Tytulatura biskupa Rzymu - lektura obowiązkowa.


Yarpenowi w odpowiedzi: Wiki nie jest autorytatywna,każdy prawie,moze ją edytować.
a ja Tobie i innym podsuwam do lektury nieobowiązkowej to:

Cytat:
W dziele zatytułowanym "Papież Zastępca Chrystusa, Głowa Kościoła", napisanym przez wybitnego katolika, magistra Monsignora Capela, odnajdujemy listę ni mniej ni więcej, tylko sześćdziesięciu dwóch bluźnierczych tytułów, jakich używali papieże. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że nie są to jedynie martwe określenia historyczne, gdyż zestawienie to zostało sporządzone przez jednego z najsłynniejszych obecnie żyjących papieskich autorów. Z listy tej przytaczamy następujące tytuły:
Najświętsza ze wszystkich Głów
Święty Ojciec ojców
Najwyższy Arcykapłan nad wszystkimi prałatami
Nadzorca religii chrześcijańskiej
Główny Pasterz - Pasterz pasterzy
Chrystus przez namaszczenie
Abraham przez patriarchat
Melchizedek w obrządku
Mojżesz we władzy
Samuel w urzędzie sądowym
Najwyższy Kapłan, najprzedniejszy biskup
Książę biskupów
Dziedzic apostołów; Piotr we władzy
Klucznik Królestwa Niebieskiego
Arcykapłan naznaczony z pełnią władzy
Zastępca Chrystusa
Królewski Kapłan
Głowa wszystkich świętych kościołów
Zwierzchnik uniwersalnego kościoła
Biskup biskupów, to jest Najwyższy Arcykapłan
Władca Domu Pańskiego
Pan apostolski i Ojciec ojców
Główny Pasterz i Nauczyciel
Lekarz dusz
Skała, której pyszne bramy piekła nie przemogą
Nieomylny Papież
Głowa wszystkich świętych kapłanów Bożych

Jako dodatek do tej długiej listy tytułów, której fragmenty przytoczyliśmy powyżej, autor cytuje wyjątek z listu Św. Bernarda, opata z Clairvaux do papieża Eugeniusza III, z 1150 roku:

"Kimże jesteś? Najwyższym Kapłanem, Najprzedniejszym Biskupem. Ty jesteś księciem biskupów, ty jesteś spadkobiercą apostołów. Ty jesteś Ablem w prymasostwie, Noem w rządzie, Abrahamem w dostojeństwie patriarchatu, według porządku - Melchizedekiem, według zacności - Aaronem, według autorytetu - Mojżeszem, Samuelem według urzędu sędziowskiego, Piotrem według władzy, CHRYSTUSEM Z NAMASZCZENIA. Tyś jest tym, któremu klucze nieba są dane, któremu powierzono owce. Są może inni strażnicy niebios, inni pasterze trzody, ale najwspanialszym z nich jesteś ty, ponieważ odziedziczyłeś obydwa te tytuły w inny sposób niż tamci i od nich wcześniej. (...) Władza tamtych jest ograniczona, twoja zaś rozciąga się nawet nad tymi, którzy otrzymali władzę nad innymi. Czyż nie mógłbyś, gdyby tylko były po temu powody, zamknąć niebios przed biskupem, pozbawiając go episkopalnego urzędu i oddając go Szatanowi? Tak więc twe przywileje są niezmienne, zarówno względem kluczy tobie powierzonych, jak i owiec oddanych pod twą opiekę".

Wszystkie te schlebiające bluźniercze tytuły zostały odniesione do rzymskich Arcykapłanów i z rozkoszą oraz nieukrywaną satysfakcją przez nich zaakceptowane, tak jakby się im one słusznie należały.

Papież Bonifacy VII wydał następujący dekret, który jest do dziś obowiązującym prawem: "Oświadczamy, mówimy, określamy i ogłaszamy, iż rzeczą niezbędną dla zbawienia każdej istoty ludzkiej jest uległość wobec rzymskiego Arcykapłana". Papież Grzegorz VII, który w 1063 roku zarządził, aby wszyscy tytułowali papieża ojcem ojców, zamierzając uzasadnić papieskie roszczenia, wyciągnął następujący wniosek z 1 Mojż. 1:16: "Bóg uczynił dwa wielkie światła na firmamencie niebieskim: większe, które miało rządzić dniem i mniejsze, aby rządziło nocą. Obydwa wielkie, ale jedno było większe. 'Na firmamencie niebieskim', to jest w kościele powszechnym, 'Bóg uczynił dwa światła', to jest ustanowił dwa rodzaje godności: władzę pontyfikalną i władzę królewską. Jednakże ta z nich, która zarządza dniem, czyli sprawami duchowymi, jest większa, zaś druga, sprawująca kontrolę nad rzeczami cielesnymi, jest mniejsza. Tak jak słońce różni się od księżyca, tak papieże różnią się od królów". Inni papieże przyjęli tę interpretację, która w istotny sposób przyczyniła się od ugruntowania idei papieskiej supremacji.

Św. Antoni, arcybiskup Florencji, cytując słowa Psalmu 8:4-8: "Albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od Aniołów" itd. i odnosząc je do Chrystusa, w taki sposób przenosi następnie ich znaczenie na papieża:

"A ponieważ opuścił on nas cieleśnie, to pozostawił swego wikariusza [zastępcę] na ziemi, tj. Najwyższego Kapłana, o którym mówimy 'papa', tj. 'ojciec ojców', aby słowa te dobrze pasowały do papieża. Papież bowiem, jak powiada Hostiensis, jest większy od człowieka, ale mniejszy od aniołów, gdyż jest śmiertelny, jednakże autorytetem i władzą ich przewyższa, gdyż aniołowie nie mogą poświęcać ciała i krwi Chrystusa ani też związywać czy rozwiązywać, do czego najsłuszniejsze prawo mają właśnie papieże. Aniołowie nie mogą też zarządzać ani udzielać odpustów. Został on ukoronowany chwałą i czcią, chwałą z polecenia, jest przeto zwany nie tylko błogosławionym, ale najbardziej błogosławionym. Czyż można mieć wątpliwości co do tego, że zwie się błogosławionym tego, który został wyniesiony na szczyty wielkiego dostojeństwa? Jest on ukoronowany taką czcią, że wierni mogą całować jego stopy. Większej czci być nie może. "Czcijcie podnóżek nóg jego" (Ps. 99:5). Został on ukoronowany świetnością władzy, ponieważ może wszystkich sądzić, sam nie podlegając niczyjemu osądowi, chyba że zboczyłby z drogi wiary [wiary Antychrysta oczywiście]. Dlatego właśnie nosi on potrójną złotą koronę i został 'postanowiony nad sprawami rąk jego', aby rozporządzał wszystkimi podwładnymi. On otwiera niebiosa, posyła winnych do piekła, utwierdza cesarstwa i zarządza duchowieństwem".

Sobór Laterański na pierwszym posiedzeniu przyznał papieżowi tytuł "Książę Wszechświata". Na drugiej sesji nazwano go "Kapłanem i Królem, który ma być czczony przez wszystkich ludzi i którego sobie upodobał Bóg". Na piątym posiedzeniu odniesiono proroctwo opisujące chwalebne królowanie Chrystusa do panowania Leona X: "Nie płacz córko Syońska, bo oto Lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, oto Bóg wzbudził tobie zbawiciela".

Ze Słownika Kościelnego Ferrar'ego, poważanego autorytetu wśród rzymskokatolików, cytujemy poniżej skondensowaną definicję władzy papieskiej, umieszczoną pod hasłem papa. Oto jej druga część:

"Dostojeństwo i wywyższenie papieża sprawia, że nie jest on po prostu człowiekiem, lecz tak jakby Bogiem i wikariuszem [przedstawicielem] Boga. (...) Stąd też papież jest ukoronowany potrójną koroną - jako król nieba, ziemi i piekła. Mało tego, znakomitość i władza papieża sięgają nie tylko rzeczy niebieskich, ziemskich i piekielnych, ale rozciągają się nawet na aniołów i są w stosunku do nich nadrzędne. Wynika stąd, że jeśliby aniołowie mogli błądzić w wierze albo żywić uczucia jej przeciwne, to byliby sądzeni i ekskomunikowani przez papieża. (...) Jego dostojeństwo i władza jest tak wielka, że zasiada on za jednym trybunałem razem z Chrystusem, tak że cokolwiek czyni papież zdaje się pochodzić z ust samego Boga. (...) Papież jest jakby Bogiem na ziemi, jedynym księciem wiernych Chrystusowych, najwspanialszym królem królów, wyposażonym w ogrom władzy; jemu powierzono zarządzanie ziemią i królestwem niebieskim". Dalej pisze on: "Autorytet i władza papieża są tak wielkie, że może on modyfikować, wypowiadać, czyli interpretować Boskie prawo". "Papież może w pewnych okolicznościach przeciwdziałać prawu Bożemu przez ograniczenia, komentarze, itp."


Cyt z http://www.nastrazy.pl/bi...p?s=wyklad9.htm

To fragment z wykładu IX z Tomu II "Nadszedł Czas "

Podmieniono źródło na prawidłowe. Jachu, proszę abyś prawidłowo oznaczał źródła cytatów. Link do wyszukiwarki nie jest źródłem. YZ

Jachu - 2011-08-10, 20:31

meritus napisał/a:
Tak, nike... Tyle, ze papież nie posługuje się takim tytułem. Ponadto w tej [cut] numerologii jest błąd, ponieważ w słowie VICARIUS nie ma dwóch liter "v" tylko litera "v" i "u". Litera "u" nie ma w łacinie odpowiednika liczbowego. Wychodzi więc 661.


A to,to "kit"?
http://webcache.googleuse...e=www.google.pl

http://www.google.pl/sear...ILII+DEI&nfpr=1

meritus - 2011-08-10, 21:46

Tak, Jachu - kit. Papież nie posługuje się takim tytułem.

nike napisał/a:
A jakim się posługuje? A kto jest zastępcą syna bożego na ziemi według KrK nie papież?

Nie takim.

Cytat:
Gdyby to była inkwizycja :święta" to prawdopodobnie twoje słowa sprawdziłyby się, na szczęście po świetej inkwizycji juz slad się zaciera.

Nie pisałem o inkwizycji, lecz o stosach, bardziej charakterystycznych dla protestantyzmu.

Yarpen nie wiem od kiedy numerologia jest zasadą moralną albo prawdą wiary. Ale ok. Może jest tak rzeczywiście. Przepraszam wszystkich wyznawców numerologii, że nazwałem ową dokrynę głupią.

nike - 2011-08-10, 22:17

meritus, A czy ty znasz coś takiego jak liczbowanie biblijne? Gdybyś znał nie powiedziałbyś,że jest głupie. Warto się zainteresować, i coś wiedzieć na ten temat żeby móc potem ewentualnie naśmiewać się, prawda? Najgorszym naśmiewcą jest zawsze ten co nic nie wie, człowiek co coś niecoś wie o jakimś zagadnieniu, nie smieje się bo wstydzi się,że taki ciemny jest.
Yarpen Zirgin - 2011-08-10, 22:26

Jachu napisał/a:
Yarpenowi w odpowiedzi: Wiki nie jest autorytatywna,każdy prawie,moze ją edytować.

Co nie zmienia niczego w fakcie, że wśród tytułów biskupa Rzymu nie ma określenia "vicarius fili dei". :-)

wiesia - 2011-08-11, 07:16

Nie znam się na numerologii,ale przyszło mi do głowy, że coś w tym jest, bo niby dlaczego podaje się obliczenie numeryczne choćby to 666 jako znak bestii?
Jachu - 2011-08-11, 09:43

Yarpen Zirgin napisał/a:
Co nie zmienia niczego w fakcie, że wśród tytułów biskupa Rzymu nie ma określenia "vicarius fili dei".


A tak,już nie ma,bo........ Papież Paweł VI jako ostatni koronował się Tiarą,na której
ten tytuł był wygrawerowany, a potem tiarę zwyczajnie sprzedał,pieniądze rozdając biednym. Taki wybieg?
A w Gronie Katolików jaka opinia panuje?

http://webcache.googleuse...e=www.google.pl

Yarpen Zirgin - 2011-08-11, 09:48

Jachu napisał/a:
Yarpen Zirgin napisał/a:
Co nie zmienia niczego w fakcie, że wśród tytułów biskupa Rzymu nie ma określenia "vicarius fili dei".


A tak,już nie ma,bo........

Nie "już nie ma", tylko "nigdy takiego nie było".

Cytat:
Papież Paweł VI jako ostatni koronował się Tiarą,na której
ten tytuł był wygrawerowany, a potem tiarę zwyczajnie sprzedał,pieniądze rozdając biednym. Taki wybieg?

Nie było tiary z takim tytułem.

Cytat:
A w Gronie Katolików jaka opinia panuje?

http://webcache.googleuse...e=www.google.pl

Widziałeś tam stwierdzenie, że na tiarze był taki tytuł?

nike - 2011-08-11, 11:57

wiesia, To nie jest żadna numerologia, to jest liczbowanie biblijne i Jachu w tym jest bardzo dobry. Warto to znać.Alfabet hebrajski i grecki ma właściwości liczbowe. i chyba dlatego Biblia jest spisana w hebrajskim i grece, a nie w polskim, czy innym
Za pomocą liczbowania, można sprawdzić każdy tekst, czy jest oryginalny czy dopisek. tylko jeszcze trzeba tego chcieć, a nie uprzedzać się
a tym bardziej naśmiewać.

Jachu - 2011-08-11, 12:40

nike napisał/a:
i Jachu w tym jest bardzo dobry.

No nieprawda,nie jestem w tym b.dobry,jednak mam dostęp do ogromnej liczby owych
porównawczych liczbowań,opartych na tekstach podobnej treści i tekstach np paralelnych.Nie mam zamiaru używać ich do walki religijnej,bo nie takie jest przeznaczenie tych opracowań, a raczej przede wszystkim do budowania własnego zrozumienia i zbudowania duchowego, a i rozeznania w czasie wydarzen o których Biblia traktuje.

A wracając do tematu wątku,godzi się wspomnieć jeszcze o dwóch stosach chlebów pokładnych,które umieszczane były na stole powlekanym złotem,a stojącym w Przybytku na pustyni,jaki z polecenia Bożego był wykonany i zbudowany z zastrzeżeniem,żeby wszystko było wykonane tak jak Mojżeszowi było pokazane "na górze"
Otóż były na tym stole składowane dwa stosy owych chlebów po 6 sztuk każdy.
Stały te stosy obok siebie i tylko kapłani mogli je spożywać,nikt inny. To było w Świątnicy,przed Świętm Świętych.
Takie ułożenie owych chlebów wskazywało dla Badaczy,ową liczbę 66,może ktoś powie przypadek,ale z polecenia Bożego?

wiesia - 2011-08-11, 15:52

nike napisał/a:
wiesia, To nie jest żadna numerologia, to jest liczbowanie biblijne i Jachu w tym jest bardzo dobry. Warto to znać.Alfabet hebrajski i grecki ma właściwości liczbowe. i chyba dlatego Biblia jest spisana w hebrajskim i grece, a nie w polskim, czy innym
Za pomocą liczbowania, można sp.rawdzić każdy tekst, czy jest oryginalny czy dopisek. tylko jeszcze trzeba tego chcieć, a nie uprzedzać się
a tym bardziej naśmiewać.

Ależ ja się nie naśmiewam,nike. Wiem,że żydzi przypisują literom cyfry.Sporo o tym czytałam. Tylko w polskim to ma się nijak do spraw omawianych.

Parmenides - 2011-08-11, 16:15

Dla ścisłości: Żydzi nie przypisują literom cyfry. Według tradycji litery są jednocześnie cyframi. Wbrew pozorom to jest różnica.
Eutychus - 2011-08-11, 18:30

Parmenides napisał/a:
Dla ścisłości: Żydzi nie przypisują literom cyfry. Według tradycji litery są jednocześnie cyframi. Wbrew pozorom to jest różnica.

Mógłbyś uściślić tę Twoją ścisłość?
Bo mozna też np. powiedzieć: "Ludzie nie przypisują literom głosek. Litery są jednocześnie głoskami (samo i spół zresztą). Wbrew pozorom to jest różnica"... 8-)

Aha, witaj na forum :-D

EMET - 2011-08-11, 21:06

EMET:
Dostrzegłem rozważania odnośnie liczby "666", więc co nieco napiszę...

"Hebrew NT", Fr. Delitzsch; Objawienie dane Janowi 13:18 --
trans.: < bāzō’th chŏchmā(h) mî szĕbbînā(h) lô jəchăszszēw mĭspăr hăchăjjā(h) kî mĭspăr ’ādhām hû’ ûmĭspārô szēsz mē’ôth vəszĭszszîm vāszēsz >
Oto postać zapisu czcionką hebrajską --
בָּזׂאת חָכְמָה מִי שֶׁבִּינָה לוֹ יְחַשֵּׁב מִסְפַּר הַחַיָּה כִּי מִסְפַּר אָדָם הוּא וּמִסְפָּרוֹ שֵׁשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וָשֵׁשׁ׃


Liczbę "666" mamy też w hebrajskim tekście BH w tekstach: 1 Królów 10:14; 2 Kronik 9:13; Ezdrasza 2:13.

Oto zapisy "666" w owych tekstach --

1 Królów 10:14 - < szēsz mē’ôth szĭszszîm vāszēsz > = "sześć setek sześćdziesiąt i_sześć" ['Interlinia Vocatio', Tom PROROCY]; nie ma jedynie, w porówaniu z Ap 13:18, DHNT, spójnika < və >.

2 Kronik 9:13 - < szēsz mē’ôth vəszĭszszîm vāszēsz > = "sześć setek i_sześćdziesiąt i_sześć" ['Interlinia Vocatio', Tom PISMA] /identycznie jak w Apok 13:18, DHNT/.

Ezdrasza 2:13 - < szēsz mē’ôth szĭszszîm vəszĭszszā(h) > = "sześciu- set sześćdziesięciu sześciu;" ['Interlinia Vocatio', Tom PISMA]

Oto zapis czcionką hebrajską "666" w Apok 13:18, wg DHNT -- שֵׁשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וָשֵׁשׁ -- < szēsz mē’ôth vəszĭszszîm vāszēsz >.

Mamy zatem następujące zestawy liter początkowych użytych w zapisie liczebnika "666" [słownie: "sześćset sześćdziesiąt sześć"] --
(1) Apok 13:18, Delitzsch HNT -- < szēsz mē’ôth vəszĭszszîm vāszēsz >, czyli: < sz m v v >; wartości liczbowe: sz = 300; m = 40; v = 6. Po dodaniu, mamy: 300 + 40 + 6 + 6 + = 352.
(2) 1 Król 10:14, BH -- < szēsz mē’ôth szĭszszîm vāszēsz >, czyli: < sz m sz v >; wartości liczbowe: sz = 300; m = 40; sz = 300; v = 6. Po dodaniu, mamy: 300 + 40 + 300 + 6 = 646.
(3) 2 Kronik 9:13, BH -- identycznie jak wyżej, w Apok 13:18, DHNT, czyli: 352.
(4) Ezdrasza 2:13, BH -- < szēsz mē’ôth szĭszszîm vəszĭszszā(h) > - początkowe litery takie same jak w zapisie fragmentu z 1 Królów 10:14, tak więc rezultat, jak wyżej, czyli: 646.
Gdyby gdzieś przewijała się litera s[amech] -- to byłoby "60" /taka wartość liczbowa owej litery/... :-D
Byłyby, gdyby, wtedy: dwie "300", jedna "6" oraz "60".
Oto zapis Vulgaty i Neovulgaty: "Hic sapientia est: qui habet intellectum, computet numerum bestiae; numerus enim hominis est: et numerus eius est sescenti sexaginta sex.".


Stephanos, ps. EMETPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group