To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Ogólnie o Biblii - Kanon Biblii

EMET - 2009-04-21, 17:56

Jachu napisał/a:
Witaj Emecie.

Jeszcze dodam po sprawdzeniu:

" Żydzi do dziś używają odpowiednich liter jako cyfr. Księgi Biblii
są numerowane literami jeżeli jest ich więcej niż jedna. Na przykład
księgi królewskie. Podobnie jak jest rok przestępny to wtedy jest Adar
alew i Adar bet. Rozdziały w Biblii też są numerowane za pomocą liter
itd. "

Jeżeli możesz,to odnieś się do tego.

JachuEMET:
W dogodnym - dla siebie - czasie się odniosę.


Stephanos, ps. EMET

Jachu - 2009-04-21, 17:59

To się rozumie ,dzięki z góry.

Jachu

EMET - 2009-04-21, 19:57

Jachu napisał/a:
Witaj Emecie.

Jeszcze dodam po sprawdzeniu:

" Żydzi do dziś używają odpowiednich liter jako cyfr. Księgi Biblii
są numerowane literami jeżeli jest ich więcej niż jedna. Na przykład
księgi królewskie. Podobnie jak jest rok przestępny to wtedy jest Adar
alew i Adar bet. Rozdziały w Biblii też są numerowane za pomocą liter
itd. "

Jeżeli możesz,to odnieś się do tego.

JachuEMET:
Tak się składa, że typowo żydowskie wydania Biblii hebrajskiej mają tylko litery hebrajskie, które oznaczają: nry stron, nry rozdziałów, nry wersetów, przypisy są po hebrajsku etc.
Są np. konkordancje do Biblii hebrajskich, gdzie wszystko jest po hebrajsku, a jedynie tłumaczenia haseł są po łacinie.
Nazwy Ksiąg jak najbardziej, gdyż mamy: 1 i 2 Samuela - hebr.: Szemuel alef beth; 1 i 2 Królów - hebr.: Melachim alef beth; 1 i 2 Kronik - hebr.: Diwre Hajjamim alef beth.
Potwierdzam też co do nazwy miesiąca, kiedy to w pewnych latach dodawano po miesiącu "Adar" 13 miesiąc tzw. "We-Adar", czyli "drugi Adar".


Stephanos, ps. EMET

Jachu - 2009-04-21, 20:04

Bardzo dziękuję Emecie.

Jachu

Jachu - 2009-06-12, 10:03

Gdzieś "wcięło"to co załączyłem,więc powtórzę:
zahir - 2010-03-14, 13:10

W Encyklopedii PWN z 2000 r. możemy przeczytać taką oto informację: "Kanon 27 ksiąg Nowego Testamentu ustalił się w zasadniczym zarysie w II w., chociaż wątpliwości co do kilku ksiąg przetrwały do IV w." Jest to informacja mylna, gdyż w II w. występowało jeszcze wiele rozbieżności dot. tego, które księgi uznawać za natchnione. Około roku 350 wschodni Kościół katolicki po raz pierwszy określił swój kanon biblijny, czyli zaakceptowany zestaw pism chrześcijańskich, które zaczęto uważać za jedyne prawdziwe i święte. Zachód doczekał się swego kanonu na przełomie IV i V w. (synody w: Rzymie — 382, Hippo Regius — 393, Kartaginie — 397 (Augustyn) i 419).

Największe wątpliwości budziło zaakceptowanie Apokalipsy św. Jana (jeszcze w VIII w. we Francji dyskutowano nad jej kanonicznością). Samą ideę kanonu zawdzięczają katolicy heretykowi - Marcjonowi, który około roku 150 utworzył pierwszy chrześcijański kanon (obejmujący Łukasza i Pawła). Do czasu kanonu Marcjona Ojcowie apostolscy cytowali w swoich pismach prawie wyłącznie Stary Testament. "Można zapewnić, że ci pisarze (chrześcijanie z pierwszej połowy II wieku) nie znają naszych Ewangelii, albo, co sprowadza się dla nas do tego samego, że jeśli je znali, nie mówią o nich i nie cytują ich nigdy" [ 1 ]

Najstarszy sformalizowany kanon pism NT, zwany Kanonem Muratoriego (od nazwiska odkrywcy, opublikowany w 1740 r.), pochodzi z ok. 200 r., powstał najprawdopodobniej w Rzymie bądź w pobliżu tego miasta i potwierdza, że ówczesna gmina rzymska (dziś siedlisko papieży) nie zaliczała do kanonu:

*

listu do Hebrajczyków,
*

pierwszego i drugiego listu Piotra,
*

listu Jakuba,
*

trzeciego listu Jana.

Dziś teksty te uznawana są za kanoniczne. Zaliczane natomiast były do kanonu:

*

Księga Mądrości ze ST (deut.)
*

Apokalipsa Piotra

Innym przykładem zestawu pism kanonicznych, będzie zapewne wyliczenie św. Ireneusza, biskupa Lyonu, największego autorytetu teologicznego II w. (bronił prymatu biskupa Rzymu), który nie uznawał następujących kanonicznych dziś tekstów:

*

listu do Hebrajczyków
*

listu Jakuba
*

drugiego listu Piotra

prawdopodobnie jeszcze:

*

listu Judasza
*

trzeciego listu Jana

Z drugiej jednak strony uznawano za kanoniczne takie księgi, które dziś wyłącza się spod działania Ducha Św. Klemens Aleksandryjski (ok. 150-ok. 215), filozof i teolog, ojciec Kościoła, uznawany za pierwszego uczonego chrześcijaństwa, uznawał natchnienie:

*

ewangelii Hebrajczyków
*

ewangelii Egipcjan
*

pierwszego listu Klemensa
*

listu Barnaby
*

Didache — Nauka Dwunastu Apostołów, zbiór zaleceń moralnych, modlitw i przepisów kościelnych powstały na przełomie I i II w. n.e. w Syrii
*

kilku historii apostolskich
*

Pasterza, autorstwa Hermasa (II w.) — alegoryczny i moralizujący utwór, bardzo popularny we wczesnym chrześcijaństwie; głównymi tematami utworu są angelologia oraz praktyki pokutne i ascetyczne, objawione autorowi w wizjach przez anioła pokuty, który przybrał postać pasterza. Tekst uznawany był za kanoniczny również przez Ireneusza, Tertuliana, Orygenesa i in. Do dziś znajduje się w kanonie chrześcijańskiego Kościoła etiopskiego

Kanon katolicki składa się z 73 ksiąg (tak ustalono na Soborze Trydenckim, w 1546 r.), natomiast kanon protestancki składa się z 66 ksiąg, gdyż uznaje za apokryfy tzw. księgi deuterokanoniczne ST:

*

3 Księga Ezdrasza,
*

Księgę Judyty,
*

Mądrość Syracha,
*

Mądrość Salomona — napisana pod pseudonimem króla Salomona; powstała w Egipcie w I w. p.n.e.; ułożona w formie poetyckiej wypowiedzi chwalącej mądrość, rozumianą jako atrybut Boga i cecha człowieka, oraz religię żydowską; nawiązuje też do greckich idei filozoficznych
*

Księgi Machabejskie — opisujące powstanie Żydów pod wodzą rodziny Machabeuszów przeciw władzy Seleucydów z Syrii w II w. p.n.e.; 1. Księga Machabejska obejmuje lata 175-135 p. n. e., napisana w języku hebrajskim między 104 a 63 r. p.n.e. zachowała się w przekładzie greckim (Septuaginta); 2. Księga Machabejska obejmuje lata 175-160 p. n. e., napisana w języku greckim przed końcem II w. p.n.e.; 3. i 4. Księga Machabejska to apokryfy

Księgi te nie uznawane są również za kanoniczne przez judaizm palestyński (katolicy poszli za judaizmem helleńskim i jego kanonem z Septuaginty).

Oprócz tego możemy wyróżnić pewne księgi NT, które są jakby „mniej kanoniczne", tzw. księgi deuterokanoniczne (wtórnokanoniczne):

*

List do Hebrajczyków,
*

Listy Jakuba,
*

2. Piotra,
*

2. i 3. Jana,
*

Judy
*

Apokalipsa św. Jana.

Jachu - 2014-12-05, 18:00

http://www.trzybiada.pl/o...tury/81-004.jpg


http://www.trzybiada.pl/o...tury/81-005.jpgCytat:
Powyższe rozważanie uczy nas, że: (1) Tylko 66 ksiąg składa się na kanon Pisma Świętego, (2) Wszystkie 66 ksiąg świadczy o wielce wywyższonym przez Boga na niebie i na ziemi Panu Jezusie Chrystusie (Dz. Ap. 2:36; Fili. 2:11).
tamże

I to jest biblijne(przez Biblię) potwierdzenie Kanonu

Jachu - 2015-11-14, 19:49

Prorok Ezechiel w 43 rozdz. przedstawia pewne szczegóły budowy Świątyni Przyszłości
podaje wymiary paleniska Ołtarza,który ma być w tej Świątyni:

Ezech. 43:15-16
15. Palenisko dla ofiar ma cztery łokcie wysokości; z paleniska dla ofiar wystają cztery narożniki.
16. Palenisko dla ofiar ma dwanaście łokci długości i dwanaście łokci szerokości i jest czworograniaste dzięki czterem swoim bokom.
(BW)

Zatem kubatura owego przyszłościowego Ołtarza ma mieć 576 łokci (kub.)

Taką samą liczbę tworzy suma 39 liczb inicjujących każdą z 39 ksiąg St. Testamentu (nie mniej i nie więcej)

Jachu - 2015-11-14, 20:02

Kanon Starego Testamentu
Jachu - 2019-09-16, 11:27

Przypomnienie:
Jachu - 2019-09-16, 11:28

Przypomnienie: Kanon St.Testamentu

http://biblia.webd.pl/for...p=376817#376817

wuka - 2019-09-16, 11:32

No i co? O czym chcesz rozmawiać?
Jachu - 2019-09-16, 12:28

Dzięki :animrumru: ,- pomilczę
wuka - 2019-09-16, 13:21

Jachu napisał/a:
Dzięki :animrumru: ,- pomilczę

I bardzo słusznie. Naucz się wreszcie, że wklejanie czegokolwiek bez żadnego odniesienia się, bez własnego komentarza, to jedynie świadczy o twojej pysze. Uważasz, że każdy musi w każdym momencie wiedzieć co też jaśnie pan Jachu ma na myśli.
Na forum się rozmawia, a wklejać sobie możesz w fotoszopie, albo pamiętnik sobie prowadź.

Bobo - 2019-09-16, 13:38

wuka napisał/a:
Naucz się wreszcie, że...

Nie nauczy. Z pogardą tylko spojrzy na twoje wołanie o zmianę. Stary jest a to przeszkoda... :-)Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group