To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Dusza - Pytanie do wierzących w duszę (jakoby), nieśmiertelną

Yarpen Zirgin - 2016-02-12, 16:25

Jachu napisał/a:
Yarpen Zirgin napisał/a:
Kohelet spisuje tutaj swoje rozważania na temat losu człowieka i zwierząt. Widać to chociażby po pytaniu w wersie 3,21


Kohelet jest w Kanonie,więc to co pisał,jest też natchnione Duchem Wiekuistego.

To, że Księga Koheleta jest spisana z natchnienia Bożego, nie oznacza, że każde słowo, które jest w tej księdze, jest nauką objawioną przez Boga. Wystarczy porównać to, co napisał Kohelet, z tym, co objawił Chrystus bezpośrednio lub przez Apostołów, aby przekonać się, że w wielu miejscach spisywał własne przekonania.
Zresztą sam popatrz:

Koh 3:19
19. Los bowiem synów ludzkich jest ten sam, co i los zwierząt; los ich jest jeden: jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego, i oddech życia ten sam. W niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt, bo wszystko jest marnością.
(BT)


A tu Nowy Testament:
Ap 14:13
13. I usłyszałem głos, który z nieba mówił: Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny.
(BT)

Flp 1:21-24
21. Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk.
22. Jeśli bowiem żyć w ciele - to dla mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.
23. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze,
24. pozostawać zaś w ciele - to bardziej dla was konieczne.
(BT)

2 Kor 5:8-9
8. Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.
9. Dlatego też staramy się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy.
(BT)


Dalej:
Koh 3:21
21. Któż pozna, czy siła życiowa synów ludzkich idzie w górę, a siła życiowa zwierząt zstępuje w dół, do ziemi?
(BT)


A tu Nowy Testament:
Dz 7:59
59. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego!
(BT)

BoaDusiciel - 2016-02-12, 16:46

Yarpen Zirgin napisał/a:
Jachu napisał/a:
Yarpen Zirgin napisał/a:
Kohelet spisuje tutaj swoje rozważania na temat losu człowieka i zwierząt. Widać to chociażby po pytaniu w wersie 3,21


Kohelet jest w Kanonie,więc to co pisał,jest też natchnione Duchem Wiekuistego.

To, że Księga Koheleta jest spisana z natchnienia Bożego, nie oznacza, że każde słowo, które jest w tej księdze, jest nauką objawioną przez Boga.


No oczywiście.
A klucz do dekodowania tego, co jest objawione a co nie, ma oczywiście KK, bo bo któż inny :lol:

Jachu - 2016-02-12, 17:11

Zasada biblijna jest taka,że wszelkie stworzenie Boże,które ma ducha żywota w sobie,-ducha Bożego,to żyje docześnie,a gdy umiera,duch ten wraca do Boga,który go dał. Ciało idzie do prochu Ziemi

Natomiast w wersetach,które przytoczyłeś,mowa jest o tym,że Ci,którzy byli i są z powołania Bożego,mają tego świadomość,zrozumienie i wiedzę, Ci oczekują na zakończenie tego ziemskiego bytowania,oczekują na śmierć i przemianę do wyższej,to jest duchowej natury bytu.
Taką obietnicę Biblia niesie w wielu,wielu wersetach i naukach. Zwierzętom tego nie obiecano,one umierają bezpowrotnie.
Biblia wymienia natury : ziemską,-cielesną, duchową,- anielską oraz duchową Boską,taką,która ma żywot sama w sobie.
Boska Natura,to Bóg i Jezus po uwielbieniu.
Inne natury mają 'podtrzymanie" na zasadzie posłuszeństwa Prawu Bożemu. Dotyczyć to będzie
aniołów i ludzi na poziomie ziemskim. Nie ma mowy o zwierzętach.
Wszystko będzie rozstrzygać się w 1000 letnim Sądzie.

David77 - 2016-02-12, 18:44

Yarpen Zirgin Czy słowo ,,duch " i ,,dusza "" odnosi sie do tego samego ? czyli duch to inaczej dusza ? Jeżeli tak uważasz to udowodnij swoją tezę w oparciu o teksty Pisma św .
Vandersky - 2016-02-12, 21:19

Yarpen Zirgin napisał/a:
Ap 6:9-10
9. A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli.
10. I głosem donośnym tak zawołały: Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?
(BT)

Akurat to nie świadczy o nieśmiertelności psyche (bo takie słowo zostało tu użyte). Po pierwsze opisywany ołtarz jest ołtarzem kadzenia, nie całopalenia - ofiarnego (wynika to z całego kontekstu). Ołtarz kadzenia dla Przybytku był ustawiony przed zasłoną, która wisiała przed Arką Świadectwa, a w świątyni Salomona przed sanktuarium, Miejscem Najświętszym. Podobnie był on umieszczony w świątyni Heroda. Chodzi tu o to, że tego typu ołtarz nie symbolizował bycia w bezpośredniej bliskości Boga, ale przed zasłoną oddzielającą życie od śmierci. Dym kadzidła składany na tym ołtarzu symbolizuje nie milczące oddanie życia przez ofiarę, ale słowa wypowiadane do Boga przez żywych ludzi, które uświęcone przez oczyszczający je dym wznoszą się do Boga, jako godne wysłuchania. Druga ważna rzecz: dosłownie jest napisane: I krzyknęli głosem (fone) wielkim. Krzyk ten odnosi się do jeszcze żyjących, którzy tracą życie dla świadectwa (Aż do kiedy ... nie sądzisz i nie mścisz krwi naszej - czas teraźniejszy, a więc nie jest to krzyk pośmiertny). Podobny krzyk przedśmiertny jest opisany w proroctwie rzezi niewiniątek: Krzyk (fone) usłyszano w Rama.

BoaDusiciel - 2016-02-13, 07:32

@YZ+Vandersky:
- uzgodnijcie zeznania, bo reprezentujecie tą samą korporację, a w zeznaniach się plączecie :lol:

Henryk - 2016-02-13, 08:47

Vandersky napisał/a:
Akurat to nie świadczy o nieśmiertelności psyche (bo takie słowo zostało tu użyte).

Widzę w Twoim zdaniu dużą niekonsekwencję.
Psychika funkcjonuje wyłącznie w żywym organizmie.
Skoro „dusze zabitych”, oznaczały jednak „psyche”, a do tego krzyczały, to musiały to być albo żywe jednostki (ludzie), albo to wszystko jest mową symboliczną.
Ja przyjmuję, że jest to symbol.
Nawet na myśl mi nie przychodzi, aby po śmierci ciała istniało „coś”, co czuje, krzyczy, posiada świadomość…

Cytat:
Po pierwsze opisywany ołtarz jest ołtarzem kadzenia, nie całopalenia - ofiarnego (wynika to z całego kontekstu).

Ten, kto został zabity z powodu Słowa Bożego, wydał swe ciało na ofiarę całopalną.
Żadne jakieś kadzenie. Oddali swe ofiarnicze życie całkiem, bez reszty.
Ich ofiara spłonęła doskonale.
Cytat:
Ołtarz kadzenia dla Przybytku był ustawiony przed zasłoną, która wisiała przed Arką Świadectwa, a w świątyni Salomona przed sanktuarium, Miejscem Najświętszym. Podobnie był on umieszczony w świątyni Heroda.

Warto dodać, że przed druga zasłoną, ale jednak za pierwszą.
Przejście przez pierwszą zasłonę oznacza śmierć ludzkiej woli. Tam człowiek zostaje oświecany światłem złotego świecznika i karmi się „chlebami pokładnymi”- pokarmem wyłącznie dla namaszczonych.
Cytat:
Chodzi tu o to, że tego typu ołtarz nie symbolizował bycia w bezpośredniej bliskości Boga,

Ależ właśnie to symbolizował ołtarz! :xhehe:
Aby wejść poza drugą zasłonę- co symbolizuje śmierć ciała- arcykapłan musiał pierw spalić kadzidło, aż dym wypełnił całą przestrzeń.
Kadzidło wyprzedzało obecność arcykapłana w części najświętszej- „świętego świętych”...

Taka może jeszcze ciekawostka...
Ap 6:10 I głosem donośnym tak zawołały: Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?
Słowo „władco” w oryginale oddano „despota”- nieograniczony niczym (poza sprawiedliwością) panujący.

karol210 - 2016-02-13, 09:16

Użytkownik ,,Prorok'' chcial określić stan duszy, mam nadzieję że nic mu sie nie stało ponieważ gdy czytałem wypowiedzi był w zaawansowanym stopniu(nie wiem jak to określić może ktoś podpowie).Stanowczo mogę potwierdzić że dusza istnieje ,,zła gra o nią" zaczyna sie gdy odchodzi sie od okultyzmu nawet nieswiadomego...Okropny stan i już widać że demony istnieja.
Napisane jest że człowiek składa sie z duszy i ciała,ciało wydaje sie stanem próby Świete osoby które wiedzą o tym z pełną odwaga nawracaja nie bojąc sie śmierci.
Dla niedowiarkow czas jest iluzją tylko dla świata materialnego,a słowo i stan wieczność jest realna,i zbyt dużo świadectw ludzi jest ale to dużo pisać.

daglezja77 - 2016-02-13, 12:59

karol210 napisał/a:
Użytkownik ,,Prorok'' chcial określić stan duszy, mam nadzieję że nic mu sie nie stało ponieważ gdy czytałem wypowiedzi był w zaawansowanym stopniu(nie wiem jak to określić może ktoś podpowie).Stanowczo mogę potwierdzić że dusza istnieje ,,zła gra o nią" zaczyna sie gdy odchodzi sie od okultyzmu nawet nieswiadomego...Okropny stan i już widać że demony istnieja.
Napisane jest że człowiek składa sie z duszy i ciała,ciało wydaje sie stanem próby Świete osoby które wiedzą o tym z pełną odwaga nawracaja nie bojąc sie śmierci.
Dla niedowiarkow czas jest iluzją tylko dla świata materialnego,a słowo i stan wieczność jest realna,i zbyt dużo świadectw ludzi jest ale to dużo pisać.


Duszy, ciała i ducha..

David77 - 2016-02-13, 19:25

Hebrajskie słowo (Nefesz) i jego grecki odpowiednik ( Psyche) w biblii występuje w czterech znaczenia .Nefesz jest nazwny człowiek ,zwierzęta ,życie ,krew .Nigdzie w biblii nie jest powiedziane jakoby człowiek posiadał coś takiego jak nieśmiertelną duszę.Kiedy np czytamy że z kogoś uchodziła dusza znaczy to tyle że z osoby umierającej uchodziło życie .
Yarpen Zirgin - 2016-02-13, 19:30

Wobec tego, Dawidzie, trudno nie dojść do wniosku, że Biblię czytałeś z pominięciem takich fragmentów, jak chociażby przypowieść o bogaczu i Łazarzu. :-(
EMET - 2016-02-13, 19:51

David77 napisał/a:
Hebrajskie słowo (Nefesz) i jego grecki odpowiednik ( Psyche) w biblii występuje w czterech znaczenia .Nefesz jest nazwny człowiek ,zwierzęta ,życie ,krew .Nigdzie w biblii nie jest powiedziane jakoby człowiek posiadał coś takiego jak nieśmiertelną duszę.Kiedy np czytamy że z kogoś uchodziła dusza znaczy to tyle że z osoby umierającej uchodziło życie .


EMET:
Zapomniałeś, iż i do Boga odniesiono...
Teksty -- 1Sam 2:35; Psalm 11:5; 24:4; Sentencje/Przysłów/ 6:16; Izaj 1:14; 42:1; Jer 5:9; 6:8; 12:7; 14:19; 15:1; 32:41; 51:14; Narzek 3:20; Ezech 23:18; Amo 6:8; Mat 12:18; Hebr 10:38.
Rzecz jasna, że akurat Ciebie nie trzeba zachęcać, żebyś czynił wzgląd w oparciu o zapis w jęz. oryginału...

Taka dygresja --
O ile w przypadku np. Ezech 18:4, 20, przypomina się o wieloznaczności hebr. "nephesz", tak też trzeba niekiedy przypominać, iż w tekstach typu 1Król 17:21, 22 - nie chodzi o jakąś wychodzącą i wracającą 'duszę', co o życie, po prostu. Tak też relacja z Gen 35:19.
O ile się komuś przypomina o wieloznaczności, to i wolno przypominającemu też ową wieloznaczność zaakcentować.

W tym wszystkim: chodzi wszakże o to, że jakkolwiek mamy niejeden tekst w Biblii mówiący o śmierci "nefesz" i "psyche", to nie ma ani jednego tekstu o nieśmiertelności wymienionych.

Trzeba jednak mieć wzgląd w zapis języków oryginału Biblii, bowiem Przekłady często spłycają. :-/

Ponadto, często są mylone pojęcia, np. "duch" i "dusza", np. te.

Stephanos, ps. EMET

Jachu - 2016-02-13, 20:03

Ezech. 18:1-4
1. I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc:
2. Cóż wam po tem, iż używacie tej przypowieści o ziemi Izraelskiej mówiąc: Ojcowie jedli jagodę cierpką, a synów zęby drętwieją.
3. Jako żyję Ja, mówi panujący Pan, że wy nie będziecie więcej mogli używać tej przypowieści w Izraelu.
4. Oto dusze wszystkie moje są, jako dusza ojcowska tak i dusza synowska moje są; dusza, która grzeszy, ta umrze.
(BG)

Ezech. 18:18-20
18. Lecz ojciec jego, przeto, że czynił krzywdę, co jest cudzego, bratu gwałtem brał, a to, co jest dobrego, nie czynił w pośrodku ludu swego: przetoż oto umrze dla nieprawości swojej.
19. Ale mówicie: Czemuż? Izali nie poniesie syn nieprawości ojcowskiej? Gdy syn sąd i sprawiedliwość czyni, wszystkich ustaw moich strzeże i czyni je, pewnie żyć będzie.
20. Dusza, która grzeszy, ta umrze; ale syn nie poniesie nieprawości ojcowskiej, ani ojciec poniesie nieprawości synowskiej; sprawiedliwość sprawiedliwego przy nim zostanie, a niepobożność niepobożnego nań przypadnie.
(BG)

Yarpen Zirgin - 2016-02-13, 20:07

Znowu powtarzasz te fragmenty chociaż lektura całego rozdziału jasno pokazuje, że chodzi o osobę.
Jachu - 2016-02-13, 20:12

Yarpen Zirgin napisał/a:
Znowu powtarzasz te fragmenty chociaż lektura całego rozdziału jasno pokazuje, że chodzi o osobę.


Dobrze prawisz, to kompletna osoba.

1 Moj. 2:7
7. Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą.
(BG)Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group