To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Dusza - Pytanie do wierzących w duszę (jakoby), nieśmiertelną

Yarpen Zirgin - 2016-02-13, 20:14

Z kolei ten fragment mówi o człowieku jako istocie żywej.
Jachu - 2016-02-13, 20:23

Yarpen Zirgin napisał/a:
Z kolei ten fragment mówi o człowieku jako istocie żywej.


A nieżywa z czego się składa/ Co znaczy być nieżywym ???

Kazn. 12:7-8
7. I wróci się proch do ziemi, jako przedtem był, [b]a duch wróci się do Boga, który go dał.
8. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja, a wszystko marność.
(BG)

Warto zaznaczyć w tym miejscu,że KAŻDY duch wróci do Boga,bo On go dał.

kodak27 - 2016-02-13, 20:45

Jachu napisał/a:
Warto zaznaczyć w tym miejscu,że KAŻDY duch wróci do Boga,bo On go dał.
Co rozumiesz przez wyraz 'duch'?
Jachu - 2016-02-13, 20:51

Bożą siłę sprawczą,która ożywia każdą istotę żywą,inaczej dech żywota.

- ale też:

Rzym. 8:14-16
14. Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi.
15. Gdyżeście nie wzięli[b] ducha niewoli znowu ku bojaźni, aleście wzięli[b] Ducha przysposobienia synowskiego
, przez którego wołamy: Abba, to jest Ojcze!
16. Tenże duch poświadcza duchowi naszemu, iż jesteśmy dziećmi Bożymi.[/b]
(BG)

Lukian - 2016-02-14, 17:41

Jachu napisał/a:
Bożą siłę sprawczą,która ożywia każdą istotę żywą,inaczej dech żywota

czyli materia i ożywiajace tchnienie,
a który z tych składników jest obdarzony świadomością?

Jachu - 2016-02-14, 17:54

Moment,poszukam pewnej już 50-letniej wykładni. Trochę początek trudny w zapowiedzi,ale potem już wykładnia sensowna i zrozumiała,dla nieuprzedzonych.

http://netgrasp.com/media...66_Warszawa.mp3

EMET - 2016-02-15, 00:29

EMET:
Poza przywołanym i rozpatrywanym niedawno wersecie z 'księgi' będącej poza kanonem BH – z 'ks. Mądrości' [1:11], mianowicie – mamy też jawne kojarzenie 'duszy' zarówno ze 'śmiercią', jak i z 'grobem' [tak pisząc] w 'ks. Syracha' [noszącej, niekiedy, i inne subtelne nazwy…].

Tak się składa, że werset, który chcę tutaj przytoczyć, mamy dostepny zarówno w wersji greckiej [LXX], jak i w/e/ - odnalezionym obszernym - fragmencie w języku hebrajskim [2/3 tekstu 'Syr.' obejmuje “znalezisko”, jak też pisze w 'B.Pozn.'].
Ten werset, to Syracha 51:6; gwoli: treść początkowa w. 6 stanowi kontynuację myśli z w. 5 [vide].

Najpierw przytoczę z wersji greckiej -- na podstawie 'Interlinii' “KSIĘGI GRECKIE”, Vocatio [dr Wojciechowski]: „królowi języka nieprawego, zbliżyła_się [po grecku: < ēggisen >] aż_do śmierci [po grecku: < hēōs thanatou >] — dusza ma [po grecku: < hē psychē mou >] i — życie me [po grecku: < kai hē dzōē >] było bliskie [po grecku: < ēn syneggys >] otchłani na_dole [po grecku: < hadou katō >].” - str. 705, dz. cyt., ed. 2008r.
Ciekawe, że zarówno o 'duszy' [gr.: psychē >], jak o 'życiu' [gr.: < dzōē >] – napisano tutaj.
Mamy również < thanatou >, od rdzennej formy < thanatos > = „śmierć”. Mamy też gr. < hadou > od rdzennej formy < hadēs > [czyli, znane nam pojęcie, „Hades” - odpowiednik hebr. formy „Szeol”]; w translacji dra Wojciechowskiego: 'otchłań'. Zaś grec. < katō > = „dół; głębia; to, co poniżej”.
Translacji powyższej – interlinearnej [z LXX] – odpowiada oddanie w 'BT': „od oszczerstwa języka przewrotnego wobec króla. Dusza moja zbliżyła się aż do śmierci, a życie moje było blisko Szeolu, na dole.”.

Natomiast oddanie w Przekładzie 'B.Pozn.' odpowiada temu, co pomieszcza tekst w jęz. hebrajskim: „i od strzał fałszywego języka. Dusza moja była blisko śmierci, a moje życie o krok od głębin Szeolu.”.
Oto tekst hebrajski w trans.: < vᵊḥĭccê lᵊšôn mĭrmā(h) văttĭggă´ lămmāvĕth năphšî vᵊăjjāthî lĭšᵊ`ôl tăḥttĭjjôth >. < vᵊḥĭccê lᵊšôn mĭrmā(h) > = „i_[od]_strzał języka kłamliwego /ew.: oszukańczego/”. // < văttĭggă´ > = „blisko [ew.: „na dotknięcie”]”. // < lămmāvnăphšî > = na bazie rdzennego < māvěth > = „śmierć”, mamy łącznie: „w_ stronę_[tej]_śmierci” /ew.: „w_ kierunku_[tej]_śmierci”/. // < năphšî > = „dusza_moja” [od rdzennej formy: < nĕphĕsz > = „dusza”]. // < vᵊḥăjjāthî > = „a_życie_moje” [od rdzennej formy: < chăjjā(h) > /na bazie rdzenia: < ch j h >/ = „życie”]; por. też wypowiedź w Hio 33:28. // < lĭšᵊ`ôl >, na bazie terminu < szᵊ`ôl > = „Szeol”, mamy: „przy_ Szeolu”. // < tăḥttĭjjôth > = „głębinach” /ew.: „najgłębszych_miejscach”/.
Podobnie, jak w warincie greckim [LXX], mamy - w istotnym fragmencie – również w wersji hebr.: „śmierć”; „duszę”, „Szeol” [gr.: „Hades”] oraz „głębiny” [plur.].
UWAGA: Do tekstu hebrajskiego 'Syracha', miałem wgląd poprzez Program 'BW10'. ;-)

Tak też, mamy już któryś z kolei werset taki, gdzie obok siebie są pomieszczone wyrażenia pozornie tworzące 'dysonans doktrynalny'. Piszę pozornie, gdyż w języku Biblii terminy: "śmierć"; „nefesz” [ew. „psyche”], owej 'zejście do Szeolu' [ew. 'Hadesu'] czy 'powrót z Szeolu [ew. Hadesu]' – nie budzą żadnego zdziwienia. :-|

Jednak - podobnym sumptem - BRAK jest wersetów takich, gdzie byłaby korelacja 'duszy' oraz 'nieśmiertelności'. :-/

Skoro „doktryna o nieśmiertelności duszy” miałaby być taka potwierdzona [jakoby?], to GDZIE SĄ są takowe [w tej tematyce] wersety w tekście Biblii…? :aaa:

Stephanos, ps. EMET

Lukian - 2016-02-15, 05:51

EMET napisał/a:
Skoro „doktryna o nieśmiertelności duszy” miałaby być taka potwierdzona [jakoby?], to GDZIE SĄ są takowe [w tej tematyce] wersety w tekście Biblii…?

a Łazasz i Bogacz?

daglezja77 - 2016-02-15, 07:34

Lukian napisał/a:
EMET napisał/a:
Skoro „doktryna o nieśmiertelności duszy” miałaby być taka potwierdzona [jakoby?], to GDZIE SĄ są takowe [w tej tematyce] wersety w tekście Biblii…?

a Łazasz i Bogacz?


Wiesz że to jest przypowieść? Wiesz co to przypowieść? :mrgreen:

ShadowLady86 - 2016-02-15, 07:36

Łazarz i bogacz to przypowieść. Przynajmniej według źródeł katolickich

Opoka

Niedziela pl.

Ta przypowieść jest w dodatku zaczerpnięta z innych wierzeń. Jak się przyjrzysz to zobaczysz, że w Szeolu/ Hadesie (kraina zmarłych) z przypowieści prawi ludzie przebywali w jednym miejscu razem z ludźmi złymi.

(25) Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. (26) A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. [Łk 16: 25-26]

Bogacz i Łazarz byli w jednym miejscu, oddzieleni od siebie tylko jakąś przepaścią.

Ciekawostka z Katolickiego Komentarza Biblijnego odnośnie historii o bogaczu i Łazarzu.

19-26. Ten fragment przykładu opowiadania ma swój odpowiednik w egipskim folklorze i opowiadaniu i Bar Ma'yanie (Zob. FGL* 1126-1127) [48, 151-152, strona 1087]

*FGL to skrót do książki katolickiego profesora i jezuity Josepha Fitzmyer'a The Gospel According to Luke

Bohaterem historii jest Si-Osire, który wraz ze swoim ojcem obserwują dwa pogrzeby. Jeden to pełny splendoru pogrzeb bogacza (tytułowy Bar Ma'yan), a drugi to skromny pochówek biedaka. Ojciec twierdzi, że bogacz będzie miał też zapewne piękne życie po śmierci. Si-Osire jednak nie zgadza się z ojcem i zabiera go w podróż do Krainy Zmarłych. Tam, jedną z kar dla złych dusz jest siedzenie nad brzegiem rzeki cierpiąc pragnienie, ale nie mogąc żadną siłą dosięgnąć wody. Taką karę odbywa właśnie Bar Ma'yan. Biedak natomiast siedział ubrany w szaty bogacza z pogrzebu razem z bogiem Ozyrysem.

Fragment historii: ‘He who has been good on earth, will be blessed in the kingdom of the dead, and he who has been evil on earth, will suffer in the kingdom of the dead [...]

Tłumaczenie: Ten, który był na ziemi dobry, otrzyma w królestwie śmierci szczęście. Ten, który był na ziemi złu, będzie w królestwie śmierci cierpiał.


Oczywiście owa historia jest dużo starsza niż historia w Biblii. Do Palestyny przynieśli ją Żydzi Aleksandryjscy i została ona przystosowana do warunków i religii panujących w tamtych czasach. Tę (przystosowaną już do ówczesnego Judaizmu) historię możemy znaleźć w Talmudzie Palestyńskim. Jezus najprawdopodobniej przytoczył ją Faryzeuszom, jako że byli oni znani z zamiłowania do bogactwa.

Więcej informacji dla zainteresowanych historią w książce chrześcijańskiej pani teolog Outi Lehtipuu The Afterlife Imagery in Luke's Story of the Rich Man and Lazarus. Od strony 13 zaczyna się omawianie opowiadania. Książka

Yarpen Zirgin - 2016-02-15, 07:39

daglezja77 napisał/a:
Lukian napisał/a:
EMET napisał/a:
Skoro „doktryna o nieśmiertelności duszy” miałaby być taka potwierdzona [jakoby?], to GDZIE SĄ są takowe [w tej tematyce] wersety w tekście Biblii…?

a Łazasz i Bogacz?


Wiesz że to jest przypowieść? Wiesz co to przypowieść? :mrgreen:

Według Ciebie Chrystus w swoich przypowieściach przekazywał nieprawdziwe nauki i z premedytacją wprowadzał za ich pomocą swoich słuchaczy w błąd?

daglezja77 - 2016-02-15, 07:41

Pytałem czy wiesz co to przypowieść, pytałem czy nie razi cię zbrodnicza przeszłość sekty do której należysz..Pytałem i będę pytał..
Yarpen Zirgin - 2016-02-15, 07:47

daglezja77 napisał/a:
Pytałem czy wiesz co to przypowieść

To było pytanie do Lukiana.

daglezja77 napisał/a:
pytałem czy nie razi cię

Co do tego, to popatrz na mój podpis.

daglezja77 - 2016-02-15, 07:55

Yarpen Zirgin napisał/a:
daglezja77 napisał/a:
Pytałem czy wiesz co to przypowieść

To było pytanie do Lukiana.

daglezja77 napisał/a:
pytałem czy nie razi cię

Co do tego, to popatrz na mój podpis.


Czy to w linku to nieprawda?Mistyfikacja? Fotki również? Podobają ci się..

http://wiadomosci.onet.pl...auschwitz/5pdgh

http://wolnemedia.net/his...oswiecim-a-jp2/

Yarpen Zirgin - 2016-02-15, 08:00

Zajmij się lepiej szukaniem odpowiedzi na pytanie:

Czy Chrystus w swoich przypowieściach przekazywał nieprawdziwe nauki i z premedytacją wprowadzał za ich pomocą swoich słuchaczy w błąd?Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group