To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Imię Boże - Tajemnica tzw. 'imienia Bozego' wyjaśniona!

bartek212701 - 2012-09-19, 20:48

krystian, Ale w Interlinii Vocatio :-) zwraca
amiko - 2012-09-19, 21:20

David77

Cytat:
Apostoł Jan pisze wyraźnie że Boga nikt nigdy nie widział...

Podałeś bardzo ważną prawdę dla SJ i Badaczy Pisma,z której wynika,że w Starym Przymierzu to nie Bóg przebywał z Żydami,ale to był Syn Boży טלמידה-JESTEM ,wieczny Chrystus.

Cytat:
Bobo napisał do krystian:"Z drugiej strony, poczytałbyś więcej wersetów o tym, jak różni ludzie w Biblii zwracali się do Boga, bo robili to raz z dodatkiem Wszechwładny Jehowo, raz z Panie Jehowo czasem Wszechwładny Panie Jehowo itp. A jakże często po prostu: Jehowo. Podaje kolejny przykład Abrahama:

I rzekł: „Jehowo, jeśli istotnie znalazłem łaskę w twoich oczach
(Rodz 18:3)

Mojżesz też po imieniu bez dodatków:

Wtedy Mojżesz powiedział do Jehowy: „Wybacz mi, Jehowo, ale ja nie jestem wymowny
(Wj 4:10)

DLACZEGO SFAŁSZOWANO STARY TESTAMENT?

W NT wiele razy pisze o Synu Bożym טלמידה-JESTEM ,wiecznym Chrystusie,że to on przebywał z Żydami w Starym Przymierzu.

W ST zastąpiono imię טלמידה-JESTEM Syna Bożego, imieniem יהוה rzekomego Boga,który z Żydami przebywał i rozmawiał.Jest to jak słusznie pisał fword "przekręt z tetragramem",który posłużył do świadomego sfałszowania ST i ukrycia prawdy o Synu Bożym טלמידה-JESTEM ,wiecznym Chrystusie,Pośredniku Starego i Nowego Przymierza.

Jest bardzo prawdopodobne,że istniał plemienny bożek o imieniu יהוה Jehowa-Niszczyciel,ale on nie był prawdziwym Bogiem,który jest Miłością i Mądrością.Taki Bóg z NT, nie ma nic wspólnego z Jehową-Niszczycielem ze ST,a wiadomo,że Bóg się nie zmienia (Mal.3,6).Bardzo ważnym pytaniem jest:

-dlaczego ze ST usunięto osobę Syna Bożego, טלמידה-JESTEM Chrystusa,który przebywał z Żydami i zastąpiono go osobą rzekomego boga יהוה Jehową-Niszczycielem,który z Żydami nie przebywał?

David77 - 2012-09-19, 21:34

aras,

Cytat:

1 Tym rozdz 3

To ci piszę, mając nadzieję w pośpiechu przyjść do ciebie. 15 A jeślibym zwlekał, abyś wiedział, jak masz postępować w rodzinie * Boga, którą jest zgromadzenie wybranych Boga żyjącego, kolumna i podwalina prawdy. 16 Oczywiście, wielka jest tajemnica pobożności; Bóg został objawiony w cielesnej naturze, został uznany za sprawiedliwego w Duchu, został ukazany aniołom, został ogłoszony wśród pogan, dał ludziom na świecie uwierzyć, został wzięty do góry w chwale.

Poza tym proponuje przeczytać ewangelię jeszcze raz.


A dlaczego nie cytujesz BW albo innego wydania tylko posługujesz się skażonym dopiskiem ? :-D

Czasami warto zajrzeć do tekstu greckiego w jakim był spisany NT

1 Tym 3:16

16 καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ.

Jak widać tekst grecki NT nie posiada tutaj słowa Bóg został objawiony w ciele ,, θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί''

Te werset już wiele razy był wyjaśniany więc nie ma potrzeby się do niego odnosić .

Dla zaspokojenia twojej ciekawości dodam że :

Wczesne rękopisy jak: Codex Claramontanus, Aramejska Peschitta, a także koptyjskie oraz etiopskie rękopisy pochodzące z okresu przednicejskiego (325) nie zawierają w tekście słowa „Bóg“

Co też potwierdzają współczesne wydania Pisma św BW , BT BP .

1 Tym 3:16 A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale.BT


Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. BW

Bo z całą oczywistością ujawnia się wielka tajemnica pobożności: Objawił się nam jako człowiek, Duch Go potwierdził, ukazał się aniołom, ogłoszony został narodom, świat w Niego wierzy, do nieba został wzięty w chwale. BP

ratao

Cytat:

Podałeś bardzo ważną prawdę dla SJ i Badaczy Pisma,z której wynika,że w Starym Przymierzu to nie Bóg przebywał z Żydami,ale to był Syn Boży טלמידה-JESTEM ,wieczny Chrystus.

Cytat:


W NT wiele razy pisze o Synu Bożym טלמידה-JESTEM ,wiecznym Chrystusie,że to on przebywał z Żydami w Starym Przymierzu.


טלמידה- Czyją uczennicą miął by być Jezus ? :-D gramatycznie zdanie powinno brzmieć : אני טלמידה Ja (jestem ) uczennicą . Język hebrajski nie posiada w odmiany czasownika jestem w czasie teraźniejszym - owy czas używa się jako orzeczenia domyślnego . Skopiowałeś tylko sam nie wiesz co ...

To są jedynie twoje domysły nie mające nic wspólnego z nauką Jezusa a nie jego apostołów .

Sam Jezus mówi osobie że swoje istnienie zawdzięcza Ojcu . apostoł Paweł nazywa Jezus pierworodnym wszelkiego stworzenia= pierwszy z wszelkiego stworzenia . Malachiasz mówi o Jezusie ,, Początek jego od prawieków od dni zamierzchłych ''jakoś w tych tekstach nie można dopatrzyć się wieczności Syna Bożego

Apostołowie głosili naukę że to nie sam Bóg przyszedł na ziemię ale to Bóg posłał swego Syna . W ST Bóg nie przedstawia się jako Jestem który jestem ,to tłumaczenie Wulgaty nie zaś z greki czy hebrajskiego.

Jose.Pecador - 2012-09-19, 21:47

David77 napisał/a:
A dlaczego nie cytujesz BW


A co, nie może?

.Cyprian. - 2012-09-19, 21:49

David77 napisał/a:
aras,


A dlaczego nie cytujesz BW albo innego wydania tylko posługujesz się skażonym dopiskiem ? :-D

Właśnie aras cytuje tekst grecki!
David77 napisał/a:

Czasami warto zajrzeć do tekstu greckiego w jakim był spisany NT

Zgadza się, warto!
David77 napisał/a:

1 Tym 3:16

16 καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ.

Jak widać tekst grecki NT nie posiada tutaj słowa Bóg został objawiony w ciele ,, θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί''

Hm, tylko Westcott/Hort with Diacritics, Tischendorf 8th Ed. with Diacritics, Greek Study Bible (Apostolic / Interlinear).

Ale już:
1. Greek Orthodox Church:
Cytat:

καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ.


2. Stephanus Textus Receptus (1550, with accents)
Cytat:

καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι ὤφθη ἀγγέλοις ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ ἀνελήφθη ἐν δόξῃ


3. Byzantine/Majority Text (2000)
Cytat:

και ομολογουμενως μεγα εστιν το της ευσεβειας μυστηριον θεος εφανερωθη εν σαρκι εδικαιωθη εν πνευματι ωφθη αγγελοις εκηρυχθη εν εθνεσιν επιστευθη εν κοσμω ανεληφθη εν δοξη


4. Textus Receptus (1894)
Cytat:

και ομολογουμενως μεγα εστιν το της ευσεβειας μυστηριον θεος εφανερωθη εν σαρκι εδικαιωθη εν πνευματι ωφθη αγγελοις εκηρυχθη εν εθνεσιν επιστευθη εν κοσμω ανεληφθη εν δοξη

David77 - 2012-09-19, 22:04

.Cyprian.,

Zarówno Tłumacze Katoliccy jak i Protestantce ze względu na dopisek słowa Theos w późniejszych Manuskryptach w swoich tłumaczeniach pomijają słowa Bóg .

I tak też postąpiono w Grecki wydaniu NT ;

1 Tym 3,16
ὅς ἐφανερώθη (który został objawiony) — Sinaiticus, C, G, 33, 365, 442, 2127, ℓ 599, syr, goth, eth
ὅ ἐφανερώθη — D*, it, vg
ω ἐφανερώθη — 061


The Greek New Testament, Fourth Revised Edition, edited by BARBARA ALAND, KURT ALAND, JOHANNES KARAVIDOPOULOS, CARLO M. MARTINI AND BRUCE M. METZGER

Niektóry trynitarni tłumacze nowoczesnych przekładów Pisma Świętego akceptują puźniejsze rękopisy z VI i VII wieku AD, i wprowadzają do tekstu słowo “Bóg” dopuszczając się ewidentnego fałszerstwa.

Jednak wczesne rękopisy jak: Codex Claramontanus, Aramejska Peschitta, a także koptyjskie oraz etiopskie rękopisy pochodzące z okresu przednicejskiego (325) nie zawierają w tekście słowa „Bóg“

Jose.Pecador - 2012-09-19, 22:08

A nawet jak nie zawierają to co z tego?
Czy wierzysz kiedy ISUS HRISTOS mówi JA, ON?
Nie wierzysz.

David77 - 2012-09-19, 22:11

Jose.Pecador,

Cytat:

A nawet jak nie zawierają to co z tego?
Czy wierzysz kiedy ISUS HRISTOS mówi JA, ON?
Nie wierzysz.


Czy tak jedynie Jezus mówi o sobie ? Tak czy nie

Jose.Pecador - 2012-09-19, 22:12

TAK
gdyż
JEDEN jest SYN
JEDNORODZONY

JEDEN

.Cyprian. - 2012-09-19, 22:13

David77 napisał/a:


Jednak wczesne rękopisy jak: Codex Claramontanus, Aramejska Peschitta, a także koptyjskie oraz etiopskie rękopisy pochodzące z okresu przednicejskiego (325) nie zawierają w tekście słowa „Bóg“


To textus receptus jest zły?

Pokaż skany, bądź linki potwierdzające to, co mówisz.

aras - 2012-09-19, 22:57

Textus Receptus to najlepszy przekład NT. Nie skażony naukami Jezuickimi Wescotta i Horta.

Proszę to zobaczyć a potem komentować:
http://www.youtube.com/watch?v=hOxFyyKWN6s


I co najważniejsze nie tylko ten fragment odnosi się do Jezusa jako Boga, bo jest wiele innych. I pośrednich jak i bezpośrednich. Kiedy Strażnica i nauki Russelowskie robią pranie mózgu, ciężko zawierzyć Słowu Bożemu. Albo Słowo Boże albo nauki ludzkie i nie ma drogi pośrodku.

Ja mało tu wchodzę na forum, bo uważam, że to forum nie jest chrześcijańskie. Tu ciągle toczą się bitwy świadków , katolików i protestantów, którzy uważają się za nowo narodzonych a nimi nie są. Każdy zaciekle broni swego kościoła i guru. Mało kto wierzy Chrystusowi i Jego Słowu.

David77 - 2012-09-19, 23:15

Jose.Pecador,

Cytat:

TAK
gdyż
JEDEN jest SYN
JEDNORODZONY

JEDENCo w żaden sposób nie świadczy że słowa ,, Ja on '' odnoszą się wyłoncznie do Syna Bożego

Ew Jan 9:9 Jose.Pecador,

Cytat:

TAK
gdyż
JEDEN jest SYN
JEDNORODZONY

JEDENCo w żaden sposób nie świadczy że słowa ,, Ja on '' odnoszą się wyłoncznie do Syna Bożego

Ew Jan 9:9 ( אֵלֶּה אָמְרוּ: "זֶה הוּא", וְאֵלֶּה אָמְרוּ: "לֹא, הוּא רַק דּוֹמֶה לוֹ." הוּא עַצְמוֹ אָמַר: ("אֲנִי הוּא.[/size]

Jedni mówili: To jest on, a inni mówili: Nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł: (To ja.)

Niewidomy który odzyskał dzięki Jezusowi wzrok również mówi (Ja on ) co wcale nie świadczy że utożsamiła się z Bogiem

Zatem twoje argumentacja mija się z prawdą . Skoro wierzysz że Jezus jest jednorodzonym Synem to ma kogoś kto go zrodził = dał życia , gdzie był Jezus przed swoim zrodzeniem ?Jedni mówili: To jest on, a inni mówili: Nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł: (To ja.).Cyprian.,


Cytat:
To textus receptus jest zły?

Pokaż skany, bądź linki potwierdzające to, co mówisz.


To już potwierdziłem Trynitarnymi tłumaczeniami BT ,BW, BP . zastanów się dlaczego Czołowi Trynitarianie nie opierają się na textus receptus

Na temat Texus receptus znajdziesz obszerny artykuł w w Wiki tam możesz sobie przeczytać na temat owego Tekstu :->

aras - 2012-09-19, 23:39

Cytat:
zastanów się dlaczego Czołowi Trynitarianie nie opierają się na textus receptus


Co za bzdura. Adwentyści, KWCH, i wiele innych zborów chrześcijańskich podpiera się o przekład Gdański.

agnieszka - 2012-09-20, 00:36

aras napisał/a:
Ja mało tu wchodzę na forum, bo uważam, że to forum nie jest chrześcijańskie.
To prawda!
Queza - 2012-09-20, 00:47

agnieszka napisał/a:
aras napisał/a:
Ja mało tu wchodzę na forum, bo uważam, że to forum nie jest chrześcijańskie.
To prawda!


Jest takie forum: http://forumchrzescijanskie.pl/ nawet się dobrze prezentuje, ale tak jak Ty agnieszka... hmm... zdjęcie prześliczne i bardzo fotogeniczne.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group