To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Teorie spiskowe itp. - Horus, Mitra, Kryszna , Jezus

Khari - 2013-05-08, 20:29

Pytanie: Czy Jezus jest mitem? Czy Jezus jest kopią pogańskich bogów, pochodzących z religii starożytnych?

Odpowiedź: Wiele głosów twierdzi, że relacje dotyczące Jezusa jakie czytamy w Nowym Testamencie są po prostu mitami, powstałymi przez to, że pisarze zapożyczyli różne historie z pogańskiej mitologii, tak jak historie o Ozyrysie, Dionizesie, Adonisie, Attisie czy Mitrassie. Twierdzenie to odnosi się do postaci mitologicznych, wskazując że są to dokładnie te same historie, jakie zostały przypisane Jezusowi Chrystusowi z Nazeretu w Nowym Testamencie. Tak jak Dan Brown twierdzi w swoim „Kodzie Da Vinci”, że nic w chrześcijaństwie nie jest oryginalne.

Gdy jednak zbadamy fakty, które miałyby jakoby łączyć Nowy Testament z mitologią, to widzimy że łatwo jest udowodnić ich nieprawdę. Aby odkryć prawdę odnoszącą się do tych konkretnych twierdzeń i im podobnych, ważne jest, aby 1) poznać podstawy relacji historycznych, które jakoby sa podstawą dla takich twierdzeń, 2) zbadać historyczne obrazy fałszywych bożków które porównuje się z Chrystusem, 3) wyciągnąć logiczne wnioski, jakie płyną z twierdzeń owych autorów i 4) zobaczyć z jakiego powodu ewangelie Nowego Testamentu mogą być wiarygodnym źródłem poznania prawdy historycznej o życiu i nauczaniu Jezusa Chrystusa.

Pierwsza wzmianka mówiąca o tym, że istnienie Jezusa jest mitem, pojawiła się w XIX-wiecznych pismach liberalnych, niemieckich teologów. Twierdzili, że chrześcijaństwo nie jest niczym innym jak kopią powszechnie znanego uwielbienia dla umierających i ponownie odnawiających się bożków płodności, znanych w różnych miejscach- Tammuza w Mezopotamii, Adona w Syrii, Attisa w Azji Mniejszej czy Ozyrysa w Egipcie. Żadne jednak z tych twierdzeń nie były dalej rozwijane w środowisku akademickim czy pod względem wartości myśli religijnej, ponieważ twierdzenia gdy zostały zbadane przez uczonych, okazały się być bezpodstawne. Te przypuszczenia po raz kolejny pojawiły się pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku, dzięki szybkiemu rozwojowi internetu i masowej dostępności informacji, jednak bez podstaw historycznych czy jakiegokolwiek potwierdzenia ich wiarygodności.

To prowadzi nas do kolejnych obszarów badań- czy mitologiczne bożki starożytności odzwierciedlają rzeczywiście osobę Jezusa Chrystusa? Przykład Zeitgeista, który w swoim filmie przedstawił tego typu twierdzenia w odniesieniu do egipskiego bożka Horusa.

• Urodził się 25 grudnia z dziewicy Isis Marii
• Gwiazda Wschodu zapowiedziała jego przybycie
• Przybyło trzech króli, aby uwielbić nowonarodzonego „zbawiciela”
• Stał się nauczycielem w wieku 12 lat
• W wieku 30 lat został „ochrzczony” i rozpoczął swoją „misję”
• Horus miał dwunastu „uczniów”
• Horus został zdradzony
• Został on ukrzyżowany
• Został on pogrzebany na trzy dni
• Zmartwychwstał po trzech dniach

Gdy jednak zbadamy wnikliwie pisma mówiące o Horusie, to dowiadujemy się z nich, że:

• Horus urodził się Isis; w żadnych historycznych źródłach nie ma wzmianki jakoby nazywano ją „Marią.” Poza tym, Maria jest zmienioną formą prawdziwego imienia „Miriam.” Imienia „Maria” teksty Pisma nie podają w ogóle.
• Isis nie była dziewicą; była ona wdową po Ozyrysie, z którego urodziła Horusa.
• Horus urodził się w miesiącu Khoiak (przełom października i listopada), a nie 25 grudnia. Poza tym, w Biblii nie ma podanej dokładnej daty narodzin Chrystusa.
• Nie istnieją żadne źródła mówiące o odwiedzinach trzech króli, gdy narodził się Horus. Biblia nie podaje dokładnej liczby magów, którzy przyszli by zobaczyć Chrystusa.
• Horus nie jest „zbawicielem” ani w swojej postaci ani wyobrażeniu; za nikogo nie umarł.
• Nie istnieją żadne źródła mówiące o tym, że Horus w wieku 12 lat stał się wielkim nauczycielem.
• Horus nie został „ochrzczony.” Jedyna relacja dotycząca Horusa będącego w wodzie, to historia gdy zostaje rozszarpany na kawałki, a jego matka Isis prosi boga krokodyli, aby go wyłowił z wody w której się znalazł.
• Horus nie miał „misji.”
• Horus nie miał 12 uczniów. Według relacji Horusa miał on czterech równoległych bożków, którzy mu podlegali oraz jakiś 16 ludzkich naśladowców i nieznaną liczbę kowali, którzy również walczyli u jego boku.
• Nie istnieją żadne źródła mówiące o tym, że Horus został zdradzony przez przyjaciela.
• Horus nie umarł przez ukrzyżowanie. Istnieje wiele źródeł mówiących o śmierci Horusa, ale żadne z nich nie wspomina o ukrzyżowaniu.
• Nie istnieją żadne źródła mówiące o tym, że Horus został pochowany na trzy dni.
• Horus nie zmartwychwstał. Nie istnieją żadne źródła mówiące o tym, że Horus pojawił się ponownie w tym samym ciele, które zostało złożone w grobie.
• Niektóre źródła mówią o wskrzeszeniu Horusa/ Ozyrysa przez Isis, stając się tym samym panem świata umarłych.

Gdy zatem porównamy krok po kroku Jezusa i Horusa, to dostrzeżemy bardzo małe podobieństwo, jeśli w ogóle jakieś, tych dwóch postaci. Innym powszechnym porównaniem jakie czynią ci, którzy twierdzą że Jezus Chrystus jest mitem, jest zestawienie Jezusa z Mitrą. Wszystkie z powyższych twierdzeń dotyczących Horusa są stosowane w odniesieniu do Mitry (np. że został narodzony z dziewicy, został ukrzyżowany, trzeciego dnia zmartwychwstał itp.). Ale co tak naprawdę starożytne teksty mówią o Mitrze?

• Został narodzony z solidnego kamienia, nie z kobiety
• Najpierw walczył ze słońcem a później z odwiecznym bykiem, uznanym jako pierwszy akt stworzenia. Mitra zabił byka, który później stał się początkiem/podstawą/fundamentem życia gatunku ludzkiego.
• 25 grudnia świętowano uznając, że jest to datę narodzin Mitry, razem z zimowym przesileniem.
• Nie ma żadnej wzmianki o nim jako o wielkim nauczycielu.
• Nie ma żadnej wzmianki jakoby Mitra miał 12 uczniów. Koncepcja dotycząca tego, że Mitra miał 12 uczniów mogła pochodzić z malowidła ściennego na którym Mitra otoczony jest 12 znakami zodiaku.
• Mitra nie doświadczył zmartwychwstania cielesnego. Mit mówi o tym, że Mitra po ukończeniu swojej misji, został wzięty żywy i zdrowy rydwanem do raju. Pisarz Tertulian, żyjący w czasach wczesnego chrześcijaństwa, napisał na temat wyznawców Mitry, którzy odtwarzali sceny zmartwychwstania, więc jeśli mielibyśmy do czynienia z jakimś kopiowaniem, to kult Mitry kopiował chrześcijaństwo.

Więcej przykładów można by podać odnośnie Kriszny, Attisa, Dionizesa czy innych mitologicznych bożków, ale efekt będzie podobny. W końcu, historyczny Jezus jakiego przedstawia Biblia jest całkowicie wyjątkowy. Twierdzenia o podobieństwach są mocno przesadzone. Poza tym, wiara w Horusa, Mitrę czy innych postaci mitologicznych datowana jest na czasy przedchrześcijańskie, zatem istnieje bardzo niewiele dowodów historycznych dotyczących wierzeń przedchrześcijańskich tych religii. Znaczna większość najwcześniejszych zapisków na temat tych religii pochodzi z III i IV wieku po Chr. Jest to zatem nielogiczne i pozbawione podstaw historycznych twierdzenie, jakoby wierzenia przedchrześcijańskie w tych religiach (co do których nie ma żadnych relacji) były identyczne z wierzeniami post-chrześcijańskimi w tych grupach (a które są spisane). Pod względem prawdy historycznej, to religie oparte na wierzeniach mitycznych przypisywały swoim bożkom cechy Chrystusa i wartości chrześcijańskie, aby powstrzymać gwałtowne rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa.

To z kolei prowadzi nas do kolejnego obszaru badań: fałszerstw dokonanych przez tych, którzy twierdzą że chrześcijaństwo zapożyczyło od pogan mistycyzm tych religii. Dwa przekłamania są tutaj szczególnie wyraźne- przekłamanie przyczynowe i przekłamanie terminologiczne. Jeśli jedna rzecz poprzedza inną, to nie oznacza to, że ta pierwsza rzecz jest przyczyną drugiej. To jest błąd fałszywej przyczynowości. Nawet gdyby relacje przedchrześcijańskie, dotyczące bożków mitologicznych, mocno przypominały Chrystusa (chociaż nie przypominają), to nie oznaczałoby to, że to one były źródłem do powstania historii o Jezusie. Twierdząc coś takiego, moglibyśmy powiedzieć, że serial telewizyjny Star Trek przyczynił się do powstania promu kosmicznego w ramach projektu NASA.

Nieprawdziwość terminologiczna pojawia się, gdy pewnym terminom nadaje się nowe znaczenie, aby udowodnić jakiś argument, podczas gdy w rzeczywistości terminy te nie dotyczą tych kwestii, gdy zbadamy ich źródłowe znaczenie. I dlatego, np. film Zeitgeist mówi, że Horus „rozpoczął swoją misję”, lecz Horus tak naprawdę nie prowadził żadnej misji- nic co by przypominało służbę Chrystusa. Ci, którzy twierdzą, że Mitra i Jezus mówili o tym samym odnosząc się do „chrztu”, jako czynności inicjującej kult Mitry, ale na czym właściwie to polegało? Kapłani Mitry (praktykując pewne rytuały, które powszechne były również wśród naśladowców Attisa), podwieszali byka nad miejscem do którego zgromadzano wszystkich, którzy pragnęli zostać wyznawcami tego kultu, następnie rozcinano żołądek zwierzęcia, aby pokryć upływającą krwią wszystkich przechodzących inicjację. Taka praktyka nie ma absolutnie żądnego odniesienia do chrześcijańskiego chrztu- gdzie osoba zostaje zanurzona w wodzie (symbolizującej śmierć w Chrystusa), a potem wynurzona z wody (symbolizującej zmartwychwstanie w Chrystusie). Lecz zwolennicy postrzegania Jezusa jako mitologicznego obrazu bożków pogańskich używają tych samych terminów, aby zwieść ludzi przypisując im podobne cechy.

Ostatnia kwestia, jaką w tym temacie należałoby zbadać, jest temat prawdziwości Nowego Testamentu. Mimo, iż powstało wiele prac rozpisujących się w tym temacie, żadne antyczne pisma nie mają tyle mocnych historycznych dowodów co Nowy Testament. Nowy Testament ma więcej pisarzy (dziewięciu), lepszych pisarzy i wcześniejszych pisarzy, niż jakikolwiek inny dokument z tego okresu. Poza tym, historia potwierdza, że ci pisarze poświęcili swoje życie by bronić prawdziwości tego, że Jezus powstał z martwych. Może niektórzy mogliby poświęcić swoje życie w imię kłamstwa w które wierzą, jednak nikt nie poświęciłby życia wiedząc, że to co twierdzi jest kłamstwem. Zastanów się nad tym- jeśli ktoś miałby cię ukrzyżować do góry nogami, jak stało się z apostołem Piotrem, a jedyne co miałbyś zrobić by uratować swoje życie, to odwołać kłamstwo w którym żyłeś, to co być uczynił?

Poza tym, historia pokazała, że potrzeba przynajmniej dwóch pokoleń zanim mit zostanie przyjęty jako historyczna relacja. Dlaczego? Ponieważ naoczni świadkowie mogą obalić błąd powstały w druku. Ci, którzy żyją w tym czasie mogą wykazać błędy autorów i obalić ich pisma jako nieprawdziwe. Wszystkie ewangelie Nowego Testamentu zostały spisane za życia naocznych świadków, z niektórymi listami Pawła spisanymi już w roku 50 po Chr. Wczesne datowanie działa jak mechanizm obronny przed wszelkimi fałszerstwami, jakie mogły być przyjęte i przekazywane dalej.

I w końcu Nowy Testament potwierdza fakt, że obraz Jezusa nie został zmieszany z jakimkolwiek innym bogiem. Gdy myśliciele ateńscy mieli styczność z nauczaniem Pawła powiedzieli- „Zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów”- gdyż głosił im o Jezusie i zmartwychwstaniu. I zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc: „Czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy; chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi” (Dzieje Apostolskie 17.18-20). Jasne zatem jest, że gdyby relacje odnośnie Jezusa były po prostu zmienionymi historiami innych bogów, to myśliciele nie odnieśliby się do jego nauczania jako „nowej nauki.” Gdyby umieranie i powstawanie z martwych innych bogów byłoby powszechne w I wieku, to dlaczego myśliciele epikurejscy i stoiccy, słysząc zwiastowanie apostoła Pawła o Jezusie zmartwychwstałym z 17 rozdziału Dziejów Apostolskich, nie poczynili żadnej uwagi w stylu: „A.. to tak jak z Horusem czy Mitrą”?

Podsumowanie.
Twierdzenia, jakoby Jezus nie był nikim więcej niż jedynie kopią mitologicznych bożków, pochodzą od autorów, których prace zostały pominięte przez środowisko naukowe, ze względu na ich przekłamania jakie zawierały, przez co nie mogą być porównywane z ewangelią Nowego Testamentu, która wytrzymała blisko 2000 lat intensywnych analiz. Rzekome paralele znikają, gdy zostają porównane z oryginalnymi, historycznymi tekstami. Podobieństwa pomiędzy Jezusem a różnymi mitologicznymi bożkami są przedstawiane jedynie po to, by wprowadzić w błąd.

Jezus Chrystus jest wyjątkowy w całej historii, swoim głosem przewyższa wszelkich fałszywych bożków, wciąż stawia pytanie, które określa wieczne przeznaczenie każdego z nas: „A wy za kogo mnie uważacie?” (Ew. Mateusza 16.15).


Czytaj więcej: http://www.gotquestions.o...l#ixzz2Sj9Gprjg

BLyy - 2013-05-08, 22:03

Cytat:
Pierwsza wzmianka mówiąca o tym, że istnienie Jezusa jest mitem, pojawiła się w XIX-wiecznych pismach liberalnych, niemieckich teologów.

Dziś powszechnie uważa się Jezusa za postać historyczną. Problemem jest natomiast jego życie i tutaj są wątpliwości, które to mit a które rzeczywiste.

Ciekawostką jest również to, że dopiero w XIX wieku zaczęto wątpić też w istnienie Bolesława Zapomnianego, i dziś powszechnie uważa się go za postać zmyśloną, aczkolwiek są tacy, którzy uważają że istniał, a ja należe do tych, którzy uważają, że istniał i powinien być wliczony w poczet naszych królów.
Cytat:
Gdy jednak zbadamy wnikliwie pisma mówiące o Horusie, to dowiadujemy się z nich, że:

Informacje podające odpowiedź do filmu Zeitgeista, z którego skopiowałeś posta również zawiera nieprawdziwe informacje. Link podałem w tym temacie, który podaje nieścisłości z owych stronek antyzeitgest. Pozdrawiam

Khari - 2013-05-08, 22:20

Mimo to sądzę, że argumenty z tej strony są prawdziwe i ukazują wyjątkowość Chrystusa.
HarryPotter - 2013-12-04, 09:01
Temat postu: Re: Horus, Mitra, Kryszna , Jezus
Tubtuś napisał/a:
Al Mudrasim napisał/a:
Czy Jezus i religia chrześcijańska może być plagiatem wcześniejszych religii ? Okazuje się , że przynajmniej w głównych założeniach jak najbardziej .
Zacznijmy może od Jezusa.

Jezus :
- gwiazda na wschodzie
- urodzony 25 grudnia
- urodzony przez dziewicę
- świadkowie 3 królowie
- został nauczycielem w wieku 12 lat
- ochrzczony i rozpoczęcie działalności misyjnej w wieku 30 lat
- dokonywał cudów
- głosił 12 praw
- 12 uczniów
- został ukrzyżowany
- po trzech dniach zmartwychwstał

A teraz chronologicznie:

Horus - Egipt ok.3000 lat p.n.e
- gwiazda na wschodzie
- urodzony 25 grudnia
- urodzony przez dziewicę
- świadkowie 3 królowie
- został nauczycielem w wieku 12 lat
- ochrzczony w wieku 30 lat
- 12 uczniów
- głosił 12 praw
- dokonywał cudów (chodzenie po wodzie i uzdrawianie)
- został ukrzyżowany
- po trzech dniach zmartwychwstaje

Mitra - Persja ok. 1200 lat przed Chrystusem
- urodzony 25 grudnia
- urodzony przez dziewicę
- głosił 12 praw
- dokonywał cudów
- został ukrzyżowany
- przez 3 dni zakopany w ziemi po czym zmartwychwstaje

Attis - Grecja ok. 1200 lat przed Chrystusem
- urodzony 25 grudnia
- urodzony przez dziewicę
- 12 uczniów
- ukrzyżowany
- zakopany w ziemi po trzech dniach zmartwychwstaje

Kryszna - Indie ok. 900 lat przed Chrystusem
- gwiazda na wschodzie
- urodzony 25 grudnia
- urodzony przez dziewicę
- dokonywał cudów
- zmartwychwstał


Dionizos - Grecja ok. 500 lat przed Chrystusem

- rodzi go dziewica
- dokonuje cudów
- zmartwychwstaje

Zadziwiające :-D nieprawdaż?


Jezus nie urodził się 25 grudnia , ale Mitra. No tego nie ma : świadkowie 3 królowie
- został nauczycielem w wieku 12 lat
- ochrzczony i rozpoczęcie działalności misyjnej w wieku 30 lat

Taka prawa że Mitraizm czerpał z chrześcijaństwa a nie na odwrót:
świadkowie 3 królowie
głosił 12 praw

:crazy: :crazy: :crazy:


Coś Ci siem pomerdało. Mitraizm powstał przed Chrześcijaństwem i był szeroko rozpowszechniony w Cesarstwie Rzymskim. Sytuacja się odwróciła, po soborze w Nicei. Przekop się przez pierwsze posty Dezertera w tym wątku i poczytaj posty innych osób o tym, jak cesarz stworzył sobie chrześcijaństwo:
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=8693
a zrozumiesz, skąd się wziął ten mix. Po prostu stare historie zostały odgrzebane i wklejone do nowej religii.

Klangman - 2014-03-01, 19:32

Qłeza30 napisał/a:
Jest teoria, która mówi, że obecnie, na progu Wodnika, Boga-Trójkę (w Trójcy Jedynego) zastąpi Bóg-Ósemka, a Wodę (Jezus, jego uczniowie rybacy, uczucia) - Powietrze (guru ze Wschodu, intelekt, nauka, technika, nowości).


Przypuszczalnie chodzi o grecką gematrię imienia Jezus. Może to po prostu kontynuacja objawienia:

http://eczytelnia.mobi/?op=0&kat=TT&odc=2

Oto fragment z tego artykułu:

"W języku greckim „Jezus” pisze się I-E-S-O-U-S. -I- ma wartość 10, -E- wartość 8, -S- wartość 200, -O- = 70, -U- = 400, -S- = 200. Gdy dodamy te liczby, odkryjemy, że wartość liczbowa słowa „Jezus” wynosi 888."

Bóg objawia się w sposób zrozumiały dla danej epoki. Jezus pięknie obrazował w oparciu o przyrodę. Być może kolejny etap będzie polegał na tym by wskazać Boga we wszystkim (również matematyce, fizyce, chemii, biologii). Wiadomo przecież, że poznanie Stwórcy ma napełnić cały świat, a współczesnych ludzi nie bardzo przekonuje, piękny poetycki przekaz Biblii (zdecydowanie warto się nad nim pochylić, gdyż jest absolutem geniuszu).

Erę wodnika można demonizować (jako ruch New Age),a można próbować zrozumieć i "usprawiedliwić". Polecam pochylenie się nad takimi biblijnymi pojęciami jak:

a) wylanie Ducha na WSZELKIE ciało (Joela 3:1)
b) wizja pustej efy z kobietą w środku (Zachariasza 5:5-11) w kontekście Wody i substancji sypkich (obrazowanie nawiązujące do rzeki i pustyni?)

Zawsze są dwie "strony medalu" (Słowo ---> miecz obosieczny), gdy się nad tym głęboko zastanowimy. Polecam zawsze wybierać tą, która nie ma nic wspólnego z oskarżeniem.

Dlaczego?

Dlatego, że są trzy: wiara, nadzieja i miłość, a z nich największa jest MIŁOŚĆ.

Era Wodnika? W Chrystusie wszystko jest możliwe :)

Krystian - 2014-03-02, 00:58

Klangman napisał/a:
Qłeza30 napisał/a:
Jest teoria, która mówi, że obecnie, na progu Wodnika, Boga-Trójkę (w Trójcy Jedynego) zastąpi Bóg-Ósemka, a Wodę (Jezus, jego uczniowie rybacy, uczucia) - Powietrze (guru ze Wschodu, intelekt, nauka, technika, nowości).


Przypuszczalnie chodzi o grecką gematrię imienia Jezus. Może to po prostu kontynuacja objawienia:

http://eczytelnia.mobi/?op=0&kat=TT&odc=2

Oto fragment z tego artykułu:

"W języku greckim „Jezus” pisze się I-E-S-O-U-S. -I- ma wartość 10, -E- wartość 8, -S- wartość 200, -O- = 70, -U- = 400, -S- = 200. Gdy dodamy te liczby, odkryjemy, że wartość liczbowa słowa „Jezus” wynosi 888."

Bóg objawia się w sposób zrozumiały dla danej epoki. Jezus pięknie obrazował w oparciu o przyrodę. Być może kolejny etap będzie polegał na tym by wskazać Boga we wszystkim (również matematyce, fizyce, chemii, biologii). Wiadomo przecież, że poznanie Stwórcy ma napełnić cały świat, a współczesnych ludzi nie bardzo przekonuje, piękny poetycki przekaz Biblii (zdecydowanie warto się nad nim pochylić, gdyż jest absolutem geniuszu).

Erę wodnika można demonizować (jako ruch New Age),a można próbować zrozumieć i "usprawiedliwić". Polecam pochylenie się nad takimi biblijnymi pojęciami jak:

a) wylanie Ducha na WSZELKIE ciało (Joela 3:1)
b) wizja pustej efy z kobietą w środku (Zachariasza 5:5-11) w kontekście Wody i substancji sypkich (obrazowanie nawiązujące do rzeki i pustyni?)

Zawsze są dwie "strony medalu" (Słowo ---> miecz obosieczny), gdy się nad tym głęboko zastanowimy. Polecam zawsze wybierać tą, która nie ma nic wspólnego z oskarżeniem.

Dlaczego?

Dlatego, że są trzy: wiara, nadzieja i miłość, a z nich największa jest MIŁOŚĆ.

Era Wodnika? W Chrystusie wszystko jest możliwe :)


jakby to powiedział tabasz
unga bunga :crazy:

pprawda - 2014-03-02, 08:51

Obalenie filmu Zeitgeist........................................................................

http://www.youtube.com/re...Zeitgeist+&sm=3

Klangman - 2014-03-02, 21:47

Krystian napisał/a:
Klangman napisał/a:
Qłeza30 napisał/a:
Jest teoria, która mówi, że obecnie, na progu Wodnika, Boga-Trójkę (w Trójcy Jedynego) zastąpi Bóg-Ósemka, a Wodę (Jezus, jego uczniowie rybacy, uczucia) - Powietrze (guru ze Wschodu, intelekt, nauka, technika, nowości).


Przypuszczalnie chodzi o grecką gematrię imienia Jezus. Może to po prostu kontynuacja objawienia:

http://eczytelnia.mobi/?op=0&kat=TT&odc=2

Oto fragment z tego artykułu:

"W języku greckim „Jezus” pisze się I-E-S-O-U-S. -I- ma wartość 10, -E- wartość 8, -S- wartość 200, -O- = 70, -U- = 400, -S- = 200. Gdy dodamy te liczby, odkryjemy, że wartość liczbowa słowa „Jezus” wynosi 888."

Bóg objawia się w sposób zrozumiały dla danej epoki. Jezus pięknie obrazował w oparciu o przyrodę. Być może kolejny etap będzie polegał na tym by wskazać Boga we wszystkim (również matematyce, fizyce, chemii, biologii). Wiadomo przecież, że poznanie Stwórcy ma napełnić cały świat, a współczesnych ludzi nie bardzo przekonuje, piękny poetycki przekaz Biblii (zdecydowanie warto się nad nim pochylić, gdyż jest absolutem geniuszu).

Erę wodnika można demonizować (jako ruch New Age),a można próbować zrozumieć i "usprawiedliwić". Polecam pochylenie się nad takimi biblijnymi pojęciami jak:

a) wylanie Ducha na WSZELKIE ciało (Joela 3:1)
b) wizja pustej efy z kobietą w środku (Zachariasza 5:5-11) w kontekście Wody i substancji sypkich (obrazowanie nawiązujące do rzeki i pustyni?)

Zawsze są dwie "strony medalu" (Słowo ---> miecz obosieczny), gdy się nad tym głęboko zastanowimy. Polecam zawsze wybierać tą, która nie ma nic wspólnego z oskarżeniem.

Dlaczego?

Dlatego, że są trzy: wiara, nadzieja i miłość, a z nich największa jest MIŁOŚĆ.

Era Wodnika? W Chrystusie wszystko jest możliwe :)


jakby to powiedział tabasz
unga bunga :crazy:


Nie znam Tabasza więc trudno mi się ustosunkować do tego osobliwego komentarza :)

RN - 2014-03-02, 21:57

Klangman napisał/a:


Nie znam Tabasza


To chyba niemożliwe :roll:

BLyy - 2014-03-02, 22:39

pprawda napisał/a:
Obalenie filmu Zeitgeist........................................................................

http://www.youtube.com/re...Zeitgeist+&sm=3

Tyle, że jest to tylko amatorska praca zapaleńca i ktoś taki też mógł pewne źródła pominąć. Mówi, że żaden nie narodził się z dziewicy, ale już hieroglify wspominają, że Izyda była dziewicą jednak, bo tak o niej pisano. Było więc to duchowe zapłodnienie, a nie koniecznie dosłowne, aczkolwiek niektórzy mogli tak wierzyć. I miał Horus dwunastu towarzyszy, a nie jak chce autor, że miał tylko czterech. Film tylko nadinterpretuje ich rolę, bo mogli to być niewolnicy, ochroniarze czy uczniowie właśnie i inne. Film nadinterpretował ich funkcję po swojemu i mógł mieć rację i mógł jej nie mieć. Podobnie wiele mitów o Buddzie odpowiada Jezusowi jak cudowny znak który prowadził mędrców, kuszenie na pustyni czy chodzenie po wodzie, gdzie sam to zacytowałem. Dionizos mógł zostać ukrzyżowany co potwierdzać mogą rysunki na niektórych wazach czy posążek. Miał na pewno moc zamiany wody w wino skoro pewnej kobiecie podarował ową moc właśnie zamiany w wino czego by nie dotknęła oraz jego fontanny zmieniały wodę w wino. Tutaj chyba też są cytaty. Jezus po prostu sam korzystał z tej mocy, którą bez wątpienia posiadał Dionizos. Bóg Asklepios narodził się z dziewicy, chociaż spłodził go Apollo. Równie więc dobrze Jezusa mógł ktoś spłodzić, a Duch Święty dał ducha Jezusa, owemu nowemu życiu. Bo pojęcie dziewictwa znaczyło stan cywilny a nie brak stosunków seksualnych. Polemiki jakie powstają w związku z tym filmem są głównie amatorskie i obarczone błędami i występuję błędy. Do tych polemik tak samo trzeba podchodzić z rezerwą, jak i do samego filmu Zeitgeist - co chyba poniekąd wykazałem sam źródłowo. Jakkolwiek też nie znalazłem wielu motywów jak zdrada Horusa, chrzest czy ukrzyżowanie i możliwe że to jest zmyślone. Ja raczej film ten film potraktowałem jako zachętę i wyzwanie by samemu dotrzeć do prawdy.

.Cyprian. - 2014-03-03, 00:13

BLyy napisał/a:
pprawda napisał/a:
Obalenie filmu Zeitgeist........................................................................

http://www.youtube.com/re...Zeitgeist+&sm=3

Tyle, że jest to tylko amatorska praca zapaleńca i ktoś taki też mógł pewne źródła pominąć.


To podaj BLyy źródła, które autor - bardzo dobrego, moim zdaniem, filmu - pominął.

BLyy napisał/a:

Mówi, że żaden nie narodził się z dziewicy, ale już hieroglify wspominają, że Izyda była dziewicą jednak, bo tak o niej pisano.


Kawa na lawę. Jakie, które hieroglify?

Cytat:

Podobnie wiele mitów o Buddzie odpowiada Jezusowi jak cudowny znak który prowadził mędrców, kuszenie na pustyni czy chodzenie po wodzie, gdzie sam to zacytowałem.


Są niepodważalne źródła?

Cytat:

Dionizos mógł zostać ukrzyżowany co potwierdzać mogą rysunki na niektórych wazach czy posążek. Miał na pewno moc zamiany wody w wino skoro pewnej kobiecie podarował ową moc właśnie zamiany w wino czego by nie dotknęła oraz jego fontanny zmieniały wodę w wino. Tutaj chyba też są cytaty. Jezus po prostu sam korzystał z tej mocy, którą bez wątpienia posiadał Dionizos.


Istniał w ogóle ktoś taki, jak Dionizos?

Cytat:

Bóg Asklepios narodził się z dziewicy, chociaż spłodził go Apollo.


No, bożki zawsze skądś tam się brały. Pomiot liczny.

Cytat:

Polemiki jakie powstają w związku z tym filmem są głównie amatorskie i obarczone błędami i występuję błędy.


Nauka również się myliła, a nawet zwłaszcza się myliła. Wystarczy poczytać trochę o historii danych nauk.

BLyy - 2014-03-03, 13:41

Cytat:
To podaj BLyy źródła, które autor - bardzo dobrego, moim zdaniem, filmu - pominął.

LINK - odnośnik do mojego tematu, który składa się z samych źródeł. Film jest bardzo dobry ale niepełny i w pewnych kwestiach podaje niezbyt prawdziwe informacje jak choćby to, że Izyda nigdy nie była uważana za dziewicę, bo była przez wiernych uznawana za dziewicę.

Cytat:
Kawa na lawę. Jakie, które hieroglify?

W świątyni w Abydos nazywa wprost Izydę dziewicą. Tam w linku jest opis i odnośniki do tego.

Cytat:
Są niepodważalne źródła?

Niepodważalne pod każdym względem.

Cytat:
Istniał w ogóle ktoś taki, jak Dionizos?

Istniały jego czyny i moce zachowane w źródłach pisanych i niepisanych.

Cytat:
No, bożki zawsze skądś tam się brały. Pomiot liczny.

Zwłaszcza, że matką Asklepiosa nie była bogini.

Cytat:
Nauka również się myliła, a nawet zwłaszcza się myliła. Wystarczy poczytać trochę o historii danych nauk.

Nie myli się w kwestiach źródłowych pomijając je. Autorzy polemik tworzą pracę dla siebie i dla innych, amatorsko, a ci nie uwzględniają wszystkich spisanych źródeł, bo mogli nie wiedzieli o ich istnieniu. Mają do tego prawo, bo człowiek nie jest wszechwiedzący i nie może znać wszystkich źródeł. Pisząc coś naukowego na dany temat, nie można pomijać milczeniem nawet gdy się nie wie o ich istnieniu, bo o tym trzeba się dowiedzieć gdy się wgłębia w jakiś temat. Chyba, że tematy są tworzone na bazie pewnych źródeł pisząc o tym we wstępie lub tytule. Inaczej popełnić mógłby błąd gdyby pominął coś co mogło by być ważne, twierdząc że czegoś takiego nie było a jednak w danym źródle jest opisane, ze jest, a przez to stracić może walory taka praca.

Anonymous - 2014-03-03, 17:04

O jaki fajny temat :-D
No trochę unga bunga :-D

http://blogi.newsweek.pl/...-bogdana-m.html

Cytat:
Horus nie urodził się z dziewicy. Gdy Set zabił Ozyrysa i pociął jego ciało na kawałki, Izydzie udało się je odnaleźć i poskładać. Brakowało jednak penisa, którego (wg tego, co mi wiadomo) Izyda zatem dorobiła z drewna, gliny lub złota. Wówczas to za sprawą czarów Ozyrys częściowo odżył i wystarczyło to, aby Izyda spędziła z nim upojne chwile, zaszła w ciążę i urodziła Horusa. Nie ma w tym zatem niczego w chrześcijańskim stylu – jedynie naciągając historię narodzin Horusa można snuć jakiekolwiek powiązania między nim a Jezusem, bowiem ciężko zobaczyć w tym „dziewicze poczęcie” albo „zmartwychwstanie”.

Horus nie urodził się też 25 grudnia. Jego urodziny wypadają (ponownie z tego co udało mi się znaleźć) 15 listopada, pomiędzy 24 a 28 sierpnia lub pomiędzy 30 lipca a 4 sierpnia. Która z tych trzech opcji jest prawdziwa – nie udało mi się ustalić (zresztą nie przykładałem do tego zbyt dużej wagi – czy tak czy inaczej nie był to 25 grudnia i to mi absolutnie wystarczało). Jednak z pewnością mówienie o 25 grudnia jest zwykłą propagandą.

Wszelkie opowieści o trzech przybyszach i gwieździe na wschodzie, o „nauczaniu w świątyni w wieku 12 lat” i „chrzcie w wieku 30 lat” (co miałoby nawiązywać do Jezusa) dotyczące Horusa wszyscy egiptolodzy wkładają między bajki – po prostu nie ma o tym w egipskich źródłach ani słowa. Wszystko to zostało zmyślone w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Horus też nigdy nie umarł, nie został ukrzyżowany (!) i nie został ożywiony po trzech dniach. Te rewelacje również nie mają więcej jak kilkanaście lat. W istocie udało mi się ustalić, że Horus nie tylko nie został ukrzyżowany (jakim cudem? Tę formę egzekucji wymyślili z tego co wiem dopiero Rzymianie), ale także nigdy nie umarł – więc nie ma też mowy o „zmartwychwstaniu”. Jedyne co udało mi się znaleźć to opowieść o tym, jak Horus został ranny w oko, które uzdrowiła Izyda lub też Thoth. Oko to stało się potem symbolem odnowy (odrodzenia?).

Horus nie miał też 12 uczniów, lecz czterech półboskich towarzyszy („heru-shemsu”), szesnastu ludzkich „sług” i nieznaną liczbę Mesniu, czyli kowali, którzy towarzyszyli mu w bitwach. Ani słowa o jakiejkolwiek dwunastce.

Przy okazji mogę też dodać, że Sobek nie rozmnożył żadnego chleba ani ryb ani nie wiadomo nic na temat tego, że chodził po wodzie. Ot pomógł jedynie synom Horusa wyławiając ich przy pomocy sieci z jeziora a także pomógł Izydzie wyławiać części Ozyrysa z wody.


Co do Attisa:

Choć narodziny można uznać za cudowne (jego matka położyła sobie owoc z magicznego drzewa na łonie itd.), nie ma żadnej wiadomości o tym, że jego matka była wówczas dziewicą. Nie możemy więc przyjąć bezkrytycznie, że nią była. Zwolennicy teorii typu „made for Zeitgeist movie” opowiadają też o nim, że zmarł, a po trzech dniach zmartwychwstał. Jednak co do tego jest kilka oficjalnych wersji. Jedna mówi, że po śmierci Attis (który między innymi popełnił samokastrację) został zamieniony w drzewo (i nic więcej), inna, że zmarł po tejże samokastracji a bogini udało się jedynie sprawić, że jego włosy wciąż stale rosły i że mógł poruszać małym palcem, a jeszcze inna, że znaleziono go konającego, ale bogini nie udało się go ożywić. Jeszcze inna, że rozgniewany Zeus zesłał na ziemię wściekłego dzika, który go zabił, a on sam został pochowany pod górą Agdistis. Ostatnia zaś, że Attis był bogiem roślinności, wzrostu lub coś w tym stylu, umierał każdej zimy i odradzał się każdej wiosny. Oczywiście nie ma ani słowa o ukrzyżowaniu, jak również okres od zimy do wiosny ciężko nazwać ”trzema dniami”.


Odnośnie Kryszny:

Wg tradycji narodziny Kryszny datuje się na 19 lub 21 lipca roku 3228 p.n.e. Był on ósmym synem księżniczki Devaki i jej męża Vasudevy (bycie ósmym synem i to zrodzonym z dziewicy to iście genialny postulat i fantastyczne posunięcie zwolenników teorii „Jezus to zapożyczenie od Kryszny”). Zmarł około roku 3100 p.n.e. W źródłach ani słowa o gwieździe podobnej do betlejemskiej ani o zmartwychwstaniu (o czym próbują przekonywać nas zwolennicy Zeigeist). Konia z rzędem temu, kto dopatrzy się tutaj nadzwyczajnych powiązań z chrześcijaństwem i samym Jezusem.

Dionizos:

Również nie urodził się z dziewicy – jego matką była kobieta, Semele, a ojcem Zeus. Poczęcie nastąpiło w sposób klasyczny bo Zeus uwielbiał wcielać się w postać śmiertelników i uwodzić kobiety smile2.gif Również tutaj nie ma ani słowa o ukrzyżowaniu lub zmartwychwstaniu w stylu chrześcijańskim.

Mitra:

Żadną niespodzianką nie będzie, jeśli powiem, że i on nie narodził się z dziewicy. Po prostu wyłonił się w swej dorosłej postaci ze skały, co ciężko nazwać dziewiczym poczęciem. Nie ma żadnej wzmianki o urodzinach 25 grudnia ani o 12 uczniach. Nie było też żadnych pasterzy, lecz dwóch ludzi z pochodniami. Nie dość, że był to kult o charakterze militarystycznym (jak to się ma do chrześcijan?), to na dodatek rozkwit następuje ponad 100 lat po Jezusie. W istocie to wyznawcy Mitry byli pod wpływem chrześcijaństwa, nie zaś na odwrót.
Z Mitrą związane jest jeszcze to, że jego wyznawcy zabijali byka, którego krew była święta, naśladując wyczyn swojego boga. Jest to poświęcenie przez boga zwierzęcia dla dobra sprawy. Ma się to nijak do koncepcji poświęcenia Boga-człowieka, siebie samego dla ludzi wyznawanego w chrześcijaństwie.

https://prawda2.info/viewtopic.php?t=5364
http://kodczasu.pl/viewto...c41e01bd4f856fa

http://www.fronda.pl/a/dl...kich,29053.html

.Cyprian. - 2014-03-03, 18:08

BLyy napisał/a:
Cytat:
To podaj BLyy źródła, które autor - bardzo dobrego, moim zdaniem, filmu - pominął.

LINK - odnośnik do mojego tematu, który składa się z samych źródeł. Film jest bardzo dobry ale niepełny i w pewnych kwestiach podaje niezbyt prawdziwe informacje jak choćby to, że Izyda nigdy nie była uważana za dziewicę, bo była przez wiernych uznawana za dziewicę.

Cytat:
Kawa na lawę. Jakie, które hieroglify?

W świątyni w Abydos nazywa wprost Izydę dziewicą. Tam w linku jest opis i odnośniki do tego.


Dziewic na całym świecie było tyle, ile kobiet. Nie bardzo rozumiem, czego ma dowodzić to słowo w przypadku nieistniejącej w rzeczywistości Izydy.

BLyy - 2014-03-03, 19:45

.Cyprian. napisał/a:
BLyy napisał/a:
Cytat:
To podaj BLyy źródła, które autor - bardzo dobrego, moim zdaniem, filmu - pominął.

LINK - odnośnik do mojego tematu, który składa się z samych źródeł. Film jest bardzo dobry ale niepełny i w pewnych kwestiach podaje niezbyt prawdziwe informacje jak choćby to, że Izyda nigdy nie była uważana za dziewicę, bo była przez wiernych uznawana za dziewicę.

Cytat:
Kawa na lawę. Jakie, które hieroglify?

W świątyni w Abydos nazywa wprost Izydę dziewicą. Tam w linku jest opis i odnośniki do tego.


Dziewic na całym świecie było tyle, ile kobiet. Nie bardzo rozumiem, czego ma dowodzić to słowo w przypadku nieistniejącej w rzeczywistości Izydy.

Nie ma to znaczenia czy ktoś istniał czy nie, bo każde bóstwo można podważyć. Ważna jest jakakolwiek wzmianka. Z czego po narodzinach dzieci pozostając dalej dziewicą - było niewiele. Jedną z nich jest wzmianka w świątyni w Abydos, o niej jako wielkiej dziewicy, mimo iż ta urodziła Horusa.
Linki do któryś podałeś mi odnośniki również zawierają niepełne informacje, choćby w kwestii dwunastu towarzyszy, gdzie podałem i malowidło oraz ich imiona, które są znane. Liczba dwanaście była popularna w Egipcie.
Inny przykład:

Odpowiedziała więc dziewica Anat
(Ktu 1.4 III 32-33)


a jednocześnie tak kontrowersyjne teksty, które sugerują seks między nią a Baalem:
Anat dowiedziała się, że narodzi się dla niej młody byk, i że będzie miała także jałówkę, Baal zaś rzekł do niej: „Złączmy się i stwórzmy życie, jak nasz wieczny stwórca i jak ten, który od wieków sprawił, że jesteśmy”. Potem „Baal zbliżył się do niej, gdyż podniósł i napełnił swe prącie. Bóg Haddu przysunął się do niej z pełnym członkiem”. […] Na ten widok Anat, najpiękniejsza z sióstr Baala, radośnie ogłosiła wszystkich, że teraz wzniesie się on ponad góry i ponad niebiosa. Znowu też zasiądzie na swym królewskim tronie, gdyż napowrót obejmie swą stolicę i będzie sprawował najwyższą władzę. Znowu nastaną czasy dobrobytu i spokoju. Potem krążąc wśród gromad miłych i przyjemnych Koszarot wydała Baalowi młodego byczka. Uściskała go, okryła pocałunkami i nakarmiła pierwszym mlekiem młodej krowy. Następnie wspięła się i weszła na wyniosłą i majestatyczną górę. Wstąpiła na wysokość Araru i Saponu i tam przekazała Baalowi nowinę, że urodzi mu się rosły i dorodny byczek. Wiadomość ta bardzo uradowała Baala. Baal zapłonął wtedy namiętnością i chwycił ją za srom. Ona zaś, roznamiętniwszy się gorąco chwyciła go za przyrodzenie. Baala ogarnęło szalone pożądanie ku Anat. Po pocałunku poczęła i narodził się mu młody byczek wśród gromad miłych Koszarot. A dziewica Anat i wszechpotężny Baal unoszący się w chmurach radowali się bardzo. Poemat o igraszkach Baala (IV AB) IIIPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group