To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Ogólnie o Biblii - Fałszowanie Biblii przez chrześcijan

nesto - 2012-12-07, 09:12

W ilu miejscach NT jest tekst o narodzinach Jezusa z dziewicy?
W ilu miejscach w ST jest takie proroctwo?

ps.
Czy Emmanuel jest tym samym imieniem co Jezus?

Anowi - 2012-12-07, 09:15

ShadowLady86 napisał/a:

[*]Drugi rozdział Ewangelii Jana zaczyna się od słów: "a trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej". Trzeciego dnia po czym? Fragment jest jakby wyrwany z wcześniejszej historii. Czy coś wycięto?


Jezus po chrzcie udał się na pustynię na 40 dniowy post. Po powrocie nad Jordan Jan Chrzciciel mówi do faryzeuszy

(Jn 1:26) Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, (27) który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. (28) Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

(29) Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. (30) To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.

tego dnia Jezus znalazł pierwszych uczniów - Andrzeja i Szymona Piotra

(Jn 1:43) Nazajutrz /Jezus/ postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa.

(Jn 2:1) Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa.

ja tu widzę kontynuację

David77 - 2012-12-07, 09:26

ShadowLady86,Jak podają różne źródła nie wszystkie cztery ewangelie były przyjmowane. Ebionici uznawali tylko ewangelię Mateusza ,Marcjon uznawał tylko ewangelię Łukasza dokeci tylko ewangelię Marka a część walentynian tylko ewangelię Jana .

Ireneusz wspomina o tym że alogowie odrzucali ewangelię Jana . Ewangelia Łukasza nie cieszyła się powszechnym uznaniem . Tertulian Ewangelii Łukasza przyznawał mniejszy status niż pozostałym ewangelią , swoje stanowisko tłumaczył to tym że Łukasz nie był apostołem . To samo można powiedzieć o ewangelii Marka

amiko - 2012-12-07, 10:21

Powtórzę to,co napisałem w innym temacie:

Z NT wynika,że z Żydami w Starym Przymierzu przebywał Syn Boży Chrystus.To On przekazał Mojżeszowi imię JHWH Boga mówiąc: "To jest moje imię na wieki".Dlaczego nie powiedział:"To jest imię mojego i waszego Boga"? Dlaczego ŚJ,Badacze Pisma i tp, nie widzą faktu,że to Syn Boży,a nie Bóg przebywał z Żydami i imię JHWH jak wynika ze ST ,odnosi się do osoby Syna Bożego,który w NT nigdy nie mówił o sobie,że jest Bogiem.Kto i dlaczego sfałszował ST?

nesto - 2012-12-07, 10:33

ratao napisał/a:
Powtórzę to,co napisałem w innym temacie:

Z NT wynika,że z Żydami w Starym Przymierzu przebywał Syn Boży Chrystus.To On przekazał Mojżeszowi imię JHWH Boga mówiąc: "To jest moje imię na wieki".Dlaczego nie powiedział:"To jest imię mojego i waszego Boga"? Dlaczego ŚJ,Badacze Pisma i tp, nie widzą faktu,że to Syn Boży,a nie Bóg przebywał z Żydami i imię JHWH jak wynika ze ST ,odnosi się do osoby Syna Bożego,który w NT nigdy nie mówił o sobie,że jest Bogiem.Kto i dlaczego sfałszował ST?


Masz jakiś wyjątkowo dobry towar....

Anowi - 2012-12-07, 10:40

ratao napisał/a:
Powtórzę to,co napisałem w innym temacie:

Z NT wynika,że z Żydami w Starym Przymierzu przebywał Syn Boży Chrystus.To On przekazał Mojżeszowi imię JHWH Boga mówiąc: "To jest moje imię na wieki".Dlaczego nie powiedział:"To jest imię mojego i waszego Boga"? Dlaczego ŚJ,Badacze Pisma i tp, nie widzą faktu,że to Syn Boży,a nie Bóg przebywał z Żydami i imię JHWH jak wynika ze ST ,odnosi się do osoby Syna Bożego,który w NT nigdy nie mówił o sobie,że jest Bogiem.Kto i dlaczego sfałszował ST?


czy On widział z Kim rozmawia?

amiko - 2012-12-07, 10:48

nesto

Cytat:
Masz jakiś wyjątkowo dobry towar...

Jeśli NT nie zgadza się ze ST,to jeden z tych towarów jest fałszywy.Jakoś bardzo mało czytających NT zwraca uwagę na to co w nim pisze,że w Starym Przymierzu z Żydami przebywał Chrystus,Syn Boży,a nie Bóg.To dlaczego nie pisze tego w ST?

Anowi

Cytat:
czy On widział z Kim rozmawia?

Chrystus jako duch widział z kim rozmawia,ale nie mógł mówić o sobie jako o Bogu,tak jak nie mówił tego w NT.

Anowi - 2012-12-07, 13:15

Ratao - myślę, że masz rację
Cytat:

Jeśli NT nie zgadza się ze ST,to jeden z tych towarów jest fałszywy.

absolutnie, znaczy tylko, że czytelnik nie wszystko wziął pod uwagę.
Cytat:
Jakoś bardzo mało czytających NT zwraca uwagę na to co w nim pisze,że w Starym Przymierzu z Żydami przebywał Chrystus,Syn Boży,a nie Bóg.To dlaczego nie pisze tego w ST?


Ależ wiedzieli, że rozmawiają ze swoim Stwórcą, był dla nich Bogiem, Zbawicielem. Zastanawiające jest tylko dlaczego wtedy Hebrajczycy nie wiedzieli, że rozmawiają z Synem Bożym? (aby nie czcili Dwójcy?)

Może tu właśnie chodzi o potwierdzenie, że ON jest za wszystko odpowiedzialny, dlatego wziął nie tylko WINĘ na siebie ale również wyciągniętym Ramieniem wyprowadzał swoich synów z Egiptu. Był dla nich zbawieniem.

A gdy już wszystko wróci do stanu pierwotnego przekaże swojemu Ojcu władzę. Aby Bóg był wszystkim dla wszystkich.

BLyy - 2012-12-11, 12:31

Teraz jak obiecałem napiszę coś o Nowym Testamencie udowadniając jednoznacznie, że Celsus miał rację, a także Orygenes, że niektórzy chrześcijanie odpowiedzialni za kopiowanie manuskryptów lubowali się w fałszowaniu własnych pism. Wspomnę o dość rzadkim przykładzie pojawiającym się w internecie i w pismach papierowych. A mianowicie odnośne 1Tm 3,16:
A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności.
Ten, który objawił się w ciele,
usprawiedliwiony został w Duchu,
ukazał się aniołom,
ogłoszony został poganom,
znalazł wiarę w świecie,
wzięty został w chwale. BT


Narazie zacytuje:
Cytat:
"Ustęp, o którym tu mowa (1Tm 3,16), był o wieków przywoływany przez zwolenników ortodoksyjnej teologii na dowód, że w Nowym Testamencie Jezus wprost nazwany zostaje Bogiem. W większości manuskryptów mówi on o Chrystusie: "Bóg objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu". Tymczasem, jak wspomniałem w Rozdziale trzecim, powszechną praktyką kopistów było skracanie tzw. świętych imion (nomina sacra). Także i w Kodeksie Aleksandryjskim greckie słowo "Bóg" (GE02) zostało skrócone do dwóch liter, theta i sigma (RŹ), z poziomą kreską nad nimi, która miała przypominać, iż jest to skrót. Wettstein podczas studiowania manuskryptu dostrzegł, iż ligaturę nad literami wpisano innym atramentem niż sam tekst i najwyraźniej inną ręką (tzn. innego kopisty). Co więcej, poziom/a kreska wewnątrz litery @ właściwie nie była jej częścią, ale raczej plamka, która przebijała z drugiej strony karty starego pergaminu. Innymi słowy, w tym miejscu manuskryptu nie ma liter 02 (theta i sigma), stanowiących skróconą formą zapisu słowa "Bóg", ale występuje samodzielne słowo, złożone z dwóch liter, omikron i sigma (Ol), co po grecku znaczy po prostu "który". W oryginalnej wersji tego manuskryptu nie jest więc powiedziane o Chrystusie: "Bóg objawił się w ciele", ale tylko "który objawił się w ciele". Zgodnie zatem ze starożytnym świadectwem Kodeksu Aleksandryjskiego Chrystus w tym miejscu wcale nie jest nazwany Bogiem.
Podczas dalszych badań kodeksu Wettstein odkrył, że również wiele innych fragmentów, które przytaczano zwykle dla potwierdzenia doktryny boskości Chrystusa, jest dość problematycznych, a w świetle kryteriów krytyki teksty należy je uznać po prostu za nieautentyczne. Te wielce wątpliwe fragmenty to choćby Comma Johanneum (1 list św. Jana 5,7-8) albo bardzo znany ustęp z Dziejów Apostolskich 20,28, gdzie w wielu manuskryptach znajdują się słowa o "Kościele Boga, który on nabył własną krwią". tutaj po raz kolejny Jezus zostaje utożsamiony z Bogiem a tymczasem w Kodeksie Aleksandryjskim (i w w wielu innych manuskryptach) tekst mówi raczej o "Kościele Pana, który on nabył własną krwią". Jezus nazwany jest Panem, ale nie jest utożsamiany jednoznacznie z Bogiem. Bart D. Ehrman str. 134-135


Więc poza owym wspomnianym Kodeksem Aleksandryjskim, taki sam wariant posiada Kodeks Synajski. Mówienie więc, że chrześcijanie zmieniali tylko słowo na pokrewne nie ma racji bytu bo całkowicie inne słowo zastąpiono na inne. Z "który" na "Bóg" - czy to słowo pokrewne? Za jakiś czas przyjrzę się właśnie Dziejom 20,28 i jak jest w najstarszych manuskryptach NT. Ktoś może to zrobić za mnie jak ja jeszcze tego nie zrobie.

ShadowLady86 - 2012-12-11, 13:08

Bart D. Ehrman napisał/a:
Ustęp, o którym tu mowa (1Tm 3,16), był o wieków przywoływany przez zwolenników ortodoksyjnej teologii na dowód, że w Nowym Testamencie Jezus wprost nazwany zostaje Bogiem. W większości manuskryptów mówi on o Chrystusie: "Bóg objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu". Tymczasem, jak wspomniałem w Rozdziale trzecim, powszechną praktyką kopistów było skracanie tzw. świętych imion (nomina sacra). Także i w Kodeksie Aleksandryjskim greckie słowo "Bóg" (Θεός) zostało skrócone do dwóch liter, theta i sigma (θΣ), z poziomą kreską nad nimi, która miała przypominać, iż jest to skrót. Wettstein podczas studiowania manuskryptu dostrzegł, iż ligaturę nad literami wpisano innym atramentem niż sam tekst i najwyraźniej inną ręką (tzn. innego kopisty). Co więcej, poziom/a kreska wewnątrz litery θ właściwie nie była jej częścią, ale raczej plamka, która przebijała z drugiej strony karty starego pergaminu. Innymi słowy, w tym miejscu manuskryptu nie ma liter θΣ (theta i sigma), stanowiących skróconą formą zapisu słowa "Bóg", ale występuje samodzielne słowo, złożone z dwóch liter, omikron i sigma (OΣ), co po grecku znaczy po prostu "który".Żeby oddać honor kopistom, nie wiadomo dokładnie, czy był to błąd przypadkowy czy zamierzony. Różnica między omikron i theta może być trudno dostrzegalna dla kogoś niedoświadczonego, kto musiał przepisać ręcznie kilkadziesiąt stron tekstu. Jedak oczywiście mogły to być też zmiany celowe. W Biblii jest bardzo duża zmian i "poprawek", które powstały po wystąpieniu Ariusza i mających na celu "poparcie" dogmatu Trójcy.

Bart D. Ehrman napisał/a:
Te wielce wątpliwe fragmenty to choćby Comma Johanneum (1 list św. Jana 5,7-8) albo bardzo znany ustęp z Dziejów Apostolskich 20,28, gdzie w wielu manuskryptach znajdują się słowa o "Kościele Boga, który on nabył własną krwią". tutaj po raz kolejny Jezus zostaje utożsamiony z Bogiem a tymczasem w Kodeksie Aleksandryjskim (i w w wielu innych manuskryptach) tekst mówi raczej o "Kościele Pana, który on nabył własną krwią". Jezus nazwany jest Panem, ale nie jest utożsamiany jednoznacznie z Bogiem.


W TYM miejscu jest dość ciekawe opracowanie dotyczące tego wersetu. Możliwe, że znowu zaistniały błędy wynikające z niepoprawnego odczytanie skrótów. W tym wypadku miedzy ΘΥ z "daszkiem" (skrót od θεοῦ czyli Boga) a ΚΥ z "daszkiem" (skrót od κυρίου czyli Pana).

BLyy - 2012-12-11, 14:32

Dzięki za poprawę :-) Szkoda tylko, że te dwa przykłady stały się później obowiązujące jak uwzględniono w Textus Receptus. I Pytanie, czemu coś takiego stało się później obowiązującym wariantem i czy kopista nie mógł wpisać tego w oparciu o inny rękopis. Ale znaczenie tych dwóch wariantów jest ogromne bo obydwa nawiązują do tego, że Jezus jest Bogiem Ojcem. A najlepsze jest to, że ten wariant do dziś znajduje się choćby w Tysiącletce:
Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Dz 20,28

nesto - 2012-12-11, 14:48

ratao, podaj jeden przykład, że Jezus zwany Chrystusem (Mesjaszem lub Pomazańcem Bożym lub Synem Bożym lub Królem Izraela) przebywał z Żydami lub komulolwiek ukazał się lub z nim rozmawiał zanim się urodził ok. 2000 lat temu.

Jesli nie dasz choćby jednego przykładu, to znaczy, że masz problemy ze zdrowiem.
Pozdrawiam.

Anonymous - 2012-12-11, 16:51

nesto napisał/a:
ratao, podaj jeden przykład, że Jezus zwany Chrystusem (Mesjaszem lub Pomazańcem Bożym lub Synem Bożym lub Królem Izraela) przebywał z Żydami lub komulolwiek ukazał się lub z nim rozmawiał zanim się urodził ok. 2000 lat temu.

Jesli nie dasz choćby jednego przykładu, to znaczy, że masz problemy ze zdrowiem.
Pozdrawiam.


Nestonie,
choć z Rataonem się nie zgadzam, bo plecie bzdury, to jednak w temacie
preegzystencji Jezusa podałem ze dwa razy ewidentny przykład wprost
występowania Jezusa. W księdze Daniea w 10 rodziale masz opisane,
jak najprawdopodobniej Jezus, rozmawia z Danielem Belteszaccarem
zatem na twoje pytanie została ci udzielona odpowiedź.

Iwona19 - 2012-12-11, 17:41

nesto napisał/a:

W ilu miejscach w ST jest takie proroctwo?


W conajmniej jednym jest. Poczytaj sobie Księgę Izajasza to znajdziesz

amiko - 2012-12-11, 20:06

nesto napisał/a:
ratao, podaj jeden przykład, że Jezus zwany Chrystusem (Mesjaszem lub Pomazańcem Bożym lub Synem Bożym lub Królem Izraela) przebywał z Żydami lub komulolwiek ukazał się lub z nim rozmawiał zanim się urodził ok. 2000 lat temu.

Jesli nie dasz choćby jednego przykładu, to znaczy, że masz problemy ze zdrowiem.
Pozdrawiam.

Ani ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili mówiąc: Czy jest Pan pośród nas, czy nie?


Ostrzeżenie wynikające z dziejów Izraela 1 Kor.10...

(1) A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. (2) I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, (3) i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, (4) i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. (Wj.17,6) (9) ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli,

Wj.17...(2)...Dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? (3) Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc: Czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze, i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? (4) I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc: Co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. (5) I rzekł Pan do Mojżesza: Przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil, i idź! (6) Oto Ja stanę przed tobą na skale, tam, na Horebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda, i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. (7) I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana mówiąc: Czy jest Pan pośród nas, czy nie?,Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group