To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Pozostałe dyskusje - to jest Moje Słowo

Anowi - 2013-01-07, 13:09
Temat postu: to jest Moje Słowo
Ratao, z myślą o Tobie zakładam ten temat, będę czytać i pytać

Cytat:
Te słowa Zachariasz usłyszał i odebrał ich sens w swoim sercu, gdyż Bóg i Jego aniołowie nie posiadają mowy ludzkiej.


http://www.gabriele-verla...pl/dimw-01.html

może prędzej w myślach - bo w telepatię szybciej uwierzę

Anowi - 2013-01-07, 13:11

Cytat:
W Janie nie był wcielony cherubin boskiej Woli, zwany na ziemi Eliaszem, lecz duch Eliasza promieniował nad Janem.
Istota wcielona w Jana jest w duchu bezpośrednim potomkiem cherubina boskiej Woli.


możesz po polsku mi wyjaśnić?

Anowi - 2013-03-31, 15:51

ratao napisał/a:
Wypowiada się na jej temat pisząc nieprawdę,bo w rzeczywistości jej nie czytał.Podałem mu konkretne wersety z NT,które zaprzeczają temu co pisze i zadałem pytania,ale nie raczył na nie odpowiedzieć.Mam nadzieję,że na odpowie i nie będzie ściemniał.

amiko - 2014-11-23, 01:03

Dwanaście Przykazań Jezusa według Ducha Świętego

Biblia chrześcijaństwa zawiera Dziesięć Przykazań Bożych, które Mojżesz przyniósł ludzkości, jak również część nauki Jezusa z Nazaretu.

W swoim objawieniu, w dziele „To jest Moje Słowo. A i W . Ewangelia Jezusa. Objawienie Chrystusowe, jakie znają już prawdziwi chrześcijanie na całym świecie”, Chrystus przedstawia teraz poprzez prorocze słowo wszystkie istotne aspekty swojego życia na ziemi i swojej nauki, rozszerzając znacznie treść Biblii.

Tam (Rozdz. 46, 7-21) dowiadujemy się też, że Jezus już dwa tysiące lat temu dał ludzkości Dwanaście Przykazań dla powstającego królestwa Pokoju na ziemi. Nawiązują one do Dziesięciu Przykazań Mojżesza i dane są nam przez Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela wszystkich ludzi i dusz. W tym objawionym dziele czytamy:

Cytat:

I Jezus rzekł im: „Oto daję wam nowe Prawo, które jednak nie jest nowe, tylko stare. Podobnie jak Mojżesz dał ludowi izraelskiemu Dziesięć Przykazań według ciała, tak Ja pragnę wam dać

Dwanaście Przykazań dla Królestwa Izraela według Ducha Świętego
.
Kto jest tym Izraelem Bożym? Wszyscy z każdego ludu i z każdego rodu, którzy ćwiczą się w sprawiedliwości, miłości i miłosierdziu i spełniają Moje przykazania, są prawdziwym Izraelem Bożym”. I powstawszy, Jezus rzekł:

Słuchaj, o Izraelu, יהוה, twój Bóg,jeden jest. Ja mam wielu wieszczów i proroków. We Mnie żyją i poruszają się wszyscy, i mają swój byt.

1.Nie odbierajcie życia żadnemu stworzeniu dla przyjemności albo dla swojej korzyści ani nie dręczcie go.

2.Nie kradnijcie dobra innemu ani nie gromadźcie dla siebie ziemi i bogactw ponad wasze potrzeby.

3.Nie jedzcie mięsa i nie pijcie krwi zabitego stworzenia ani niczego innego, co przynosi szkodę waszemu zdrowiu lub waszej świadomości.

4.Nie zawierajcie nieczystych małżeństw, w których nie ma miłości i czystości ani nie zatracajcie siebie samych, ani żadnego stworzenia, które przez Świętego stworzone zostało jako czyste.

5.Nie dawajcie fałszywego świadectwa przeciwko waszemu bliźniemu ani umyślnie nie zwódźcie nikogo przez kłamstwo, aby mu zaszkodzić.

6.Nie czyńcie nikomu tego, czego byście nie chcieli, aby wam czyniono.

7.Macie uwielbiać Wiekuistego,który jest Ojcem i Matką w Niebie,od którego wszystko pochodzi, i czcijcie Jego Święte Imię.

8.Poważajcie swojego ojca i swoją matkę, którzy troszczą się o was, oraz wszystkich sprawiedliwych nauczycieli.

9.Miłujcie i chrońcie słabych i uciśnionych, i wszystkie stworzenia, którym dzieje się krzywda.

10.Wyrabiajcie swoimi rękami wszystkie rzeczy, które są dobre i potrzebne. Jedzcie więc płody ziemi, abyście długo żyli w tej krainie.

11.Oczyszczajcie się każdego dnia, a dnia siódmego odpoczywajcie od pracy swojej i święćcie szabat i święta waszego Boga.

12.Czyńcie innym to, co byście chcieli, aby wam czyniono”
.

Listek - 2014-11-23, 10:20

ratao napisał/a:
Oczyszczajcie się każdego dnia, a dnia siódmego odpoczywajcie od pracy swojej i święćcie szabat i święta waszego Boga.


Jakie to święta Boga mają święcić uczniowie Jezusa?

Pozdrawiam

amiko - 2014-11-23, 17:59

Wierność literze świadczy o niewierności wobec Boga

Cytat:
Z rozdziału 43

...Strzeżcie się uznawania za Prawdę samego słowa i jego literalnego znaczenia! Rozpoznajcie, że w słowie wprawdzie zawarta jest Prawda, lecz jest ono tylko symbolem, a nie samą Prawdą.
Kto spogląda tylko na słowo i na literę, uważa je za Prawdę i jako Prawdę przekazuje, ten będzie wykładał słowo Boże według swojego uznania i dlatego będzie do niego dodawał to, co stosownie do jego świadomości wydaje mu się być Prawdą.
Powtarzam: Kto spogląda jedynie na słowo, nie znajdzie w nim Prawdy.

Wierność literze świadczy o niewierności wobec Boga.

Człowiek, który nie urzeczywistnia praw Bożych, trzyma się kurczowo litery. Ten dogmatyczny sposób myślenia wprowadził świat w zupełny zamęt. Tak było zawsze i wszędzie i tak dzieje się również w dzisiejszych czasach (1989r.).
------
z rozdz.52,2-3

... Kto pojmuje słowo Boże jedynie według litery, ten będzie myślał i mówił tak samo, jak to czynili uczeni w Piśmie i ich zwolennicy
.


Listek

Cytat:
Jakie to święta Boga mają święcić uczniowie Jezusa?

Jeśli dobrze pamiętam jest to Sabat,który trwa od zachodu słońca w piątek,do zachodu słońca w sobotę i jakieś dwa lub trzy inne Święta,których nazw nie pamiętam.

Listek - 2014-11-23, 22:45

ratao napisał/a:
jest to Sabat,który trwa od zachodu słońca w piątek,do zachodu słońca w sobotę i jakieś dwa lub trzy inne Święta,których nazw nie pamiętam.


1Kor.4, 7 Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.
(8) Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz - przaśnego chleba czystości i prawdy.
- pisał ap.Paweł

Czyli uczniowie Jezusa mają odprawiać święto Paschy, czyli święto przejścia z niewoli grzechu do wolności od grzechu dzięki ofierze doskonałej Chrystusa..

Dz.2,(1) Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. (2) Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. (3) Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. (4) I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym,

Jan 7,(14) Tymczasem dopiero w połowie święta [namiotów] przybył Jezus do Świątyni i nauczał. (15) Żydzi zdumiewali się mówiąc: W jaki sposób zna On Pisma, skoro się nie uczył? (16) Odpowiedział im Jezus mówiąc: Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał. (17) Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też Ja mówię od siebie samego.

ratao, czy chodzi tu o Paschę ,Pięćdziesiątnicę i święto namiotów?

Pozdrawiam

amiko - 2015-01-17, 23:38

Jest bowiem zmartwychwstanie (duszy)z ciała i zmartwychwstanie (duszy w ciało)

Cytat:

94.1..Zaprawdę,powiadam wam,nie ma śmierci dla tych,którzy wierzą w nadchodzące życie.To,co wy uważacie za śmierć jest bramą do życia,a grób jest furtką do zmartwychwstania dla tych,którzy w to wierzą i są posłuszni.Nie smućcie się i nie płaczcie po tych,którzy was opuścili,lecz radujcie się raczej ich wejściem w życie.

94.2.Tak jak wszystkie stworzenia,pojawiają się oni w tym świecie ze świata niewidzialnego {duchowego},tak też powracają do tego niewidzialnego świata i w ten sposób będą ponownie przychodzić,aż zostaną całkowicie oczyszczeni {ze swoich grzechów}.Oddajcie żywiołom ciała tych,którzy odeszli,a Ojciec,który odnawia wszystko,poleci aniołom zająć się nimi.Niech starsi modlą się,aby ciała ich mogły spoczywać w spokoju,a dusze obudziły się do radosnego zmartwychwstania {w nowym ciele fizycznym}.

94.3.Jest bowiem zmartwychwstanie {duszy}z ciała i zmartwychwstanie {duszy w ciało}.Jest wystąpienie duszy z życia w ciele i zstąpienie duszy do życia w ciele...

94.4.Ciało,które złożycie do grobu lub które spali ogień,nie jest ciałem,które kiedyś będzie;ci bowiem,którzy przyjdą,inne otrzymają ciała,a mimo to swoje własne,bo to co w tym życiu posiali,to w następnym zbierać będą...

Zmartwychwstanie dotyczy naszego ducha/duszy,a nie ciała fizycznego,które jest jedynie jednorazowym,ziemskim namiotem na czas naszego ziemskiego życia,w kolejnych inkarnacjach na Ziemi (2 Kor.5.1-10).

Anowi - 2015-01-18, 01:34

ratao napisał/a:
Jest bowiem zmartwychwstanie (duszy)z ciała i zmartwychwstanie (duszy w ciało)

z ciała, które w proch się obraca?

amiko - 2015-01-18, 08:36

Anowi napisał/a:
ratao napisał/a:
Jest bowiem zmartwychwstanie (duszy)z ciała i zmartwychwstanie (duszy w ciało)

z ciała, które w proch się obraca?

Żadna dusza nie zmartwychwstanie w swoim ziemskim ciele

Cytat:
30.8-10 ...Żadna dusza nie zmartwychwstanie w swoim ziemskim ciele gdyż ciało to odłożyła. A kiedy dusza znowu będzie podążała do wcielenia, zostanie dla niej spłodzone i urodzone nowe ciało, w które ona wniknie i które znowu opuści, gdyż fizyczne ciało nie może wejść w światy o subtelnej substancji. Istnieje tylko przybieranie i odkładanie fizycznego ciała.

Jest to zgodne z 2 Kor.5.1-10.Każde ciało fizyczne umiera i nie nie ożyje.

Anowi - 2015-01-18, 12:07

czyli Ratao wierzysz w reinkarnację. Kiedyś też coś takiego tłukło mi się po głowie ale czytając Biblię doszłam do wniosku, że inkarnować czyli przychodzić na Ziemię, "oblekać" się w ciało mogą tylko wysłannicy Boga i szatana. I nie biorą ciała z trupa tylko ich ciało duchowe przemienia się w cielesne ( można to pojąć na podstawie praw termodynamiki - ciepło unoszone do góry ochładza się, skrapla i spada na ziemię jako grad - jak się pomyliłam proszę mnie poprawić - dawno temu uczyłam się fizyki )
Listek - 2015-01-18, 13:48

W wędrówkę dusz wierzą też kabaliści.

Wolę polegać na PŚ ,które mówi,że człowiekowi przychodzi raz umrzeć , a potem sąd.

Hbr 9:27 bw "... postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd,"


Pozdrawiam

amiko - 2015-01-21, 16:19

W 1989 r ukazał się w wersji książkowej ponad 1300 stronicowy przekaz Chrystusa do s.Gabrieli:

To jest Moje Słowo.Alfa i Omega.Ewangelia Jezusa.Objawienie Chrystusowe,jakie znają już prawdziwi chrześcijanie na całym świecie

Według słów Chrystusa,ma on obowiązywać jako źródło prawdy,do czasu jego ponownego przyjścia w duchu na Ziemię,które ten przekaz zapoczątkował.Jest w nim napisane bardzo wiele razy o istnieniu reinkarnacji.Podobnie istnienie reinkarnacji jest potwierdzone w Biblii,Bhagavad-Gicie,itd.

amiko - 2015-03-02, 05:07

PRAWDZIWA HISTORIA DRZEWA FIGOWEGO

Cytat:
ROZDZIAŁ 70.Jezus gani Piotra za jego gwałtowność

1. I rano tego dnia, gdy wyszli z Betanii, Piotr poczuł głód i ujrzał z dala drzewo figowe, pokryte liśćmi. Z radosnym oczekiwaniem podbiegł, spodziewając się znaleźć owoce. Jednak nic nie znalazł oprócz liści, gdyż pora na figi jeszcze nie nadeszła.
2. I Piotr, rozgniewawszy się, rzekł: "Przeklęte drzewo, niech nigdy już żaden człowiek nie spożywa z ciebie owocu!" I niektórzy z uczniów to usłyszeli.
3. A następnego dnia, kiedy Jezus i uczniowie Jego przechodzili tamtędy, rzekł Piotr do Jezusa: "Mistrzu, spójrz na drzewo figowe, które przekląłem, ono stoi w zieleni i kwitnie. Dlaczego moje słowo się nie wypełniło?"
4. Jezus rzekł do Piotra: "Nie wiesz, jakiego ducha jesteś. Dlaczego przekląłeś to, czego Bóg nie przeklął?" I rzekł Piotr: "Oto, Panie, odczuwałem głód, a gdy znalazłem liście i żadnych owoców, rozgniewałem się i przekląłem to drzewo".
5. Wtedy Jezus rzekł: "Synu Jonasza, czyś nie wiedział, że nie nadeszła jeszcze pora na figi? Spójrz, jak zboże na polu rośnie na swój sposób - najpierw zielone kiełki, potem źdźbła, a wreszcie kłosy - Czy również gniewałbyś się, gdybyś przyszedł w porze delikatnych kiełków czy źdźbeł i nie znalazł ziarna w kłosach? A ty chcesz przeklinać drzewo, pełne pączków i kwiatów, bo nie nosi jeszcze dojrzałych owoców?


Chrystus, wyjaśnia, prostuje i pogłębia słowo:

Drzewo figowe jest przykładem ewolucji życia. Wszystkie formy życia mają w sobie życie, które podlega ewolucji - również dusza i człowiek. Każda dusza dojdzie znowu do pełnej dojrzałości przeze Mnie, Chrystusa. Jednak wszystkie dusze i wszyscy ludzie dojrzewają inaczej, stosownie do stanu swojej świadomości i stosownie do swojego myślenia, mówienia i postępowania. Dlatego poważajcie życie bez względu na to, do jakiego stopnia rozwinęło się ono, gdyż na wszystkich stopniach rozwoju jest Bóg, Życie i prowadzi duszę do doskonałości.
Każde przekleństwo, które wychodzi z ust człowieka lub jest w jego myślach, stanie się jego zgubą. Również porywczy Piotr musiał tego doznać. Musiał on rozpoznać, że posiada wprawdzie wiele wiedzy, ale jeszcze mało mądrości.

Mędrzec zna drogę duszy. Gdyby Piotr był w tych chwilach wypełniony Bożą Mądrością, to wiedziałby o prawie wewnętrznego dojrzewania form życia, o drodze ewolucji, którą ukazałem Moim apostołom i uczniom w wielu przypowieściach.
Tylko nieliczni z tych, którzy chcieli iść za Mną, zrozumieli sens Moich wyjaśnień, gdyż pozostali zajęci byli jeszcze sami sobą i swoimi starymi nawykami. Tkwili oni w błędnych wyobrażeniach, ponieważ słowo tylko słyszeli, ale nie mogli pojąć sensu Moich wyjaśnień
.

amiko - 2015-04-01, 23:27

"Zaprawdę, powiadam ci: Dzisiaj jeszcze będziesz ze Mną w raju"

Cytat:
82.15. Tedy jeden ze złoczyńców, którzy wisieli na krzyżu urągał Mu, mówiąc: Czy Ty jesteś Chrystusem? Jeżeli tak, to pomóż sobie i nam!" Drugi natomiast odezwał się, mówiąc: "Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na Tobie? Na nas, co prawda, sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, cośmy uczynili. Ten zaś nic złego nie uczynił".
82.16. I rzekł do Jezusa: "Panie, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa Swojego". I rzekł mu Jezus:

"Zaprawdę, powiadam ci: Dzisiaj jeszcze będziesz ze Mną w raju
".

Chrystus wyjaśnia,prostuje i pogłębia słowo:

Słowa, które Ja, jako Jezus, powiedziałem do skruszonego grzesznika: "Zaprawdę, powiadam ci: Dzisiaj jeszcze będziesz ze Mną w raju". były słowami przebaczenia. Wszedł on w wyższe obszary życia, w których nie musiał znosić ani bólu, ani męki, gdyż rozpoznał samego siebie, pożałował i odpokutował, a zatem był przyjęty we Mnie, w Chrystusie. On dopuścił się kradzieży dla swojej głodującej rodziny.
Drugi był mordercą i otrzymał swoją zapłatę.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group