To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Dusza - Religie o duszy i życiu !

Anonymous - 2013-01-26, 16:21
Temat postu: Re: Dusze ...
tom68 napisał/a:
Dusze wolaja do Boga symbolicznie tak jak krew Abla pozdrawiam ! Tomasz G

1 Moj. 4:10
10. I rzekł: Cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi.
(BW)
Niedobre wytłumaczenie że symbolicznie dusze wołają i symbolicznie otrzymują odpowiedzi. Podobnie było z Ablem, to nie symbol wołał do Boga tylko dusza Abla która była we krwi. Gdy człowiek żyje to jego dusza jest we krwi, potem ją opuszcza i idzie do Boga poniżej ołtarza i tam przebywa dlatego nie można ja zabić.
3 Moj. 17:11
11. Albowiem dusza wszelkiego ciała we krwi jego jest; a Ja dałem ją wam na ołtarz ku oczyszczeniu dusz waszych; bo krew jest, która duszę oczyszcza.
(BG)Kazn. 12:7
7. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał.
(BW)


Duch człowieka zabiera z krwi duszę i wraca do Boga który go dał. Dusza Abla wraz z jego duchem przebywa u Boga. Krew i dusza czy duch to nie symbole tylko rzeczywiste składniki człowieka.

Anowi - 2013-01-26, 16:36
Temat postu: Re: Dusze ...
Lucyfer napisał/a:
Duch człowieka zabiera z krwi duszę i wraca do Boga który go dał. Dusza Abla wraz z jego duchem przebywa u Boga. Krew i dusza czy duch to nie symbole tylko rzeczywiste składniki człowieka.

to mnie zaskoczyłeś

tom68 - 2013-01-27, 14:23
Temat postu: O duszy ...
Everett Ferguson, znawca judaizmu i epoki wczesnochrzescijanskiej, napisal: „Chrzescijanska nadzieja na zycie po smierci, czesto wyrazana jest slowami ‘niesmiertelnosc duszy’ – fraza, ktora nigdy nie pojawia sie w Pismie Swietym. Biblijna doktryna jest nauka o zmartwychwstaniu. ‘Niesmiertelnosc duszy’ jest jedynie wynikiem powiazania platonskiej tradycji z idea zmartwychwstania w pismach ojcow Kosciola”i.

Niesmiertelnosc duszy trudno pogodzic z doktryna o zmartwychwstaniu, ktora jest fundamentalna dla chrzescijanstwa. Filozofowie greccy, ktorzy propagowali bezwarunkowa niesmiertelnosc czlowieka to rozumieli, dlatego na Areopagu przerwali kazanie apostola Pawla, kiedy doszedl do cielesnego zmartwychwstania (Dz 17:32), poniewaz w ich zrozumieniu zycie wieczne polegalo na uwolnieniu duszy od ciala.

Wielu wczesnochrzescijanskich teologow i przywodcow wywodzilo sie z greckiego kregu kulturowego, przyjmujac bezwarunkowa niesmiertelnosc bez weryfikacji tej idei w Biblii. Do niedawna podobnie bylo wsrod chrzescijanskich myslicieli, ale odkad zaczeto badac te kwestie, niejeden teolog przyjal biblijna nauke o smiertelnosci duszy i warunkowej niesmiertelnosci, w tym miedzy innymi tacy znani teolodzy jak John Stott, Clark Pinnock czy Oscar Cullmann.

Tertulian (160-220), jeden z ojcow Kosciola, doszedl do logicznego wniosku, ze jesli dusza jest niesmiertelna, to kara dla niezboznych musi byc wiecznaii. W pewnym uproszczeniu, tak powstala koncepcja czyscca i wiecznych mak piekielnych.
Powyzszy material pochodzi z ksiazki:

Jonatan Dunkel, Apokalipsa: czasy konca w proroctwa Biblii.

Wydawnictwo "Znaki Czasu" www.znakiczasu.pl
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
+48 22 331 98 00 ; + 48 608 017 625

Marcin34 - 2013-01-27, 22:32

Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do Niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?
Jana 11:23-26

Wierzycie w to? Ja tak.
Ciekawe dlaczego Pan Jezus nie odpowiedział Marcie np: - Dobrze powiedziałaś. Szczepan powierzył swego ducha Jezusowi w momencie śmierci zgodnie z zapewnieniem Pana - nie umrze na wieki. Zmartwychwstanie to jedno, czy jest coś jeszcze pomiędzy?

Marcin34 - 2013-01-28, 00:38
Temat postu: Re: Problem duszy
Kościoł ADS Pastor Piotr Heród napisał/a:

Teraz bardzo ważne pytanie: W jaki sposób powstała teoria o nieśmiertelności duszy? (...)
I rzekł wąż do niewiasty: Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie" (1 Mojż. 3,1-4 BG).

Tutaj znajdujemy autorytatywną odpowiedź Słowa Bożego na nasze pytania.


Autor słabo zna Słowo Boże.
Wąż tak stwierdził i ja go nie słucham. Ja słucham tylko mojego Pana Jezusa Chrystusa.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

Henryk - 2013-01-28, 07:01
Temat postu: Re: Problem duszy
Marcin34 napisał/a:
Autor słabo zna Słowo Boże.
Wąż tak stwierdził i ja go nie słucham. Ja słucham tylko mojego Pana Jezusa Chrystusa.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

Jak nigdy nie umrze, to i nigdy nie zmartwychwstanie... :lol:

- Ale Słowo Boże mówi inaczej Marcinie trzydziesty czwarty...

Marcin34 - 2013-01-28, 13:41

Bóg nazywa żyjących umarłymi:

Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!
Mateusza 8:21-22

Dlatego się mówi: Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.
Efezjan 5:14

Teraz jest czas na zmartwychwstanie, póki żyjemy.

tom68 - 2013-01-28, 14:31
Temat postu: Z zasad wiary K ADS
POWTÓRNE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

Powtórne przyjście Chrystusa jest błogosławioną nadzieją Kościoła i wspaniałym ukoronowaniem Ewangelii. Przyjście Zbawiciela będzie rzeczywiste, osobiste, widzialne i ogólnoświatowe. Gdy On powróci, sprawiedliwi spośród umarłych zostaną wzbudzeni z martwych i wspólnie ze sprawiedliwymi spośród żyjących zostaną uwielbieni i przeniesieni do nieba, podczas gdy niesprawiedliwi umrą. Niemal całkowite wypełnienie się większości proroctw, łącznie z obecnym stanem świata, wskazuje na to, że powrót Chrystusa jest bliski. Czas tego wydarzenia nie został objawiony, dlatego winniśmy być gotowi zawsze.

Tyt. 2,13; Hebr. 8,28; Jan 14,1-3; Dz. Ap. 1,9-11; Obj. 1,7; 14,14-20; 19,11-21; Mat. 26,63.64; 1 Tes. 4,13-18; 5,1-6;
1 Kor. 15,51-54; 2 Tes. 1,7-10; 2,8; Mat. 24,14; 14,43.44; Mar. 13; Łuk. 21; 2 Tym. 3,1-5.

ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE

Zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz Bóg, który jedynie jest nieśmiertelny, udzieli życia wiecznego swoim odkupionym. Aż do tego dnia śmierć jest dla ludzi stanem nieświadomości. Gdy Chrystus, który jest naszym życiem, pojawi się, sprawiedliwi wzbudzeni z martwych i sprawiedliwi żyjący zostaną uwielbieni oraz wzięci do nieba, aby tam spotkać swego Pana. Wtóre zmartwychwstanie - niesprawiedliwych, będzie miało miejsce tysiąc lat później.

1 Tym. 6,15.16; Rzym. 6,23; 1 Kor. 15,51-54; Kazn. Sal. 9,5.6; Ps. 146,3.4; Jan 11,11-14; Kol. 3,4; 1 Tes. 4,13-17;
Jan 5,28.29; Obj. 20,1-10.

Anowi - 2013-01-29, 14:15

Cytat:
Gdy Chrystus, który jest naszym życiem, pojawi się, sprawiedliwi wzbudzeni z martwych i sprawiedliwi żyjący zostaną uwielbieni oraz wzięci do nieba, aby tam spotkać swego Pana. Wtóre zmartwychwstanie - niesprawiedliwych, będzie miało miejsce tysiąc lat później.


w takim razie gdzie się pojawi? Osobiście mówił, że jak będą wołać "tu jest" - nie wierzcie

przemienieni oraz z martwych wzbudzeni nie będą potrzebowali aby Ktoś ciągnął ich w obłoki (chmury - od 50 m w górę) - obłok ich zakryje i będą z Panem

(Dz 1:9) Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. (10) Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. (11) I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. (12) Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej.

tom68 - 2013-01-29, 15:58
Temat postu: powrot Jezusa
Mat. 24:23-27
23. Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.
24. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.
25. Oto przepowiedziałem wam.
26. Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie.
27. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,
(BW)

Anonymous - 2013-02-22, 12:01
Temat postu: Re: Dusze ...
Anowi napisał/a:
Lucyfer napisał/a:
Duch człowieka zabiera z krwi duszę i wraca do Boga który go dał. Dusza Abla wraz z jego duchem przebywa u Boga. Krew i dusza czy duch to nie symbole tylko rzeczywiste składniki człowieka.

to mnie zaskoczyłeś
A cóż w tym dziwnego?. Biblia poucza nas tak:1 Tes. 5:23
23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
(BW)

Człowiek składa się z ciała, ducha i duszy. Duch po śmierci ciała idzie do Boga i zabiera ze sobą duszę.
Kazn. 12:7
7. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał.
(BW)

Biblia poucza nas że duch po śmierci ciała idzie do Boga który go dał.
Czy sam duch idzie do Boga?. Nie, zabiera ze sobą duszę która woła do Boga po śmierci człowieka tak ja krew w której była dusza Abla wołała do Boga.
1 Moj. 4:10
10. I rzekł: Cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi.
(BW)

To że dusze sprawiedliwych są zabrani do nieba świadczy o tym następujący werset:Obj. 6:9-11
9. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli.
10. I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?

11. I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć.
(BW)

Dusza to skarb w niebie którego nie można ukraść ani zabić, tak nauczał Chrystus.
Mat. 10:28
28. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.
(BW)

Duszy zabić nie można bo ona po śmierci człowieka nadal jest żywa dla Boga. Ludzie nie mogą ujrzeć duszy po śmierci ciała bo dusza wraz duchem wędruje do Boga to jest ten skarb w niebie.
Mat. 6:20
20. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną.
(BW)

Anonymous - 2013-02-24, 23:03

Według mnie dusza istnieje , dowody podali moi poprzednicy , ale nie wiem czemu nie dali tego dowodu :)

Ewangelia wg św. Łukasza rodział 23 wersety 39 - 43

Dobry łotr [Vt-6,29]

39 Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».

40 Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?

41 My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił».

42 [Vt-6,29] I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».

43 Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».

Marcin34 - 2013-02-25, 00:09

W pismach oryginalnych nie ma przecinków dwukropków i wykrzykników. Ale pomimo tego zaraz ktoś się pojawi i napisze Ci, że źle postawiłeś znaki interpunkcyjne.

Zaprawdę powiadam ci dziś. Będziesz ze mną w raju.

Taką wersję lansuje opozycja życia wiecznego.

meritus - 2013-02-25, 00:12

Marcin34 napisał/a:
Zaprawdę powiadam ci dziś. Będziesz ze mną w raju.

Ta opcja "opozycji życia wiecznego" zawiera językowy błąd logiczny. Skoro użyto czasu teraźniejszego, to nie należy dodawać, że mówi się coś dziś, bo to jest oczywiste, że nie mówi się wczoraj, czy jutro.

Marcin34 - 2013-02-25, 00:16

Ty mi powiedz czym ten łotr zasłużył na raj? Wielu mówi rób to i tamto a tamtego nie, a łotr ile razy był u komuni?


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group