To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Pozostałe dyskusje - demotywatory i obrazki o tematyce Biblijnej

Queza - 2013-04-18, 11:01


Queza - 2013-04-24, 16:52
"Niegdyś bowiem byliście ciemnością
lecz teraz jesteście światłością w Panu:
postępujcie jak dzieci światłości.
Owocem bowiem światłości jest wszelka
prawość, sprawiedliwość i prawda.
Badajcie, co jest miłe Panu".

List do Efezjan 5.8-10

Queza - 2013-04-25, 09:41

"Raduj się wielce, Córo Syjonu,
wołaj radośnie, Córo Jeruzalem!
Oto Król twój idzie do ciebie,
sprawiedliwy i zwycięski.
Pokorny - jedzie na osiołku,
na oślątku, źrebięciu oślicy." Za 9.9


Queza - 2013-04-28, 14:05

"I otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu
już [odtąd] nie będzie,
bo pierwsze rzeczy przeminęły". Ap 21.4


Anowi - 2013-04-29, 06:58


Queza - 2013-05-05, 15:22

Kto przebywa pod osłoną Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: "Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam".
Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa.
Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła;
Jego wierność to puklerz i tarcza. Psalm 91:1-4


Queza - 2013-05-07, 17:09


Queza - 2013-05-07, 18:40


Queza - 2013-05-08, 06:39


Hardi - 2013-05-10, 01:09mojego autorstwa 8-)

Hardi - 2013-05-17, 18:17


Hardi - 2013-08-08, 16:55


Dżej - 2013-08-10, 03:12


Queza - 2014-01-06, 11:23


Dżej - 2014-01-21, 12:59
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group