To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Ciekawe linki o tematyce Biblijnej i religijnej - Test Belief-O-Matic

Dezerter - 2013-03-26, 22:03
Temat postu: Test Belief-O-Matic
Tubtuś swoim postem przypomniał mi fajny test dość mądry i dobry pozwalający nam nazwać to w co wierzymy, usystematyzować i porównać nasza wiarę z innym - wszystko z lekkim przymrużeniem oka
a więc siostry i bracia, panie i panowie
Belief-O-Matic
wypełnij test i zobacz do jakiego kościoła /wyznania ci najbliżej i który z forumowiczów wierzy podobnie jak ty
http://www.beliefnet.com/...OMatic_OLD.aspx
test jest po angielsku
poniżej zamieszczam znalezione ściągę-tłumaczenie po polsku by nikt nie czuł się wykluczony
miłej zabawy

Przy każdym pytaniu wybieramy w niebieskim polu jak ważna dla nas jest poruszana w pytaniu kwestia: bardzo (High), średnio (Medium) albo mało (Low).
tłumaczenie testu:
1. Jaka jest liczba i natura boskości (Boga, bogów, wyższych mocy)?

- Tylko jeden Bóg - cielesny duch (posiada ciało), najwyższy, osobowy Bóg Wszechmogący, Stwórca.
- Tylko jeden Bóg - niecielesny duch (nie posiada ciała), najwyższy, osobowy Bóg Wszechmogący, Stwórca.
- Wielu osobowych bogów (lub bogiń) uznawanych jako oblicza jednego Boga i/lub jako osobne bóstwa.
- Najwyższa siła jest bezosobową Ostateczną Rzeczywistością (albo życiową siłą, ostateczną prawdą, porządkiem kosmicznym, absolutnym szczęściem, uniwersalną duszą), która jest we wszystkim i/lub przenika wszystko.
- Najwyższy byt jest zarówno wieczną, bezosobową, bezkształtną Ostateczną -Rzeczywistością, jak i osobowym Bogiem (lub bogami).
- Nie ma Boga lub najwyższej siły. Albo nie jestem pewien. Albo nie jest to dla mnie ważne.
- Żadne z powyższych.

2. Czy jest ludzkie wcielenie (wcielenia) Boga (albo bogów/bogiń)?
- Bóg jest (lub bogowie/boginie są) najwyższe i nie mają wcieleń.
- Jest jedno wcielenie.
- Jest wiele (lub niezliczenie wiele) wcieleń.
- Nie ma żadnych szczególnych wcieleń, gdyż Bóg jest wszystkim i wszystko jest Bogiem (lub -Bóg jest we wszystkim).
- Nie ma wcieleń, gdyż nie ma Boga. Albo nie jestem pewien. Albo nie jest to dla mnie ważne.
- Żadne z powyższych.

3. Jakie jest źródło fizycznego wszechświata i życia na ziemi?
- Jak w Księdze Rodzaju Bóg stworzył dojrzały wszechświat i dojrzałe formy życia z niczego w mniej niż 7 dni, mniej niż 10.000 lat temu.
- Jak w Księdze Rodzaju, ale "dzień" to nie 24 godziny, być może odwołuje się do tysięcy (lub milionów, miliardów) lat, lub faz stworzenia.
- Bóg stwarza i kontroluje zjawiska odkryte przez naukowców. Albo istnieją inne duchowe wytłumaczenia, nie będące w konflikcie z naukowymi odkryciami.
- Cała materia i formy życia są manifestacjami (lub iluzjami) wiecznego Absolutu (Ostatecznej Prawny, Uniwersalnej Duszy lub Umysłu itp.).
- Jedynie naturalne siły (jak ewolucja) i żaden Stwórca ani duchowa siła. Albo nie jestem pewien. Albo nie jest to dla mnie ważne.
- Żadne z powyższych.

4. Co się dzieje z ludźmi po śmierci?
- Dusze są sądzone niezwłocznie jako zapowiedź nieba lub piekła. Przy sądzie ostatecznym Bóg (lub Chrystus) ożywi i skarze wszystkich na niebo lub piekło. (Lub dusze moją być też skazane na karę i/lub oczyszczenie przed niebem).
- Śmierć powoduje nieświadomość dopóki, podczas sądu ostatecznego, Bóg (lub Chrystus) nie wzniesie dobrych do nieba; wskrzesi i zniszczy złym na ziemi; zwróci prawym raj na ziemi na wieczność.
- Dusze nie przeżywają śmierci. Bóg (lub Chrystus) ożywi prawych podczas sądu ostatecznego na wieczność w niebie lub ziemskim raju; źli pozostaną umarli.
- Duchowy rozwój duszy następuje dalej po śmierci tak, że wszyscy mogą w końcu doświadczyć nieopisanego szczęścia bliskości do Boga. Piekło nie jest miejscem, ale udręką wiecznego oddalenia od Boga.
- Następuje odrodzenie (powtarzające się nieskończenie lub dopóki jeśli wszystkie nauki życia zostaną nauczone jednoczy się z siłą życia, lub dopóki całkowite oświecenie i wieczne szczęście nie zostaną osiągnięte.
- Z pewnością jest życie po śmierci, ale nie wiadomo, jak wygląda, lub nie jest to ważne - tylko czyny za życia się liczą.
- Nie a życia po śmierci; nie ma duchowej egzystencji poza życiem; nie ma nieba ani piekła.
Albo nie jestem pewien. Albo nie jest to dla mnie ważne.
- Żadne z powyższych.

5. Dlaczego popełnia się zło na świecie?
- Ludzie odziedziczyli grzeszność lub uszkodzoną naturę lub skłonność ulegania pokusom Szatana od Adama i Ewy, którzy popełnili pierwotny grzech przeciwko Bogu.
- Złe postępowanie jest wynikiem danej przez Boga wolnej woli i słabej strony, lub skłonności to zaspakajania osobistych potrzeb, która czasem skutkuje złymi decyzjami (i/lub podległości pokusom Szatana).
- Ignorancja swojej prawdziwej egzystencji jako czysty duch i jako jedność w Uniwersalną Prawdą (albo duszą, umysłem itp.) może prowadzić do złego postępowania.
- Niesłuchanie głosu Boga, który mieszka we wszystkim, może prowadzić do złego postępowania.
- Egoizm (samolubstwo) prowadzi do żądzy, pożądania i przywiązania, co może prowadzić do szkodliwych myśli i zachowania, tj. chciwości, nienawiści i przemocy.
- Nie ma nadnaturalnych ani duchowych powodów. Natura ludzka, psychologia, socjologia, kryminologia itp. tłumaczą złe postępowanie. Albo nie jestem pewien. Albo nie jest to dla mnie ważne.
- Żadne z powyższych.

6. Obecność Szatana skutkuje w cierpieniu.
- Zgadzam się.
- Nie zgadzam się.
- Nie dotyczy.

7. Czemu jest tyle cierpienia na świecie? (zaznacz wszystkie pasujące)
- Pierwotne nieposłuszeństwo Adama i Ewy spowodowało, że ludzkość odziedziczyła śmiertelność, która zawiera cielesną niedoskonałość, chorobliwość i zepsucie.
- Cierpienie jest częścią Boskiej woli, planu stworzenia (aby zdyscyplinować, poddać testowi, wyzwaniu, wzmocnić wiarę, charakter, pobudzać do rozwoju moralnego lub dla celów, których nie znamy, lub nie możemy znać).
- Cierpienie jest stanem umysłu (albo iluzją); tylko nasza duchowa natura jest prawdziwa.
- Duchowa albo kosmiczna nierównowaga i dysharmonia może skutkować cierpieniem.
- Szkodliwe myśli i/lub czyny (chciwość, nienawiść i przemoc) w tym lub innym życiu powracają jako cierpienie (karma).
- Żadne z powyższych; ludzkie cierpienie nie ma nic wspólnego z nadnaturalnym lub karmą.

Odpowiedz na pytania 8-12 w jaki sposób wierzysz, co trzeba robić, żeby można osiągnąć zbawienie, uniesienie, wieczną nagrodę, duchową wolność/oświecenie, duchową harmonię, zjednoczenie z Bogiem itp.

8. Czcić:
- Boga - trzy osoby jednej istoty.
- Najwyższą Moc, Boga lub Bogów.
- Boga Ojca, Jego Syna, Świętego Ducha - każdego jako osobną istotę.
- Nie dotyczy.

9. Chrzest (lub inicjacja):
- Niezbędne.
- Nie niezbędne,
- Nie dotyczy.

10. Regularnie spowiadać się lub okazywać skruchę:
- Wszystkie grzechy/występki kapłanowi
- Wszystkie grzechy/występki, ale niekoniecznie kapłanowi.
- Nie dotyczy.

11. Wypełnianie dobrych uczynków i współczucie jest:
- Potrzebne.
- Niepotrzebne.
- Nie dotyczy.

12. Wybierz wszystkie twierdzenia, które wyrażają twoje poglądy.
- Trzymaj się sztywno rytuałów, ćwiczeń, nakazów, przykazań, zakazów, praw, sakramentów lub zarządzeń wiary aby zostać nagrodzonym po życiu.
- Wszyscy, nawet źli, są nagradzani po życiu (np. idą do nieba, łączą się z Bogiem), jako że Bóg (Bogowie) jest nieskończenie dobry i wybaczający.
- Wyzbądź się pragnień, przywiązań i ignorancji albo wyzbądź się wszelkich nieczystości, aby w pełni uzyskać oświecenie.
- Naucz się wszystkich życiowych nauk poprzez ponowne urodzenia.
- Realizuj swoją prawdziwą naturę jako czysty duch (lub dusza) a nie ciało, jako jedność z Absolutem, Uniwersalną Duszą.
- Żyj bardzo skromnie; odrzuć ziemskie cele i własności.
- Wykorzystuj moc Ostateczności (Boga lub boskości) poprzez takie metody jak psychika, tarot, kryształy, magia.
- Ludzkość jest "ratowana" raczej poprzez ludzkie działania, niż poprzez religijne albo duchowe środki.

Odpowiedz na pytania 13-20 tak, jakbyś chciał(a), żeby twoja religia lub wiara do nich odnosiła.

13. Aborcja z wyboru powinna być akceptowana (nie uznawana za coś niemoralnego).
- Zgadzam się.
- Nie zgadzam się.
- Nie dotyczy.

14. Zachowania homoseksualne powinny być uznawane za niemoralne lub niezgodne z harmonią.
- Zgadzam się.
- Nie zgadzam się.
- Nie dotyczy.

15. Role kobiet i mężczyzn powinny być z góry określone i różne.
- Zgadzam się.
- Nie zgadzam się.
- Nie dotyczy.

16. Rozwody i/lub ponowne małżeństwa powinny być zakazane lub karane lub potępiane.
- Zgadzam się.
- Nie zgadzam się.
- Nie dotyczy.

17. Programy socjalne (np. równość, przeciwdziałanie biedzie, edukacja) powinny być fundamentalne.
- Zgadzam się.
- Nie zgadzam się.
- Nie dotyczy.

18. Brak przemocy (np. pacyfizm) powinien być fundamentalny.
- Zgadzam się.
- Nie zgadzam się.
- Nie dotyczy.

19. Modlitwa, medytacja lub duchowe praktyki leczące powinny być preferowane od konwencjonalnych metod leczniczych (we wszystkich poważnych stanach albo niektórych).
- Zgadzam się.
- Nie zgadzam się.
- Nie dotyczy.

20. Ochrona przyrody lub środowiska powinna być fundamentalna.
- Zgadzam się.
- Nie zgadzam się.
- Nie dotyczy.


Informacje o religiach


Jako, że może pojawiać się problem ze zrozumieniem, dołączam informacje o religiach po polsku. (poprawcie mnie jeśli nieodpowiednio!)

Baha'i Faith - Bahaizm
Christian Science - Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki
Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (Mormons) - Mormoni
Eastern Orthodox - Prawosławie
Hinduism - Hinduizm
Islam - Islam
Jainism - Dżinizm
Jehovah's Witness - Świadkowie Jehowy
Liberal Quakers - Liberalni Kwakrzy
Mahayana Buddhism - Buddyzm - Mahajana Buddyzm
Mainline to Conservative Christian/Protestant - Konserwatywni (?) Protestanci
Mainline to Liberal Christian Protestants - Liberalni Protestanci
Neo-Pagan - Neopogaństwo/Rodzimowierstwo
New Age - New Age/Ezoteryzm
New Thought - New Age/Ezoteryzm
Nontheist - Anostycyzm i ateizm
Orthodox Judaism - Judaizm ortodoksyjny
Orthodox Quaker - Ortodoksyjni Kwakrzy
Reform Judaism - Judaizm postępowy/reformowany
Roman Catholic - Kościół rzymskokatolicki
Scientology - Scjentologia
Secular Humanism - Świecki Humanizm
Seventh Day Adventist - Adwentyści Dnia Siódmego
Sikhism - Sikhizm
Taoism - Taoizm
Theravada Buddhism - Buddyzm Therevada
Unitarian Universalis - Unitarny Uniwersalizm - połączenie uniwersalizmu i unitarianizmu?

Dezerter - 2013-03-26, 22:48

to może ja na początek
wypełniałem ten test w 2009 roku zobaczcie co mi wyszło wówczas:
Cytat:
Hm nie wiem jak wam to powiedzieć..., ale zmieniam przynależność religijną zostałem :
1. Orthodox Quaker (100%)
2. Seventh Day Adventist (92%)
3. Eastern Orthodox (89%)
4. Roman Catholic (89%)
5. Mainline to Conservative Christian/Protestant (86%)
6. Mainline to Liberal Christian Protestants (84%)
7. Hinduism (62%)
8. Liberal Quakers (62%)
9. Orthodox Judaism (59%)
10. Baha'i Faith (52%)
11. Unitarian Universalism (52%)

oto skutki ;-) 2,5 roku spędzonych na forum ekumenicznym

muszę się dokształcić- skoro zostałem ortodoksyjnym Kwakrem

wówczas również byłem katolikiem jak teraz
dzisiaj zrobiłem test ponownie i rozczarowanie wynik podaje tylko 1 wyznanie bez listy wyznań i %
więc na dzień dzisiejszy jestem ....
miejsce drugie z przed 4 lat stało się pierwszym
Adwentysta Dnia 7
tom 68 - bracie w wierze .... czemu my się tak kłócimy :?: :mysli:

Dżej - 2013-03-27, 05:31

Uff, znalazłem bo na szczęście zapisywałem w dwóch formatach( jednym z nich plik został totalnie uszkodzony).
:-D
Oto poprzedni mój wynik(ze 2-3 lata temu):

Your Results
The top score on the list below represents the faith that Belief-O-Matic, in its less than infinite wisdom, thinks most closely matches your beliefs. However, even a score of 100% does not mean that your views are all shared by this faith, or vice versa.
Belief-O-Matic then lists another 26 faiths in order of how much they have in common with your professed beliefs. The higher a faith appears on this list, the more closely it aligns with your thinking.
How did the Belief-O-Matic do? Discuss your results on our message boards.

1. Unitarian Universalism (100%)
2. Secular Humanism (96%)
3. Theravada Buddhism (88%)
4. Liberal Quakers (88%)
5. Neo-Pagan (73%)
6. Mainline to Liberal Christian Protestants (73%)
7. Nontheist (70%)
8. Mahayana Buddhism (69%)
9. Taoism (66%)
10. New Age (61%)
11. Jainism (57%)
12. Orthodox Quaker (54%)
13. Reform Judaism (54%)
14. Sikhism (47%)
15. Baha'i Faith (43%)
16. Scientology (42%)
17. New Thought (39%)
18. Hinduism (37%)
19. Christian Science (Church of Christ, Scientist) (34%)
20. Islam (29%)
21. Mainline to Conservative Christian/Protestant (29%)
22. Orthodox Judaism (29%)
23. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (Mormons) (28%)
24. Seventh Day Adventist (26%)
25. Jehovah's Witness (17%)
26. Eastern Orthodox (14%)
27. Roman Catholic (14%)

Może niedługo przejdę test jeszcze raz.
;-)

ps. Z tego co pamiętam raczej chodzi o to do jakiej wiary najbliżej naszym poglądom.
:-D
Aha..i jeszcze jedno...
Przy odpowiedziach można zaznaczać funkcję Medium, Hard i Low.
Moim zdaniem to stopień jak mocno jest się pewnym danej odpowiedzi, wtedy zaznaczałem Hard.

Co do pytania:
Cytat:
Uniwersalizm unitariański

Unitariański Uniwersalizm jest teologiczne liberalną religią charakteryzującą się "wolnym i odpowiedzialnym poszukiwaniem prawdy i znaczenia". Uniwersaliści są zjednoczeni poprzez wspólne poszukiwanie duchowego wzrostu. Unitariańscy Uniwersaliści czerpią z różnych teologicznych źródeł i posiadają szeroką gamę wierzeń i praktyk.

http://www.szkolnictwo.pl...itaria%C5%84ski
Cytat:
Dla przystąpienia do Wspólnoty Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest konieczna rezygnacja ze swojego wyznania bądź religii lub wystąpienie z macierzystego Kościoła, jeśli nie pozostaje to w sprzeczności z uniwersalistycznymi wartościami Wspólnoty.


http://unitarianie-uniwer...emy.html[/code]

Cytat:
Unitarianizm, obok luteranizmu, kalwinizmu i anglikanizmu, był jednym z głównych nurtów reformacji. Jego nazwa pochodzi od łacińskich słów "unus", czyli jeden i "unitas", czyli jedność.

Jednym z pierwszych jego głosicieli był hiszpański lekarz i teolog Miguel Servet, który pod naciskiem Jana Kalwina został przez władze Genewy skazany na karę śmierci i spłonął na stosie.

Do Polski unitarianizm dotarł na początku lat 60. XVI wieku. W latach 1562-1563 wyznający go bracia polscy, stworzyli własny zbór, tzw. zbór reformowany mniejszy, który był owocem rozłamu w małopolskim kalwinizmie. Ośrodkiem działania braci polskich, wśród których najbardziej znani byli Piotr z Goniądza, Grzegorz Paweł z Brzezin czy Szymon Budny.

Odrzucali oni panujące powszechnie porządki feudalne i sami uprawiali ziemię. Sprzeciwiali się również służbie wojskowej, a na znak pacyfizmu nosili drewniane miecze. W drodze ewolucji poglądów, do których przyczynił się reformator i myśliciel religijny Faustyn Socyn, dotychczasowe silne wpływy anabaptyzmu powoli wypierały elementy racjonalistyczne. Od jego nazwiska polski unitarianizm określany był często socynianizmem i pod taką nazwą znany był poza granicami.

Socyn w swoich pracach twierdził, wbrew tradycji chrześcijańskiej, że grzech pierworodny obecnie nie istnieje, gdyż obciążył tylko Adama. Uznał więc, że chrzest jest sprawą drugorzędną i można go przyjąć lub nie. Człowiek ma wolną wolę, a zatem Bóg nie ma przedwiedzy, czyli nie zna przyszłych ludzkich uczynków.


http://unitarianie-uniwer...nitarianie.html

Skoro cytują wikipedię to chyba jest tam ten opis ok.

ShadowLady86 - 2013-03-27, 07:46

No proszę, a ja powinnam wyznawać Sikhizm :-D

 1. Unitarian Universalism(88%)
 2. Liberal Quakerism(84%)
 3. Reformed Judaism(81%)
 4. Bahá'í Faith(78%)
 5. Taoism(78%)
 6. Theravada Buddhism(77%)
 7. Mahayana Buddhism(74%)
 8. Liberal Christian Protestantism(73%)
 9. New Age(71%)
 10. Neo-Paganism(70%)
 11. Orthodox Judaism(69%)
 12. Jainism(68%)
 13. New Thought(66%)
 14. Hinduism(64%)
 15. Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints(64%)
 16. Jehovah's Witnesses(64%)
 17. Scientology(62%)
 18. Orthodox Quakerism(61%)
 19. Roman Catholicism(57%)
 20. Islam(54%)
 21. Church of Christ, Scientist(52%)
 22. Conservative Christian Protestant(49%)
 23. Eastern Orthodox Christianity(47%)
 24. Seventh-day Adventists(45%)
 25. Secular Humanism(43%)
 26. Atheism(21%)

Dezerter - 2013-03-29, 19:42

Na meila przyszedł cały test - oto wyniki:
1. (100%) Seventh Day Adventist
2. (100%) Roman Catholic
3. (98%) Conservative Protestant
4. (95%) Eastern Orthodox
5. (95%) Orthodox Quaker
6. (84%) Hinduism
7. (66%) Jehovah's Witnesses
8. (65%) Orthodox Judaism
9. (58%) Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints
10. (52%) Liberal Quakerism

Czyli porównując z poprzednim pierwsza piątka ta sama, tylko się kolejność pozmieniała. Wychodzi na to, że stałem się bardziej katolicki w ciągu tych 4 lat i test nie jest taki głupi bo po zastanowieniu - to prawda.

Dżej okazał swoje prawdziwe ;-) chrześcijańskie oblicze
a Lady zaskoczyła jeszcze bardziej słabością do turbanów ;-)
Dzięki za swój wkład :-)

Dżej - 2013-03-29, 20:41

Kurka a mi nie wysłali teraz wyników, nie wiem jak je zdobyć...
:-|

Dezerter - 2013-03-29, 20:54

Dżej napisał/a:
Kurka a mi nie wysłali teraz wyników, nie wiem jak je zdobyć...
:-|

Ja się logowałem i podawałem meila

Dżej - 2013-03-29, 20:56

A ja nie(poza podaniem mejla), idę się logować zatem.
wit - 2013-03-29, 22:41

Niniejszy temat już istnieje na forum.
http://biblia.webd.pl/for...&highlight=test

Dżej - 2013-03-29, 22:46

Nowe wyniki a jak temat już istnieje to proszę o przeniesienie wpisów.

8-)


Secular humanism 93%
Liberal Quaker 80%
Non - Theist 76%
Theravada Buddhism 70%
Liberal Christian Protestant 67%
Taoism 66%
Reformed Judaism 52%
Neo-Pagan 50%
New Age 50%
Mayhayana Buddhism 47%
Jainism 45%
Sikhism 43%
Orthodox Quaker 38%
Christian Science 33%
New Thought 33%
Bahai 30%
Scientology 30%
Hinduism 26%
Muslim 24%
Mormons 20%
Seventh Day Adventist 19%
Conservative Christian/Protestant 19%
Roman Catholic 13%
Eastern Orthodox 13%
Orthodox Judaism 13%
Jehovah's Witness 13%Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group