To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Teorie spiskowe itp. - Odnaleziono jedno z 10 pokoleń Izraela

Tubtuś - 2013-04-07, 19:32
Temat postu: Odnaleziono jedno z 10 pokoleń Izraela
Issachar "robotnik najemny" czy to wam coś przypomina??

dowody: Issachar - hired (Gen. 30:1Cool. "God hath given me," said Leah, "my hire (Heb. sekhari)...and she called his name Issachar." He was Jacob's ninth son, and was born in Padan-aram (comp. 28:2). He had four sons at the going down into Egypt (46:13; Num. 26:23, 25).

Issachar, Tribe of, during the journey through the wilderness, along with Judah and Zebulun (Num. 2:5), marched on the east of the tabernacle. This tribe contained 54,400 fighting men when the census was taken at Sinai. After the entrance into the Promised Land, this tribe was one of the six which stood on Gerizim during the ceremony of the blessing and cursing (Deut. 27:12). The allotment of Issachar is described in Josh. 19:17-23. It included the plain of Esdraelon (=Jezreel), which was and still is the richest portion of Palestine (Deut. 33:18, 19; 1 Chr. 12:40).

The prophetic blessing pronounced by Jacob on Issachar corresponds with that of Moses (Gen. 49:14, 15; comp. Deut. 33:18, 19).

Dowody językowe / (na forum angielskim językowym wyśmiano mnie)

Języki słowiańskie- Starohebrajski
mniej - mene
dla- dua
gorący- gara /khara/ (typowo semickie)- w tym przypadku nie mogło nastąpić zapożyczenie (gor-ący ) bo zapożyczenia się skraca
dobry - dob
czekać - keka
jak- kaka
tak jak- kak kak
droga- derek ( typowo semickie)
haraszo- garaszi "ulubiony"
słać- szela
kochać- gain "lubić"
lód - glid
dzielić / delit - dela
lubju- lehow "kochać"
jeleń- ajl
obłok- abla
kum (rozum) - kum "rozumieć"
gród- qart
miejsce- makom
śmierć- mort
słoneczny- syjon
badać- bdika
błoto- boc
jako/ wajco- bejca ( nie występuje w j.europejskich)
cały - kol
choroba- hora / nowo hebrajski : hole ( nie ma podobieństwa z j.europy)
czas-kes ( nie ma podobieństwa z Europą , j.polski jest j.semickim)
god- got "okres czasu"
opuchnięty - ta'puch "opuchnięty owoc" - jabłko w j.hebrajskim
czyj-kej
czy- ha
datek- tet
dany- ten
do-ad
dobosz- toap
sąd- sadaq
dopaść- tapas
drapać- derep
zimny- sime
drygać- dereg / nowo hebrajski : deleg
ciapać- tapa "deszcz"
drzewo- tirza "drewno"
duda-deda
dwór- dejra "mieszkać"
gęba- gabija
grzbiet- gab
grób- gereb
skała - sela "skała"
głos - qol
golić- gilea
gora/har/hora-har
gorszy- garua /kharua/
gorzki- gara
grubas- geleb
ja - jod/ji
koło-gul
głowa-gulgota
jaskinia/ prasłowiański: bez *j -szeken
kadzenie -qada
kapelusz-kepa
karzeł, krótki-kacar "krótki"
kąt- kace
kasza - qasz "słoma"
kawałek- qereb /kłereb/
kieszeń-kijs
kląć- kiles
czuć- gusz
kobieta- ne'keba "niewieści"
kolano-kera
komar-kijnia
koń/ komen -staropolski -gamoar "osioł"
kosa-qacar
koza-kez
kraniec-qeren
krąg-gegol
kożuch-kuc "ukryty"
kraść-gezel
krzesło-kisaj
byk- baqar /bakłar/ "krowa" ( typowo nie Europejskie słowo)- i się lingwiści głowią ?? Razz
kupa-gahb
kubek-gabea
ład- arec (l>r, d>c)
las- go'resz "drewno"
leźć- lez
lico- liki "policzek"
lizać -laszoan "język"
mąka- qe'mak "mąka"
mięso-majs "padlina"
mieszać- maszag
miód- matoaq "słodki"
młode- mload "urodzony"
mnogi- moan ( typowo słowiańskie i semickie , nie występuje w j.europejskich)
morze-majim
mowa- mar "mówić" lub nij "mowa"
naciąć- neqe
przykrzać-pacar
sad-sad "żyzny ogród"
nieść-nasa
nerka - ki'noar
noc- nakat "odpoczynek"
nużący - mus
okno-kina
otchłań-tohat
okrąg- gilgal
suchy- sach
osełka - selka
miotła- matale ( aramejski)
osiem- szmoan
osłabienie- sapel
ostry-car
palec-pelak "kawałek"
pępek - bib "pępek"
pękać-paqa
piec-apa
pierwszy-parac
pieszo-pesa
pisarz- aper "pisać"
praca-pelak "służba"
mknąć-muk
przez- eber
rok- reja "miesiąc"
rano- rina "wczesny śpiew ptaków"
rodny-lod
rodzić-loda
sądzić- sedeq
sięgać-hi'sig
słaby-szapel
skulić-zakal
sen-szena
siedzieć-szat
sam-sem/cem
sierota- sarit "niedobitek"
służąca- szerus
żona / żywić- szona "ta która żywi"
śmiech-samajak
sroka- sakoar
gołąb- gareb "kruk"
sus- sus "koń"
sypać-szipok
szpon- ceporen/seporen
tatuś-doad "wujek"
sześć-szesz
spać -sapada "leżeć"
trzy- tlas (aramejski)
trzoda- edar [tutaj lingwiści też się głowią skąt pochodzi słowo "trzoda" i nie wiedzą] ;P
ugoda-eged
ty - ata
widzeć- bid
w, we- b , be
wczoraj- gabar
wcześnie [w-cześnie]- beker [be-ker]
wieczór- szakowr
żaba- saba
że- sze
zad - cad "strona"
cód -ud
zdrowie - sadar
ziarno - zar
żniwo- zaneb
etc.....

Polski- Staro Arabski
gotować-gata
zły- zalan
nom/ no - nam
dym- dun
grad- galad (typowy śnieg)- arabski syryjski
róg- rug

Polski- Asyryjski
dozorca- donozor
zerkać-zor
jeden - jehet ( hebrajski : hat)

Polski-Aramejski
tam-szam

Słowiańskie-Hebrajski
stanowit- sadtan
łabędź "biały ptak" <prasłow. labed - laban "biały"
biały- baal "jasny"
czinit- tiqun
portki/brjuki- pereq
czitat- hi'git
da- jo'adaj
dawaka (tłum)- dagaf
duma - dun "sąd"
gawa(rit)- pa(rat)
gorlo-garoan
gibel"ruina"- gibel
golij- gola "goły"
goret/gorzeć- gara
kazna - ganuz
koren- eqor "korzeń"
korop (rosyjski)- klaf
kost- gesem
krow "krew"- qaroan "krew krewnego"
luna - lebana "księżyc"
ljogoje- ruag
małako- malaq "mleko"
osioł- asaon
panimat- bijna
posle- basar "po" (aramejski)
prawda - barij "czysto"
pepel- ajfer
pryskut/pryskać- priza
reka/rzeka- riq "wylewać"
risa /rzęsa- risa
robotja - raboad
rugat-lag
rosza "gąszcz" - rsza "lasek" (aramejski)
sekacz- sagasz
sewir/siewierz- safoun "północ"
szum/szumić - szema "dzwięk"
skola "ile" - szaqel "waga"
śnieg- seleg
sumka "torba"- saq
tufjel "but" - telef
cwet/kwiat- cewa "kolor"
tjotja /ciocia - doada
ustali "zmęczony" - asel "leniwy"
werit/wierzyć- barij
(w)nuk - neg
(w)nuczka - neged
zachjwat - soger
zima - sinaGramatyka słowiańska uległa silnemu wpływowi języka awestyjskiego ( staroperski)

np. jestem - perski: hastam itp.
jest-hast etc.

miałem 16 lat gdy to odkryłem , gdy się czyta biblię hebrajską z komentarzem polskim podobieństwo jest uderzające ,
(Paweł Szul , Rymanów)
mój e-mail: pawelszul557@gmail.com

Tubtuś - 2013-04-07, 19:46

:crazy: :crazy: :crazy:

jeszcze :

Polski- Hebrajski
mieć- mao
chodzić/hodit- halak
moc-mod
płód/plod "owoc"- puri
:xhehe: :xhehe:

ZAMOS - 2013-04-08, 16:52

Tubtuś napisał/a:
:crazy: :crazy: :crazy:

jeszcze :

Polski- Hebrajski
mieć- mao
chodzić/hodit- halak
moc-mod
płód/plod "owoc"- puri
:xhehe: :xhehe:


Coś w tym, co tutaj podajesz jest. Może nie tyle, co sądzisz, ale jednak coś nas wszystkich ludzi łączy. Przecież pochodzimy od jednych rodziców. W mrokach historii ludy się rozeszły po ziemi i zapomnieli, kto ich stworzył. Jedni poszli w czyste bałwochwalstwo, inni poprzerabiali PRAWO BOGA i wiarę w Boga w jakieś dziwne wyznania. Jakiś Buddyzm, Islam i takie tam mniej lub bardziej bluźniące naszemu Stwórcy. Jeszcze inni oficjalnie wielbią smoki, węże i demony, a nawet samego szatana. Nie wiem i nie rozumiem, dlaczego tak się stało. Żydzi np. byli w uprzywilejowanej sytuacji. Sam Bóg ich dosłownie za rękę prowadził. Karmił, bronił i czynił na ich oczach wielkie widzialne cuda wszelakie, ale Go odrzucili. Nawet jak przyszedł i znów czynił cuda Syn Człowieczy to też Go zabili. Dziwne i niesamowite są myśli i czyny ludzkie. Po zmartwych wstaniu Chrystusa tylko garstka ludzi uwierzyła i się nawróciła. Reszta dalej idzie ku przepaści wprost na spalenie i znów tylko ułamek społeczności świata troszkę się stara żyć w zgodzie z Prawami Boga. Niby wiadomo jak to się ma skończyć. Jak zapłacić za wszystkie niegodziwości, zbrodnie i złodziejstwo, ale czy „ demokratyczna” większość się tym przejmuje? Nie. W tak krótkim życiu można zasłużyć sobie na życie wieczne, ale nikt prawie nie myśli, co będzie „jutro” liczy się dzisiaj i już!!! Jak już się modlić to do Boga, ale ludziska modlą się do banków, posągów, albo czarnego kamienia. Jest jeszcze spora grupa, która uwierzyła tak zwanej nauce, która wprawdzie nic nie udowadnia, ale „robi” za jedyną słuszną religię mniemanologii i chciejstwa, też tym prowadząc ludzi na spalenie. Jak można wierzyć, że nic nie ma, ale wybucha z taką precyzją, że tworzy się tak doskonały efekt jak życie? Jak można w taką brednię uwierzyć? Reasumując ten trochę przy długi post to jest dokładnie tak jak kiedyś powiedział Chrystus, a zapisał w Ewangelii:
Mateusz 23/13. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze,
obłudnicy, ze zamykacie Królestwo
Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie
wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym,
którzy wchodzą.

14. (Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze,
obłudnicy, że pożeracie domy wdów i
to pod pokrywka długich modlitw; dlatego
otrzymacie surowszy wyrok.)
15. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze,
obłudnicy, że obchodzicie morze i
ład, aby pozyskać jednego współwyznawcę,
a gdy nim zostanie, czynicie go synem
piekła dwakroć gorszym niż wy sami.
16. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy
powiadacie:, Kto by przysiągł na świątynie,
to nic; ale kto by przysiągł na złoto świątyni,
ten jest związany przysięga.
17. Głupi i ślepi! Cóż, bowiem jest większe?
Złoto czy świątynia, która uświeca
złoto?

Krzysio - 2013-04-09, 21:09

Jakbyś porównywał polski z jidisz, może więcej zbieżności by wyszło ;)
Tubtuś - 2013-04-11, 18:16

Krzysio napisał/a:
Jakbyś porównywał polski z jidisz, może więcej zbieżności by wyszło ;)


nie ma żadnych podobieństw :crazy: :crazy:

ras2czy - 2013-04-13, 15:26

Jezyki Slowianskie pochodza od indoiranskich, podobnie jak jezyki semickie. Wszystkie sie zaczely w babilonie. To jest w biblii. Jak zaczniesz porownywac slowianski z sanskrytem wyjdzie Ci duzo wiecej podobienstw i te podobienstwa nie beda tak naciagane jak tutaj.
Tubtuś - 2013-04-13, 15:44

ras2czy napisał/a:
Jezyki Slowianskie pochodza od indoiranskich, podobnie jak jezyki semickie. Wszystkie sie zaczely w babilonie. To jest w biblii. Jak zaczniesz porownywac slowianski z sanskrytem wyjdzie Ci duzo wiecej podobienstw i te podobienstwa nie beda tak naciagane jak tutaj.


racja wiele słów jest w językach słowiańskich zapożyczonych z języka staroperskiego , ale nie są to słowa rodzime :
Zapożyczenia irańskie

Zapożyczeń irańskich jest przypuszczalnie sporo. Za takowe uchodzą przede wszystkim terminy związane z religią:

*bogъ ‘bóg’ (por. aw. baγa ‘pan, bóg’ wobec skr. bhagas ‘dostatek, szczęście’, bhajate ‘rozdziela’, gr. phageĩn ‘jeść, pożerać’);
*divъ ‘dziw’ (por. aw. daēva ‘zła istota, demon’ wobec skr. devas ‘bóg’, łac. deus, litew. diẽvas itd.);
*gatati ‘wróżyć, przepowiadać, gadać’ (por. aw. gāθā ‘hymn religijny’; stąd też *gaslo ‘hasło’);
*mogyla ‘mogiła’ (por. aw. maγa ‘szczelina w ziemi, jama’);
*nebo ‘niebo’ (por. aw. nabah ‘niebo, atmosfera’ wobec skr. nabhas ‘mgła, obłok’, gr. néphos ‘chmura’);
*rajь ‘raj’ (por. aw. rāy ‘bogactwo, szczęście’);
*svętъ ‘święty’ (por. aw. spənta ‘święty’, wedyj. śvāntás ‘pomyślny’);
*vatra ‘watra, święty ogień’ (por. aw. ātar ‘ogień’, skr. átharvā ‘czciciel ognia’);
*zъlъ ‘zły’ (por. oset. æwzær ‘zły’, aw. zūrah ‘niesprawiedliwość’, skr. hvalati ‘potyka się, zatacza się’);

a także:

*aščerъ ‘jaszczur’ (być może ze słowa spokrewnionego z perskim aždār ‘smok’, aw. ažiš dahāka, por. tutaj);
*čaša ‘półkolista miseczka, czasza’ (por. skr. caṣakas ‘kubek’; prawdopodobnie jednak odziedziczone z *kēusjā);
*gunja ‘sukno, odzież z sukna, siermięga, gunia’ (oset. γun ‘wełna’, stper. gaunyā ‘kolorowa’, aw. gaōna ‘włos, maść, kolor’);
*gъpanъ, *žьpanъ ‘pan’ (stczes. hpán; stper. *gu-pāna ‘nadzorca bydła’, sarmackie ‘zastępca władcy’);
*kotъ, *kotьcь ‘kojec, drewniane pomieszczenie dla zwierząt’ (por. aw. kata- ‘jama, piwnica’, npers. kad ‘dom’, por. *xata);
*patriti ‘patrzyć’ (aw. pāθrāy ‘chronić’; wyraz ten może być też odziedziczony, por. niem. Futter ‘pasza’, sgn. fuotar, orm. haurán ‘stado’);
*radi ‘dla’ (por. ros. ради oraz stpers. rādiy, poimek o tym samym znaczeniu, pokrewne skr. rādhas ‘łaska, błogosławieństwo’);
*slovo ‘słowo, opowieść’ (por. aw. sravah ‘słowo, nauka’ wobec znaczenia ‘sława’ w innych językach, jak skr. śravas, gr. kléos);
*sobaka ‘pies’ (por. aw. spaka, śr.-irań. *sabāka, pokrewne skr. śvā, dop. śunas, gr. kýōn, dop. kynós; por. etymologia turkijska);
*sormъ ‘srom, wstyd’ (por. aw. fšarəma ‘wstyd’ wobec znaczeń stisl. harmr, sgn. har(a)m ‘troska, zmartwienie, szkoda, uraz’, łot. sērmelis ‘strach’, podobno także litew. šarmà ‘szron’);
*soxa ‘socha, gałąź, podpora’ (por. npers. šāχ, skr. śākhā; o zapożyczeniu miałoby świadczyć -x-; por. też sgn. suohha ‘socha’);
*šьdlъ ‘szedł’, por. niżej *xoditi;
*toporъ ‘topór’ (por. stirań. *tapara, nper. teber);
*xata ‘chata’ (por. aw. kata ‘dom, jama’, być może raczej z substratu przedindoeuropejskiego lub z ugrofińskiego);
*xoditi ‘chodzić’ (nieobjaśnione x-; poza tym IE *sod-, skąd gr. hódos ‘droga’, zgodnie z regułą Wintera powinno dać w słow. **sad-);
*xorna ‘zboże, pożywienie, ochrona’ (bułg. xorna ‘zboże’, por. aw. xvarəna ‘żywność’);
*xvostъ ‘chwost, ogon, bicz’ (por. aw. xvasta ‘młócony’);
*xъmelь ‘chmiel’ (por. aw. haōma, skr. soma ‘napój ofiarny’; bardziej prawdopodobna etymologia turkijska).

Część tych wyrazów wygląda na odziedziczone z uwagi na dużą ilość starych derywatów, jak w wypadku bogaty, ubogi, zboże, jedynie ich semantyka może być modyfikowana przez wzajemne wpływy. Z drugiej strony z IE *bhag- oczekiwalibyśmy **bagъ na mocy reguły Wintera.

Na historyczne związki słowiańsko-alańskie (sarmackie, irańskie) wskazują także zbieżności gramatyczne. W osetyńskim (wywodzącym się od języka Alanów), podobnie jak w słowiańskim, istnieje kategoria aspektu wśród czasowników, a przedrostki są używane do tworzenia czasowników dokonanych od niedokonanych. Podobne jest użycie enklitycznych zaimków osobowych, a także użycie dopełniacza do wyrażania niektórych rodzajów dopełnienia bliższego.

z: http://www.jezyk.wortale....owianskich.html

;-)

ras2czy - 2013-04-14, 10:11

Jak odróżniasz zapożyczenia od słów rodzimych?

Ponownie przypominam, ze wedle relacji biblijnej do pomieszania języków doszło w babilonie, zatem wszystkie języki pochodzą od babilońskiego, czy tam jak chcesz staroperskiego. Cywilizacja babilońskie przetrwała teraz w zasadzie w kręgu hinduskim, wiec tamte języki wydaja się najbardziej oryginalne.
Pamiętam też relacje polskich krysznowców, którzy w Indiach studiowali sanskryt, mówili, ze nauczyciele i ich hinduscy koledzy byli zdziwieni łatwością, z jaka Słowianie wymawiali sanskryckie głoski. Ponoć nasze sz czy ś są bardzo sanskryckie.

Szukanie narodów Izraela to nie jest chyba tylko zajęcie językowe. Teraz jest dość rozwinięta nauka z szukaniem haplogrup genetycznych i te narodu musialy by mieć oparcie także tutaj.

Poza tym, jest u nas taka legenda, ze chłopi pochodzą od Chama, szlachta od Szema, a żydzi od Jafeta (12ta ksiega Pana Tadeusza chocby), ponoć ta sama legenda obecna była w Niemczech. Zatem współczesny naród polski byłby mieszanką. Być może Sarmaci pochodzą jakoś od Szema, być może. Długosz chyba pisał, ze Polacy pochodzą od Jafeta, ale może to tylko chodziło o pewna warstwe społeczną. Chłopi, dzisiaj zdecydowana większość społeczeństwa, nie byli chyba nigdy uważani jakoś specjalnie za Polaków, na południu polski wśród chłopów etos narodowy pojawił sie bardzo późno (ja go ciągle nie posiadam), nie było różnicy miedzy chłopami polskimi, czeskimi czy słowackimi. Narodowość polska to domena szlachty.

Nie wiem, dla mnie ciekawy temat, ale bardzo zagadkowy. Wydaje mi sie, ze twe teorie są mocno naciągane. Ja się bardzo chce można udowodnić wszystko.

Zwracam tez uwagę na legendy europejskiej szlachty, zwłaszcza brytyjskiej, która często uważa, ze pochodzi od Izraela, niektóre kościoły w Anglii zresztą uważają brytyjskie dynastie królewskie za potomków Dawida. To tez warto myślę porównać z tym, ze wszystkie europejskie dynastie to wielka rodzina w zasadzie, pochodzą od... no właśnie, wikingowie tutaj sporo namieszali.

Ja się nie trzymam literalnie biblii, wydaje mi się, ze została mocno pozmieniana historia i tam zapisana. Myślę, ze wszyscy chcą pretendować do królewskiego rodu i nie wahali się pozmieniać zapisków, aby to oni byli faworyzowani.

W każdym razie ja się czuje Chamem.

Krzysio - 2013-04-14, 13:12

Jeśli chodzi o legendy, to jest jeszcze taka o Lechu, Czechu i Rusie. ;-)
ras2czy - 2013-04-14, 16:04

Krzysio, to bardzo ciekawa legenda, myślę, że nie trzeba dawać na koniec oczka. Tylko przypomnę, że Rusowie to wcale nie jest nazwa narodu wschodnich Słowian, chociaż w końcu tak ten naród został nazwany, ale jest to nazwa... wikingów, germańskich najeźdźców, którzy zakładali na słowiańskich ziemiach pierwsze państwa, a następie stanowili właśnie warstwę szlachecką.
Gdyby do tego dodać to co opowiadają Niemcy, że Piastowie to właśnie germańscy wikingowie, to wszystko ma troszkę inne zabarwienie niż nas uczyli w szkołach.

Nie opieram się na legendach i nie buduję na tym mej wizji świata, ot ciekawy temat i lubię się nad czymś pogłowić w wolnych chwilach ;)

Tubtuś - 2013-04-14, 23:50

;-) Wielu mnie wyśmiewa ale się przekonacie że mówię prawdę. :-) Mam to od Boga , nie wiem jak samo przyszło.
Henryk - 2013-04-15, 06:00

Tubtuś napisał/a:
Mam to od Boga , nie wiem jak samo przyszło.

Skoro tak mówisz... :roll:
Było już wielu, co to odnaleźli zaginione, rozproszone pokolenie.
Tym razem Słowianie należą do którego pokolenia?

jawa sen - 2013-04-15, 23:21

Słowianie,są faktycznie zastanawiający pod kątem Izraela któremu błogosławił Bóg Ojciec. Red October i Henryk Kubik Zbawienie com sporo o tym piszą na swoich blogach warto poczytać.Ja jednak,chciałem dać pod rozwagę takie rozwiązanie tematu.Postarajcie się sprawdzić jak wygląda mapa ziem przyznanych w ziemi kananejskiej Izraelowi.Okaże sie ,ze miasta Izraela nie graniczą ze sobą są w rozproszeniu.Izrael w dalszych latach zasymilował się i pozostał .Tak więc Palestyńczycy,są bardziej Izraelem niż Izrael dzisiejszy.Słowianie zaś?
wit - 2013-04-16, 05:56

Czym są rasistowskie Ruchy Tożsamości Chrześcijańskiej odwołujące się do ideologii zaginionych pokoleń Izraela można poczytać tu, na stronie bądź co bądź przychylnej rasowej segregacji.
jawa sen - 2013-04-16, 23:08

oj tam oj tam rasistowskie.Zainteresuj się odkryciami archeologów i prześledz lepiej ksiązki historyczne na temat takich odkryć.Dopiero w tedy się wypowiadaj czy jest sens o tym mówić czy nie.Rasistowskie nie europejskie itd.Zdecyduj się.Czy Boga Ojca słuchasz czy propagandy tego świata.Czemu np.Mojżesz nie pozwolił Izraelowi łączyć się w małżeństwa z innymi narodami.?Czemu Ezawowi zabroniono tego samego zanim zaistniał naród Izraela?.To przykłady tak na szybko.Ale moge Ci podać konkretniejsze.?Czy wiesz,co mówią na ten temat badania genetyczne przeprowadzone na obszarze europy? jest dostępny niezły artykuł o tych badaniach.Powiedz czy jest,coś co by mogło cię przekonać na tyle,przynajmniej żebyś powiedział ze nie wiesz co o tym myśleć i wtedy skasujesz swój post.?


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group