To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Postacie - Bóg - Ojciec czy Matka?

radek - 2018-11-29, 12:12

Osoby cierpliwe, czyniące Boga Ojcem nie są pod władzą śmierci, lecz będą oglądać Boga w Jego idealnym życiu. Rozwój ludzi wiedzie do oglądania Najwyższego i zdobycia Jego atrybutów. A więc najpierw należy uczynić to czego chce dla nas Duch Święty, później zmierzać w stronę Niewiasty

Łk 21:19 eib "(19) Dzięki wytrwałości pozyskacie swoje dusze."

Ap 22:17 eib "(17) A Duch i Panna Młoda mówią: Przyjdź! Kto słyszy, niech powie: Przyjdź! Każdy, kto jest spragniony, niech przychodzi. Kto chce, niech się napije wody życia — za darmo."

Jachu - 2018-11-29, 14:46

radek napisał/a:
Osoby cierpliwe, czyniące Boga Ojcem nie są pod władzą śmierci, lecz będą oglądać Boga w Jego idealnym życiu


Ucz się,abyś na głupca nie wyszedł.Ps. 111:10
10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana; Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała jego trwa na wieki.
(BW)


Przyp. 9:10-18
10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum,
11. Gdyż przeze mnie rozmnożą się twoje dni i przedłużą się lata twojego życia.
12. Jeżeli jesteś mądry, to sam masz korzyść z tej mądrości, jeżeli jesteś szydercą, to sam za to będziesz cierpiał.
13. Pani Głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna.
14. Siedzi u wejścia do swojego domu, na tronie w wysuniętych punktach miasta,
15. Wołając na przechodniów, którzy idą swoimi ścieżkami:
16. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. A do nierozumnego mówi:
17. Kradziona woda jest słodka, a chleb pokątnie jedzony smakuje.
18. Lecz prostaczek nie wie, że tam same cienie, że jej goście przebywają w głębinach krainy umarłych.

(BW)

radek - 2018-11-29, 15:28

Jachu napisał/a:
radek napisał/a:
Osoby cierpliwe, czyniące Boga Ojcem nie są pod władzą śmierci, lecz będą oglądać Boga w Jego idealnym życiu


Ucz się,abyś na głupca nie wyszedł.Ps. 111:10
10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana; Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała jego trwa na wieki.
(BW)


Przyp. 9:10-18
10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum,
11. Gdyż przeze mnie rozmnożą się twoje dni i przedłużą się lata twojego życia.
12. Jeżeli jesteś mądry, to sam masz korzyść z tej mądrości, jeżeli jesteś szydercą, to sam za to będziesz cierpiał.
13. Pani Głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna.
14. Siedzi u wejścia do swojego domu, na tronie w wysuniętych punktach miasta,
15. Wołając na przechodniów, którzy idą swoimi ścieżkami:
16. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. A do nierozumnego mówi:
17. Kradziona woda jest słodka, a chleb pokątnie jedzony smakuje.
18. Lecz prostaczek nie wie, że tam same cienie, że jej goście przebywają w głębinach krainy umarłych.

(BW)


W relacji z Edenu wiemy, że Bóg pobłogosławił płodność, ale wiemy też, że jesteśmy stworzeni na jego podobieństwo więc powinniśmy go naśladować i iść za Nim nie przed Nim, jeśli mamy być idealni

Ap 14:4 eib "(4) To ci, którzy nie splamili się z kobietami, ich dziewiczość nie uległa naruszeniu. Idą za Barankiem, dokądkolwiek pójdzie. Zostali oni wykupieni spośród ludzi jako pierwszy owoc — dla Boga i dla Baranka."

Mat 5:14 eib "(14) Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze."

Dn 12:3 eib "(3) Lecz roztropni będą jaśnieć jak jasność na sklepieniu niebios, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy — na wieki wieczne."

Łk 20:34-36 bt5 "(34) Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. (35) Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. (36) Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania."

Ml 3:10 eib "(10) Przynieście do spichrza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! — mówi PAN Zastępów. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nad miarę."

tola - 2018-12-17, 12:23
Temat postu: Re: Bóg - Ojciec czy Matka?
Khari napisał/a:
Dlaczego Boga nazywa się "Ojcem" skoro nie ma płci? Mógłby być przecież i Matką.


Dobre pytanie ale odpowiedzi sie nie doczekamy bo wzrok utkwili nam w Ojcu
a przeciez Energia Żenska daje wiece z siebie bo rozwija nosi i rodzi potem pielegnuje
wszelkie ciało widzialne to matka .
Dlaczego mówisz ,ze to Ziemia ?

Henryk - 2018-12-17, 20:44
Temat postu: Re: Bóg - Ojciec czy Matka?
tola napisał/a:

Dobre pytanie ale odpowiedzi sie nie doczekamy bo wzrok utkwili nam w Ojcu
a przeciez Energia Żenska daje wiece z siebie bo rozwija nosi i rodzi potem pielegnuje
wszelkie ciało widzialne to matka .

Idąc Twym tokiem myślenia, wychodzi na to, jeśli zbuduję samochód, to jestem jego matką? :xhehe:
Warto pomyśleć przed wysłaniem postu...

Queza - 2018-12-17, 22:21

Mam wrażenie, że tola tu wpada, szybko napisze i wypada.
Queza - 2018-12-18, 12:51
Temat postu: Re: Bóg - Ojciec czy Matka?
tola napisał/a:
Dobre pytanie ale odpowiedzi sie nie doczekamy bo wzrok utkwili nam w Ojcu
a przeciez Energia Żenska daje wiece z siebie bo rozwija nosi i rodzi potem pielegnuje
wszelkie ciało widzialne to matka .


Ojciec potrafi być bardziej opiekuńczy niż Matka.

Henryk - 2018-12-18, 14:46
Temat postu: Re: Bóg - Ojciec czy Matka?
Queza napisał/a:
Ojciec potrafi być bardziej opiekuńczy niż Matka.

Problem jest chyba gdzie indziej.

Stwórca, jak samo określenie mówi- nie rodzi tylko stwarza.
Ale faktem jest, że wraz ze stworzeniem istot zapewnił im wszystko, co tylko było im potrzebne!
A nawet wiele więcej. :-D

radek - 2018-12-18, 15:18

Bóg ma najświętsze cechy Ojca i najświętsze cechy Matczyne, świadczy o tym to, że nie powstał z pożądania lecz dla Ducha i ze względu na zaślubiny nieba z ziemią. Po opieczętowaniu otchłani i po upływie tysiąca lat, światłość uwydatni się nad otchłanią

Rdz 1:1-2 eib "(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) Ziemia zaś była bezładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód."

Iz 9:5 eib "Oto narodziło się Dziecko! Syn został nam dany! Władza spocznie na Jego ramieniu! Nazwą Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju!"

Ap 1:8 eib "(8) Ja jestem Alfą i Omegą, mówi Pan, Bóg, który jest, który był i który nadchodzi, Wszechmogący."

Hi 38:8-11 eib "(8) Kto osłonił morze przy jego narodzinach, gdy burząc się, wychodziło z łona, (9) gdy obłok uczyniłem jego szatą, a ciężką chmurę becikiem, (10) gdy wyznaczyłem mu moją granicę, gdy założyłem zawory oraz bramy (11) i powiedziałem: Dotąd dojdziesz — i nie dalej! I tu zatrzymasz swoje dumne fale!"

Queza - 2018-12-18, 21:30

Patrząc z perspektywy Biblii to Jezus nie oddaje swojej pozycji i pozycji swojego Ojca w niebie na rzecz kobiety.
Quinque - 2018-12-19, 15:53

Bóg nie ma płci
Queza - 2018-12-19, 19:09

Moja mama jak była dzieckiem i pasła krowy w polu, podczas czytania książki podniosła oczy i zobaczyła na niebie wielką postać madonny z książką w rękach, mówiła, że była tak duża, że wystraszyła się i zaczęła uciekać stamtąd. Mówiła, że książkę, którą czytała wówczas nie była religijna i nie wie dlaczego coś takiego zobaczyła, później przez długi czas nie mogła dojść do siebie, bała się sama spać a dzisiaj mówi, że dzisiaj się do niej modli.
Jachu - 2018-12-19, 19:25

Diabeł nie śpi,diabeł czuwa,-

Jak. 4:4-10
4. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
5. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie?
6. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.
7. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.
8. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy.
9. Biadajcie i smućcie się, i płaczcie; śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie.
10. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.

(BW)

radek - 2018-12-19, 19:30

Queza napisał/a:
Moja mama jak była dzieckiem i pasła krowy w polu, podczas czytania książki podniosła oczy i zobaczyła na niebie wielką postać madonny z książką w rękach, mówiła, że była tak duża, że wystraszyła się i zaczęła uciekać stamtąd. Mówiła, że książkę, którą czytała wówczas nie była religijna i nie wie dlaczego coś takiego zobaczyła, później przez długi czas nie mogła dojść do siebie, bała się sama spać a dzisiaj mówi, że dzisiaj się do niej modli.


Historia rodem z Ramajany. Ona wyraziła uznanie wobec Twojej Mamy

tola - 2018-12-20, 11:45
Temat postu: Re: Bóg - Ojciec czy Matka?
Queza napisał/a:
tola napisał/a:
Dobre pytanie ale odpowiedzi sie nie doczekamy bo wzrok utkwili nam w Ojcu
a przeciez Energia Żenska daje wiece z siebie bo rozwija nosi i rodzi potem pielegnuje
wszelkie ciało widzialne to matka .


Ojciec potrafi być bardziej opiekuńczy niż Matka.

jaki ojciec nosi ciąze potem karmi własna piersią ?

wpadam i wypadam a ty tu spisz ?Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group