To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Dyskusje teologiczne - Jak Bóg zaplanował Nowe Przymierze i jak ono się wypełnia?

chryzolit - 2013-09-09, 19:53

Listek.
Przytoczyłeś tekst na który powołał się Paweł,ale proszę przemyśl,dlaczego go powołał,na jaką okoliczność,przy jakich rozważaniach znalazł on swoje wypełnienie.
Pozdrawiam.

Listek - 2013-09-10, 11:15

chryzolit napisał/a:
dlaczego go powołał,na jaką okoliczność,przy jakich rozważaniach znalazł on swoje wypełnienie.


Uważasz,że ten tekst znalazł wypełnienie? Dziękuję za Twój optymizm.

Pozdrawiam

chryzolit - 2013-09-20, 20:17

Do Tematu.
Jer.31;31.[ B.T]
''Oto nadchodzą dni - wyrocznia - Jahwe,kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze.''
Nowe Przymierze ma być zawarte z domem Izraelskim i z domem judzkim.Wszyscy byśmy tak myśleli,że słowa te dotyczą fizycznego narodu,i wypełnią się wyłącznie na nich.
Ale mężowie Boży w Nowym Testamencie nadają słowom tym duchowe,głębsze znaczenie.Tym razem skupmy się na dwu krotnym powołaniu tego proroctwa przez Ap.Pawła w liście do Hebrajczyków 8;8.[B.T]-dlaczego przytoczył to proroctwo?.

8 roz.na początku pisze,o nowym arcykapłanie.
6-7w.
''Teraz zaś otrzymał w udziale,o tyle wznioślejsza służbę,o ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza,które oparte zostało na lepszych obietnicach.Gdyby bowiem owo pierwsze było bez nagany,to nie szukano by miejsca na drugie[przymierze].''
8w.
''Albowiem ganiąc ich zapowiada.'' tutaj cytuje Apostoł Jer.31;31-34.po zakończonym cytacie,pisze dalej 9;1w.
''Wprawdzie także i pierwsze [przymierze] miało przepisy służby Bożej,oraz ziemski przybytek.''

Dalej Paweł przystępuje do wytłumaczenia jak go zrozumieć i znowu nadaje mu całkowicie duchowe znaczenie.
Wypełnienie,tego proroctwa następuje w czasie śmierci J.Chrystusa,ponieważ inne miejsca o tym nam podają,ale czas trwania go jest bardzo długi,ponieważ przelana krew przez Pana Jezusa,nazwana jest krwią Nowego Przymierza,a z niej korzystają [jest zastosowana] ludzie w wieku ewangelicznym oraz będą korzystać ludzie w wieku 1000-lecia.

Drugie miejsce gdzie znowu Apostoł przywołuje to proroctwo w 10;16w.

9w.''Oto idę,abym spełniał wolę Twoją.Usuwa jedna ofiarę,by ustanowić inną ''.
10w.''Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy,przez ofiarę ciała J.Chrystusa raz na zawsze.''
11w.''Wprawdzie każdy kapłan,staje co dziennie do wykonywania swej służby,wiele razy te same składając ofiary,które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów.''
12w,''Ten przeciwnie,złożywszy raz na zawsze jedna ofiarę za grzechy,zasiadł po prawicy Boga.''
13w.''oczekując aż nieprzyjaciele Jego,staną się podnóżkiem nóg jego.''
14w.''Jedną bowiem ofiarą,udoskonalił na wieki tych,którzy są uświęceni.''
15w.''Daje zaś nam świadectwo Duch Św. który powiedział.'' - Apostoł cytuje tutaj proroka Jer.,ale tylko trzy teksty,po czym w 19w,pisze
''Mamy więc bracia pewność,iż wejdziemy do miejsca Świętego przez krew Jezusa.''
20w.''On nam zapoczątkował drogę nowa i żywą przez zasłonę to jest przez ciało swoje.''

W taki sposób Apostoł wskazał nam,jak zrozumieć słowa Jer.wypowiedziane przed tymi wydarzeniami.Wszyscy,którzy przyjmują,korzystają z ''krwi Jezusa''wchodzą pod No.Przymierze,zarówno fizyczni Izraelici,jak i poganie na jednakowych warunkach.
Pozdrawiam.

Wnikliwy - 2013-09-20, 20:40

Cytat:
W VII w. p.n.e. Jehowa zapowiedział przez proroka Jeremiasza, że zawrze nowe przymierze, różniące się od przymierza Prawa, ustawicznie naruszanego przez Izraelitów (Jer 31:31-34). Dnia 14 Nisan 33 r. n.e., w wieczór poprzedzający swą śmierć, Jezus Chrystus ustanowił uroczystość Wieczerzy Pańskiej i ogłosił nowe przymierze, które miało zostać uprawomocnione przez jego ofiarę (Łk 22:20). Pięćdziesiątego dnia po zmartwychwstaniu, a w dziesięć dni po wstąpieniu do Ojca, wylał na swych uczniów (zebranych w pewnej sali w Jerozolimie) ducha świętego, którego otrzymał od Jehowy (Dz 2:1-4, 17, 33; 2Ko 3:6, 8, 9; Heb 2:3, 4).

Nowe przymierze jest zawarte między Jehową a „Izraelem Bożym” — osobami zrodzonymi z ducha, pozostającymi w jedności z Chrystusem i tworzącymi jego symboliczne ciało, czyli zbór (Gal 3:26-28; 6:15, 16; Rz 2:28, 29; Heb 8:10; 12:22-24). Zostało ono uprawomocnione przelaną krwią (ofiarą z ludzkiego życia) Jezusa Chrystusa, który po wstąpieniu do nieba przedstawił jej wartość Jehowie (Mt 26:28). Powołując danego człowieka do życia w niebie (Heb 3:1), Bóg obejmuje go swym przymierzem zawartym na mocy ofiary Chrystusa (Ps 50:5; Heb 9:14, 15, 26). Pośrednikiem nowego przymierza jest Jezus Chrystus (Heb 8:6; 9:15), główny przedstawiciel potomstwa Abrahama (Gal 3:16). Ów Pośrednik pomaga ludziom objętym tym przymierzem dostąpić przebaczenia grzechów i wejść w skład rzeczywistego potomstwa Abrahama (Gal 3:29; Heb 2:16). Jehowa zaś uznaje ich za prawych (Rz 5:1, 2; 8:33; Heb 10:16, 17).

Ci zrodzeni z ducha, namaszczeni bracia Arcykapłana Chrystusa mają usługiwać u jego boku jako „królewskie kapłaństwo” (1Pt 2:9; Obj 5:9, 10; 20:6). Wykonują działalność kapłańską, „publiczną służbę” (Flp 2:17), i są nazwani „sługami nowego przymierza” (2Ko 3:6). Muszą dokładnie i wiernie podążać śladami Chrystusa aż do śmierci, a wtedy Jehowa utworzy z nich królestwo kapłanów, uczyni ich współuczestnikami Boskiej natury i nagrodzi nieśmiertelnością i nieskażonością jako niebiańskich współdziedziców Chrystusa (Rz 6:3, 4; 1Ko 15:53; 1Pt 1:4; 2:21; 2Pt 1:4). Celem tego przymierza jest utworzenie ludu dla imienia Jehowy, będącego częścią „potomstwa” Abrahama (Dz 15:14). Członkowie tego ludu tworzą „oblubienicę” Chrystusa, który zawarł z tym gronem przymierze co do Królestwa, czyli współudziału w jego panowaniu (Jn 3:29; Łk 22:29; 2Ko 11:2; Obj 1:4-6; 5:9, 10; 20:6; 21:9). Ze względu na swój cel nowe przymierze musi obowiązywać co najmniej tak długo, aż wszyscy członkowie „Izraela Bożego” zostaną wskrzeszeni do nieśmiertelnego życia w niebie.

WPP tom II str. 524

chryzolit - 2013-09-21, 08:15

Do tematu.
Krew Jezusa Apostoł nazywa ''krwią przymierza''.Heb.10;29.
Natomiast w 9;15w.pisze.
''I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza,ażeby przez śmierć,poniesioną dla odkupienia przestępstw,popełnionych za pierwszego przymierza,ci.którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa,dostąpili spełnienia obietnicy.''
16-17-18w.''Gdzie bowiem jest testament,tam musi ponieść śmierć ten który sporządza testament.Testament bowiem po śmierci nabiera mocy,nie ma zaś znaczenia,gdy żyje ten,który sporządził testament.Stąd także i pierwszy nie bez krwi był zaprowadzony.''

Również w St.Przymierzu,krew cielców i kozłów,przy zawarciu przymierza,była nazwana ''krwią przymierza.''Heb.9;20.

Dlatego Pan Jezus na krotko przed śmiercią,zawarł Nowe Przymierze.

Listek - 2013-09-21, 18:50

chryzolit napisał/a:
Dlatego Pan Jezus na krotko przed śmiercią,zawarł Nowe Przymierze.


To, że Jezus zawarł przymierze to jest pewne, ale to czy wszystkie warunki przymierza są wypełnione to inna sprawa.
Pozdrawiam

Jachu - 2013-09-21, 19:09

chryzolit napisał/a:
,ci.którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa,dostąpili spełnienia obietnicy.''


Kto był wezwany do wiecznego dziedzictwa? Czyż nie Jego wybierani,-przejrzeni przez Ojca?
Przecież nie wszyscy ludzie.chryzolit napisał/a:
Dlatego Pan Jezus na krotko przed śmiercią,zawarł Nowe Przymierze.


Właśnie,zawarł z jedenastoma apostołami,- z nikim innym na ów czas. Potem w miarę powoływania i udzielania darów Ducha Świętego,uczestników/pośredników/członków Kościoła Chrystusowego przybywało. To wszyscy ci,którzy stawali się uczestnikami Niebieskiego Powołania.

Prawdziwie Nowe Przymierze dla ludzkości w ogólnoiści,zawierane będzie wtedy,gdy rozpocznie się Tysiącletni Sąd. Wówczas Chrystus z Kościołem swym,będzie owym zbiorowym Pośrednikiem pomiędzy zwaśnionymi stronami,między Bogiem,a grzeszną ludzkością przyprowadzaną przezeń do naprawy i doskonałości. To jeszcze przed nami jest.

chryzolit - 2013-09-21, 20:03

Jachu.
Dokładnie jak napisałeś.
Od czasu śmierci Jezusa,droga do pełni Królestwa Bożego prowadzi przez okres wieku ''ewangelicznego''-w którym wybierana jest klasa kościoła Chrystusowego z Izraela jak i z pogan,ale ludzi przyjmujących Chrystusa,którzy korzystają z krwi Jezusa,która jest krwią No.Przymierza.
Oraz wieku 1000-lat,w którym to na sądzie stanie cała ludzkość w tym cały fizyczny Izrael,ci wszyscy,którzy z różnych powodów,nie znależli się w Kościele Chrystusa[duchowej świątyni],i również za wszystkich tam zostanie zastosowana krew Chrystusa,czyli No.Przymierza.
Inaczej,do pełni Królestwa Bożego,prowadza te dwa okresy czasu,w których to realizuje,wypełnia się Nowe Przymierze,dwa jego etapy.
Pozdrawiam.
P.S.Czy bardzo się różnimy?.

Listek - 2013-09-22, 09:21

chryzolit napisał/a:
''Wprawdzie także i pierwsze [przymierze] miało przepisy służby Bożej,oraz ziemski przybytek.''


chryzolicie drogi w tym nawiasie powinno być słowo[ kapłaństwo] , wtedy dopiero zdanie to ma sens.Dodam,że słowo umieszczone w nawiasie oznacza,że go tam nie ma, ale autor tłumaczenia dodaje je by pomóc czytającym. Tu tłumacz wyraźnie się pomylił podając przymierze zamiast kapłaństwa.

Powinno być:

''Wprawdzie także i pierwsze [kapłaństwo] miało przepisy służby Bożej,oraz ziemski przybytek.''chryzolit napisał/a:
8 roz.na początku pisze,o nowym arcykapłanie.
6-7w.
''Teraz zaś otrzymał w udziale,o tyle wznioślejsza służbę


Czy w tej służbie arcykapłana Chrystus wstawia się za nami ? Kiedy ?

chryzolit napisał/a:
Gdyby bowiem owo pierwsze było bez nagany,to nie szukano by miejsca na drugie[przymierze].''


I tu ten sam błąd tłumacza co poprzednio.Zamiast kapłaństwo, w nawias wstawił przymierze
Powinno być:.
Gdyby bowiem owo pierwsze było bez nagany,to nie szukano by miejsca na drugie[kapłaństwo]

Teraz mamy arcykapłana wiecznego, a nie śmiertelnego. Bóg ustanowił Chrystusa na ten urząd i udoskonalił kapłaństwo.

Pozdrawiam

chryzolit - 2013-09-22, 17:21

Listku.
Sposób Twojego przytaczania tekstów,które wyrywasz z kontekstu i nadajesz im inne znaczenie,jest świadomy,stały i masz w tym cel.Ja pisząc post nie kieruje się interesem.
Dlatego zachęcam do odczytywania tekstów bezpośrednio z Biblii.

Jeżeli tłumacz zaznacza coś w nawiasie to słusznie nie ma tego w tekście,ale dla tłumacza wypływa to z kontekstu,czego wcale przyjmować nie musimy.Natomiast jeżeli Ty wstawiasz swoje słowo i uważasz że tak powinno być,tym samym zmienić chcesz treść przekazu.
Pisząc o kapłaństwie wiem że dla Ciebie bardzo niewygodne są takie miejsca jak to,oraz np.to Heb 7;12
''Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo,musi tez nastąpić zmiana Zakonu.'' [Prawa].
Czytelnika proszę o analizę Heb.7;18-20.
Listku.
Bóg postanowił No.Przymierze,Prawo,oraz nowe kapłaństwo,a nie udoskonala Starego,a to jest wielka różnica.
Pozdrawiam.

Listek - 2013-09-23, 17:56

chryzolit napisał/a:
nie udoskonala Starego,a to jest wielka różnica.


Piszę,że Bóg udoskonalił kapłaństwo dając nam arcykapłana Chrystusa , który trwa na wieki.
Dodam też ,że ofiary ze zwierząt Bóg zastąpił ofiarą doskonałą złożoną raz na zawsze.

Wszystkie przymierza od strony Boga są wieczne i Bóg dotrzyma wszystkich obietnic.Natomiast od strony człowieka widzimy ciągle nieposłuszeństwo.

Pozdrawiam

Listek - 2013-09-29, 10:29

Dopóki do nowego przymierza nie wejdzie cały Izrael to nowe przymierze nie jest wypełnione.

Rzymian 11,11 Ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa. (12) Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie - wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości! (13) Do was zaś, pogan, mówię: będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim (14) w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. (15) Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?

Wzbudzajmy zazdrość w narodzie Izraela, tym że my z narodów wierzymy w ich Boga.

Może dzięki nam Izrael szybciej wykrzyknie:
Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim


Rz.11, Rz 11:26 br "I w ten sposób cały Izrael osiągnie zbawienie, zgodnie z tym, co zostało napisane: Z Syjonu przyjdzie Zbawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba."
Łk 24,
(44) Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.

Mt.5,
(17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
(18) Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
(19) Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.
(20) Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

chryzolit - 2013-09-29, 12:01

Listku.
Piszesz,że Bóg ''udoskonalił kapłanstwo''oraz ''zastąpił ofiary zwierząt ''a innym razem piszesz że zakon jest święty i doskonały,oraz dany jest na wieczność.Jest oczywiste że jeżeli jest coś doskonałe,to nie jest równocześnie niedoskonałe.
Jeżeli Bóg jest ''niezmienny''i to podkreślasz że takie samo jest Prawo,to dlaczego piszesz że Bóg udoskonala,czy zastępuje coś czymś w tym Prawie?
To się nazywa dowolność interpretacji w zależności od sytuacji,brak konsekwencji.

''Z Syjonu przyjdzie Zbawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba'' również będę o tym pisał,ale w odpowiednim temacie.

Rozumie,że No.Przymierze będzie trwać tak długo,dopóki człowiek,ludzkość będzie potrzebować korzystać z przelanej krwi Jezusa,bo jest to krew No.Przymierza.A będzie ona potrzebna w tym wieku oraz w 1000-leciu,ponieważ tam ludzkość również otrzymywać będzie życie,dzięki przelanej krwi Jezusa.
Pozdrawiam.

Listek - 2013-09-29, 12:45

chryzolit napisał/a:
Piszesz,że Bóg ''udoskonalił kapłanstwo''oraz ''zastąpił ofiary zwierząt ''a innym razem piszesz że zakon jest święty i doskonały,oraz dany jest na wieczność


To co podał Bóg jest zawsze doskonałe. Natomiast ponieważ ludzie zawodzą w kolejnych przymierzach to Bóg ich udoskonala,

Mt 5:48 bpd "Bądźcie wy więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski."

Dlatego Bóg na miejsce kapłanów- śmiertelnych ludzi dał arcykapłana ,który żyje na wieki.
Gdybyśmy nie grzeszyli nie byłoby konieczności ofiary za grzech.

Hbr.9,(13) Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, (14) to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.

Ofiara doskonałą też Bóg pomógł nam w tym byśmy stawali się doskonalsi.


Błędy są zawsze po stronie człowieka , a nie Boga .
Jego PRAWO JEST ŚWIĘTE I DOSKONAŁE

Dzięki ofierze Chrystusa wierzący otrzymali Ducha Św.po to by byli podporządkowani do Prawa Bożego.

Ezechiel 36 (27) Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali

Pozdrawiam

chryzolit - 2013-09-29, 20:08

Listku.
Napisałeś.''Dzięki ofierze Chrystusa,wierzący otrzymali Ducha Św.,po to aby byli podporządkowani do Prawa Bożego''.

Wiem że myślisz o Mojżeszowym,ale w No.Przymierzu Prawo Boże to ''Prawo Miłości'',''Prawo Wiary'' czy ''Prawo Ducha''.Heb.7;12 - czyli zostało zmienione,tak samo jak epoka czasu,oraz przymierze[nie było udoskonalane,lecz zmienione].
Pozdrawiam.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group